Problém

V aplikaci Flash Player 10.1 nefunguje argument příkazového řádku pro provádění bezobslužné instalace nebo odinstalace.

Řešení

Ve verzi 10.1 aplikace Flash Player došlo ke změně argumentů příkazového řádku. Při použití samostatného odinstalačního programu již nemusíte používat argument -clean/-force k vynucení úplné odinstalace aplikace Flash Player. Při odinstalaci pomocí nástroje FlashUtil.exe je však nutné za účelem provedení úplné odinstalace argument -force nadále používat.

Poznámka: Níže uvedené argumenty platí pouze pro instalační program EXE, nikoli pro instalační program MSI.

Nové argumenty příkazového řádku jsou následující:

  • -install: Provede bezobslužnou instalaci aplikace Flash Player.
  • -uninstall: Provede bezobslužnou odinstalaci aplikace Flash Player.
    • Poznámka: Tyto argumenty lze použít pouze se samostatným odinstalačním programem, nikoli s nástrojem FlashUtil.exe v adresáři \Macromed\Flash.
  • -uninstall {activex | plugin}: Provede odinstalaci příslušného přehrávače – buď ovládacího prvku ActiveX (v prohlížeči Internet Explorer), nebo zásuvného modulu (v jiných prohlížečích).
    • Poznámka: Tento argument lze použít pouze se samostatným odinstalačním programem, nikoli s nástrojem FlashUtil.exe v adresáři \Macromed\Flash.
    • Poznámka: Při odinstalaci příslušného přehrávače je nutné s argumentem -uninstall pro bezobslužnou odinstalaci použít konkrétní typ přehrávače. Jinak nebude argument -uninstall fungovat a budou odinstalovány oba typy přehrávačů.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online