Vítejte v poznámkách k verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 19.

16. června 2016

V dnešní verzi jsme aktualizovali AIR SDK o knihovny OpenSSL 1.02f. Tato aktualizace umožňuje vývojářům AIR i nadále vkládat aplikace založené na AIR 19 do obchodu Google Play.

 

10. listopadu 2015

V dnešní verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými aktualizacemi zabezpečení a opravami chyb.

Současní uživatelé přehrávače Flash Player 19, kteří se zaregistrovali k získávání aktualizací prostřednictvím možnosti Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno), obdrží tuto verzi automaticky během 24 hodin.

Uživatelům, kteří vybrali možnost aktualizace Upozornit na instalaci aktualizací, se během 7 dní od dnešního dne zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí dialogové okno s oznámením o aktualizaci aktivovat, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci, kteří používají prohlížeč Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge v systému Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačního nástroje od společnosti Google nebo Microsoft.

 

16. října 2015

V dnešní verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými aktualizacemi zabezpečení.

13. října 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

21. září 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Pokud narazíte na jakékoli problémy, informujte nás – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Opravené problémy

16. června 2016

AIR

 • Aktualizováno OpenSSL na 1.02f

 

10. listopadu 2015

Flash Player

 • Hodnota flash.ui.Multitouch.supportsTouchEvents není kompatibilní s Windows 8.1/10
 • Když uživatel ve Windows 10 klikne mimo prohlížeč s obsahem Flash, dojde k pozastavení videa
 • Když je v OS X aktivována hardwarová akcelerace a výška a šířka videa nejsou dělitelné 16, je dolní část videa oříznuta

AIR

 • Vázaná verze aplikace Flash Player používaná v modulu WebKit byla aktualizována
 

16. října 2015

Flash Player

 • Opravy zabezpečení

 

13. října 2015

Flash Player

 • Obsah Flash nelze vložit do aplikace Microsoft PowerPoint [4062206]
 • Instalací verze 19.0.0.185 se neodinstaluje verze 18.0.0.232 [4060786]
 • Obrázky se pomocí metody BitmapData.encode s třídou PNGEncoderOptions nezobrazují očekávaným způsobem [4046676]
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

AIR

 • Vázaná verze aplikace Flash Player používaná v modulu WebKit byla aktualizována
 

21. září 2015

Flash Player

 • Při načtení druhého souboru SWF se zobrazí černá obrazovka. [4021075]
 • Prvky uživatelského rozhraní, text a videa se při použití aplikace Internet Explorer zobrazují v nesprávné velikosti. [4000438]
 • Problém s načítáním nových souborů SWF na plochu pomocí funkce loadMovieNum jazyka ActionScript 2.0. [4027300]
 • Projekt aplikace Crossbridge způsobuje pád aplikace Flash Player. [4041472]
 • V aplikaci, která implementuje knihovnu kodéru Shine MP3 v systému MAC, je zjištěna prodleva ve výkonu. [4020998]
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

AIR

 • [Windows] Grafické problémy při otočení prvku uvnitř pohyblivého symbolu. [3949851]
 • [iOS] Událost SOFT_KEYBOARD_ACTIVATING se nespustí při spuštěné softwarové klávesnici a změně orientace zařízení. (4014835)
 • [Android] Aplikace se po nějaké době přehrávání videa RTMP na některých zařízeních zablokuje a spadne. (4018065)
 • [iOS] Orientace aplikace se při otočení do režimu na šířku při procházení galerie změní z orientace na výšku na orientaci na šířku. (3993869)
 • [iOS9 Beta 3] Na iPadu se u aplikací s orientací na šířku zobrazuje nesprávný obrázek při spuštění. (4018599)
 • [Android ] Na zařízeních se systémem Android L a vyššími verzemi se nezobrazují gruzínské znaky. (4028503)
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

Nové funkce

 

  Souběžnost iOS

  Naše oblíbená funkce pro počítače a systém Android – Workers (pracovní procesy) prostředí AIR – nyní debutuje v systému iOS! Doplnili jsme podporu pro zařízení systému iOS, takže budete moci spouštět kód na pozadí bez přerušování hlavního kódu vaší aplikace. Uživatelské rozhraní nepřestane reagovat a rozšíří se možnosti uživatele.

  Implementace mezi systémy iOS a Android se nezmění, s výjimkou rozdílů při načítání souborů SWF a předávání bajtových polí do pracovního procesu.

  Protože dynamické načítání vzdáleného souboru SWF, který obsahuje kód ActionScript, nefunguje v iOS, je nutné předat vzdálené soubory SWF do pracovních procesů jako ořezané soubory SWF.

  Vkládání souborů SWF (s kódem ABC), které používají tag [Embed], nebude v iOS fungovat.

  Každý další pracovní proces je vytvořen ze samostatného souboru SWF.  Pokud chcete vytvořit novou instanci třídy Worker, předejte objekt ByteArray s počtem bajtů souboru SWF do objektu Worker na pozadí jako argument do objektu createWorker()method třídy WorkerDomain.  

