10. prosince 2013

Vítají vás aplikace Flash Player 11.9 a prostředí AIR 3.9. Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a zabezpečení.  Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Pokud narazíte na jakékoli problémy, neváhejte odeslat příspěvek do našich komunitních fór nebo do naší veřejné databáze chyb.

Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer

AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Databáze chyb – https://bugbase.adobe.com

Opravené problémy

10. prosince 2013

 • [3650964] [Windows 8.1] – Instance FileFilter jsou nyní správně použity s metodami FileReference.browse() a FileReferenceList.browse() v prohlížeči Internet Explorer 11.
 • [3648724] [Windows 8.1] – Ovládací prvky pro přehrávání videa jsou nyní zobrazeny ve správné velikosti na webu mlb.com.
 • [3648113] [[Windows 8.1] – [MSFT 199849] Řeší problém, kdy při inicializaci aplikace Flash Player pouze pomocí tagu an nebyla správně nastavena vlastnost ExternalInterface.objectID.
 • [3643885] [[Windows 8.1] – [MSFT 463497] V aplikaci Internet Explorer 11 v moderním režimu lze nyní správně zadávat dvoubajtové znaky v objektech TextFields.
 • [3640443] [[Windows 8.x] – Řeší problém s tiskem textu zařízení z aplikace Internet Explorer s povoleným rozšířeným chráněným režimem (EPM).
 • [3639736] [[Windows 8.1] – Řeší problém s 3D vykreslováním, pokud je faktor měřítka obsahu zařízení nastaven na hodnotu menší než 1.
 • [3639709] [Chrome] – Řeší problém, kdy se v systému Windows určitý 3D obsah vykresloval pouze v levém dolním rohu obrazovky.
 • [AIR] [Mac] [CCJK] – IME se nyní zobrazí správně po pokusu o zadání textu v objektu textfield pouze ke čtení.

 

12. listopadu 2013

 • [3650590] [OS X] – Rámec App Updater selže v systému Mac OS s prostředím AIR 3.9.
 • [3648442] [iOS7] – Levá část textu v komponentě spark TextArea a stageText je oříznuta, pokud je vlastnost multiline nastavena na hodnotu true.
 • [3640207] [Android] [Vázaná aplikace] – Ovladač události orientationChange načte nesprávné hodnoty vlastnosti stage.orientation.
 • [3624280] V náhlavní soupravě Logitech G35/G930 Surround Sound je nyní zvuk správně přehráván v obou kanálech.
 • [3648273] [EaseScreen] – Opravuje problém s překreslováním v aplikacích, které vkládají ovládací prvek ActiveX zavedený v aplikaci Flash Player 11.9.900.92.
 • ud[3646576] [Windows 8.x] – Video Flash na celou obrazovku nyní správně změní velikost při opakovaném přepínání mezi režimy na výšku a na šířku.
 • [3646574] [Windows 8.x] – Kliknutí na vložený odkaz „Watch on Youtube“ již nespouští blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer.
 • [3646574] [Windows 8.1] – FileReference – Filtrování podle podporovaných typů souborů nyní funguje podle očekávání.
 • [3632276] [HTTP Live Streaming] – Segmentované seznamy skladeb Apple obsahující I-snímky již nezpůsobují zastavení streamů v režimu Trickplay.
 • [3631874] [Mac] – Obsah využívající rozšířené řetězení licencí nyní funguje podle očekávání.

