Základní informace

V tomto dokumentu jsou uvedeny některé osvědčené postupy a další informace týkající se nasazení služby Creative Cloud pro firmy v prostředí vzdělávací instituce. Podrobnou dokumentaci k nasazení najdete v příručce k nástroji Creative Cloud Packager dostupné na hlavní stránce s dokumentací. Nasazení služby Creative Cloud pro firmy vyžaduje více technických znalostí a dovedností než u předchozích produktů sady Creative Suite. Společnost Adobe proto doporučuje, aby veškeré instalace služby Creative Cloud pro firmy prováděli pracovníci IT oddělení.

Nezbytné znalosti a dovednosti, které jsou požadovány

Společnost Adobe v zájmu dosažení úspěšného výsledku doporučuje, aby měli pracovníci provádějící nasazení služby Creative Cloud pro firmy následující znalosti a dovednosti:

 • Znalosti týkající se instalací softwaru obecně a znalost nástrojů pro instalaci systému (msiexec v systému Windows a instalátor v systému Mac OS)
 • Znalost implementací se zvýšenými oprávněními a uživatelských práv pro správu včetně nástroje Řízení uživatelských účtů v systému Windows a použití příkazu sudo v systému Mac OS
 • Znalost systémového překladače příkazů (příkazový řádek v systému Windows a aplikace Terminál v systému Mac OS), příkazového prostředí systému, způsobu formátování a zadávání příkazů s příslušnými parametry na příkazovém řádku a navigace ve struktuře systémových adresářů pomocí příkazového prostředí
 • Znalost systému pro spravované nasazení, pokud se používá
 • Seznámení se s následujícími dokumenty v dokumentaci k nástroji Packager:
 • Pochopení způsobu navigace v systémových adresářích pomocí grafického prostředí (Průzkumník Windows nebo aplikace Finder) a příkazového prostředí

Scénář 1: Nasazení spravované pracovníky IT oddělení

Tento scénář spočívá v nasazení služby Creative Cloud pro firmy pomocí řešení pro spravované nasazení. Běžně se používají následující řešení:

Windows: SCCM (System Center Configuration Manager, nástroj poskytovaný dodavatelem operačního systému) nebo nástroj jiného výrobce

Mac OS: ARD (Apple Remote Desktop, nástroj poskytovaný dodavatelem operačního systému) nebo nástroj jiného výrobce (nejčastěji sada JAMF Casper Suite)

Scénář 2: Vytvoření bitové kopie a nasazení klonu

Tento scénář spočívá v instalaci služby Creative Cloud pro firmy do cílového počítače a vytvoření bitové kopie disku tohoto počítače pomocí řešení pro klonování. Klonovaná bitová kopie je pak replikována do řady podobných počítačů. Tato metoda se podle jednoho z běžných řešení pro tento pracovní postup, kterým je sada Symantec Ghost Solution Suite, někdy označuje jako ghosting.

 1. Připravte balíček služby Creative Cloud pro firmy. Viz článek Vytvoření a úpravy balíčků.
 2. Pokud si uživatelé chtějí provádět aktualizace sami, změňte nastavení možnosti pro provádění aktualizací v nástroji Packager tak, aby mohly být aktualizace pro uživatele s oprávněním správce prováděny pomocí aplikace Adobe Update Manager.
 3. Nasaďte balíček do cílového počítače. DŮLEŽITÉ INFORMACE: Nespouštějte aplikace, dokud nebude proces klonování dokončen.

Produkty, u kterých dochází k nějaké výjimce, budete pravděpodobně muset nasadit samostatně. Viz část Nástroj Exceptions Deployer uvedená níže.

 1. Naklonujte cílový počítač do zkušebního počítače.
 2. Klonované nasazení otestujte. Pokud nenastanou žádné problémy, pokračujte v hromadném nasazení klonované bitové kopie.

Scénář 3: Nasazení spravované koncovými uživateli

Instalační soubor pro systém Windows
Spustitelný soubor instalačního programu v systému Windows
Spustitelný soubor v systému Mac
Spustitelný soubor v systému Mac OS (má stejný název jako balíček)

Tento scénář spočívá v distribuci balíčku vytvořeného pomocí nástroje Creative Cloud Packager koncovým uživatelům, kteří si jej nasadí sami.

