Adobe Admin Console poskytuje centrální rozhraní pro správu oprávnění k produktům a službám Adobe v rámci celé organizace.

Když budete pozváni do konzole Admin Console jako správce, obdržíte e‑mail s pozváním. Abyste mohli začít, musíte ho přijmout.

overview

Přehled: Zobrazení souhrnu zakoupených licencí a velikosti úložiště dostupného pro každý plán. Další informace


Placeholder

Uživatelé: Vytváření, vyhledávání, aktualizace a odebírání uživatelských účtů, které koncové uživatele opravňují k používání produktů a služeb Adobe. Další informace


Placeholder

Účty: Jako správci týmů můžete provádět správu licencí a uživatelů. Další informace


Placeholder

Produkty: Přiřazení licencí uživatelům a skupinám. Jako podnikový zákazník můžete spravovat profily produktů. Další informace


Placeholder

Balíčky: Stažení nebo vytvoření předkonfigurovaných balíčků pro aplikace Creative Cloud, jejichž nasazení chystáte. Další informace


Placeholder

Nastavení: Deklarace domén, určení požadavků na hesla, omezení přístupu ke sdíleným funkcím, přidávání poznámek pro koncové uživatele. Další informace


Pokud se nemůžete přihlásit ke konzoli Admin Console, viz téma Řešení potíží s účtem Adobe.

Přehled

Stránka Přehled zobrazuje spoustu informací o licencích k produktům. Ukazuje stav licencí ve vašem plánu, tedy počet přiřazených licencí z celkového počtu dostupných.

K dispozici jsou také rychlé odkazy určené k přidávání uživatelů a správců.

Výběr organizace

Pokud jste správcem více organizací, můžete pomocí nástroje pro výběr organizace přepnout na jinou organizaci.

Správce může mít na starosti více organizací. Pokud má firma několik dceřiných společností, kdy každá působí jako samostatná organizace či využívá samostatnou licenční smlouvu, je možné ke všem z nich přiřadit stejného správce.

Výběr organizace
Výběr organizace

Produkty

Týmy

Na stránce Produkty konzole Admin Console lze uživatelům přiřazovat licence k produktům. Chcete-li uživateli nebo skupině přiřadit licenci k produktu, na stránce Produkty vyberte požadovaný produkt a klikněte na možnost Přidat uživatele

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, případně název skupiny uživatelů. Nové uživatele můžete přidat zadáním jejich e-mailové adresy. Klikněte na tlačítko Uložit. Uživateli nebo skupině je zaslán e-mail s potvrzením přístupu k aplikaci Creative Cloud.

Více informací viz:

Podniky

Na stránce Produkty nástroje Admin Console najdete možnosti pro správu produktů a profilů produktů. Profily produktu umožňují povolit všechny aplikace a služby Adobe nebo jejich části dostupné v rámci plánu a upravit nastavení pro daný produkt nebo plán. Následně můžete k profilům produktu přiřadit správce, kteří se nazývají správci produktu. Tito správci mohou přidávat koncové uživatele do profilů produktů, které spravují.

Více informací viz:

Uživatelé

Na stránce Uživatelé můžete vytvářet, vyhledávat, aktualizovat a odebírat uživatelské účty. Tyto uživatelské účty opravňují koncové uživatele v organizaci k přístupu k produktům a službám Adobe.  Více informací viz:

Balíčky

Stránka Balíčky v konzole Admin Console nabízí následující funkce. Použijte je vždy, když plánujete nasadit aplikace Creative Cloud a Document Cloud pro koncové uživatele ve vašem podniku.

 • Stažení předem nastavených balíčků prostřednictvím šablon Adobe.
 • Vytvořte si přizpůsobené balíčky pro licencování na jméno nebo licencování pro sdílená zařízení (pro vzdělávací instituce) balíčkovače s konfigurací a aplikacemi, které chcete, aby měli vaši koncoví uživatelé.
 • Povolení e-mailových oznámení, skrze které budete upozorněni v případě uvedení nových verzí produktů.
 • Můžete si také prohlédnout předchozí balíčky, které jste vytvořili vy nebo ostatní správci ve vaší organizaci. K dispozici je také zobrazení podrobností o konkrétním balíčku a sledování dostupných aktualizací pro aplikace v něm.
 • Stažení nástrojů pro IT, jako je Remote Update ManagerAdobe Update Server Setup Tool.
 • Stáhněte si nástroj s příkazovým řádkem Adobe Extension Manager, se kterým můžete instalovat doplňky a zásuvné moduly z kontejnerového souboru ve formátu ZXP.

