13. května 2014
Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a opravami zabezpečení.  

V této verzi jsme také aktualizovali aplikaci Flash Player s rozšířenou podporou (ESR) z verze 11.7 na verzi 13.  Podnikoví zákazníci,, kteří požadují verzi s rozšířenou podporou, budou muset nainstalovat aktualizace pro verzi 13, aby mohli instalovat budoucí aktualizace zabezpečení.

V případě jakýchkoli problémů s touto verzí nám dejte vědět tím, že je zadáte do databáze chyb nebo využijete níže uvedené odkazy na fóra.

 

28. dubna 2014
V této verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami zabezpečení.  Doporučujeme uživatelům, aby inovovali na tuto verzi.

 

16. dubna 2014
V dnešní verzi jsme aktualizovali zásuvný modul Flash Player pro prohlížeče Safari a Firefox pro počítače Macintosh.  Je tím vyřešen problém způsobující selhání aplikace Flash Player v systémech Apple vytvořených v letech 2006 až 2008.  Tato chyba se týkala pouze počítačů Macintosh. Jiné platformy jím nebyly dotčeny.

 

8. dubna 2014

Vítejte v poznámkách k verzi aplikace Flash Player 13 a prostředí AIR 13.  Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.  Podrobné informace najdete v příslušných níže uvedených částech.

Číslo verze běhového prostředí AIR a sady SDK bylo zvýšeno na 13, aby bylo stejné jako číslo verze aplikace Flash Player.

 

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Narazíte-li na jakýkoli problém, dejte nám vědět – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Opravené problémy

13. května 2014

Chyby prostředí AIR

 • 3718581: Program compile-abc.exe se při balení hry využívající modul nape physic zhroutí při použití parametru –useLegacyAOT.
 • 3694360: Parametr -useLegacyAOT no způsobuje logické selhání v určitých scénářích využívajících statické funkce.
 • Několik oprav zabezpečení a stability.
   

Chyby aplikace Flash Player

 • Několik oprav zabezpečení a stability.
   

16. dubna 2014

Chyby aplikace Flash Player

 • 3739504: [Mac] Změna kompilátoru způsobuje selhání aplikace Flash Player při načítání.
 

8. dubna 2014

Chyby prostředí AIR

 • 3674152: Když je v systému OS X podrženo prostřední tlačítko myši, neodešle se událost MOUSE_MOVE.
 • 3679036: V systému Android 4.4 chybí čínské písmo.
 • 3697497: [iOS] Do iPhonů se systémem iOS7 je třeba přidat podporu ikon 60 x 60.
 • 3705986: [iOS] Novému balicímu modulu se nedaří zabalit hru KingsRoad.
 • 3696434: [iOS] Při ladění zařízení zřejmě nefunguje parametr -useLegacyAOT.
 • 3658334: [iOS][7] Po otočení zařízení se vypne plocha.
 • 3689122: [iOS] V systému iOS kód znaků StageText vždy vrátí 0.
 • 3722002: Po aktualizaci prostředí Xcode na verzi 5.1 není možné ladit aplikaci prostředí AIR v simulátoru systému iOS v zařízení iPhone.
 • 3681900: Zastaralé použití rozhraní API pro aplikaci QuickTime v prostředí AIR.

