Nelze vyplnit nebo uložit formuláře PDF

V aplikaci Adobe Reader nelze vyplnit nebo uložit formulář PDF. 

Chcete-li problém vyřešit, řiďte se jedním z následujících postupů.

Řešení 1: Pokud soubor PDF neobsahuje pole formuláře, aktivujte nástroj Psací stroj

 1. Aktivujte v dokumentu PDF nástroj Psací stroj.

  • Postup při použití aplikace Adobe Acrobat:
   Poznámky: Je potřeba, abyste měli nainstalovaného alespoň jednoho klienta aplikace Acrobat Professional.
   1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat Professional.
   2. Vyberte možnost Nástroje > Psací stroj > Povolit nástroj Psací stroj v Adobe Readeru.
   3. Uložte PDF.
  • Postup při použití produktu Reader Extensions Server:
   Poznámka: Ujistěte se, že je ve vaší organizaci nainstalován produkt Reader Extensions Server.
   1. Přejděte na portál serveru ReaderExtensions (http://[názevserveru]:[port]/ReaderExtensions).
   2. Odešlete soubor PDF.
   3. Vyplňte formulář PDF.
   4. Uložte výsledný dokument PDF do počítače.
 2. Otevřete dokument PDF v aplikaci Adobe Reader a vyberte možnost Nástroje > Psací stroj, čímž aktivujete nástroj Psací stroj.

 3. Pomocí nástroje Psací stroj zadejte znaky přes obsah dokumentu PDF.

Poznámka: Nástroj Psací stroj není k dispozici u dynamických souborů PDF, ale pouze u statických souborů, protože je součástí funkcí pro přidávání poznámek.

Řešení 2: Chcete-li uložit data zadaná do polí formuláře PDF, upgradujte na aplikaci Adobe Reader XI

Aplikace Adobe Reader XI umožňuje ukládání dat formuláře do dokumentu PDF.

Řešení 3: Pokud používáte aplikaci Adobe Reader X nebo starší, požádejte autora formuláře, aby v dokumentu PDF povolil příslušná práva pomocí produktu Reader Extensions Server

Poznámka: Tyto kroky lze provést, pouze pokud je v organizaci autora nainstalován produkt Reader Extensions Server.

 1. Přejděte na portál serveru ReaderExtensions (http://[názevserveru]:[port]/ReaderExtensions).
 2. Odešlete soubor PDF.
 3. Vyberte práva používání, která chcete v dokumentu PDF povolit (k vyplnění formuláře PDF a uložení dat je potřeba právo k vyplňování formulářů).

 4. Uložte výsledný dokument PDF do počítače.

Poznámka: Produkt Reader Extensions Server je součástí aplikace LiveCycle, která se používá v podnikovém prostředí. Toto řešení se tedy nevyplatí, pokud potřebujete povolit vyplnění pouze u několika formulářů či dokumentů PDF.

Další informace

Chcete-li provádět změny v dokumentu PDF a ukládat je, je potřeba licence aplikace Adobe Acrobat. Mezi změny, které obvykle nelze provádět bez aplikace Adobe Acrobat, patří například zadávání textu, ukládání formuláře PDF a přidávání poznámek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online