Flash Player 12 a Adobe AIR 4
 

11. března 2014

Dnešní aktualizace pro aplikaci Flash Player obsahuje důležité aktualizace zabezpečení a opravy chyb.  Doporučujeme všem uživatelům, aby inovovali na tuto verzi.

Pokud narazíte na jakékoli problémy, neváhejte odeslat příspěvek do našich komunitních fór nebo do naší veřejné databáze chyb.

Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer

AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Databáze chyb – https://bugbase.adobe.com

 

20. února 2014

Dnešní aktualizace pro aplikaci Flash Player a prostředí AIR obsahuje důležité aktualizace zabezpečení a opravy chyb.  Doporučujeme všem uživatelům, aby inovovali na tuto verzi.

Aktualizováno bylo běhové prostředí AIR pro systém Android, sadu SDK a kompilátor pro prostředí AIR a sadu AIR SDK.  Běhová prostředí AIR pro počítače nebyly v této verzi aktualizovány.

 

4. února 2014

V dnešní verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými aktualizacemi zabezpečení.

 

14. ledna 2014

Vítají vás aplikace Flash Player 12 a prostředí AIR 4.  Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

Dnes představujeme nový plán číslování verzí našich produktů.  Podle vzoru prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox s každou následnou verzí aktualizujeme číslo hlavní verze.  Jinými slovy, počínaje touto verzí se aplikace Flash Player stane aplikací Flash Player 12. S každou novou hlavní verzí se toto číslo zvýší o jedno (přibližně každé 3 měsíce).

Tato změna se také bude týkat běhového prostředí AIR a sady AIR SDK.  Tato verze bude mít číslo AIR 4 a AIR SDK 4. Při vydání naší hlavní verze (2. čtvrtletí roku 2014) bude však číslo verze synchronizováno s verzí aplikace Flash Player na číslo 13.

Opravené problémy

11. března 2014

Chyby aplikace Flash Player

 • Opravy stability a zabezpečení
   

20. února 2014

Chyby prostředí AIR

 • [3686074] [iOS] Nové aplikace a aktualizace aplikací odeslané do obchodu App Store musí být sestaveny pomocí nejnovější verze prostředí Xcode 5 z 1. února.
 • [3681788] [Android] Znaky jazyků CCJ se zobrazují jako prázdné pole v objektu TextField.
 • [3697917] [iOS] Při balení aplikace s parametrem „-useLegacyAOT no“ je vyvolána chyba „Vstupní řádek je příliš dlouhý“.

Chyby aplikace Flash Player

 • [3680211] [IE11 Windows 7] Obsah Flash je nyní vykreslován správně na stránce, na níž je současně přehráván obsah WebGL a Flash.
 • [3685519] [Windows 8] Stisknutím tlačítka nabídky na softwarové klávesnici v systému Windows 8 se nyní správně zobrazí kontextová nabídka v režimu moderního rozhraní.
 • [3691916] [Instalační program] Řeší problém, při kterém konfigurace katalogu SCUP/CUPT rozpoznávala aktualizace aplikace Flash Player jako dostupné, ačkoli uživatelé měli nainstalovanou nejnovější verzi.
 • [3684347] [Video] Řeší problém vložený do aplikace Flash Player 11.9.900.170, který způsoboval problémy při přehrávání vícesměrového vysílání Flash v prohlížečích Internet Explorer 9 a 10 v systému Windows 7.
 • [3689061] [Video] Řeší problém vložený do aplikace Flash Player 11.9.900.170, který zabraňoval opětovnému načtení videa do vyrovnávací paměti v případě, že se vyrovnávací paměť vyprázdnila při přehrávání streamu RTMP.

4. února 2014

Chyby aplikace Flash Player

 • Opravy zabezpečení

14. ledna 2014

Chyby prostředí AIR

 • [3559420] [Windows 8] Nekonzistentní zablokování výkonu okamžik poté, co oddálíte prsty od dotykové obrazovky (pouze dotykový displej, nikoli myš).
 • [3632481] Spuštění aplikace Flash vytvořené pomocí sady Flex SDK 3.3 trvá přibližně o 10 sekund déle v systému Windows 7 než v systému Windows XP.
 • [3613482] [Mac] Událost MouseEvent.MOUSE_DOWN/MOUSE_UP se při stisknutí nespustí.
 • [3597533] [Mac] Pokud je režim vykreslení v systému Mac OS nastaven na přímé vykreslení nebo vykreslení pomocí GPU, soubor PDF se nevykreslí.
 • [3635216] [Windows 8] Některé události MouseEvent se buď neodešlou, nebo se odešlou v nesprávnou dobu.
 • [3635356] Kompilace v režimu „ipa-debug-interpreter“ má za následek chybu PackageExtractionFailed.
 • [3511656] [Mac] Balení více souborů SWF se nezdaří.
 • [3667964] Vylepšení chybové zprávy při selhání aktualizace aplikace v důsledku problémů s certifikátem.
 • [3682685] Při přepnutí kvality videa se změní kvalita zvuku, ale ne kvalita videa.

