Od 8. února 2011 společnost Adobe již neposkytuje podporu ani aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player 9. Společnost Adobe doporučuje, aby všichni uživatelé aplikace Flash Player provedli v podporovaných systémech upgrade na nejnovější verzi. Nejnovější verzi aplikace Flash Player můžete získat v centru pro stahování aplikace Flash Player.

Pokud váš počítač nesplňuje systémové požadavky pro instalaci nejnovější verze aplikace Flash Player, můžete nadále používat aplikaci Flash Player 9. V takovém případě však může dojít k ohrožení zabezpečení. Informace o instalaci nebo přeinstalaci aplikace Flash Player 9 ve starším počítači najdete v článku Archivované verze aplikace Flash Player.

Vypnutí funkce upozorňování na automatické aktualizace ve starších počítačích

Společnost Adobe doporučuje, abyste si nechali funkci upozorňování na automatické aktualizace zapnutou a měli tak nejnovější funkce a aktualizace zabezpečení k dispozici hned po jejich vydání. Pokud však systém nejnovější verzi aplikace Flash Player nepodporuje, můžete si zobrazování upozornění na aktualizace vypnout.

Chcete-li funkci upozorňování na automatické aktualizace vypnout a nadále používat aplikaci Flash Player 9, postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete na nové záložce nebo v novém okně prohlížeče Správce nastavení aplikace Flash Player.
  2. V nabídce Správce nastavení v levé části okna vyberte panel Globální nastavení zabezpečení.
  3. Po zobrazení panelu Globální nastavení zabezpečení zrušte zaškrtnutí políčka Upozornit, když je k dispozici aktualizace aplikace Adobe Flash Player.

Pravidla poskytování podpory

Může se stát, že společnost Adobe v důsledku měnících se podmínek na trhu a s uvážením dopadu na zákazníky přestane pro určitý produkt nebo technologii poskytovat podporu. Jedná se o běžný obchodní postup. Podle zavedených zásad společnosti Adobe pro poskytování podpory by měla být zajištěna podpora aktuální a předchozí hlavní verze aplikace Adobe Flash Player (http://www.adobe.com/cz/support/programs/policies/supported.html). Aplikace Flash Player 9 však byla vydána v červnu 2006 a podle studie společnosti Millward Brown z prosince roku 2010 zaměřené na penetraci má nižší než 2% tržní podíl. Po pěti letech je poskytování podpory pro aplikaci Flash Player 9 společností Adobe ukončeno. V nových verzích aplikace Flash Player se dále budeme zaměřovat na rozšíření webových funkcí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online