Chyby aplikace Flash Player

 • 3620987: Když jsou použity volitelné pomlčky, je funkce TextBlock.findPreviousAtomBoundary, která je volána po funkci TextElement.replaceText, nesprávná.
 • 3683154: Soubor swf nelze přehrát v prohlížeči Chrome.
 • 3683745: Dokumentace rozhraní API uvádí, že pro Event.PASTE platí bubbles == false, ale v aplikaci Flash Player má hodnotu true.
 • 3690516: Prvek TextField posunuje svůj obsah, i když nemá, protože zahrnuje / bere v potaz koncovou nenulovou hodnotu „na začátku“.
 • 3693856: [Windows 8.1] Metoda PrintJob start() stále selhává.
 • 3702884: Flash 13 Beta: Nefunguje zneplatnění prvku ActiveX.
 • 3703799: Nová verze 12.0.0.44 se plně nenainstaluje a tato nezdařená instalace blokuje všechny funkce přehrávání médií.
 • 3717098: Vyloučení systému Windows 8.x z katalogu CUPT a SCUP pro instalaci prvků ActiveX.
 • 3058752: V případě videa, které není na ploše, byl dialog „Režim zobrazení na celou obrazovku ukončíte stisknutím klávesy Esc“ přesunut do horní části obrazovky.
 • 3617020: Řeší problém, při kterém aplikace Flash Player dotazovala objekt GamePad před vyvoláním rozhraní API objektu GamePad.
 • 3683154: [Chrome] sciencenetlinks.com: Řeší problém, při kterém se ve vzácných případech, kdy nebyla přijata událost PPAPI getDownloadProgress, úplně nenačetl obsah.
 • 3679210: Řeší problém, při kterém funkce TextBlock.findPreviousAtomBoundary volaná po funkci TextElement.replaceText vrací nesprávnou hodnotu, když jsou použity volitelné pomlčky.
 • 3679537: [OS X 10.9] Nativní ovládací panel aplikace Flash Player lze nyní podle očekávání spustit pomocí kontextové nabídky, která se zobrazí kliknutím pravým tlačítkem. [Vyžaduje systém OS X 10.9.1 (13B40) nebo vyšší.]
 • 3680211: Řeší problém, při kterém se zastaví vykreslování aplikace Flash Player, když je vložena do stránky, která obsahuje také prvek Canvas rozhraní WebGL, a když u ní bylo vynuceno použití záložního softwarového vykreslování.
 • 3679556: [Windows 8.1] starwars.com: Celoobrazovkový obsah se nyní vykresluje v celoobrazovkovém režimu.
 • 3685541: [Windows 8.1] Aplikace Flash Player nyní v prvcích TextField správně zpracovává znaky IVS a páry nahrazení.
 • 3697077: [Windows 8.1] nba.com: Prvky ovládání videa se v celoobrazovkovém režimu nyní zobrazují správně.
 • 3685519: [Windows 8.x] Stisknutím tlačítka nabídky na softwarové klávesnici v režimu moderního rozhraní se nyní správně zobrazí kontextová nabídka, která se zobrazuje kliknutím pravým tlačítkem.
 • 3689360: [Windows 8.x] Yahoo Messenger: Namísto černého obdélníku se nyní správně zobrazuje logo.
 • 3702323: Řeší střídavé zpomalení aplikace, ke kterému dochází při přehrávání šifrovaného obsahu HLS.
 • 3652266: Řeší problémy s výkonem a stabilitou, ke kterým dochází při procházení videí FLV vytvořených aplikací Flash Professional.
 • 3710237: [HTTP Live Streaming] Řeší pomalé vracení paměti.
 • 3699038: [HTTP Live Streaming] Při přepínání z datového proudu videa/zvuku na jen zvukový datový proud nyní zvuk zůstane synchronizovaný s hlavním obsahem.
 • 3697077: [Windows 8.1] Prvky ovládání videa se v celoobrazovkovém režimu na webu www.nba.com nyní zobrazují správně.
 • 3703367: [Windows 8.x] Řeší problém, při kterém byla videa v celoobrazovkovém režimu na webu cnn.com oříznuta, když bylo nastavení přiblížení větší než 100 %.
 • 3685522: [Windows 8.x RT] Opravuje poškození vykreslování grafiky při umisťování nových budov ve hře Cityville.
 • 3698459: [Windows 8.x] Místní přehrávání videa se nyní spustí automaticky, když při přehrávání dojde k odpojení funkce PlayTo.
 • 3698456: [Windows 8.x] Při přepínání mezi zařízením DMR (Digital Media Renderer) a místním počítačem se funkce PlayTo spustí ve správném umístění.
 • 3714236: [Chrome, Mac][HTTP Live Streaming] Řeší problém, při kterém povolení přepnutí ABR způsobuje blikání.
 • 3712302: [Safari 7] Funkce ProductManager.isAllowed() nyní vrací správnou hodnotu.
 • 3711206: [HTTP Live Streaming] Přepínání z jen zvukového datového proudu na datový proud zvuku/videa nyní funguje podle očekávání.
 • 3696436: Uživatelé mohou upgradovat na napadnutelné sestavení beta (jen systém Windows). Instalace finálního sestavení přes sestavení beta, nebo naopak, bez předchozí odinstalace aplikace Flash Player je nyní zakázána.  Výsledkem pokusu o instalaci finálního sestavení přes sestavení beta (nebo naopak) bez předchozí odinstalace bude chybový dialog a chyba 1161 zaznamenaná do souboru protokolu.  Přechod ze sestavení beta na nižší verzi (downgrade), aniž by byla nejdříve provedena odinstalace aplikace Flash Player pomocí nejnovějšího programu pro odinstalaci vydání beta, je nyní zakázán.  Výsledkem pokusu o downgrade sestavení beta aplikace Flash Player bude chybový dialog a chyba 1162 zaznamenaná do souboru protokolu.

