24. září 2013.

Vítají vás aplikace Flash Player 11.8 a prostředí AIR 3.8. V dnešní verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player pro aplikaci Windows Internet Explorer (ActiveX), abychom vyřešili několik problémů týkajících se rozhraní API ExternalInterface.

Odstraněné problémy

24. září 2013
 
 • 3630443 – [External[Windows][IE] Metoda ExternalInterface.call() s textem jiným než ASCII jako parametrem poškodí znaky na straně jazyka Javascript.
 • 3631555 – [Windows][IE] Metoda ExternalInterface.call() nefunguje obvyklým způsobem od verze aplikace Flash Player 11.8.800.168.
 • 3631605 – [Windows][IE][Video] Chyba přehrávání videa ve službě Nico Video.
 
13. září 2013
 
 • 3618042 – [WinXP][IE7][IE8] Na některých webech se po obnovení stránky video nemusí přehrávat správně.
 • 3630542 – [External][Windows][IE] Po prvním otevření stránky není v aplikaci IE8 k dispozici položka JavaScript->Flash AS3 ExternalInterface.
 
10. září 2013
 
 • 3587773 – [Externí chyba][iOS] Vytvoření příliš velkého počtu objektů FileStream způsobí havárii aplikace v systému iOS.
 • 3601024 – [Safari OS X 10.9] – Stahování souborů nyní funguje.
 • 3611679 – [HTTP Live Streaming] [WebVTT] – Barvy popisků se nyní vykreslují správně.
 • 3507613 – [Windows 7][IE10] – Aktualizace aplikace Internet Explorer od společnosti Microsoft opraví následující problém: Pohyb myši zasahuje do aktualizací zobrazení aplikace Flash Player.
 • 3575123 – [Mac][FullScreen, MouseLock] – Opraví problém, kdy hodnoty pohybu myši pro daný rámeček byly totožné s hodnotami předchozího rámečku, takže vrácené hodnoty by byly nulové.
 • 3609793 – [Chrome] – Vylepšený tok latence zvuku je aktivován ve výchozím nastavení.
 • 3507613 – [Internet Explorer 10] [Windows 7] – Aktualizace aplikace IE10 měla za následek vylepšení, ve kterém nyní funguje vytvoření instance ActiveX Flash Player v aplikaci IE 10 pomocí režimu bez oken (neprůhledný nebo průhledný).
 • 3597568 – [MacOS 10.9] – Náhled Mavericks Developer Preview 3 opraví problém, kdy aplikace Flash Player nemohla přečíst konfigurační soubory aplikace Flash Player.
 • 3604526 – [IME CCJK] – Poloha okna možností editoru IME se již nepřesune doleva, když se řetězec kompozice roztáhne za jeden řádek v textovém poli.
 • 3583135 – [HTTP Live Streaming] [WebVTT] – Změna možností popisku již chybně neresetuje polohu tohoto popisku.
 • 3602519 – [Chrome] [PPAPI] – Video na stránkách NYTimes.com se nyní přehrává správně.
 • 3609793 - [Chrome] [PPAPI] – Vylepšení latence zvuku jsou nyní aktivována ve výchozím nastavení
 • 3613819 – [iOS7] [AIR] – Při použití aplikace Sound.play požaduje oprávnění pro přístup k objektu Microphone, i když se v aplikaci nepoužívá rozhraní API třídy Microphone.
 • 3587452 – [Android] [AIR] – V systému Android by měly být podporovány ikony s velikostí obrazu 144x144.
 • 3570724 – [Flash Access] – Možnost určení kratšího časového limitu pro odezvu licence.
 • 3580139 – [Chrome] [PPAPI] [Mac] – screen.yahoo.com – Po ukončení celoobrazovkového režimu se zastavilo přehrávání videa.
 • 3580607 – [Chrome] [PPAPI] – Vyřeší chvění videa po ukončení celoobrazovkového režimu ve vloženém videu na serveru YouTube.
 • 3572762 – [HTTP Live Streaming] [Web VTT] – Datový proud s popisky WebVTT nyní přehraje všechny popisky dostupné ve streamu.
 • 3572767 – [HTTP Live Streaming] [Web VTT] – Popisky již nejsou chybně rozděleny do více řádků.
 • 3577355 – [HTTP Live Streaming] [Web VTT] – Při zpětném prohledávání ve streamu videa se nyní zobrazí popisky
 • 3577367 – [HTTP Live Streaming] [Web VTT] – Přizpůsobení popisků se nyní zobrazí ve správném rámečku.
 • 3583137 – [HTTP Live Streaming] [Web VTT] – Popisky se nyní zobrazí se správnou šířkou písma.
 • 3586532 – [HTTP Live Streaming] [Web VTT] – Seznam řídicích znaků Ampersand, Menší než a Větší než se nyní zobrazí správně.
 • 3583922 – [Internet Explorer] – Třída ExternalInterface nyní funguje správně v instancích, ve kterých byl obsah SWF vložen pouze pomocí tagu.
 • 3599625 – [Internet Explorer] – Celoobrazovkový režim nyní funguje na adrese https://apps.facebook.com/warcommander správně.
 • 3582320 – [Windows 8] [ARM] – Video typu Flash se nyní zobrazí na adrese http://www.orange.fr podle očekávání.
 • 3600931 – [Windows 8] – Ovládací prvky přehrávání se nyní na adrese http://www.cnn.com/video/ vykreslí správně.
 • 3590934 – [Windows 8] [Firefox] – Když se nastavení zobrazení systému Windows zvětší na 150 %, kontextová nabídka v aplikaci Flash Player spustitelná kliknutím pravým tlačítkem myši nyní funguje správně.
 • 3606308 – [Android][SecureSocket] [AIR] – Havárie aplikace při pokusu o připojení k hostiteli pomocí certifikátu SSL.
 • 3077653 – [iOS] [AIR] – Vytvoření příliš velkého počtu objektů FileStream způsobí havárii aplikace v systému iOS.
 • 717340 – [Mozilla] [Mac] [Dual Monitor] – Opraví problém, kdy při přechodu z celoobrazovkového režimu videa v sekundárním zobrazení do aplikace Firefox/Safari v primárním zobrazení došlo ke zmizení kurzoru.
 • 3560721 – [iOS] [AIR] – Havárie aplikace při spuštění objektu Microphone po dobu 10 až 20 minut.
 • 3572885 – [Android] [AIR] – Událost „orienattionChange“ se nespustí, pokud je plošně natočena prostřednictvím metody setOrientation().
 • 3554585 – [Android] [AIR] – Plocha je v režimu GPU prázdná z důvodu vlastnosti rotationY.
 • Několik oprav stability a zabezpečení
 
