Výchozím uživatelským režimem v prohlížeči Safari 6.1 nebo novějším je bezpečný režim, který však může bránit správnému zobrazovaní obsahu. Přečtěte si, jak můžete nastavit, aby se multimediální obsah vytvořený v aplikaci Adobe Flash spouštěl v nebezpečném režimu.

Poznámka:

Uživatelé prostředí AIR, kterým se při instalaci aplikací zobrazuje upozornění na neznámého vydavatele, by měli vývojáře aplikace požádat o aktualizovaný instalační program aplikace.

V prohlížeči Safari nefunguje správně obsah

Multimediální obsah se v prohlížeči Safari 6.1 nebo novějším přehrává ve výchozím nastavení v bezpečném režimu. Bezpečný režim zajišťuje ochranu uživatelů tím, že zakazuje akce prováděné s obsahem vytvořeným v aplikaci Adobe Flash. Zabraňuje ale také správnému fungování určitého obsahu, například instalaci aplikací prostředí AIR nebo doplňku Adobe Connect.

Pokud aktuální doméně důvěřujete, můžete provedením následujících kroků povolit spouštění obsahu v nebezpečném režimu. V nebezpečném režimu neplatí pro obsah tolik omezení, takže se může zobrazovat správně.

Jedná se o výchozí nastavení prohlížeče Safari.

Řešení pro prohlížeč Safari 11

 1. Otevřete příslušný web a vyberte možnost Safari > Předvolby.

  Vyberte možnost Předvolby
 2. Na panelu Předvolby vyberte kartu Webové stránky.

  Karta Webové stránky na panelu Předvolby
 3. V seznamu aktuálně otevřených webů vyberte svůj web.

 4. Podržte na klávesnici klávesu Option/Alt a klikněte na nabídku vedle názvu webu vybraného v kroku 3. Poté otevřete místní nabídku a zrušte zaškrtnutí možnosti Spustit v bezpečném režimu.

  Výběr možnosti Spustit v bezpečném režimu
 5. Klikněte na tlačítko Důvěřovat.

  Kliknutí na tlačítko Důvěřovat
 6. Klikněte na tlačítko Hotovo a zavřete panel Předvolby.

 7. Opakovaným načtením stránky prohlížeče provedenou změnu aktivujte.

Řešení pro prohlížeč Safari 10.0

 1. Otevřete příslušný web a vyberte možnost Safari > Předvolby.

  Výběr možnosti Předvolby
 2. Na kartě Zabezpečení na panelu Předvolby klikněte na tlačítko pro nastavení zásuvných modulů.

  Klikněte na tlačítko pro nastavení zásuvných modulů
 3. V seznamu aktuálně otevřených webů vyberte svůj web.

 4. Podržte na klávesnici klávesu Option/Alt, kliknutím na nabídku vedle názvu webu vybraného v kroku 3 otevřete místní nabídku a zrušte zaškrtnutí u položky Spustit v bezpečném režimu.

  Zrušení zaškrtnutí možnosti Spustit v bezpečném režimu
 5. Klikněte na tlačítko Důvěřovat.

  Kliknutí na tlačítko Důvěřovat
 6. Klikněte na tlačítko Hotovo a zavřete panel Předvolby.

 7. Opakovaným načtením stránky prohlížeče provedenou změnu aktivujte.

Řešení pro prohlížeč Safari starší verze než 10.0

 1. Otevřete příslušný web a vyberte možnost Safari > Předvolby.

  Výběr možnosti Předvolby
 2. Na kartě Zabezpečení na panelu Předvolby klikněte na tlačítko Nastavení webových stránek.

  Kliknutí na tlačítko Nastavení webových stránek
 3. V seznamu aktuálně otevřených webů vyberte svůj web.

 4. V místní nabídce vyberte možnost Spustit v nebezpečném režimu.

  Výběr možnosti Spustit v nebezpečném režimu
 5. Ve výstraze, která se zobrazí, klikněte na tlačítko Důvěřovat.

  Kliknutí na tlačítko Důvěřovat
 6. Klikněte na tlačítko Hotovo a zavřete panel Předvolby.

 7. Opakovaným načtením stránky prohlížeče provedenou změnu aktivujte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online