Vítejte v poznámkách k verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 17.

12. května 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

Poznámka: Sada AIR SDK nebyla certifikována ani testována pro platformu iOS ani Android. Vývojářům mobilních aplikací doporučujeme používat nadále prostředí AIR 17.0.0.144 nebo testovat v nejnovějším prostředí AIR 18 beta, které je dostupné na stránce labs.adobe.com

Současným uživatelům přehrávače Flash Player, kteří se zaregistrovali k získávání aktualizací prostřednictvím možnosti „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“ nebo „Upozornit na instalaci aktualizací“, se dialog s oznámením o aktualizaci zobrazí do 7 dní od dnešního dne.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí dialog s oznámením o aktualizaci aktivovat, musí restartovat systém nebo se odhlásit a opět přihlásit.

Ke stažení a instalaci aplikace Flash Player vždy stačí jen navštívit web https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci, kteří používají prohlížeč Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x aktualizaci obdrží prostřednictvím aktualizačního nástroje od společnosti Google nebo Microsoft.

14. dubna 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

12. března 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Narazíte-li na jakýkoli problém, dejte nám vědět – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Odstraněné problémy

12. května 2015

AIR

 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

Flash Player

 • Video Nellymoser se přehrává rychle. (3970536)
 • Přehrávač HLS pro počítače po 60 s vyvolává chybu 106000. (3970534)
 • Problémy se zablokováním obsahu v systému Mac OS u přehrávače Flash Player (3955834)
 • Aplikace Flash Player vyzývá uživatele k aktualizaci, i když je v jejím Správci nastavení zapnuta možnost „Neprovádět nikdy zjišťování nových aktualizací“. (3759054)
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

14. dubna 2015

AIR

 • [iPhone 6 +] Pokud pro iPhone 6+ není poskytnut obraz v orientaci na šířku, zobrazí se při spuštění aplikace v orientaci na šířku spouštěcí obraz v prodloužené orientaci na výšku. (3945056)
 • [iPhone 6+][Převrácená orientace na výšku]: Pokud uživatel drží zařízení v převrácené pozici a AO je v orientaci na výšku a AR má hodnotu true, bude se zobrazovat převrácený spouštěcí obraz. (3945046)
 • Po návratu z uživatelského rozhraní objektu Camera se zarovnání vymezené plochy zobrazuje zkresleně. (3946793)
 • Když je v aplikaci Flash CC ZRUŠENO ZAŠKRTNUTÍ možnosti Povolit ladění, aplikace se při spuštění zhroutí. (chyba 3949916)
 • Zpracování orientace v kořenovém řadiči zobrazení v systému iOS 8 neodpovídá standardům. (chyba 3942292)
 • Operátor mod (%) je v režimu překladače pro 64bitový systém iOS porušen. (chyba 3951944)
 • [Aplikace AIR pro stolní počítače] Vytvoření prvku VideoTexture, když není okno aplikace aktivní, způsobí, že se video nevykresluje, ale přehrává se zvuk. (3939033)
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

Flash Player

 • [Mac][PPAPI] Tlačítko Stáhnout v dialogu aktualizace by mělo fungovat pro všechny jazyky. (3951736)
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti
 