29. srpna 2013
 
 • Obsah SWF načtený komponentami HTML/HtmlLoader nezíská správný uživatelský vstup. (3603433)
 
23. července 2013
 
 • Dotykové akce jsou v prostředí AIR s architekturou Stage3D velmi pomalé. (3536911)
 • [Pouze Android -> GPU] Plocha je v režimu GPU prázdná z důvodu vlastnosti rotationY. (3554585)
 • [Android] [Orientace obrazovky] – Událost „orientationChange“ se nespustí, pokud je plošně natočena prostřednictvím metody setOrientation(). (3572885)
 • [Pouze iPhone] Havárie aplikace při zapnutí objektu Microphone po dobu 10 až 20 minut. (3560721)
 • [Orientace obrazovky][Android] Aplikace se natočí, i když je tag nastaven na hodnotu „false“ a tag je nastaven na hodnotu „any“. (3562132)
 • Funkce StageWebView.drawViewPortToBitmapData nakreslí nesprávnou bitmapu na zařízeních s displejem Retina. (3558603)
 • Podpora aplikací s povolenými spustitelnými soubory PIE v systému iOS – Společnost Apple nyní doporučuje vývojářům, aby disponovali binárními soubory s povolenými spustitelnými soubory PIE – když je aplikace odeslána do obchodu Apple App Store, je sdíleno upozornění. (3556281)

Nové funkce

 
Nové funkce:
 • StageVideo pro prostředí AIR pro počítače
 • Podpora datagramového soketu (mobilní zařízení)
 • Podpora serverového soketu (mobilní zařízení)
 • Podpora obsahu SWF s komprimací LZMA (mobilní zařízení)
 
Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR zavedený v předchozích vydáních je uveden v tomto dokumentu.
 
 

Vydané verze

  Dodávka Vydaná verze
  Flash Player pro počítače (Windows, Internet Explorer) 11.8.800.175
  Flash Player Desktop (Windows, jiné prohlížeče) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Mac) 11.8.800.168
  Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.310
  Flash Player Android (ICS) 11.1.115.81
  Flash Player Android (Pre-ICS) 11.1.111.73
  Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.242
  Flash Player pro počítače (Windows 8) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Chrome) 11.8.800.170
   AIR pro počítače (Windows)  3.8.0.1430
   AIR pro počítače (Mac)  3.8.0.1430
   AIR pro Android  3.8.0.1430
   Sada AIR SDK a kompilátor (Windows)  3.8.0.1430
   Sada AIR SDK a kompilátor (Mac)  3.8.0.1430
   Sada AIR SDK (Windows)  3.8.0.1430
   Sada AIR SDK (Mac)  3.8.0.1430

Známé problémy

 • [Android] Při čekání na připojení se nezobrazí dialogové okno ladění USB (3577889)
 • [iOS] [AOT] Havárie aplikace následkem konfliktů symbolů pouze v režimu AOT. (3551212)
 • [ASC2 Compiler] Kompilátor AIR SDK nenalezne zřejmé chyby v průběhu kompilace. (3554037)
 • [Android] Po přehrání videa se architektura Stage3D zobrazí úplně černá (žádné zobrazení). (3543325)