  Ukázka kódu pro načtení externího souboru SWF pomocí zavaděče:

  primordial worker( AS Code :
  {
      var _urlRequest:URLRequest = new URLRequest("BackgroundWorkerSwf.swf");
      var _loader:Loader = new Loader();
      var _lc:LoaderContext = new LoaderContext(false,     ApplicationDomain.currentDomain, null);
      _loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      _loader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      _loader.load(_urlRequest, _lc);
  }


  private function completeHandler(e:Event):void
  {
      //TODO : do your stuff after the swf is loaded.
      worker = WorkerDomain.current.createWorker(e.target.bytes);
  }

  Vzhledem k tomu, že se při volání funkce zavedení v zavaděči spustí kód, je nutné nastavit kontrolu vlastnosti isPrimordial v pracovním procesu na pozadí:

  Background worker Swf( AS Code ) :
  {
      if(!Worker.Current.isPrimordial)
      {
          //TODO : do your stuff for the worker thread
      }
  }

   

  Vylepšené chybové zprávy Stage3D

  Přidali jsme nové kódy chyb Stage3D, které vývojářům poskytnou další informace o ladění a chybách.

  Tato funkce je dostupná pro Flash Player a AIR.  Soubory SWF sestavené ve verzi nižší než 30 vyvolají staré zprávy o chybových kódech.  Soubory SWF sestavené ve verzi 30 a vyšší vyvolají nové zprávy o chybových kódech.

  Aktualizovali jsme také dokumentaci AS3 pro různá rozhraní API Stage3D, tak aby poskytovala další informace o důvodech vyvolaných chyb.

  Následující tabulka popisuje nové kódy chyb a zprávy pro následující rozhraní API jazyka ActionScript:

  ActionScript API Nová chybová zpráva
  Context3DObject::configureBackBuffer Chyba 3780: Požadovaná šířka přípravné vyrovnávací paměti není v povoleném rozsahu %1 až %2.
    Chyba 3781: Požadovaná výška přípravné vyrovnávací paměti není v povoleném rozsahu %1 až %2.
  Context3DObject::createRectangleTexture Chyba 3782: Toto volání vyžaduje objekt Context3D vytvořený pomocí základního nebo vyššího profilu.
  Context3DObject::setRenderToTexture Chyba 3779: Toto volání vyžaduje objekt Context3D vytvořený pomocí standardního nebo vyššího profilu.

   

   

  Nová rozhraní API pro vektory a pole: insertAt() a removeAt()

  V přehrávači Flash Player a aplikaci AIR 19 jsme zavedli dvě nová rozhraní API pro vkládání nebo odebírání elementů ve vektoru a polích.

  Přidané metody:

  insertAt(index:int, element:*):void;
  removeAt(index:int):*;

  Pro přístup do nových rozhraní API použijte soubor SWF verze 30 nebo vyšší a obor názvů 19.0 nebo vyšší.
   

   

  Byla přidána možnost zakázat faktor přiblížení prohlížeče prostřednictvím kódů HTML

  Do aplikace Flash Player 15 jsme přidali kód pro zlepšení rozlišení obsahu Stage3D při změně kódu přiblížení prohlížeče (BZF).

  Ten byl v aplikaci Flash Player 18 rozšířen na PPAPI a ovládací prvky Active X v systémech Windows XP/Vista/Windows 7.  V aplikaci Flash Player 19 nabízíme vývojářům možnost tuto funkci povolit nebo zakázat.  

  Funkce BZF je ve výchozím nastavení zapnutá, ale je možné ji zapínat nebo vypínat nastavením nového atributu browserzoom na dvě možné hodnoty scale/noscale v tagu HTML EMBEDSWF a OBJECT.

  Následující tabulka popisuje použití tohoto nového atributu.

  Stav BZF Popis atributu Název atributu a hodnota v HTML Chování při změně přiblížení
  VYPNUTO Do seznamu parametrů pro oba tagy HTML OBJECT, tedy tagy s atributem classid a type, byl přidán nový atribut "browserzoom". <param name="browserzoom" value="noscale" /> Při změně faktoru přiblížení prohlížeče obsah aplikace Flash není škálován.
  Do seznamu parametrů pro tag HTML EMBEDSWF byl přidán nový atribut "browserzoom". params.browserzoom="noscale"
  ZAPNUTO Do seznamu parametrů pro oba tagy OBJECT, tedy tagy s atributem classid a type, byl přidán nový atribut "browserzoom". <param name="browserzoom" value="scale" /> Při změně faktoru přiblížení prohlížeče obsah aplikace Flash je škálován.
  Do seznamu parametrů pro tag HTML EMBEDSWF byl přidán nový atribut "browserzoom". params.browserzoom="scale"

 

  Univerzální odkazy

  V systému iOS 9 společnost Apple zavedla funkci hlubokých odkazů označovanou jako Univerzální odkazy. Ke spuštění aplikace prostřednictvím prohlížeče jsme dříve používali schémata URL. V systému iOS 9 však existují některá omezení schémat URL, například:

  Aby aplikace XYZ mohla spustit aplikaci ABC, je třeba do souboru info.plist aplikace XYZ přidat schéma URL aplikace ABC.

