12. března 2013 Vítá vás software Flash Player 11.6 a prostředí AIR 3.6. Toto je měsíční plánovaná aktualizace původní verze z 12. února 2013. Verze obsahuje opravy zabezpečení a chyb.

Odstraněné problémy

 • Načítání souboru telemetry.cfg způsobuje problémy s výkonem při aktualizaci stránek. (3506936)
 • Selhání prohlížeče Opera (3488141)
 • Selhání aplikace Flash Player z důvodu přetečení celého čísla (3475889)

Nové funkce

Nové funkce v této verzi:
 • Vnitřní paměť: kódy operací rychlé paměti AVM2
  • Rychlá paměť je nyní zpřístupněna prostřednictvím balíčku avm2.intrinsics.memory

Následující funkce byly zpřístupněny ve verzi aplikace Flash Player vydané 12. února 2013. 

 • Dotaz na grafická data
 • Vylepšené uživatelské rozhraní oprávnění pro úplný přístup ke klávesnici na obrazovce
 • Vícenásobná podpora SWF (iOS)
 • Nastavení rozlišení displeje Retina pro konkrétní zařízení (iOS)
 • Aktualizované rozhraní API souboru podle pokynů v obchodě App Store (iOS)
 • Podpora HiDpi pro FlashPro

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.

Poznámka: AIR Desktop StageWebView nyní používá systémový prohlížeč místo integrované sady WebKit 

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
 Flash Player Desktop (Windows®, Mac)  11.6.602.180
 AIR pro stolní počítače, mobilní zařízení  3.6.0.6090
 Sada AIR SDK  3.6.0.6090
  Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR  3.6.0.6090

Známé problémy

 • Za určitých okolností se při streamování prostřednictvím pRTMP nedaří přehrávat pouze zvukové soubory. (3330232)
 • V iOS nepodporují soubory CameraRoll.addBitmapData v aplikaci AIR data průhledné bitmapy. (3295239)
 • Přepnutí vstupu fotoaparátu v datech Netstream způsobuje zastavení video streamu. (3311600)
 • Při přehrávání video streamu má změna otáčení ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku v některých mobilních zařízeních za následek nesprávné nastavení velikosti videa. (3344041)
 • Při programovém odesílání aplikace AIR na celou obrazovku v systému MAC OSX 10.7.3 a novějším se okno aplikace zobrazuje před plochou. (3310530)
 • Když je frekvence mikrofonu v iOS nastavená na 5 nebo 8 kHz, nastává zpoždění zvuku. (3357306)
 • Funkci StageVideo se při připojení fotoaparátu nedaří udržovat stav vykreslení hardwaru. (3359992)
 • Za určitých okolností se v počítačích Mac při zobrazení videa přes celou obrazovku a následném ukončení režimu celé obrazovky nepodaří vykreslení videa. (3362055)
 • V systému Android není možné v aplikaci AIR načíst systémová písma. (3474762)

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
 APSB13-09  Flash Player Desktop Windows® a Mac

 Flash Player pro systém AndroidTM

Nové funkce: Pokyny k použití

Podpora displeje Retina (hiDPI) v počítačích Mac pro aplikace Adobe AIR

Tato funkce poskytuje podporu pro souhrn aplikací AIR na displeji Retina (hiDPI) v podporovaných počítačích Mac. Pokud chcete aktivovat displej Retina, přidejte do deskriptoru aplikace následující prvek.
Tento tag se v současné době vztahuje pouze na systém Mac OS.  V oddílu <iPhone> existuje tag se stejným názvem <requestedDisplayResolution> pro aplikace iOS AIR.

</initialWindow>
.. omitted…
        <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution> -->
   … omitted ….
   </initialWindow>

Aktualizujte jmenný prostor deskriptoru aplikace na 3.6 a aplikaci znovu zabalte. (Nastavení prvku <requestedDisplayResolution> na hodnotu standardní nebo jeho nezahrnutí deaktivuje podporu displeje Retina.)

 Tato funkce má několik omezení:.

1. Není podporován obsah zobrazený prostřednictvím třídy HTMLLoader. (Místo toho k zobrazení obsahu HTML na displeji Retina použijte hodnotu StageWebView.)
2. Existující aplikace vytvořené ve verzi 3.5 nebo dřívější se při rozlišení Retina nezobrazí. 