Chyby aplikace Flash Player

 • [3629735] [Chrome x64] Tisk souboru XPS vytvoří prázdné dokumenty.
 • [3633845] [Windows 8.x] Při klepnutí na video v prohlížeči IE na ploše v některých případech nepokračuje přehrávání videa na serveru YouTube.
 • [3637507] [Windows 8.1 Pepper] V uživatelském rozhraní nastavení v prohlížeči Chrome je dvakrát uveden fotoaparát.
 • [3638403] [Mac] Při stisknutí klávesových zkratek CMD+C, CMD+X, CMD+A a CMD+V ve funkci Stage Web View se vykreslí znaky navíc.
 • [3638538] [Windows 7] [IE 11 – Instaback] Po opuštění stránky se dalších několik sekund přehrává video.
 • [3646580] [Windows 8.1] Ovládací prvek pro úpravy nezpracuje správně znaky IVS nebo náhradní páry, jako jsou emotikony.
 • [3641030] [Mac] V aplikaci Flash Player se zásuvným modulem NPAPI nefunguje funkce flash.media.scanHardware().
 • [3649243] [Windows 8.x] Zařízení s architekturou ARM: Při ukončení celoobrazovkového režimu vyvoláním panelu aplikace zmizí ovládací prvky serveru YouTube.
 • [3649329] Pokud je síťové připojení nestálé, funkce cíle přehrávání se uprostřed zastaví.
 • [3652092] [Windows 8.x] V dialogu procházení souborů nelze nahrát více obrázků.
 • [3656409] Při kliknutí na ovládací prvky a zadání textu se neobnovují některé ovládací prvky nabídky.
 • [3655274] Ve verzi Pepper nefunguje správně celoobrazovkový režim (s vlastností sourceRect).
 • [3659511] [Windows 8.1] [IE11] Při použití režimu omezení se nezdaří správné kreslení metody drawToBitmapData.
 • [3659511] U některých grafických karet funguje objekt Stage3d v softwarovém režimu místo v režimu GPU.
 • [3664207] Pokud je video po operaci převinutí zpět rychle převinuto vpřed, je nadále slyšet zvuk.
 • [3657240] Po ukončení funkce trickPlay pomocí pozastavení je nyní vrácena chybná hodnota.
 • [3660676] V přenosných počítačích nízké kategorie se spuštěným prohlížečem Chrome a přehrávačem PPAPI je ovlivněn výkon objektu Stage3D ve hře KingsRoad.
 • [3673798] V režimu CC se zobrazí černé/bílé pozadí.

Nové funkce

 • Vylepšený balicí modul – iOS – BETA

Na tuto novou funkci jsme velmi zvědavi.  Nový balicí modul, na kterém pracujeme, může zrychlit dobu balení v systému iOS až desetkrát ve srovnání s aktuálním nástrojem pro vytváření balíčků.  Vývoj této funkce je však stále v počátcích a rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu.  Chcete-li aktivovat tuto funkci, použijte před možnostmi podepsání v příkazu ADT parametr „-useLegacyAOT no“.

 • Grafika: Příznak využití vyrovnávací paměti pro objekt Stage3D

Přidali jsme novou třídu výčtu s názvem Context3DBufferUsage, která definuje dvě konstanty, STATIC_DRAW (výchozí) a DYNAMIC_DRAW.  Tyto konstanty určují způsob použití vyrovnávacích pamětí v objektu Stage3D.  Ke konstruktorům objektů VertexBuffer a IndexBuffer jsme také přidali nový parametr s názvem „bufferUsage“.  Tento parametr „bufferUsage“ používá jednu z konstant třídy Context3DBufferUsage, která vám umožní vybrat příslušný typ vyrovnávací paměti podle vašich potřeb.

 • Mobilní pracovní procesy (souběžné zpracování) – Android

Na základě vaší zpětné vazby k této funkci, která byla představena jako beta funkce v prostředí AIR 3.9, tuto funkci dále vylepšujeme směrem k oficiální verzi v prostředí AIR 4.

 • Podpora přístupu mechanismu R* k nativním zdrojům v nativním rozšíření –·Android

Chcete-li v současnosti používat nativní zdroje systému Android v nativním rozšíření systému Android, je nutné použít rozhraní API getResourceID(), přičemž vývojáři pro přístup k ID zdrojů obvykle používají mechanismus R.*. Počínaje prostředím AIR 4.0 budou vývojáři aplikací moci získat přístup ke zdrojům mechanismem R.*.  V souboru platform.xml je třeba uvést všechny závislosti jako následující a všechny závislosti a zdroje, které budou zabaleny do souboru ANE.

