Vítejte v poznámkách k verzi aplikace Flash Player 15 a prostředí AIR 15.

9. prosince 2014

V dnešní verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player 15 důležitou opravou zabezpečení.

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří se zaregistrovali k získávání aktualizací prostřednictvím možnosti „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky během 24 hodin.  Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od dnešního dne zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí tento dialog zobrazit, musí restartovat systém nebo se odhlásit a opět přihlásit.

25. listopadu 2014

V dnešní plánované verzi aktualizujeme aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a opravami zabezpečení.  Tato aktualizace vylepšuje bezpečnostní opatření, které bylo zavedeno ve verzi ze 14. října. 

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří se zaregistrovali k získávání aktualizací prostřednictvím možnosti „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky během 24 hodin.  Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od dnešního dne zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí tento dialog zobrazit, musí restartovat systém nebo se odhlásit a opět přihlásit.

11. listopadu 2014

V dnešní plánované verzi aktualizujeme aplikaci Flash Player a prostředí AIR důležitými opravami chyb a opravami zabezpečení.

14. října 2014

V dnešní plánované verzi aktualizujeme aplikaci Flash Player a prostředí AIR důležitými opravami chyb a opravami zabezpečení.  Kromě toho byla sada AIR SDK aktualizována důležitými aktualizacemi kompatibility se systémem iOS 8.

23. září 2014

Dnešní verze řeší problém, kdy někteří koncoví uživatelé při pokusu o sledování videa z určitých webových stránek zaznamenali chybu přehrávání videa nebo chybovou zprávu.  Toto vydání obsahuje opravu, která by měla výrazně snížit výskyt selhání přehrávání videa na webech, kde se tento problém dříve vyskytl.

Dnešní verze je určena pouze pro aplikaci Flash Player pro Microsoft Internet Explorer (ActiveX).

9. září 2014

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.  Podrobné informace najdete v příslušných níže uvedených částech.

 

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Narazíte-li na jakýkoli problém, dejte nám vědět – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Opravené problémy

25. listopadu 2014

Flash Player 

 • [Mac][Chrome] Již není neúmyslně vyžadováno, aby někteří uživatelé obnovili své soubory licencí při prohlížení videa s chráněným obsahem.

 

11. listopadu 2014

Flash Player

 • [Windows 8.x][3840823] Přesouvání přehrávací hlavy videa na webu CNN.com dotykovým ovládáním nyní funguje podle očekávání.
 • [Windows 8.x] Řeší problémy se stabilitou související s dotykovým ovládáním.
 • [3836374] Řeší dlouhodobý problém s titulky WebVTT v živých streamech DirectTV.

AIR

 • [iOS] Spouštěcí obrázek Default-414w-736h@3x.png se nezobrazuje na telefonu iPhone 6 Plus ve standardním režimu zobrazení. (3837220)
 • [iOS] Při instalaci aplikace v simulátoru iOS se zobrazí chyba oznamující neznámou nebo nepodporovanou verzi sady SDK, pokud je verze -platformsdk zadána jako .../Developer/SDK/iPhoneSimulator.sdk. (3837285)
 • [iOS] [Nový rychlý balicí modul] Kódování Hurlant Base64 nefunguje v novém režimu rychle kompilovaného balení. (3832978)
 • [iOS] Běhové prostředí Adobe AIR iniciuje chybný spouštěcí obrázek (default@2x.png), pokud jsou zabaleny obrázky default@2x.png a Default-375w-667h@2x.png. (3832184)
 • [iOS] Místo spouštěcího obrázku Default-568h@2x.png se zobrazí prázdný rámeček, pokud jsou s aplikací zabaleny obrázky D@3x.png, D-568h@2x.png a D@2x.png. (3829428)
 • [iOS] [Nový rychlý balicí modul] Byly provedeny některé opravy chyb výkonu pro zvýšení hodnot FPS. (3815079)
 • [Android 5.0] Objektu Stage3D se nezdaří vytvoření kontextu v systému Android 5.0. (3841657)

 