12. března 2015

AIR

 • [Simulátor systému iOS] V balíčku IPA pro simulátor s prostředím Xcode 5 se zobrazuje chybová zpráva „Application architecture is not supported on ios“ (iOS nepodporuje architekturu aplikace).
 • [iOS] Aplikace se při publikování s nasazením ad hoc a rychlým balicím modulem s tlačítkem Feathers a bitmapovými písmy zhroutí. (chyba 3936675)
 • [iOS] Chyba běhového modulu č. 1074 při inicializaci aplikace, pokud je ve třídě definovaná statická konstanta. (chyba 3936578)
 • [Android] Rozhraní API Cameraroll nefunguje s fotografickými aplikacemi pro systém Android. (chyba 3913530) 
 • [Android] Chyba v prostředí Air pro Android při volání Netconnection.connect(). (chyba 3862022)
 • Obrazovka aplikace se správně nevykresluje ve zlomcích sekund (tedy bliká), ale postupně se správně vykreslí při prvním otočení a vykreslování začne být správné. (chyba 3929295)
 • Aplikace se při stisknutí klávesy Backspace v textovém poli zhroutí. (chyba 3936267)
 • Když je příznak hideAneLibSymbols nastaven na hodnotu Ano, soubory ANE s externími architekturami způsobí selhání balicího modulu ADT s následující chybou: ld: in section __DATA,__objc_classrefs reloc 9: R_ABS reloc but no absolute symbol at target address for architecture arm64, Compilation failed while executing : ld64.
 • V případě balení aplikace pomocí zastaralé možnosti useLegacyAOT nastavené na hodnotu Ano balení selže s chybou „Unable to find llvm JNI lib in“. (chyba 3932107)
 • [Android] Na zařízení Android nefunguje formátování tučným písmem. (3682719)
 • [HMAOT] Aplikace se zhroutí při spuštění s architekturou Parsley, funguje správně s architekturou GOAOT. (chyba 3741144)
 • [Android] [specifické pro Samsung] Korejské znaky se zobrazují jako prázdné pole v textovém poli zařízení Galaxy Note 2 se systémem Android 4.4/AIR 4.0. (chyba 3861607)
 • [iOS] Hodnota CFBundleVersion nemůže pro iOS být vyšší než 99. (chyba 3847816)
 • Po změně otočení aplikace z orientace na výšku do orientace na šířku nelze kliknout na položky uživatelského rozhraní aplikace. (chyba 3924470)
 • Obrazovka se správně nevykresluje při přechodu z pozadí na popředí. (chyba 3919996)
 • Aplikace se při spuštění na zařízeních iOS zhroutí, pokud byla zabalena v sadě WIN SDK. (chyba 3944379)
 • Proužkové reklamy se v orientaci na šířku v souboru ANE StageAd oříznou. (chyba 3939855)
 • Po návratu na plochu z uživatelského rozhraní aplikace Camera Roll v celoobrazovkové aplikaci se začne zobrazovat stavový řádek. (chyba 3935723)
 • [pouze iPhone] Orientace klávesnice se po návratu na plochu z uživatelského rozhraní aplikace Camera Roll změní z orientace na šířku na orientaci na výšku. (chyba 3935721)
 • [Windows] Po instalaci nejnovější verze aplikace iTunes 12.1.0.71 nelze pomocí příkazu adt -devices -platform ios zjistit připojené zařízení iOS.  Nejnovější sada AIR SDK nyní vyžaduje iTunes 12.1.0.71 nebo vyšší. (chyba 3933524)
 • [AIR Desktop] Chyba běhu aplikace Adobe Air. (chyba 3915184)
 • [Aplikace AIR pro stolní počítače] Grafické závady při nastavení vlastnosti škálování bitmap na zápornou hodnotu a vlastnosti vyhlazování na kladnou hodnotu. (chyba 3938680)

Flash Player

 • Pozastavení aplikace CrossBridge po verzi FP >= 16. (chyba 3938269)
 • [Chromium 394217] Při použití vložených písem se zobrazuje nesprávný text. (chyba 3782659)
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

Nové funkce

 • Vylepšení ovládacího panelu aplikace Flash Player

Ovládací panel systému bude nyní zobrazovat aktuálně nainstalovanou verzi modulů plug-in ActiveX, NPAPI a PPAPI aplikace Flash Player.  Objasnili jsme také způsob, jakým mohou uživatelé prohlížečů Chrome a Chromium (PPAPI) upravovat nastavení aplikace Flash Player.

 

 • Vylepšení instalačního programu pro aplikaci Flash Player pro počítače Mac

Instalační program pro počítače Mac již nevyžaduje, aby uživatelé během instalace ukončili prohlížeč Chrome.  V budoucích verzích budeme dále zlepšovat možnosti uživatelů, pokud jde o naše instalační programy.

 

 • Zlepšení doby balení nástrojem ADT s podporou pro paralelní kompilaci v systému iOS

S prostředím AIR 16 byla zavedena podpora kompilace a balení aplikací iOS pro 32bitové i 64bitové platformy. Díky tomuto vylepšení nyní můžeme kompilovat 32 i 64bitovou architekturu při současném zkrácení doby balení až o 50 procent.

 

 • Podpora funkce VideoTexture v prostředí AIR pro Windows, Mac a iOS

Zavedli jsme novou funkci ActionScript, která umožňuje používání videa s hardwarovou akcelerací jako zdrojové textury v prostředí Stage3D. V současné době vyžaduje používání videa s prostředím Stage3D použití objektu Video, který není akcelerovaný, a zpracování bitmapových vyjádření snímků videa. Tato nová funkce nazvaná VideoTexture umožňuje přímý přístup k objektu textury, jehož zdrojem je objekt Netstream nebo Camera. Tato funkce je od verze Flash Player 17 zpět a je nyní dostupná pro prostředí AIR pro Mac, Windows a iOS.  Podporu pro systém Android hledejte v připravované verzi.  Podrobnosti o implementaci najdete v dokumentu Příspěvek v blogu k funkci VideoTexture.

 

 • Stage3D – standardní rozšířený profil pro prostředí AIR Mobile 


V posledních vydáních běhového modulu jsme přidali podporu standardního profilu a standardního omezeného profilu prostředí Stage3D.  S prostředím AIR 17 přidáváme nový standardní rozšířený profil pro zařízení se systémem iOS a Android, která podporují GLES3.  Dostupnost profilu standardExtended označuje dostupnost AGAL3. Stejný název profilu lze pak použít u metod requestContext3D a requestContext3DMatchingProfiles prostředí Stage3D.

