Poznámky k verzi aplikace Extension Manager CC

Vítá vás aplikace Adobe® Extension Manager CC. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy k řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci aplikace Extension Manager.

Přehled

Aplikace Extension Manager CC slouží k instalaci a správě doplňků a zásuvných modulů.

Vývojáři doplňků vytvořili velké množství doplňků, které přidávají nové funkce do produktů Creative Cloud. Aplikace Extension Manager instalaci těchto doplňků zjednodušuje a umožňuje jejich povolení, zakázání nebo odebrání.

Dvojitým kliknutím na soubor doplňku jednoduše spustíte aplikaci Extension Manager a zahájíte instalaci doplňku do produktu. Aplikace Extension Manager obsahuje seznam ostatních nainstalovaných aplikací Creative Cloud. Kliknutím na jednotlivé produkty můžete vidět veškeré doplňky nainstalované pro tento produkt. Kliknutím na libovolný z doplňků se zobrazí informace od vývojářů společně s postupem, jak se k doplňku dostat v jednoúčelových produktech Creative Cloud.

Nové funkce

 • Podpora metadat

Spolu s možností instalace a správy doplňků k produktu ZXP umožňuje aplikace Extension Manager CC také spravovat metadata (např. písma, šablony a obrázky) zabalené v podobě souboru ZXP. S metadaty je během instalace zacházeno jako s doplňky a jsou uvedeny v kategorii „Ostatní“.

Změny v nové verzi aplikace Extension Manager CC

 • Tato verze aplikace Extension Manager nepodporuje některé z funkcí, které jste mohli nalézt ve verzi předchozí. Nedostupné funkce jsou následující:
  • Sady doplňků: Ruční povolení nebo zakázání každého z doplňků.
  • Balíčky doplňků: Použití nástroje Adobe Extension Packager pro vložení doplňku do balíčku.
  • Převádění doplňků MXP na ZXP: Použití nástroje Extension Manager CS6 pro tento druh převádění.
  • Doplňky MXP: Tento formát nepodporuje možnost podpisu, takže doplňky MXP nelze pomocí aplikace Adobe Exchange publikovat a spravovat v aplikaci Extension Manager. Používání aplikace Extension Manager CS6 pro převod doplňků na formát ZXP.
  • Fireworks: Instalace doplňků aplikace Fireworks v aplikaci Extension Manager CS6.
  • Nezdokumentované atributy.
  • Vrácení akce provedené se souborem: Pokud instalace doplňku proběhne neúspěšně, některé soubory mohou zůstat v počítači uloženy.
  • Aktualizace doplňků v aplikaci: Lze provádět pomocí příkazového řádku.
 • V této verzi musí být název doplňku jedinečný pro všechny podporované produkty Adobe. Pokud v libovolném z produktů nainstalujete doplněk pod určitým názvem, nelze tento název použít znovu, dokud původní doplněk neodstraníte.
  Toto pravidlo platí pro produkty Adobe, které jsou k dispozici v 32bitové i 64bitové verzi, takže mají náležité názvy. Předem nainstalovaný doplněk InDesign s názvem „Alignment Panel“ pro 32bitovou verzi má také 64bitovou verzi s názvem „Alignment Panel64“, verzi pro produkt InCopy s názvem „Alignment Panel IC“ a „Alignment Panel64 IC“.
 • Aplikace Extension Manager CC již neumožňuje instalaci doplňků určených pro jednotlivé uživatele hromadně pro všechny uživatele. Pokud jej bude chtít jiný uživatel používat, musí doplněk nainstalovat znovu. Doplněk určený pro jednotlivé uživatele je takový, který se (celý nebo jeho libovolná část) nachází v domovském adresáři uživatele.
  Aplikace Extension Manager CC ověřuje závislosti doplňků během instalace, takže není možné nainstalovat žádný doplněk závislý na doplňku určeném pro jiného jednotlivého uživatele.
 • V případě předem nainstalovaných doplňků načte aplikace Extension Manager CC ze složky s předem nainstalovanými doplňky soubory MXI a všechny soubory ZXP propojené s daným doplňkem bude ignorovat.
 • V případě hybridních doplňků musí parametr „typ souboru“ souboru MXI obsahovat pro všechny doplňky CEP hodnotu „CSXS“.
 • U hybridních doplňků ověřuje aplikace Extension Manager CC pouze podpis vnějších doplňků. Podpis integrovaných doplňků CEP se neověřuje.
 • Oproti verzi CS6 došlo ke změně samostatného nástroje s příkazovým řádkem, který je součástí sady CC a formátu odpovídajících příkazů.
 • Aplikace Extension Manager CC umožňuje nainstalovat doplňky pomocí nástroje BridgeTalk (pozn.: došlo ke změně formátu textu), ale nepodporuje možnost v tomto nástroji doplňky povolit, zakázat, odebrat ani aktualizovat.