14. října 2014

Flash Player

 • [Windows 8.1][IE11] Řeší chybu přehrávače Flash Player 13.0.0.182 ovlivňující hru Dragon Quest Monster Parade. (3818827)
 • [Windows 8.x][IE10+] Metoda printJob.addPage() již nevyvolá chybnou výjimku. (3822297)
 • [Windows 8.x] Opravuje problém, kdy při tisku na tiskárnu byla vytištěna pouze první strana. (3825794)
 • [Windows 8.x][MSFT 654468] Velikost obsahu na celé obrazovce je nesprávně změněna, když uživatel požádá o režim celé obrazovky po přiblížení nebo oddálení pomocí prohlížeče. (3822208)
 • [Windows][Firefox] Řeší problém, kdy metoda FileReference.browse() otevře okno pro procházení souborů za oknem prohlížeče. (3822025)
 • [Mac] Řeší chybu přehrávače Flash Player 15.0.0.29.  Klávesy pro změnu hlasitosti na klávesnici nyní fungují očekávaným způsobem v softwaru Adobe Connect. (3827641)
 • [Mac] Řeší nepříliš častý problém, kdy instalační program aplikace Flash Player nemohl určit správnou verzi operačního systému Mac OS 10.8+. (3814718)
 • [Mac 10.9+] Řeší problém s přehrávačem Flash Player, který by použil velkou část výkonu CPU, pokud by došlo ke ztrátě síťového připojení při přehrávání videa pomocí video modulu Adobe. (3811674)
 • Obsah Stage3D je nyní dostupný pro procesor Nvidia Tegra K1. (3809317)
 • Popisky WebVTT se nyní správně zobrazují poté, co je do streamovaného videa vložena reklama. (3809912)
 • [HTTP Live Streaming] Při zapnutí režimu TrickPlay nebyla použita nejnižší možná přenosové rychlosti streamu s I-snímky. (3812854)

AIR

 • [iOS] Běhové prostředí je sestaveno pomocí prostředí Xcode 6 a sady iOS8 SDK.
 • [iOS] ERROR-ITMS-9000 – Nelze odesílat aplikace do obchodu AppStore. Program Application Loader hlásí chybu „ Invalid Segment Alignment. This app does not have proper segment alignment and should be rebuilt with the latest version of Xcode. Please contact Developer Technical Support if you need further assistance.“ (Neplatné přiřazení segmentů. Tato aplikace nemá správné přiřazení segmentů a je potřeba ji znovu sestavit pomocí nejnovější verze prostředí Xcode. Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte technickou podporu pro vývojáře).
 • [iPhone 6 Plus] [Spouštěcí obrázek] Pokud je s aplikací zabalen obrázek Default-568h@2x, zobrazí se v aplikaci prázdná obrazovka.
 • iOS [Rychlý balicí modul] - Sníží se rychlost FPS u aplikace Feathers Components Explorer v zařízení iPad, když je tato aplikace zabalena rychlým balicím modulem.
 • [Simulátor iOS8][iPhone6] Při použití příkazu -launchApp se aplikace nespustí v simulátoru iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus.
 • [Simulátor iOS8] Instalace souboru IPA v simulátoru iOS8 v prostředí Xcode6 se nezdaří s chybou „Unable to find dvtFoundationBundle“ (Nelze najít dvtFoundationBundle).
 • [iPhone 6/6+] Jsou podporovány nové ikony.
 • [iOS8] Požadavek na přístup k mikrofonu ukončí veškerý další zvuk.

 

23. září 2014

Flash Player

 • Windows – Byl vyřešen problém s videem, který se mohl vyskytovat na některých webech.
 

9. září 2014

Chyby prostředí AIR

 • Android - Automatické vyřešení je v konfliktu se soubory JAR společné knihovny a se společnými prostředky pro více souborů ANE. V případě automatického vyřešení ADT vyvolá upozornění. (3780590)
 • iOS8 - Po spuštění libovolné aplikace AIR se zobrazí dialog s oznámením.(3771162)
 • Android - StageText restrict = "A-Z" neblokuje vstup malých písmen. (3768302)
 • Android – V systému Android 4.4 chybí podpora ikony XXXHDPI. (3730948)
 • iOS [Rychlý balicí modul] - Když je aplikace zabalena rychlým balicím modulem, zhorší se její výkon. (3695884)
 • Android – Vlastnost Stage.restrict A-Z se použije na programem zadaný text, a to při zadání textu klávesnicí s kurzorem umístěným na konec textu. (3771860)
 • Android - V režimu na výšku v systému Android zobrazí vlastnost displayAsPassword třídy StageText text bez masky. (3745033)
 • iOS [Rychlý balicí modul] - Při balení velké aplikace v kódu AS se zobrazí chyba „Kompilace selhala při spuštění: compile-abc“. (3753783)
 • Android L – Problémy s vykreslováním u režimu vykreslování Direct a GPU. (3786719)
 • Chyba volání Context3D.clear před kreslením u každého rámce již nevyvolává chybu běhu. (3726980)
 • Nízký výkon prostředí AIR při spuštění aplikace po restartování operačního systému Windows. (3690665)
 • ADL se zhroutí, když se pracovní procesy pokusí otevřít lokální sdílený objekt. (3768436)
 • Vlastnost Context3D „driverInfo“ při každém volání přiděluje objekt String. (3790478)
 • Když uživatel deaktivuje hardwarovou akceleraci, metoda „requestContext3DMatchingProfiles“ selže. (3760760)
 • Objekt StageVideo nefunguje s kamerou správně, nezobrazí se žádné video. (3781244)
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