Nové funkce

 • Vylepšená doplňková podpora znaků v prvku TextField

Znaky ze skupiny BMP (Basic Multilingual Plane) s bodem kódu Unicode mezi U+10000 a U+10FFFF nyní v ovládacích prvcích TextField fungují správně.  Tato změna značně rozšiřuje rozsah podporovaných bodů kódu a nyní zahrnuje znaky, jako jsou emotikony a složité znaky skupiny CCJK.

 • Nové režimy obtékání textury rozhraní Stage3D

Vývojáři nyní mohou režim obtékání textury nastavit na připnutí nebo opakování.  Možnost opakování zopakuje texturu na ose U i V.  V některých případech však může být třeba texturu opakovat buď jen na ose U, nebo V.

To nyní umožňují dva nově zavedené parametry:
REPEAT_U_CLAMP_V a CLAMP_U_REPEAT_V

 • Vyhlazování hran rozhraní Stage3D pro vykreslování textur

Vyhlazování hran zlepšuje vnímanou kvalitu obrazu.  Na všech platformách pro počítače je nyní dostupné hardwarové vyhlazování MSAA (Multisampling Anti-Aliasing).  Chcete-li MSAA povolit, nastavte úroveň z 0 na 4 pomocí vlastnosti antiAlias metody Context3D.setRenderToTexture().

0 = 1 dílčí vzorek, bez vyhlazování hran
1 = 2 dílčí vzorky, vyhlazování hran s minimální kvalitou
2 = 4 dílčí vzorky, vyhlazování hran se střední kvalitou
3 = 8 dílčích vzorků, vyhlazování hran s vysokou kvalitou
4 = 16 dílčích vzorků, vyhlazování hran s maximální kvalitou
 

 • Funkce GamePreview v prostředí Adobe AIR

Nová funkce Game Preview prostředí Adobe AIR (jen pro platformy Android) umožňuje uživatelům vyzkoušet si hru, aniž by museli instalovat samostatnou aplikaci.  Tato funkce se neomezuje jen na hry vytvořené pomocí prostředí AIR, ale je k dispozici všem vývojářům bez ohledu na technologii, kterou k vytváření aplikace používají.  Skutečnost, že běhové prostředí AIR je nainstalované ve více než 50 milionech zařízení, významně zvyšuje šanci, že si fanoušci her zobrazí náhled vaší hry a pak si ji nainstalují.  Další informace najdete v dokumentu Game Preview With Adobe AIR.

 • Vylepšený balicí modul – iOS – BETA
Balicí modul je nyní stabilnější a dobře funguje s velkým množství aplikací.  Přidali jsme podporu ladění skriptu akce a podporu rozšířené telemetrie.  Chcete-li aktivovat tuto funkci, použijte před možnostmi podepsání v příkazu ADT možnost „-useLegacyAOT no“.  V současnosti tato funkce není dostupná v aplikaci Flash Pro, ale lze ji použít v aplikaci Flash Builder, a to přidáním parametru -useLegacyAOT k možnosti „Customize launch“.

