Důležité připomenutí:
Ukončení platnosti aplikace Flash Player je 31. prosince 2020. Podrobnosti najdete na stránce s informacemi o ukončení platnosti aplikace Flash Player.

Stránka archivu aplikace Flash Player byla vyřazena z provozu. Zákazníci, kteří požadují aplikaci Flash Player, mohou navštívit naši stránku stahování a získat nejnovější dostupnou verzi:

Stažení pro zákazníky: https://get.adobe.com/cz/flashplayer

Distribuce pro firmy: https://www.adobe.com/cz/products/flashplayer/distribution.html

Potřebujete pomoc? Pomoc získáte na komunitních fórech věnovaných aplikaci Flash Player.