Chyby aplikace Flash Player

 • Chyba volání Context3D.clear před kreslením u každého rámce již nevyvolává chybu běhu. (3726980)
 • Sound.loadPCMFromByteArray nyní vrací platný objekt Sound. (3104536, 3707118)
 • Při spuštění procesů přehrávače Flash Player nyní prohlížeč Firefox zachová fokus. (3223393)
 • V systému Windows je nyní ve výchozím nastavení zapnuto hardwarové dekódování videa v prohlížeči Chrome. (3773054)
 • IE verze 10 a novější - Je vyřešen problém s ExternalInterface, který se týkal některého obsahu.  Internet Explorer je nyní určen prostřednictvím režimu dokumentu a nikoli hledáním „MSIE“ v řetězci User-Agent. (3774298)
 • IE verze 10 a novější – Při vyvolání funkce FileReference.download() pomocí prohlížeče Internet Explorer v rozšířeném chráněném režimu, je pole „Uložit jako typ“ správně vyplněno. (3795477)
 • Vyvoláním vstupu hesla v interaktivním režim na celé obrazovce se již nedeaktivuje editor IME. (3767785)
 • Safari 8 – Je vyřešen problém, při kterém nebylo možné kliknout na uživatelské rozhraní nastavení na malé podmnožině obsahu. (3771417)
 • Windows 8.x – Při změně faktoru zvětšení v prohlížeči Internet Explorer se nyní obsah Flash dynamicky přizpůsobí. (3758981)
 • Windows 8.x ARM – V zařízení ARM se systémem Windows 8.x je nyní povoleno více instancí Stage3D. (3758934)
 • Windows 8.x – Prémiový obsah, který používá video modul Adobe, nyní v režimu celé obrazovky zakáže vypnutí obrazovky. (3774297)
 • Windows 8.x – Obsah Flash bude pro zařízení s primárním zobrazením na výšku a s podporou Multiplane Overlay předem otočen, čímž se omezí spotřeba energie a sníží počet cyklů procesoru. (3767662)
 • Windows 8.x – flash.globalization.String v prohlížeči Chrome nyní funguje podle očekávání. (3679539)
 • Windows 8.x – Události Multitouch a Gesture nyní v zařízeních, která podporují vícedotykové ovládání, fungují podle očekávání. (3766322)
 • Windows 8.x – Je vyřešen problém se stabilitou, kterou přinesla aktualizace KB2942844 od společnosti Microsoft. (3772321)
 • Windows – Uložené soubory s názvy delšími než 2083 znaků již nebudou zahazovány a názvy budou příslušně zkráceny. (3745055)
 • Windows – Je vyřešen problém, při kterém v systémech s DirectX 9 konstanty vrcholu indexu způsobovaly artefakty vykreslování. (3801664)
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

Nové funkce

 • Uvolnění funkce vymazání cíle vykreslení v objektu Stage3D

Po přepnutí textury vykreslování prostřednictvím Context3D::setRenderToTexture v předchozích verzích objektu Stage3D bylo třeba texturu před kreslením vymazat. V této verzi bylo toto omezení odstraněno a došlo k optimalizaci použití textur vykreslování. Díky této změně budete moci mezi různými texturami vykreslení ještě více optimalizovat a opakovaně používat vyrovnávací paměť hloubky a šablony.

Další informace najdete na v článku Operace uvolnění funkce vymazání cíle vykreslení v objektu Stage3D.