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
 APSB13-21  Flash Player pro počítače Windows® a Mac
 APSB13-21  Flash Player pro systém AndroidTM

Nové funkce: Pokyny k použití

Podpora zastavení rekurze objektu MovieClip()

Vývojáři běžně vytvářejí hry, které se skládají z mnoha externě načítaných souborů SWF obsahujících datové zdroje multimédií (buď z balíku aplikací, nebo stažené z internetu). Tyto soubory SWF často obsahují objekty MovieClip, které se začnou přehrávat po načtení. Zejména v mobilních platformách dochází ke značnému vytížení procesoru při zpracování těchto přehrávaných objektů MovieClip, i když nejsou viditelné. Již dlouho dobu vývojářům doporučujeme, aby po načtení souboru SWF volali metodu zastavení pro případ všech nepotřebných objektů MovieClip. Nová metoda stopAllMovieClips třídy DisplayObjectContainer je určena k tomu, aby poskytla snadnější způsob, jak toho dosáhnout.  Zastaví animace na časové ose všech objektů MovieClip, které jsou odvozeny od odpovídající třídy DisplayObjectContainer, a navíc i animace samotné třídy DisplayObjectContainer, pokud se stane, že bude také objektem MovieClip. 

Přidání třídy RectangleTexture do architektury Stage3D

Třída RectangleTexture je k dispozici v profilech BASELINE a BASELINE_EXTENDED.  Na rozdíl od třídy Texture povoluje třída RectangleTexture rozměry, které nejsou mocninou čísla 2, avšak nepodporuje mapování MIP, komprimované textury ani režim vzorkování „wrap“.  Podporuje následující formáty textur: BGRA, BGR_PACKED a BGRA_PACKED.  Je určena k použití ke kreslení na obrazovce ve formátu 1:1, včetně přenosu bitových bloků velikosti přípravné vyrovnávací paměti.  Maximální velikost je alespoň 2 048 v profilu BASELINE a 4 096 v profilu BASELINE_EXTENDED nebo velikost přípravné vyrovnávací paměti, podle toho, která je větší.

 

 

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.8

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, bude nutné předáním dodatečného argumentu kompilátoru do kompilátoru Flex: -swf-version=21 určit jako cíl soubor SWF verze 21. Návod je uveden níže. Používáte-li sadu Adobe Flex SDK:

 • Stáhněte si pro Flash Player 11.8 nový soubor playerglobal.swc.
 • Stáhněte si sadu Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) z tabulky Flex 4.5 SDK.
 • Nainstalujte sestavu do vašeho vývojového prostředí.
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt ActionScript: Soubor -> Nový -> Projekt ActionScript.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). V seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Pomocí volby 'Configure Flex SDK's' (Konfigurovat sadu Flex SDK) v pravém horním rohu nasměrujte projekt na sestavu Flex 21328. Klepněte na tlačítko OK.
 • Nakonfigurujte svůj projekt tak, aby byl jeho cílem soubor SWF verze 21.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). V seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Do zadané položky „Další argumenty kompilátoru“ přidejte: -swf-version=21. Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 21. Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 11.8.

Tvorba pro prostředí AIR 3.8 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 3.8

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 3.8, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 3.8. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 3.8 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 3.8, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 3.8. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.8">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového prostředí


Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
13. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.174 -
10. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac): 11.8.800.168
Flash Player pro počítače (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player pro systém Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player pro počítače (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows): 11.7.700.242
Běhový modul a sada SDK prostředí AIR (všechny platformy): 3.8.0.1430
 APSB13-21
29. srpna 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.1280 (Windows a Mac) -
24. července 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.870 (Windows)
Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9. července 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player pro systém Windows 8: 11.8.800.94
Flash Player pro Chrome: 11.8.800.97
 APSB13-17
11. června 2013

Flash Player pro počítače (Mac): 117.700.225
Flash Player pro počítače (Windows): 11.7.700.224
AIR pro počítače (Mac): 3.7.0.2100
AIR pro počítače (Windows): 3.7.0.2090
AIR pro mobilní zařízení: 3.7.0.2090
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac): 3.7.0.2100
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows): 3.7.0.2090

 

 APSB13-16
21. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR pro počítače, iOS, Android: 3.7.0.1860
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9. dubna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player pro Chrome: 11.7.700.179
AIR pro počítače, iOS: 11.7.0.1530
AIR pro systém Android: 11.7.0.1660
Sada AIR SDK: 11.7.0.1530
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12. března 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
Sada AIR SDK: 3.6.0.6090
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
 APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
Sada AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21. srpna 2012  Flash Player Desktop (Windows, Mac):  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2540
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online