Poznámka: Instalace služby Creative Cloud pro firmy vyžaduje technické znalosti z oboru IT. Společnost Adobe proto doporučuje, aby produkt koncovým uživatelům nainstalovali pracovníci oddělení IT nebo aby jim byli při instalaci balíčku nápomocni.

 1. Nastavte možnost pro provádění aktualizací v nástroji Packager takovým způsobem, aby mohly být aktualizace pro uživatele s oprávněním správce prováděny pomocí aplikace Adobe Update Manager.
 2. Pokud si váš balíček budou instalovat koncoví uživatelé, vytvořte na nejvyšší úrovni struktury složek balíčku alias instalačního programu (soubor setup.exe v systému Windows a soubor .pkg v systému Mac OS se stejným názvem, jako má váš balíček). Je dobré přiřadit tomuto aliasu popisný název, například „Poklikáním zahajte instalaci“.
 3. Po vytvoření balíčku pro nasazení jej přesuňte na médium, ze kterého jej bude moci koncový uživatel otevřít. Balíček pro kompletní nasazení služby Creative Cloud je příliš velký a na disk DVD se nevejde. Můžete jej ale rozdělit. Můžete také použít sdílené složky v síti nebo USB flash disky.
 4. V případě potřeby spusťte nástroj Exceptions Deployer v předinstalačním režimu. Viz část Nástroj Exceptions Deployer uvedená níže.
 5. Nainstalujte hlavní instalační balíček.
 6. V případě potřeby spusťte nástroj Exceptions Deployer v poinstalačním režimu. Viz část Nástroj Exceptions Deployer uvedená níže.
 7. Serializované balíčky, které nepoužívají uvedený model nasazení, musí být sledovány centrálně vaší organizací, protože společnost Adobe nemá prostředek pro podávání zpráv o takových nasazeních. Při označování produktů nasazených koncovému uživateli postupujte podle zásad vaší organizace.

Nástroj Exceptions Deployer

Vzhledem k rozdílům ve způsobech instalace není možné pomocí primárního balíčku pro nasazení nasadit všechny produkty společnosti Adobe. Společnost Adobe poskytuje nástroj Exceptions Deployer, který vám s instalací těchto produktů pomůže. Exceptions Deployer je nástroj příkazového řádku a k jeho úspěšnému využití je nutná znalost systémového prostředí. Společnost Adobe proto doporučuje, aby tyto kroky prováděli pracovníci IT oddělní.

Předinstalační režim nástroje Exceptions Deployer a instalace aplikace Acrobat (v systému Windows)

U balíčků pro systém Windows obsahujících aplikaci Adobe Acrobat Professional musí být spuštěn nástroj Exceptions Deployer v předinstalačním režimu. Na platformě Mac není tento krok vyžadován.

Parametr en_US změňte na správný parametr pro používaný jazyk (pro češtinu by to bylo cs_CZ). (Podrobnosti najdete v části s parametry v příručce pro nasazení aplikace Acrobat pro firmy.) Tento příkaz můžete vložit do dávkového souboru.

 

Poinstalační režim nástroje Exceptions Deployer (v systému Windows)

Po instalaci primárního balíčku .msi  (Windows) můžete spuštěním nástroje Exceptions Deployer v poinstalačním režimu dokončit instalaci produktů, které nebylo možné zabalit do hlavního balíčku.

Tento příkaz můžete vložit do dávkového souboru.

Součásti prostředí AIR (v systému Mac OS)

Pokud nebyla v nastavení nástroje Creative Cloud Packager vybrána možnost pro vypnutí součástí prostředí AIR, používají se pro součásti prostředí AIR, které vyžadují samostatnou instalaci, místo nástroje Exceptions Deployer samostatné soubory .pkg.

Podpora

Pokud potřebujete s těmito kroky pomoci nebo dojde při nasazení k nějakým problémům, požádejte o podporu na kartě Podpora v konzoli Admin Console.