 

 • Vylepšená podpora pro úrovně zvětšení v prohlížeči – Windows 8

V případě prohlížeče Internet Explorer v systému Windows 8.x byla u přehrávače Flash Player vylepšena podpora pro faktory zvětšení jiné než 100 %. V zařízeních, jako jsou tablety Microsoft Surface, se ve výchozím nastavení používá úroveň zvětšení 150 %.  V minulosti tato úroveň mohla způsobovat problémy s určitým obsahem ve 3D v přehrávači Flash Player.  V nové implementaci je nyní možné změnit měřítko vyrovnávacích pamětí obsahu a 3D a vše udržet v jedné úrovni.  Kromě toho, aby se udrželo vysoké rozlišení vykresleného obsahu, zavádí přehrávač Flash Player možnost při změně zvětšení prohlížeče vykreslit obsah do zvětšené přípravné vyrovnávací paměti Stage3D (místo změny měřítka). Tato možnost umožňuje měnit velikost vyrovnávací paměti stage3D současně se změnami faktoru zvětšení prohlížeče.  Vývojáře na tuto změnu upozorňuje nová událost ZOOM_FACTOR_CHANGE.

Další podrobnosti naleznete v článku Vylepšené rozlišení obsahu Stage3D pro úrovně zvětšení v prohlížeči.

 • Změna orientace zobrazení na celou obrazovku u přehrávače Flash Player – Windows

Přehrávač Flash Player nyní při změně orientace zařízení rozpozná tuto změnu a příslušně změní měřítko obsahu, aby se co nejlépe vešel na zobrazení na celou obrazovku.  Tato změna se týká operačního systému Windows a je implementována do všech prohlížečů.  Usilujeme o nejlepší možnou zkušenost uživatelů v tabletech.  Událost změny velikosti bude aktivována, když se při zobrazení na celou obrazovku změní orientace zařízení.  Pro vývojáře: Pokud se velikost obsahu nezmění, je třeba událost změny velikosti náležitě zpracovat.

Další podrobné informace najdete v článku Průvodce pro podporu orientace obrazovky s obsahem přehrávaným v aplikaci Flash Player na celé obrazovce.

 

 

 • Hardwarové dekódování videa v prohlížeči Chrome (PPAPI) v systému Windows

S radostí oznamujeme, že ve výchozím nastavení je nyní pro uživatele prohlížeče Chrome v systému Windows povoleno hardwarové dekódování videa.  Tato funkce zásadně sníží využití procesoru a vylepší výkon v podporovaných přehrávačích videa.  Úzce spolupracujeme se společností Google s cílem implementovat tuto funkci do systému OS X. Jakmile bude k dispozici, zveřejníme další podrobnosti.

 

 • Automatické vrácení k softwaru u objektu StageVideo

Přehrávač Flash Player 15 nyní podporuje softwarovou verzi objektu StageVideo, která poskytuje automatické převzetí služeb v případě nedostupnosti hardwarové verze objektu StageVideo. Chcete-li toto automatické převzetí služeb využít, je třeba aplikace SWF kompilovat pro přehrávač Flash Player verze 15 a novější.

Když jsou aplikace SWF kompilovány pro přehrávač Flash Player verze 15 a novější a když není hardwarový objekt StageVideo k dispozici, obdrží aplikace událost StageVideoAvailability stejně jako dříve, ale místo aby měla hodnotu „Unavailable“, VŽDY bude mít hodnotu „Available“ a důvod vždy bude „noError“. V aplikaci již nebude nutné implementovat převzetí služeb objektu Video, protože toto převzetí proběhne automaticky v rámci přehrávače Flash Player. V případě potřeby je i nadále možné v aplikacích používat místo objektu StageVideo objekt Video.

Dostupnost hardwarové verze objektu StageVideo závisí na mnoha faktorech, a to včetně těchto:

Podpora hardwarového vykreslování v prohlížeči: Pokud je dostupná, budou všechny aplikace založené na režimu wMode podporovat hardwarovou verzi objektu StageVideo. Pokud není dostupná, budou aplikace založené na režimu wMode=direct jediné aplikace, které budou podporovat hardwarový objekt StageVideo, pokud ovšem neplatí další výjimky uvedené níže.

Windows:

IE 11: Prohlížeč Internet Explorer má akcelerovaný kanál a přehrávač Flash Player má ve všech režimech wmode hardwarovou akceleraci. Objekt StageVideo tak bude vždy dostupný. Rozhodnutí, zda použít hardwarově akcelerovaný vykreslovací kanál vždy činí prohlížeč Internet Explorer.

