Migrace z Admin Console pro týmy

Pokud jste migrovali z Admin Console pro týmy na Adobe Admin Console, tento dokument vám pomůže porozumět změnám v terminologii a pracovních postupech.

V následující tabulce jsou uvedeny původní termíny a jim odpovídají nové.

Admin Console pro týmy a VIP Adobe Admin Console
Správa uživatelů
Přidání správců Přidání správce
Přiřazení licence jednomu uživateli Přiřazení produktů
Přiřazení licencí více uživatelům Přidání uživatelů
Odebrání licencí Odebrání uživatelů
Změna přiřazení licence Chcete‑li změnit přiřazení licencí, odeberte uživatele a pak přidejte nové.
Správa účtu a členství
Nákup licencí Přidání produktů a licencí
Změna primárního správce Změna vlastníka smlouvy
Změna názvu týmu Úprava názvu organizace
Poznámka:

Další informace o správě účtu se členstvím týmů ve vaší organizaci najdete v tématu Začínáme s týmy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.