Organizacím se během přihlašování zobrazí nová konzole Admin Console. Každý měsíc bude nová konzole odhalena většímu počtu zákazníků. A postupně získají přístup k nové konzoli všichni zákazníci. Pokud již byla vaše organizace migrována, viz Adobe Sign – správce funkcí pro týmy.

Pokud jste si zakoupili plán Adobe Sign pro týmy, ke správě uživatelů a souvisejících oprávnění je nutné používat konzoli Admin Console pro týmy. Také můžete přidělit několik správců, kteří vám pomohou se správou vašeho týmu nebo chování funkcí služby Adobe Sign. Další informace naleznete v tématu Správa správců.

Poznámka:

Pokud máte plán Document Cloud pro firmy, Document Cloud pro podniky, Adobe Sign pro firmy nebo Adobe Sign pro podniky, více informací získáte v tématu Správa služby Adobe Sign.

Začínáme

Pokud chce uživatel spravovat službu Adobe Sign pro svůj tým, musí být správcem a také koncovým uživatelem s aktivní licencí.

 1. V konzoli Admin Console pro týmy přejděte na kartu Správci v části Nástroje pro správce a ověřte, zda je uživatel uveden v seznamu správců. Přečtěte si, jak přidávat správce v konzoli Admin Console pro týmy.

  admin
 2. Přejděte na kartu Aktivní uživatelé v části Licence na jméno a ověřte, zda má uživatel přiřazenu aktivní licenci. Přečtěte si, jak k uživatelům přiřazovat licence v konzoli Admin Console pro týmy.

  active

Oprávnění správce ke službě Adobe Sign

Ke konzoli pro správu služby Adobe Sign (karta Účet ve webové aplikaci Adobe Sign) je možné přistupovat dvěma způsoby:

 1. V nástroji Admin Console pro týmy přejděte do části Nástroje pro nasazení > karta Adobe Sign a klikněte na odkaz Přihlásit se k aplikaci Adobe Sign v části Krok 3 – konfigurace.

  dep

  Na nové kartě prohlížeče budete přesměrováni ke správě služby Adobe Sign.

 2. Přejděte do konzole pro správu služby Adobe Sign a přihlaste se pomocí identifikátoru Adobe ID.

Přidání správců služby Adobe Sign

Oprávnění správce služby Adobe Sign je možné přiřazovat dvěma způsoby:

 1. Přiřaďte licenci Adobe Sign pro týmy koncovému uživateli pomocí konzole Admin Console. Po přijetí pozvánky se uživatel stane aktivním uživatelem. Poté tohoto koncového uživatele přidejte do seznamu správců na kartě „Správci“.
 2. V konzoli pro správu služby Adobe Sign (karta Účet ve webové aplikaci Adobe Sign)
 1. Přejděte na kartu Účet > Uživatelé.

 2. Vyberte možnost Uživatelé a poté klikněte na Nastavení uživatele.

 3. Zkontrolujte označená pole, Uživatel je správcem účtu a Uživatel je správcem skupiny.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

enterprisedocimg4

Zrušení oprávnění správce služby Adobe Sign

Pokud správce služby Adobe Sign obdržel oprávnění správce přes konzoli Admin Console pro týmy, můžete mu pomocí jednoho z následujících kroků tato oprávnění zrušit:

 • Odeberte uživatele z karty Správci v konzoli Admin Console pro týmy. Poté také odeberte uživatelova oprávnění ke správě služby Adobe Sign prostřednictvím konzole Admin Console ve službě Adobe Sign. Tento uživatel bude moci i nadále používat službu Adobe Sign pro týmy, ale nebude mít žádná oprávnění k její správě.
 • Odeberte uživatele z karty Všechny licence nebo Aktivní uživatelé. Tento uživatel nemůže používat službu Adobe Sign, a proto nemá žádná oprávnění ke správě funkcí.

Poznámka:

Jestliže správce služby Adobe Sign obdržel oprávnění ke správě prostřednictvím oblasti správy služby Adobe Sign, můžete tato oprávnění zrušit zakázáním nastavení správce účtu nebo správce skupiny.

Další informace o funkcích, které správce týmu může přizpůsobit koncovým uživatelům, naleznete v tématu Rychlý průvodce službou Adobe Sign pro nové účty.

Chyba, když správce přiřadí licenci uživateli

V určitých případech může dojít k chybě, když správce přiřadí koncovému uživateli licenci „Adobe Sign pro týmy“ prostřednictvím nástroje Admin Console pro týmy. Správci týmu se může zobrazit chybová zpráva jako například „Uživateli nelze přiřadit tuto licenci. Další informace.“

Pokud se zobrazí tato chyba, zkuste přidělení zopakovat s jinou e-mailovou adresou koncového uživatele nebo kontaktujte podporu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online