Firefox: V prohlížeči Firefox v systému Windows v současnosti není k dispozici žádný hardwarově akcelerovaný kanál a pro objekt StageVideo je k dispozici jen režim wMode=direct, všechny ostatní režimy wMode budou generovat událost „unavailable“.

Chrome: Rozšíření Pepper má hardwarovou akceleraci ve všech režimech wMode, platí však některá omezení. Prohlížeč Chrome například odmítne použít hardwarovou akceleraci v systému Windows XP a má vlastní mechanismus odstavení ovladače. Uživatel také může hardwarovou akceleraci zakázat na panelu nastavení. V prohlížeči Chrome je jedna do určité míry užitečná stránka, na které lze zjistit jeho stav akcelerace GPU: chrome://gpu/

Mac:

Safari: Všechny režimy wMode by měly zobrazit objekt StageVideo.

Firefox: Všechny režimy wMode by měly zobrazit objekt StageVideo.

Chrome: Všechny režimy wMode by měly zobrazit objekt StageVideo, ovšem se stejnými omezeními jako v systému Windows.

Verze ovladače: Některé starší ovladače nemusí hardwarový objekt StageVideo podporovat.

Uživatelská nastavení: Pokud uživatel hardwarovou akceleraci vypne, pak hardwarový objekt StageVideo nebude k dispozici.

Zobrazení na celou obrazovku: Hardwarový objekt StageVideo je v režimu zobrazení na celou obrazovku vždy k dispozici.

Když hardwarový objekt StageVideo selže z důvodu podpory prohlížeče, režimu wMode, verze ovladače nebo uživatelských nastavení, pak se počínaje přehrávačem Flash Player verze 15 automaticky použije softwarový objekt StageVideo, a to aniž by to bylo třeba v aplikaci nějak konfigurovat nebo programovat.

 

 • Podpora profilu Stage3D „Standard“ v systému iOS a Android

V běhovém prostředí Flash verze 14 jsme zavedli profil Stage3D „Standard“, který přinesl mnoho pokročilých funkcí zobrazení ve 3D.  V té době byl profil „Standard“ dostupný jen na počítačových platformách.  V prostředí AIR verze 15 tuto podporu rozšiřujeme na mobilní platformy.  Pokud zařízení podporuje OpenGL ES3, může úspěšně požadovat profil „Standard“ a používat stejné pokročilé funkce jako na počítačové platformě.  Další informace najdete v článku Profil Stage3D Standard.

 

 • Metoda StageText.drawViewPortToBitmapData nyní podporuje displeje Retina

V současnosti prostředí AIR umožňuje předat bitmapu se stejnou šířkou/výškou objektu StageText metodě drawViewPortToBitmapData.  Tento postup sice zcela vyhovuje v případě displejů se standardním rozlišením, není však dostatečný v případě displejů Retina HiDPI od společnosti Apple.  Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme metodu drawViewPortToBitmapData změnili tak, aby na displeji Retina v systému Mac přijímala data BitmapData dvojnásobné velikosti s portem zobrazení objektu StageText a pak aby z portu zobrazení kreslila obraz v rozlišení HiDPI.

 

 • Vylepšený balicí modul je nyní ve výchozím nastavení – iOS

Počínaje prostředím AIR verze 15 je nový vylepšený balicí modul IPA výchozím balicím režimem pro cíle AOT ipa-app-store, ipa-test, ipa-ad-hoc a ipa-debug. Pokud se setkáte s jakýmikoli problémy s balením nebo během, nahlaste je na webu http://bugbase.adobe.com. Chcete-li použít starší režim balení, použijte před možnostmi podepsání v příkazu ADT možnost „-useLegacyAOT yes“. Další informace o této funkci najdete v článku Rychlejší kompilace s prostředím AIR pro systém iOS.

 

 • Vylepšení funkce AIR Gamepad

Funkce AIR Gamepad vývojářům aplikací umožňuje v mobilních zařízeních se systémem Android poskytnout pro hry v prohlížeči založené na technologii Flash druhou obrazovku. Rozhraní API funkce AIR Gamepad umožňuje aplikacím v prohlížeči založeným na technologii Flash připojit se ke spárovanému zařízení se systémem Android, ve kterém je spuštěno běhové prostředí AIR, a díky tomu je možné zařízení se systémem Android používat jako herní zařízení nebo rozhraní na druhé obrazovce. Počínaje prostředím AIR verze 15 jsou k dispozici následující vylepšení.