 

8. října 2013

 • [3633176] [Windows 7] – Odstraňuje problém, který se projevil ve vydání 11.7.700.224, kdy se znaky zjednodušené čínštiny v dialogu automatické aktualizace zobrazovaly jako obdélník nebo otazník.
 • [MSFT 3612555] [Windows 8] – Zobrazení s vysokými hodnotami DPI – Odstraňuje chybu, kdy se u určitého obsahu při změnách zvětšení neměnilo měřítko.
 • [MSFT 366785] [Windows 8.1/IE11] – Odstraňuje chybu, kdy bylo ignorováno první kliknutí na tlačítko.
 • [3634589] – Odstraňuje problém, který se projevil ve vydání 11.8.800.94, kdy měly lokalizované verze nesprávné rozvržení oznamovacího dialogu automatických aktualizací.
 • [3634362] – Odstraňuje problém, který se projevil ve vydání 11.9.900.4 a ovlivnil pouze beta verzi. Streamy protokolu HLS (HTTP Live Streaming) nebylo možné po vložení reklamy ukládat do vyrovnávací paměti.
 • [3632291] [HLS – Trick Play] – Odstraňuje problém, kdy se po zapnutí režimu Trick Play zdvojnásobilo využití paměti.
 • [3626978] [Windows] – Odstraňuje problém, který se projevil ve vydání 11.7.700.164, kdy se v některých systémech při použití objektu StageVideo s parametrem WMODE nastaveným na „window“ nevykreslovalo video.
 • [Mozilla 902630] Web g1.globo.com blokuje aplikaci Flash Player.
 • [3584089] [HTTP Live Streaming] – Streamy protokolu HLS vytvořené pomocí nástroje pro segmentaci médií společnosti Apple nyní fungují podle očekávání.
 • [3630266] – Řeší problém, který se projevil v aplikaci Flash Player 11.8.800.168, kdy metoda ExternalInterface.call() volaná s parametrem tvořeným vícebajtovým textem poškozovala vícebajtové znaky na straně JavaScriptu.
 • [3622168] – Řeší problém, který se projevil v aplikaci Flash Player Beta 11.9.900.77, kdy ukončování režimu na celou obrazovku během přehrávání videa na webu www.ted.com způsobovalo v systému Windows havárii.
 • [3630373] [Windows 8] [Internet Explorer] – Řeší problém, kdy se při zvětšení v prohlížeči na >=150 % vykreslily ovládací prvky YouTube po ukončení režimu na celou obrazovku jako příliš velké.
 • [3580628] [MSFT 84699][Windows 8] – Pro vložené soubory PDF se nyní v případě nainstalované aplikace Adobe Reader zobrazuje oznamovací pruh EPM.
 • [MSFT 138222][Windows 8] – Metro/IE10 – Řeší problém v zobrazeních s vysokou hodnotou DPI, kdy se na YouTube v režimu na celou obrazovku vykreslovaly ovládací prvky jako příliš malé.
 • [3581370] [Windows 8 ARM] – Řeší problém, kdy v případě velké přípravné vyrovnávací paměti nebylo možné vykreslit textury 4 096x4 096.
 • [Chrome] – Byl významně zlepšen výkon operace kopírování na obrazovku v zásuvném modulu PPAPI.
 • [Chrome] – Řeší problém, kdy během přehrávání videa na webu www.vudu.com při přepínání režimů na celou obrazovku a vložení vznikal ve videu šum.
 • [HTTP Live Streaming] – Řeší problém, kdy video s šifrováním AES při přehrávání přeskakovalo zpátky a dopředu.
 • [3613440] [HTTP Live Streaming] [WebVTT] – Byl vyřešen problém, kdy se po návratu z reklamy zpožďovaly popisky.
 • [3615084] [HTTP Live Streaming] [WebVTT] – Řeší problém, kdy popisek při použití příliš velkého písma obtékal kolem zobrazení videa.
 • [3585544] [HTTP Live Streaming] [WebVTT] – Řeší problém, kdy se v některých případech jiná než výchozí velká písma překrývala.
 • [3616952] [Mac] [StageText] – Řeší problém, kdy se v počítačích Mac vybavených displejem Retina při několikanásobném přiblížení po maximalizaci okna nezměnila správně velikost textu.
 • [3612492] [StageVideo] – Řeší problém, kdy se během přechodu mezi dvěma streamy videa MP4 objevilo několik černých snímků.
 • [3596293] [Flash Pro] – Řeší problém, kdy se při velkém zvětšení obsahu (>200 %) zablokoval živý náhled obsahu s použitými filtry.
 • [3622405] [AIR] [iOS7] – iOS7 vyžaduje 5 nových velikostí ikon: 76, 120, 152, 40 a 80 obrazových bodů.
 • [3621111] [AIR] [Android] – Do objektu StageWebView nelze načítat soubory asynchronně.
 • [3613819] [AIR] [iOS7] – Při použití aplikace sound.play požaduje oprávnění pro přístup k objektu Microphone, i když se v aplikaci nepoužívá rozhraní API třídy Microphone.
 • [3587773] [AIR] [iOS] – Vytvoření příliš velkého počtu objektů FileStream způsobí havárii aplikace v systému iOS.
 • [3587452] [AIR] [Android] – V systému Android je nutné podporovat ikony s velikostí obrazu 144x144.