Podpora více souborů SWF

Tato funkce poskytuje podporu pro balení a načtení více souborů SWF v systému iOS v režimu AOT. Její pomocí mohou uživatelé použít více souborů SWF v aplikaci AIR iOS pomocí třídy Loader. V systému iOS existuje několik omezení použití této funkce:

1) Sekundární soubor SWF, který má být načten kořenovým souborem SWF, by měl mít stejnou doménu aplikace jako kořenový soubor SWF, jinak by při načtení sekundárního souboru SWF došlo k následující chybě.
Chyba 3747: V operačním systému není podporováno více aplikačních domén. Správný způsob načtení sekundárního souboru SWF je následující:

var aLoader:Loader = new Loader();
var url:URLRequest = new URLRequest("swfs/SecondarySwf.swf");
var loaderContext:LoaderContext = new LoaderContext(false, ApplicationDomain.currentDomain, null);
aLoader.load(url, loaderContext); // load the SWF file

2) Metody unload() a loadBytes() třídy zavaděče nebudou fungovat v systému iOS.
3) Počet souborů SWF, které lze v aplikaci zabalit, závisí na výkonnosti počítače, protože při balení IPA se může vyčerpat paměť počítače, a zabalení se proto nezdaří kvůli nedostatečné paměti.

 

Dotaz na data grafiky

Tato funkce umožňuje zadat dotaz na libovolný objekt DisplayObject a získat jeho vyjádření prostřednictvím objektů GraphicsData. To je velmi užitečné v případě serializace nebo deserializace objektu DisplayObject a vytváření vlastních modulů pro export (pohyblivé listy, SVG atd.)

Vyloučení zařízení z tagu requestedDisplayResolution

Do tagu <requestedDisplayResolution> v deskriptoru aplikace byl přidán nový atribut excludeDevices. Tento atribut vývojářům umožní výslovnou deaktivaci zadaného rozlišení zobrazení v jednom nebo více zařízeních iOS. Použití této funkce vyžaduje použití jmenného prostoru deskriptoru aplikace verze 3.6 nebo novějších. Tato funkce není podporována v simulátoru AIR. Vývojář by měl vyloučit tyto prvky:

Konkrétní zařízení uvedením přesného názvu modelu. V následujícím příkladu je deaktivováno zobrazení displeje Retina pouze v iPadu s modelem zařízení zadaným jako iPad3,1.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1”>high</requestedDisplayResolution>

Počet zařízení zvýšíte zadáním seznamu přesných názvů modelů oddělených mezerou. V následujícím příkladu je zobrazení displeje Retina deaktivováno pouze v zařízeních iPad s názvem modelu zařízení iPad3,1 nebo iPad4,1.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1 iPad4,1”>high</requestedDisplayResolution>

Všechny varianty konkrétního modelu. V následujícím příkladu je deaktivováno zobrazení displeje Retina ve všech variantách zařízení iPad3, jako je iPad3,1 iPad3,2.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3”>high</requestedDisplayResolution>

Řada zařízení. V následujícím příkladu je režim displeje Retina deaktivován ve všech iPhonech (nezávisle na modelu).

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>high</requestedDisplayResolution>

Podobně je možné aktivovat režim displeje Retina v konkrétních zařízeních vyloučením z tohoto seznamu, když je atribut requestedDisplayResolution v deskriptoru aplikace specifikován jako standardní. Následující příklad aktivuje režim displeje Retina pouze v iPhonu (všechny modely), zatímco v jiných zařízeních jsou aplikace nadále spouštěné pomocí standardního rozlišení displeje.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>standard</requestedDisplayResolution>

Poznámka. Název modelu zařízení lze načíst pomocí vlastnosti flash.system.Capabilities.os. Následující tabulka uvádí názvy modelu zařízení běžně používaných zařízení iOS:

Zařízení Název modelu
iPod Touch čtvrté generace iPod4,1
iPod Touch páté generace iPod5,1
iPhone 3GS iPhone2,1
iPhone 4 iPhone3,1
iPhone 4 CDMA iPhone3,2
iPhone 4S iPhone4,1
iPhone 5 iPhone5,1
iPad iPad1,1
iPad 2 iPad2,1
iPad 2 (GSM) iPad2,2
iPad s displejem Retina (A5) (CDMA) iPad2,3
iPad s displejem Retina (A5) (CDMAS) iPad2,4
iPad Mini (Wifi) iPad2,5
iPad s displejem Retina (A5) (Wifi) iPad3,1
iPad s displejem Retina (A5) (CDMA) iPad3,2
iPad s displejem Retina (A5) GSM iPad3,3
iPad s displejem Retina (A6X) (Wifi) iPad3,4

Změna rozhraní API pro podporu v obchodě App Store

Rozhraní API souboru má nyní dvě nové vlastnosti:
1) File.cacheDirectory
Jedná se o statickou vlastnost, která odkazuje na adresář <APPLICATION_HOME>/Library/Caches v zařízeních se systémem Mac OSX a iOS. Vlastnost File.cacheDirectory bude odkazovat na nadřízený adresář používaný vlastností File.createTempDirectory v systémech Windows a Android. Podle doporučení společnosti Apple by měl tento adresář sloužit k ukládání dat, která lze znovu stáhnout nebo znovu generovat. Soubory uložené v tomto adresáři nejsou zálohovány v prostředí iCloud. Mezi soubory, které byste měli uložit do adresáře Caches, patří soubory v mezipaměti databáze a obsah s možností stažení, které využívají například aplikace pro časopisy, noviny a mapy.

2) File.preventBackup
Tuto vlastnost je možné nastavit na vyloučení souborů ze zálohování v prostředí iCloud. Výchozí hodnota této vlastnosti je false ve všech platformách a na hodnotu true ji lze nastavit pouze v iOS. Pokud tuto vlastnost pro některý adresář v iOS nastavíte na hodnotu true, nebudou zálohovány všechny soubory v tomto adresáři. Tato vlastnost funguje v zařízeních iOS 5.1 a novějších a nefunguje v simulátoru iOS. Soubory uložené v adresáři APP_HOME/tmp/ nebo APP_HOME/Library/Caches zálohovány nejsou bez ohledu na hodnotu, která je pro tuto vlastnost nastavena. Při dotazování na vlastnost preventBackup pro konkrétní objekt souboru bude poslední nastavená hodnota vlastnosti preventBackup nebo false (výchozí hodnota) vrácena v iOS a všechny ostatní platformy budou dále vracet hodnotu false, i když je explicitně nastavena na hodnotu true.

Pokud chcete tuto funkci používat, budete potřebovat jmenný prostor deskriptoru aplikace 3.6 a soubor SWF verze 19 nebo novější.


Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.6

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, bude třeba zacílit se na soubor SWF verze 19 uvedením dodatečného argumentu kompilátoru v kompilátoru Flex: -swf-version=19. Návod je uveden níže. Používáte-li aplikaci Adobe Flex SDK:

 • Stáhněte si nový soubor playerglobal.swc pro aplikaci Flash Player 11.6.
 • Stáhněte si aplikaci Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) z tabulky Flex 4.5 SDK.
 • Nainstalujte sestavu do vašeho vývojového prostředí.
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt ActionScript: Soubor -> Nový -> Projekt ActionScript.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). Ze seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Pomocí volby 'Configure Flex SDK's' (Konfigurovat sadu Flex SDK) v pravém horním rohu nasměrujte projekt na sestavu Flex 21328. Klepněte na tlačítko OK.
 • Proveďte konfiguraci svého projektu pro zacílení na soubor SWF verze 19.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). Ze seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Ke vstupu 'Additional compiler arguments' přidejte: -swf-version=19. Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude zacílen na soubor SWF verze 18. Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a ne v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovanou novou sestavu aplikace Flash Player 11.6.

Tvorba pro prostředí AIR 3.6 Aktualizace na jmenný prostor prostředí AIR 3.6

Je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na jmenný prostor 3.6, abyste měli přístup k novým rozhraním API AIR 3.6 a chování. Nevyžaduje-li vaše aplikace nová rozhraní API AIR 3.6 a chování, není nutné jmenný prostor aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat jmenný prostor AIR 3.6, i když nevyužívají výhod schopností nové verze 3.6. Chcete-li aktualizovat jmenný prostor, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.6">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí běhového prostředí


 Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
 26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
 APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
Sada AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21. srpna 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac):  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2540
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online