Zde je příklad příkazu ADT pro kompilaci aplikací pomocí parametru „-useLegacyAOT no“:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf

 • Upozornění na celoobrazovkovém videu bylo přemístěno do horní části obrazovky

Provedli jsme malou optimalizaci upozornění „Režim zobrazení na celou obrazovku ukončíte stisknutím klávesy Esc“, které se zobrazuje v celoobrazovkovém videu.  Od vývojářů a uživatelů jsme obdrželi zpětnou vazbu, že tento dialog zakrývá obsah.  Chtěli jsme provést změnu, která bude brát v potaz otázky bezpečnosti i pohodlí diváků.  S cílem snížit vliv dialogu na obsah na obrazovce jsme dialog přesunuli do horní části obrazovky.
 

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR zavedený v předchozích vydáních je uveden v tomto dokumentu.
 

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro počítače (Windows, Internet Explorer) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Windows, jiné prohlížeče) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise 13 (Mac a Windows) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Windows 8) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Windows 8.1) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Chrome) 13.0.0.214
AIR pro počítače (Windows) 13.0.0.111
AIR pro počítače (Mac) 13.0.0.111
AIR pro Android 13.0.0.111
Sada AIR SDK a kompilátor (Windows) 13.0.0.111
Sada AIR SDK a kompilátor (Mac) 13.0.0.111
Sada AIR SDK (Windows) 13.0.0.111
Sada AIR SDK (Mac) 13.0.0.111

Známé problémy

 • 3727760: Pokud je nainstalované prostředí Xcode nižší verze než 5.x, není možné v simulátoru systému iOS v aplikaci Flash Builder 4.7 ladit ani spouštět skripty ActionScript.

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB14-14 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 13

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 24 předáním řetězce „-swf-version=24“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro Flash Player 13 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/products/flash-builder.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 13 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 13 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=24“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 24.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 13.

Tvorba pro prostředí AIR 13 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 13

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 13, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 13. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 13 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 13, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 13. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/13.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového prostředí

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
13. května 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14
28. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.206
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Mac) 13.0.0.201  
8. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.182
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.275
AIR (sada SDK a systém Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11. března 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.272
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12. listopadu 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.152
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8. října 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.117
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.242
Prostředí AIR pro počítače (Windows a Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows a Mac) 3.9.0.1030
Sada SDK prostředí (Windows a Mac) 3.9.0.1030
-
19. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.175 -
13. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.174 -
10. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac): 11.8.800.168
Flash Player pro počítače (Linux): 11.2.202.310
Flash Player pro systém Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player pro systém Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player pro počítače (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows): 11.7.700.242
Běhový modul a sada SDK prostředí AIR (všechny platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29. srpna 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.1280 (Windows a Mac) -
24. července 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.870 (Windows)
Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9. července 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player pro systém Windows 8: 11.8.800.94
Flash Player pro Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11. června 2013

Flash Player pro počítače (Mac): 117.700.225
Flash Player pro počítače (Windows): 11.7.700.224
AIR pro počítače (Mac): 3.7.0.2100
AIR pro počítače (Windows): 3.7.0.2090
AIR pro mobilní zařízení: 3.7.0.2090
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac): 3.7.0.2100
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR pro počítače, iOS, Android: 3.7.0.1860
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 3.7.0.1860
APSB13-14
9. dubna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player pro Chrome: 11.7.700.179
AIR pro počítače, iOS: 11.7.0.1530
AIR pro systém Android: 11.7.0.1660
Sada AIR SDK: 11.7.0.1530
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 11.7.0.1530
APSB13-11
12. března 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
Sada AIR SDK: 3.6.0.6090
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.6090
APSB13-09
26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
 Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
 Sada AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online