Instalace softwaru

Instalační program aplikace Extension Manager si můžete zdarma stáhnout na adrese http://www.adobe.com/go/em_download nebo https://creative.adobe.com/.

Odinstalování softwaru

Windows

Přejděte do nabídky „Ovládací panely“, vyberte možnosti „Odinstalovat program“ a „Adobe Extension Manager CC“ a klikněte na tlačítko „Odinstalovat“.

Mac OS

Otevřete položky Aplikace > Obslužné programy > Instalační programy Adobe, dvakrát klikněte na možnost „Odinstalovat Adobe Extension Manager CC“ a postupujte podle uvedených pokynů.

Známé problémy

Následuje seznam známých problémů spojených s touto verzí. Na stránce Podpora Adobe naleznete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace Creative Cloud.

 • Aplikace Extension Manager CC nepodporuje doplňky obsahující soubory s názvy tvořenými vícebajtovými znaky (např. čínština nebo japonština).
 • Pokud při spuštěné aplikaci Extension Manager CC nainstalujete, odeberete, povolíte zakážete nebo aktualizujete doplněk prostřednictvím příkazového řádku, dané změny se v uživatelském rozhraní aplikace Extension Manager CC projeví až po jejím restartování.
 • Pokud používáte doplňky obsahující soubory zkopírované zároveň do společných složek a do umístění specifického pro konkrétní uživatele a aplikaci Dreamweaver odinstalujete, nedojde k odstranění datových souborů v tomto uživatelském umístění. Doplněk může být i nadále v aplikaci Dreamweaver k dispozici, ale záznam o něm bude v aplikaci Extension Manager CC chybět.
 • Po odinstalování aplikace Extension Manager CC budou všechny záznamy o všech doplňcích odebrány. Související datové soubory však odebrány nebudou. Doplňky jsou v aplikacích k dispozici, ale po opětovné instalaci aplikace Extension Manager CC se v seznamu doplňků nezobrazí.
 • Pouze pro systém Mac 10.8: Aplikaci Extension Manager CC nelze spustit v nástroji Launchpad.

                Řešení: Přetáhněte ikonu na nástroj Launchpad.

Další zdroje

Nejnovější verzi aplikace Adobe Extension Manager lze stáhnout na stránce stahování aplikace Adobe Extension Manager a na stránce Aktualizace produktů.

Adobe Exchange

Chcete-li stáhnout doplňky rozšiřující funkce produktů Adobe Creative Cloud, přejděte na stránky programu Adobe Exchange na adrese https://www.adobeexchange.com/.

Sada SDK nástrojů Extension Developer

Vývojáři, kteří chtějí vytvářet doplňky k produktům Creative Cloud, si mohou stáhnout sadu SDK nástrojů Extension Developer na stránce Průvodce sadou nástrojů Extension Developer.

Diskusní fórum uživatelů aplikace Extension Manager

Chcete-li položit dotaz nebo sdílet své zkušenosti s aplikací Extension Manager, přejděte na stránku Diskusní fórum uživatelů aplikace Extension Manager.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.