  K provedené této úlohy případně můžete v iOS 9 použít funkci Univerzální odkazy. Další informace o univerzálních odkazech najdete na níže uvedené stránce:

  https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/General/Conceptual/AppSearch/UniversalLinks.html#//apple_ref/doc/uid/TP40016308-CH12

  Jak prostředí AIR podporuje univerzální odkazy: 

  Chcete-li aplikaci vyvolat prostřednictvím prohlížeče, zadáte do něj univerzální URL této aplikace. Stejnou adresu URL získáte na straně Action Script registrací pro NativeApplication invokeEvent(například: NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler);)

  Příprava aplikace na univerzální odkazy:

  Předpoklady, které je třeba splnit:

  Následujícím postupem zapněte funkci Univerzální odkazy:

  1. Do souboru app.xml (soubor deskriptoru prostředí AIR) přidejte: 

  <iPhone>

    <Entitlements> 

        <![CDATA[ 

          <key>com.apple.developer.associated-domains</key> 

            <array>

                <string>applinks:www.exampledomain.com</string>

            </array>

        ]]> 

    </Entitlements> 

  </iPhone> 

  Namísto www.exampledomain.com musíte zadat svoji doménu. 

  2. Vytvořte soubor JSON (k jeho vytvoření můžete použít editor prostého textu) s názvem apple-app-site-association:

  Obsah by měl být podobný tomuto:

  {

    "applinks": {

      "apps": [],

      "details": {

        “LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app": {

          "paths":[ "*" ]

        }

      }

    }

  paths: Tento klíč obsahuje sadu povolených cest, po jejichž zadání do prohlížeče by se měla spustit vaše aplikace. Hvězdička znamená, že se aplikace spustí, když uživatel do prohlížeče zadá pouhý název domény, a to bez ohledu na případnou cestu. 

  LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app: Toto je ID týmu dohromady s identifikátorem balíku. LKRHPA3TAK je ID týmui. com.exampledomain.app je řetězec uvnitř značky <id> v souboru app.xml prostředí AIR.  

  Poznámky k souboru JSON:

  Další informace:

  1.https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/Handoff/AdoptingHandoff/AdoptingHandoff.html

  2. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Security/Reference/SharedWebCredentialsRef/

  Poznámka: Aby univerzální odkazy fungovaly, musí být ve vašem prováděcím profilu povoleny přidružené domény.  

  Známý problém: Existuje jeden dodatečný objekt InvokeEvent, který nemá definované pole argumentů (je null).


Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v dokumentu zde.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 19.0.0.245
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 19.0.0.245
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 19.0.0.245
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 19.0.0.245
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 19.0.0.245
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 11.2.202.548
Flash Player Extended Support Release 18 (Mac a Windows) 18.0.0.261
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 19.0.0.245
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 19.0.0.245
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  19.0.0.245
Flash Player pro ChromeOS 19.0.0.245
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 19.0.0.245
Běhové prostředí AIR pro počítače (Windows) 19.0.0.241
Běhové prostředí AIR pro počítače (Mac) 19.0.0.241
Běhové prostředí AIR pro Android 19.0.0.190
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows) 19.0.0.249
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac) 19.0.0.249
Sada SDK prostředí AIR (Windows) 19.0.0.249
Sada SDK prostředí AIR (Mac) 19.0.0.249

Známé problémy

AIR

 • [iOS 8] Klávesnice se otevře v orientaci na šířku, i když aplikace běží v orientaci na výšku. (4042709)
 • [Android] Aplikace se po nějaké době přehrávání videa RTMP na některých zařízeních zablokuje a spadne. (4018065)
 • Objekt StageWebView nefunguje s možností nativního prohlížeče nastavenou na true. [4043422]
Flash Player
 • Některý obsah zobrazený na usaflashmap.com se zobrazí černě
 • Když uživatel v prohlížeči Edge zadá vícedotykový vstup na 4K displeji, který podporuje technologii multitouch, obsah Flash zamrzne
 • Okno možností se při zadávání znaků CCJK v prohlížeči Edge může zobrazit v nesprávné pozici
 • Vložené objekty Flash přestávají v aplikacích v notebooku SMART fungovat

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB15-28 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 19

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 30 předáním řetězce „-swf-version=30“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro aplikaci Flash Player 19 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 19 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 19 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=29“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 30.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že je v prohlížeči nainstalováno nové sestavení aplikace Flash Player 19.

Tvorba pro prostředí AIR 19 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 19

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 19, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 19. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 19 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 19, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 19. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/19.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového modulu

Datum vydání Verze modulu runtime Vylepšení zabezpečení
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14
28. dubna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.206
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16. dubna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Mac) 13.0.0.201  
8. dubna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.182
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.275
AIR (sada SDK a systém Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11. března 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.272
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20. února 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online