Podpora více hráčů

Události gyroskopu

Události magnetometru

Přizpůsobení obrazovky funkce AIR Gamepad použitím vzhledu

Další informace o této funkci a pokyny k použití najdete v článku Zařízení se systémem Android a prostředím AIR používaná jako gamepady

 

 • Křížová propagace AIR

Prostředí Adobe AIR 15 nyní podporuje křížovou propagaci her AIR pro mobilní zařízení. Křížové propagace mohou účinně ušetřit určitou část nákladů na reklamu. Se správným partnerstvím můžete získat přístup k širší zákaznické základně s podobnými demografickými charakteristikami, jako má vaše aplikace.

Tato křížová propagace je bezplatná a funguje systémem kreditů. Stačí jen získat dostatek kreditů propagací jiných her v prostředí AIR a můžete zahájit svou vlastní propagační kampaň.

Sada SDK pro prostředí AIR nabízí nové rozhraní API AdViewer pro propagační kampaně, a to v podobě souboru SWC. To poskytuje funkce k načtení a zobrazení reklam ve hrách. Kredity získáváte propagací her v prostředí AIR od ostatních vývojářů, přičemž tato propagace je měřena počtem zobrazení reklam a kliknutí na ně.

Další informace o této funkci a pokyny k použití najdete v článku Křížová propagace her v prostředí AIR pro mobily.

 
Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR zavedený v předchozích vydáních je uveden v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Internet Explorer (Windows) – ActiveX 15.0.0.246
Flash Player pro Firefox (Windows) – NPAPI 15.0.0.246
Flash Player pro Safari a Firefox (Mac) – NPAPI 15.0.0.246
Flash Player pro Firefox (Linux) – NPAPI 11.2.202.424
Flash Player Extended Support Release 13 (Mac a Windows) 13.0.0.258
Flash Player pro Internet Explorer (Windows 8) – ActiveX 15.0.0.239
Flash Player pro Internet Explorer (Windows 8.1) – ActiveX 15.0.0.239
Flash Player pro Chrome (Windows) – PPAPI 15.0.0.239
Flash Player pro Chrome (Mac) – PPAPI 15.0.0.242
AIR pro počítače (Windows) 15.0.0.356
AIR pro počítače (Mac) 15.0.0.356
AIR pro Android 15.0.0.356
Sada AIR SDK a kompilátor (Windows) 15.0.0.356
Sada AIR SDK a kompilátor (Mac) 15.0.0.356
Sada AIR SDK (Windows) 15.0.0.356
Sada AIR SDK (Mac) 15.0.0.356

Známé problémy

 • [Android] Objekt StageText není viditelný po otočení obrazovky. (3821523).
 • [iPhone 6 Plus][RADAR] Rozhraní API běhového prostředí vrací chybnou velikost obrazovky a DPI. (3829474)
 • [iPhone 6 Plus]
 • [iOS] Na telefonu iPhone 6 Plus ve standardním režimu zobrazení se zobrazuje spouštěcí obrázek pro iPad. (3836781)
 • [iOS] Po aktualizaci sady iOS SDK a simulátoru iPhone na verzi 7.1 nelze nainstalovat aplikaci v simulátoru iOS. (3833912)
 • [iOS] [Nový rychlý balicí modul] Některé aplikace kompilované starším kompilátorem jazyka ActionScript nebudou pracovat s novým rychlým balicím modulem, ale při opětovném sestavení pomocí nejnovějšího kompilátoru jazyka ActionScript pracují dobře. (3837665)

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB14-27 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 15

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 26 předáním řetězce „-swf-version=26“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro aplikaci Flash Player 15 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/products/flash-builder.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 15 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 15 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=26“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 26.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 14.

Tvorba pro prostředí AIR 15 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 15

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 15, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 15. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 15 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 15, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 15. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/15.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového prostředí

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
25. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.239
Flash Player pro Chrome (Mac) 15.0.0.242
Flash Player (Linux) 11.2.202.424
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.258
APSB14-26
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14
28. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.206
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Mac) 13.0.0.201  
8. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.182
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.275
AIR (sada SDK a systém Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11. března 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.272
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12. listopadu 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.152
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1210
APSB13-26

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online