Profil standardExtended vyžaduje rozhraní OpenGL ES 3.0, které je k dispozici v řadě špičkových smartphonů a tabletů. AGAL3 zvyšuje limity registru pro atributy vrcholů, konstanty fragmentu a tokeny. I když se zaměřujeme především na mobilní zařízení, předpokládáme, že v budoucích aktualizacích tuto funkci přeneseme i do stolních počítačů.

Pro sestavení nového jazyka AGAL aktualizujte hodnotu AGALMiniAssembler.as (AGAL v3) pomocí webu https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/.

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v dokumentu zde.

Vydané verze

DodávkaVydaná verze
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Internet Explorer – ActiveX17.0.0.188
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Firefox – NPAPI17.0.0.188
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Chromium – PPAPI17.0.0.188
Flash Player pro Mac pro prohlížeče Safari a Firefox – NPAPI17.0.0.188
Flash Player pro Linux pro prohlížeč Firefox – NPAPI11.2.202.460
Flash Player Extended Support Release 13 (Mac a Windows)13.0.0.289
Flash Player pro Win 8.x pro prohlížeč Internet Explorer17.0.0.188
Flash Player pro Mac pro prohlížeč Google Chrome17.0.0.188
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Google Chrome 17.0.0.188
Flash Player pro ChromeOS17.0.0.188
Flash Player pro Linux pro prohlížeč Google Chrome17.0.0.188
Běhové prostředí AIR pro osobní počítače (Windows)17.0.0.172
Běhové prostředí AIR pro osobní počítače (Mac)17.0.0.172
Běhové prostředí AIR pro Android17.0.0.144
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows)17.0.0.172
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac)17.0.0.172
Sada SDK prostředí AIR (Windows)17.0.0.172
Sada SDK prostředí AIR (Mac)17.0.0.172

Známé problémy

AIR

 • [iPhone 6 +] Pro rozdělený oddíl se zobrazuje převrácený spouštěcí obraz, když je zařízení ponecháno v orientaci na šířku otočenou doprava (hodnota AspectRatio je v orientaci na šířku a hodnota AutoOrients je false). (3945071)
 • Orientace klávesnice se po nastavení poměru stran vymezené plochy na orientaci na šířku nezměnila z orientace na výšku na orientaci na šířku a textová oblast se posouvá směrem nahoru. (3948135)
 • Neshoda formátu textury při odesílání objektu BitmapData do objektu Texture v tabletu Samsung Galaxy Tab (chyba 3959595)
 • [Android] Video FLV kódované pomocí H264 nefunguje s videem na vymezené ploše, video se nevykreslí. (chyba 3950740)
 • Chyba ID „ld: in , unsupported address encoding (13) of personality function in CIE for architecture arm64Compilation failed while executing : ld64“ při balení pomocí sady WIN SDK. (chyba 3950027)
 • [Aplikace AIR pro stolní počítače] Grafické problémy při otočení prvku uvnitř pohyblivého symbolu. (3949851)
 • [Aplikace Air pro stolní počítače] [VideoTexture] Závada videa na grafické kartě Intel 4400 v systému Windows 7. (3937062)
 • [AIR pro osobní počítače] Gesta nefungují dobře s objekem StageWebView. (3806251)

Flash Player

 • [Firefox][Win8.1] Kliknutí pravým tlačítkem na přehrávač JWPlayer způsobí zablokování prohlížeče Firefox. (3835579)
 • Video Flash v režimu na celou obrazovku v prohlížeči Safari na několik sekund zamrzne. (3916445)
 • Ikona Předvolby systému je na displejích Retina rozostřená. (3977882)
 • Posouvání na displejích s vysokou hustotou selhává tak, že podřízené prvky se neposouvají stejnou rychlostí jako nadřazený kontejner. (3746968)

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečeníOvlivněné dodávky
APSB15-09Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 17

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 28 předáním řetězce „-swf-version=28“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro aplikaci Flash Player 17 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 17 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 17 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=28“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 28.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že je v prohlížeči nainstalováno nové sestavení aplikace Flash Player 17.

Tvorba pro prostředí AIR 17 Aktualizace na jmenný prostor prostředí AIR 17

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 17, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na jmenný prostor verze 17. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 17 nevyžaduje, není nutné jmenný prostor aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat jmenný prostor prostředí AIR 17, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 17. Chcete-li aktualizovat jmenný prostor, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na:

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového modulu

Datum vydáníVerze běhového moduluVylepšení zabezpečení
12. května 2015Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015Běhový modul prostředí AIR pro osobní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro osobní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246APSB14-27
11. listopadu 2014Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167APSB14-22
9. září 2014Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí pro Android) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14
28. dubna 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.206
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16. dubna 2014Flash Player pro stolní počítače (Mac) 13.0.0.201 
8. dubna 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.182
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.275
AIR (sada SDK a Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11. března 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.272
AIR (SDK a Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20. února 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (SDK a Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online