Nové funkce

 • Bezpečný režim v aplikaci Safari 6.1 a vyšších

Safari 6.1 je aktualizovaná verze aplikace Safari s bezpečným režimem, která zavádí nová bezpečnostní omezení provozu zásuvných modulů prohlížečů. Aplikace Flash Player byla v maximální možné míře upravena, aby s těmito změnami pracovala transparentně. V kontextu bezpečného režimu se změní pouze několik vlastností, které jsou vysvětleny níže v části Známé problémy.

 • Flash Player pro Mac: Podpora instalace souboru .pkg

Nasazení a aktualizace aplikace Flash Player v podnikových prostředích je velice důležitý úkol pro správce systémů po celém světě. Pro naše distribuční partnery jsme zavedli nový formát instalačního balíčku, abychom snížili jejich pracovní vytížení. Správci nyní mohou nasazovat aplikaci Flash Player pro systém Mac pomocí nástrojů pro správu podle oborových standardů.

 • Mobilní pracovní procesy (souběžné zpracování) BETA – Android

Naše velmi oblíbená funkce pro počítače – workers (pracovní procesy) prostředí AIR – nyní debutuje v mobilních zařízeních! Doplnili jsme podporu pro zařízení platformy Android, takže budete schopni spouštět kód na pozadí bez přerušování hlavního kódu vaší aplikace. Uživatelské rozhraní nepřestane reagovat a rozšíří se možnosti uživatele. Nezapomněli jsme na iOS! Vyhledejte zprávy o workers (pracovních procesech) systému iOS v připravované verzi. (POZNÁMKA: tato funkce projde dlouhým obdobím beta verze.)

 • Podpora spouštění na pozadí v „přímém“ režimu vykreslování v prostředí AIR pro mobilní zařízení

Prostředí AIR nyní podporuje spouštění na pozadí v systému iOS a Android, když je režim vykreslování nastaven na „přímý“. To vašim aplikacím umožní provádět úlohy, jako je přehrávání zvuku, i když budou pro uživatele neviditelné. S ohledem na úsporu energie a CPU doporučujeme vyhledat v poznámkách k verzi další podrobnosti a pokyny.

Prostředí AIR v systému iOS a Android v minulosti nepodporovalo spouštění na pozadí, pokud byl nastaven přímý režim vykreslování. V důsledku tohoto omezení nebyly aplikace založené na třídě Stage3D schopny provádět úlohy na pozadí, jako je přehrávání zvuku, aktualizace polohy, odesílání/stahování v síti atd. Systém iOS neumožňuje volání vykreslení OpenGL ES na pozadí. Aplikace, které se pokoušejí o volání OpenGL na pozadí, jsou systémem iOS ukončovány. Systém Android nezakazuje aplikacím volání OpenGL ES na pozadí ani jiné úlohy na pozadí (např. přehrávání zvuku).

