Předpoklady

Pokud má mít uživatel přístup ke spravovaným službám, je třeba jej přidat do odpovídajícího profilu produktu v konzoli Admin Console vaší organizace.

Než bude možné začít používat spravované služby, zařízení nebo počítač musí být součástí sítě vaší organizace a pracovat za bránou firewall. K tomu můžete použít například kabelové nebo bezdrátové připojení k síti ve vaší kanceláři. Pokud se nenacházíte v prostředí sítě vaší organizace, může být nutné se připojit pomocí klienta virtuální privátní sítě (VPN). Vaše organizace vám v případě potřeby může nastavit a poskytnout podrobnosti k používání klienta VPN.

Po připojení k síti své organizace můžete synchronizovat a ukládat svou práci do umístění ve spravovaných službách, ke kterému vám byl udělen přístup.

 

Ujistěte se, že pracujete v prostředí sítě vaší organizace

Chcete-li použít umístění pro synchronizaci ve spravovaných službách, do kterého vám byl udělen přístup, ujistěte se, že se nacházíte v prostředí sítě vaší organizace.

Pokud umístění pro synchronizaci ve spravovaných službách není uvedeno, zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k internetu, a zda jste připojeni k síti vaší organizace. Připojení k síti vaší organizace může vyžadovat připojení VPN.

Ujistěte se, že máte správná oprávnění

Kontaktujte správce systému své konzole Admin Console a ujistěte se, že jste byli přidáni do profilu produktu opravňujícího používat spravované služby.

Nápověda ke konzoli Admin Console

Známé problémy

Problémy se synchronizací

Pokud se setkáte s problémy při synchronizaci dat v cloudu, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Další informace naleznete v našem dokumentu věnovaném stahování a instalaci aplikací Creative Cloud.

Používání datových zdrojů

Problém: Dojde ke zrušení výběru vybrané složky spolupracovníka, když spolupracovník přepne zobrazení na/ze zobrazení sloupce.

Problém: V knihovně dojde ke zrušení výběru všech vybraných položek při přepnutí na zobrazení sloupce nebo z něj.

Problém: Přechod mezi zobrazením karty a zobrazením seznamu s jednou zvolenou položkou způsobí výběr všech položek

Problém: Chybí možnost „Zobrazení sloupce“ na stránce Archiv a úvodní obrazovky uživatelů v rámci ikony „Změna zobrazení“.

Práce se službou Adobe Stock

Problém: Editor / prohlížející uživatel nemůže zobrazit náhled obrázků na webu Adobe Stock uložených v knihovnách určených ke spolupráci (nebo v privátním cloudu) prostřednictvím webu Adobe Stock / panelu knihovny. Náhledy obrázků je možné prohlížet bez problémů spolupracovníkem v CC knihovně nebo z uživatelského rozhraní webu spravovaných služeb CCE.

Práce s aplikací Color

Problém: Po odstranění barevného motivu nevidí spolupracovníci aktualizované barevné motivy z uživatelského rozhraní webu Adobe Color. K tomuto problému dochází pouze v prohlížečích Chrome a Safari.

Řešení: Použijte jiný webový prohlížeč, jako je například Firefox nebo Internet Explorer.

Spolupráce

Problém: Pokud na stránce pro sdílení knihovny nebo složky kliknete na tlačítko „Zadat“ před výběrem uživatele z rozevíracího seznamu, tlačítko nefunguje správně. Tlačítko může zobrazit chybovou zprávu „neplatné ID e-mailu“ nebo nedokáže přidat vybraného uživatele jako spolupracovníka.

Řešení: Vyberte uživatele před kliknutím na tlačítko Zadat.

Kontaktování podpory pro podniky

Obraťte se na naše týmy podpory s podrobnostmi o problému, který jste zaznamenali. Sdělte nám podrobnosti o vaší organizaci a přesnou povahu chyby včetně (pokud je to možné) snímků obrazovky.

Podporu pro podniky můžete kontaktovat prostřednictvím karty Podpora v konzoli Admin Console.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online