Informace o archivovaných verzích aplikace Adobe Flash Player a odkazy ke stažení jejích starších verzí

Společnost Adobe doporučuje, aby všichni uživatelé aplikace Flash Player provedli v podporovaných systémech upgrade na nejnovější verzi. Nejnovější verzi aplikace Flash Player můžete získat v centru pro stahování aplikace Flash Player.

Archivované verze aplikace Flash Player pro vývojáře

Vývojáři, kteří testují weby s použitím různých verzí aplikace Flash Player, si mohou tyto verze stáhnout pomocí odkazů uvedených v seznamu níže.

Běžní uživatelé si mohou stáhnout nejaktuálnější verzi z centra pro stahování aplikace Flash Player.

Odinstalace

Pokyny týkající se odebrání aplikace Flash Player najdete v článku Odinstalace aplikace Flash Player. Před instalací jiné verze přehrávače restartujte počítač.

Přepínání mezi verzemi

Informace o přepínání mezi verzemi aplikace Flash Player naleznete v článku Ladicí verze a odstraňování problémů s instalací pro vývojáře v aplikaci Flash Player.

Archivované verze

V případě instalace nebo používání starších verzí, které si můžete stáhnou pomocí odkazů uvedených v seznamu níže, neposkytuje společnost Adobe k těmto produktům technickou podporu. Popis souborů, které jsou k dispozici v jednotlivých archivech zkomprimovaných metodou ZIP, naleznete vždy v příslušném souboru readme.txt.

V následující tabulce jsou uvedeny poslední podporované verze aplikace v různých operačních systémech. (Pokud je tam uvedeno více verzí, je nejnovější ta s nejvyšším číslem za druhou tečkou.)

Nejnovější podporovaná verze aplikace Flash Player Operační systém
Centrum stahování aplikace Flash Player
 • Mac OS X 10.10 (procesor Intel) nebo novější
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Red Hat 5.6+
 • Open SUSE 11.3+
 • Ubuntu 10.04+
Flash Player 29.0.0.171
 • Mac OS X 10.9
Flash Player 22.0.0.209
 • Mac OS X 10.6–10.8
Flash Player 11.2.202.223
 • Solaris x86 a Sparc
Flash Player 10.1.102.64
 • Mac OS X 10.4+ (procesor Power PC)
Flash Player 11.1.102.55  
 • Windows 2000
Flash Player 10.3.183.90
 • Mac OS X 10.5
Flash Player 9
 • Mac OS X 10.1–10.3
 • Windows 98, Windows ME
 • Red Hat 3 a 4
 • Novell SUSE 9.x nebo 10.1
Flash Player 7
 • Mac Classic (9 a starší)
 • Windows 95, Windows NT
 • Red Hat Enterprise Linux WS v.3 a Red Hat Linux 9
 • Sun Java Desktop System 1.0
Mobilní operační systémy Operační systém
Certifikovaná zařízení Další informace jsou k dispozici v části Flash Player Certified Devices v dolní části stránky Developer Connection.

Archivy souborů Playerglobal.swc – pouze pro vývojáře

Archivy aplikace Flash Player

Archivy vydaných a ladicích verzí

Archivy aplikace Flash Player pro systém Android 4.0

V souladu s prohlášeními veřejně dostupnými na stránce Flash Roadmap vydala společnost Adobe 10. září 2013 aplikaci Flash Player 11.1.111.73 pro systémy Android 2.x a 3.x a verzi 11.1.115.81 pro systém Android 4.0.x. Tato verze je finální verze aktualizace aplikace Flash Player pro operační systém Android. Sice to není doporučeno, ale pokud si chcete tuto verzi pro předchozí verze systému Android stáhnout, použijte následující odkazy:

Archivy aplikace Flash Player pro systém Android 2.x a 3.x

V souladu s prohlášeními veřejně dostupnými na stránce Flash Roadmap vydala společnost Adobe 10. září 2013 aplikaci Flash Player 11.1.111.73 pro systémy Android 2.x a 3.x a verzi 11.1.115.81 pro systém Android 4.0.x. Tato verze je finální verze aktualizace aplikace Flash Player pro operační systém Android. Sice to není doporučeno, ale pokud si chcete tuto verzi pro předchozí verze systému Android stáhnout, použijte následující odkazy:

Starší archivy

Vypnutí automatických aktualizací

Pokud při instalaci aplikace Flash Player ponecháte políčko Automaticky instalovat aktualizace (doporučeno) zaškrtnuté, bude nastaven režim automatických aktualizací. Tato metoda je doporučena.

Jestliže musíte mít z nějakého důvodu (například kvůli systémovým omezením, konfliktům verzí apod.) nainstalovanou pouze starší verzi, kterou nechcete automaticky aktualizovat, tak zaškrtnutí tohoto políčka při instalaci zrušte. Zaškrtněte místo něj políčko Upozornit na instalaci aktualizací a klikněte na tlačítko Hotovo.

Odmítnutí záruk

Pokud není ve smlouvě mezi vámi a společností Adobe výslovně uvedeno jinak, jsou všechny přehrávače poskytovány „TAK JAK JSOU“, bez jakékoli záruky a pouze k testovacím účelům. Pokud není ve smlouvě mezi vámi a společností Adobe výslovně uvedeno jinak, je distribuce těchto přehrávačů zakázána.

Společnost Adobe není v žádném případě zodpovědná za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody ani za žádné škody vzniklé v důsledku ztráty použitelnosti, dat nebo zisku, ať už kvůli porušení smlouvy či záruky nebo občanskoprávnímu deliktu (včetně nedbalosti) v souvislosti s danými informacemi nebo softwarem.

Společnost Adobe může informace, software a technické údaje kdykoli a bez upozornění změnit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online