Pomocí této funkce nyní umožníme mobilním aplikacím AIR spouštění na pozadí, když je nastaven přímý režim vykreslování. Pokud dojde k pokusu o volání OpenGL ES na pozadí, běhové prostředí AIR pro systém iOS vyvolá chybu. V systému Android ale k chybě nedojde, protože nativní aplikace pro Android mají volání OpenGL ES na pozadí povoleno. Není vhodné volat vykreslení, když aplikace provádí úlohu na pozadí, protože je důležité využívat mobilní prostředky s rozmyslem. Následuje seznam rozhraní API třídy Stage, která mohou vyvolat chybu 3768 – rozhraní API třídy Stage3D se nesmí používat během spouštění na pozadí. Verze souboru SWF musí být 22 a vyšší.

Context3D.clear

Context3D.present

Context3D.createVertexBuffer

Context3D.createIndexBuffer

Context3D.drawToBitmapData

IndexBuffer3D.uploadFromVector

IndexBuffer3D.uploadFromByteArray

VertexBuffer3D.uploadFromFloat

VectorVertexBuffer3D.uploadFromFloat4

VectorVertexBuffer3D.uploadFromByteArray

Program3D.upload

Texture.uploadCompressedTextureFromByteArray

Texture.uploadFromBitmapData

Texture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadFromBitmapData

CubeTexture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadCompressedTextureFromByteArray

RectangleTexture.uploadFromBitmapData

RectangleTexture.uploadFromByteArray

 • Podpora prostředí AIR pro systém iOS7
Na trh byl uveden systém iOS7 a my se snažíme zajistit, aby bylo prostředí AIR kompatibilní a pracovalo podle očekávání.
 • Podpora prostředí AIR v systému Mac OS 10.9

Provedli jsme zkoušky s nejnovějším vývojářským vydáním systému OS X 10.9 a snažíme se zajistit, aby vaše aplikace podporovaly nejnovější technologie, jako je „App Nap“.

 • Podpora ikon XXHDPI (144 x 144) prostředí AIR pro Android

Pomocí této funkce jsme zavedli podporu pro krásné ikony s vysokým rozlišením pro zařízení, jako je Nexus 10.

 • Instaback pro systém Windows 8.1

Funkce InstaBack v podstatě umožňuje „zpětnou navigaci“ bez nutnosti znovu načíst předchozí stránku.

 • Pozastavení záložek pro systém Windows 8.1

Nezávislé pozastavení záložek je nová funkce aplikace IE v systému Windows 8.1. Záložky, které nejsou v popředí prohlížeče v moderním režimu, budou pozastaveny, pokud obsah na pozadí nepřehrává zvuk nebo video nebo pokud nekomunikuje s dalšími instancemi přehrávače Flash pomocí metody LocalConnection jazyka ActionScript.

 • Funkce Play To pro systém Windows 8.1

Video je streamované do zařízení certifikovaného pro funkci Play To. Jakmile je objekt NetStream správně inicializován a začne přehrávat video, může uživatel potáhnout ovládací prvek, vybrat přehrávání a poté zařízení. V tomto okamžiku by měl být video stream přesměrován do vybraného zařízení. Po dokončení streamování videa bude spojení se zařízením ukončeno.

 
Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR zavedený v předchozích vydáních je uveden v tomto dokumentu.
 

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro počítače (Windows, Internet Explorer) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Windows, jiné prohlížeče) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.257
Flash Player pro počítače (Windows 8) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Windows 8.1) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Chrome) 11.9.900.170
AIR pro počítače (Windows)  3.9.0.1380
AIR pro počítače (Mac)  3.9.0.1380
AIR pro Android  3.9.0.1380
Sada AIR SDK a kompilátor (Windows)  3.9.0.1380
Sada AIR SDK a kompilátor (Mac)  3.9.0.1380
Sada AIR SDK (Windows)  3.9.0.1380
Sada AIR SDK (Mac)  3.9.0.1380