 • Vytvoření třídy Context3D s polem profilu pomocí objektu Stage3D
Přidali jsme nové rozhraní do Stage3D.requestContext3DMatchingProfiles(profiles:Vector. ), které vytvoří třídu Context3D s vhodným profilem nejvyšší úrovně nacházejícím se v poli profilu na základě aktuálního hardwaru.  Vývojář může zkontrolovat nově přidanou vlastnost „profile“, čímž získá aktuální profil, který byl vybrán běhovým modulem Flash Runtime.
 • Podpora systému Android 4.4 (KitKat)

Dokončili jsme podpůrné testování prostředí AIR oproti nejnovější verzi systému Android 4.4.  Pokud narazíte na jakékoli problémy, informujte nás.

 • Podpora instalace souboru .pkg v systému Mac

Nasazení a aktualizace aplikace Flash Player je velmi důležitý úkol pro správce systémů po celém světě.  V aplikaci Flash Player 11.9 jsme přidali podporu souboru .pkg za účelem snadného nasazení.  V aplikaci Flash Player 12 jsme začlenili zpětnou vazbu od správců systému za účelem vylepšení pracovního postupu a uživatelského rozhraní.

 • Podpora prohlížeče Internet Explorer 11 v systému Windows 7

Společnost Microsoft vydala prohlížeč IE 11 v systému Windows 7 a my nyní tuto kombinaci oficiálně podporujeme v aplikaci Flash Player 12.

 

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR zavedený v předchozích vydáních je uveden v tomto dokumentu.
 

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro počítače (Windows, Internet Explorer) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Windows, jiné prohlížeče) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.272
Flash Player pro počítače (Windows 8) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Windows 8.1) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Chrome) 12.0.0.77
AIR pro počítače (Windows) 4.0.0.1390
AIR pro počítače (Mac) 4.0.0.1390
AIR pro Android 4.0.0.1628
Sada AIR SDK a kompilátor (Windows) 4.0.0.1628
Sada AIR SDK a kompilátor (Mac) 4.0.0.1628
Sada AIR SDK (Windows) 4.0.0.1628
Sada AIR SDK (Mac) 4.0.0.1628

Známé problémy

 • Instalace štítků AIR – instalátor štítku AIR nespustí instalační program, když aplikace Safari 7 běží v bezpečném režimu. Uživatelům se zobrazí dialog s odkazem na další informace a alternativní řešení na webu společnosti Adobe.
 • Instalace zásuvného modulu Adobe Connect – expresní instalace zásuvného modulu Connect již nebude fungovat v aplikaci Safari 7 v bezpečném režimu. Uživatelům se zobrazí dialog s odkazem na další informace na webu společnosti Adobe.
 • Globální nastavení aplikace Flash Player – Když uživatel otevře nabídku globálních nastavení pomocí místní nabídky aplikace Flash Player v aplikaci Safari 7 v bezpečném režimu, bude přesměrován na klasickou nabídku předvoleb založenou na souboru SWF na webu společnosti Adobe a nikoli na nativní uživatelské rozhraní nastavení aplikace Flash Player na ovládacím panelu systému MacOS.
 • LocalConnection – pokud je objekt LocalConnection vytvořen ze souboru SWF hostovaného v bezpečném režimu, může navázat spojení pouze s dalšími soubory SWF hostovanými rovněž v bezpečném režimu. Pokud je objekt LocalConnection vytvořen v záložce se zakázaným bezpečným režimem, nebude schopen komunikovat se souborem SWF v záložce bezpečného režimu.

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB14-08 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 12

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 23 předáním řetězce „-swf-version=23“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro Flash Player 12 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/products/flash-builder.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit, pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 4 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 4 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=23“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 23.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 12.

Tvorba pro prostředí AIR 4 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 4

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 3.9, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 4. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 4 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 4, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 4. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/4.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového prostředí

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
20. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12. listopadu 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.152
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8. října 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.117
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.242
Prostředí AIR pro počítače (Windows a Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows a Mac) 3.9.0.1030
Sada SDK prostředí (Windows a Mac) 3.9.0.1030
-
19. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.175 -
13. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.174 -
10. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac): 11.8.800.168
Flash Player pro počítače (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player pro systém Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player pro počítače (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows): 11.7.700.242
Běhový modul a sada SDK prostředí AIR (všechny platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29. srpna 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.1280 (Windows a Mac) -
24. července 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.870 (Windows)
Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9. července 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player pro systém Windows 8: 11.8.800.94
Flash Player pro Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11. června 2013

Flash Player pro počítače (Mac): 117.700.225
Flash Player pro počítače (Windows): 11.7.700.224
AIR pro počítače (Mac): 3.7.0.2100
AIR pro počítače (Windows): 3.7.0.2090
AIR pro mobilní zařízení: 3.7.0.2090
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac): 3.7.0.2100
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR pro počítače, iOS, Android: 3.7.0.1860
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 3.7.0.1860
APSB13-14
9. dubna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player pro Chrome: 11.7.700.179
AIR pro počítače, iOS: 11.7.0.1530
AIR pro systém Android: 11.7.0.1660
Sada AIR SDK: 11.7.0.1530
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 11.7.0.1530
APSB13-11
12. března 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
Sada AIR SDK: 3.6.0.6090
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.6090
APSB13-09
26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
Sada AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online