Účty

Pokud jste VIP zákazník, stránka Účty konzole Admin Console poskytuje možnosti pro správu softwaru Adobe a uživatelů ve vaší organizaci. Použijte možnosti pro snadné provádění úloh správy licencí a uživatelů. Pomocí konzole Admin Console si také můžete prodloužit licence zakoupené prostřednictvím členství pro týmy. Můžete také provádět následující úlohy:

 • Zobrazení podrobností o produktech a licencích v aktuálním plánu
 • Kontrola období prodloužení
 • Přidání produktů
 • Úprava podrobností o platbě 
 • Změna vlastníka smlouvy
 • Zobrazení údajů o příští faktuře
 • Zobrazení, tisk a stažení faktur

Další informace naleznete v tématu Správa účtu týmu.

Poznámka:

Pokud jste zákazník ETLA, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Adobe.

Nastavení

V závislosti na tom, zda máte týmový, nebo podnikový plán, můžete v konzoli Admin Console měnit následující nastavení.

Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty

V případě bezpečnostní události týkající se našich softwarových řešení jsou oznámení zaslána příslušným pracovníkům pro dodržování předpisů. Chcete-li zajistit rychlé doručení oznámení, musíte jako správce systému určit, kdo jsou vaši pracovníci zabývající se bezpečností, ochranou údajů a dodržováním předpisů. Podrobnosti najdete v tématu Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty.

Nastavení konzole

V části Nastavení konzole můžete přidávat vlastní poznámky pro koncové uživatele, které lze využít ke komunikaci s uživateli v případě, že mají potíže nebo potřebují podporu.

Můžete si zvolit výchozí jazyk e-mailů pro vaši organizaci, v němž budou přijímány e-maily týkající se stavu účtu, jako například oznámení o změnách předplatného nebo o vypršení platnosti platební karty. Pokud máte týmové členství zakoupené přímo od společnosti Adobe, můžete změnit název svého týmu v nastavení konzole.

Protokoly obsahu

Jako správce systému si můžete stáhnout podrobné přehledy toho, jak koncoví uživatelé pracují s podnikovými datovými zdroji, jako například složkami, soubory a knihovnami. Tyto přehledy se nazývají protokoly obsahu.

Identita (pouze podniky)

Typy identit poskytují organizaci různé úrovně kontroly nad účty a daty uživatelů. Určují, jakým způsobem organizace uchovává a sdílí datové zdroje.

Nastavení datových zdrojů (pouze podniky)

Nastavení datových zdrojů dávají organizaci kontrolu nad tím, jak zaměstnanci sdílejí datové zdroje mimo organizaci. Pomocí nastavení datových zdrojů spolu s dalšími systémy prosazování zásad organizace (od jiných poskytovatelů než Adobe) lze zajistit, že datové zdroje budou sdíleny pouze s náležitými externími jednotlivci a organizacemi.

Nastavení ověřování (pouze podniky)

Nastavení ověřování zajišťují bezpečnost pomocí příslušných zásad a několika úrovní ochrany heslem. Můžete nastavit úroveň ochrany heslem, která bude platit pro všechny uživatele v rámci organizace.

Nastavení šifrování (pouze podniky)

Nastavení šifrování se uplatní při generování vyhrazeného šifrovacího klíče pro další vrstvy kontroly a zabezpečení.

Podpora

Přejděte v konzoli Admin Console na kartu Podpora a kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe. Na této stránce je možné následující:

 • správa vašich případů podpory (pouze pro podniky),
 • vytváření případů (pouze pro podniky),
 • spojení se zástupci péče o zákazníky společnosti Adobe,  
 • plánování diskusí s odborníkem,
 • procházení oblíbených témat nápovědy a fór.

Další informace o možnostech podpory naleznete v části Podpora a diskuze s odborníkem.

Zapojte se do konverzace

ask-the-community

Máte‑li nějaké dotazy nebo připomínky k tématům či pojmům popsaným v tomto článku, zapojte se do diskuze v naší komunitě uživatelů podnikových a týmových verzí nebo v komunitě Adobe Experience Cloud League.