Známé problémy

 • Instalace štítků AIR – instalátor štítku AIR nespustí instalační program, když aplikace Safari 7 běží v bezpečném režimu. Uživatelům se zobrazí dialog s odkazem na další informace a alternativní řešení na webu společnosti Adobe.
 • Instalace zásuvného modulu Adobe Connect – expresní instalace zásuvného modulu Connect již nebude fungovat v aplikaci Safari 7 v bezpečném režimu. Uživatelům se zobrazí dialog s odkazem na další informace na webu společnosti Adobe.
 • Globální nastavení aplikace Flash Player – Když uživatel otevře nabídku globálních nastavení pomocí místní nabídky aplikace Flash Player v aplikaci Safari 7 v bezpečném režimu, bude přesměrován na klasickou nabídku předvoleb založenou na souboru SWF na webu společnosti Adobe a nikoli na nativní uživatelské rozhraní nastavení aplikace Flash Player na ovládacím panelu systému MacOS.
 • LocalConnection – pokud je objekt LocalConnection vytvořen ze souboru SWF hostovaného v bezpečném režimu, může navázat spojení pouze s dalšími soubory SWF hostovanými rovněž v bezpečném režimu. Pokud je objekt LocalConnection vytvořen v záložce se zakázaným bezpečným režimem, nebude schopen komunikovat se souborem SWF v záložce bezpečného režimu.
 • [3616981] [iOS] – Zvuk se zastaví po kliknutí na tlačítko napájení, i když je v souboru application.xml hodnota tagu UIBackground nastavena na Audio.
 • [3640443] [Windows 8.x] Při tisku ve vektorovém režimu v systému Windows 8 nebudou k tisku použita písma zařízení.  Vývojáři mohou tento problém vyřešit nastavením parametru printAsBitmap na hodnotu true.  V příštích verzích aplikace Flash Player bude tento problém opraven a tato funkce bude vylepšena.
 • [3639736] [Windows 8.x] Pokud ve hře Angry Birds v režimu na celou obrazovku použijete 50% úroveň zvětšení, obrazovka je vykreslována černě a bliká.
 • [3612782] [Windows 8.x] Místní nabídka nefunguje v moderním režimu.

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB13-28 Adobe Flash Player a Adobe AIR

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.9

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 22 předáním řetězce „-swf-version=22“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0. Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro Flash Player 11.9 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7:
  http://www.adobe.com/products/flash-builder.html.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit, pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 3.9 SDK. Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 3.9 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=22“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 22. Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 11.9.

Tvorba pro prostředí AIR 3.9 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 3.9

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 3.9, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 3.9. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 3.9 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 3.9, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 3.9. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.9">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového prostředí


Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
12. listopadu 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.152
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8. října 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.117
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.242
Prostředí AIR pro počítače (Windows a Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows a Mac) 3.9.0.1030
Sada SDK prostředí (Windows a Mac) 3.9.0.1030
-
19. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.175 -
13. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.174 -
10. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac): 11.8.800.168
Flash Player pro počítače (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player pro systém Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player pro počítače (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows): 11.7.700.242
Běhový modul a sada SDK prostředí AIR (všechny platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29. srpna 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.1280 (Windows a Mac) -
24. července 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.870 (Windows)
Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9. července 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player pro systém Windows 8: 11.8.800.94
Flash Player pro Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11. června 2013

Flash Player pro počítače (Mac): 117.700.225
Flash Player pro počítače (Windows): 11.7.700.224
AIR pro počítače (Mac): 3.7.0.2100
AIR pro počítače (Windows): 3.7.0.2090
AIR pro mobilní zařízení: 3.7.0.2090
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac): 3.7.0.2100
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR pro počítače, iOS, Android: 3.7.0.1860
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 3.7.0.1860
APSB13-14
9. dubna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player pro Chrome: 11.7.700.179
AIR pro počítače, iOS: 11.7.0.1530
AIR pro systém Android: 11.7.0.1660
Sada AIR SDK: 11.7.0.1530
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 11.7.0.1530
APSB13-11
12. března 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
Sada AIR SDK: 3.6.0.6090
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.6090
APSB13-09
26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
Sada AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online