Symptoms

After upgrading from CRX 1.4.0 to CRX 1.4.1, the license number has to be entered again.

Cause

Per default, the license data is stored in server/runtime/0/crx/WEB-INF/license.properties. The update causes the runtime data to be overriden, thus the license.properties is lost.

Resolution

The location of the license.properties file is configurable in the web.xml of the CRX web application :

<!--
  The Path of the license.properties of this product. The license
  must be valid otherwise the servlet will not startup.
-->
<init-param>
  <param-name>license-file</param-name>
  <param-value>/WEB-INF/license.properties</param-value>
  <!--
    <param-value>C:/Documents and Settings/All Users/license.properties</param-value>
    <param-value>./license.properties</param-value>
    <param-value>./etc/license.properties</param-value>
  -->
</init-param>

Applies to

CRX 1.x

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online