Vítejte a přečtěte si poznámky k verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 20.

8. prosince 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

Nynější uživatelé přehrávače Flash Player, kteří se zaregistrovali k získávání aktualizací prostřednictvím možnosti „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky během následujících 24 hodin.

Uživatelům, kteří vybrali možnost aktualizace „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od dnešního dne zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí dialogové okno s oznámením o aktualizaci aktivovat, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránek https://get.adobe.com/cz/flashplayer

Zákazníci, kteří používají prohlížeč Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge v systému Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačního nástroje od společnosti Google nebo Microsoft.

 

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Narazíte-li na jakýkoli problém, dejte nám vědět – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb Adobe: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí: http://forums.adobe.com/community/air

Odstraněné problémy

8. prosince 2015

Flash Player

 • Aplikaci Flash Player se nedaří načíst soubory SWF, které obsahují velké množství obsahu kurzu z webu com2Learn.com. [4087953]
 • Pomocí metody URLLoader.load se nedaří načíst soubor XML umístěný v archivu MHT. [4085136]
 • Nenačtené soubory SWF s dialogovými okny: Aplikace Flash Player se při kliknutí na odkaz Procházet dialogové okno zablokuje [4084260]
 • usflashmap.com – Aplikace Flash Player se zablokuje po kliknutí na kartu Seznam [4074925], [4081533]
 • Vložené objekty Flash přestávají fungovat na notebooku SMART v systému Windows [4015165]
 • Okno možností se při zadání některých znaků CCJK v prohlížeči Edge v systému Windows 10 zobrazilo na nesprávné pozici [4021613]
 • Aplikace Flash v rozlišení videa 16:9 ukazuje zelený pruh (šum) na pravé straně okna videa v systému Mac [3945461]

 

AIR

 • [iOS] Pracovní proces se v systému iOS zastaví po volání funkce URLLoader nebo Loader .load (4033753)
 • [Win][iOS] Při publikování projektu, který měl 14 nebo více souborů ANE, selhalo vytváření ipa s chybou „vstupní řádek je příliš dlouhý. Kompilace selhala při spouštění: ld64.“ (4003293)
 • [iOS] StageText: přidejte událost FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE, která metodě preventDefault() umožňuje zrušit ztrátu zaostření (4057869)
 • [Android] [Problém uživatele] Chyba aplikace při přehrávání videí ve formátu FLV na počítačích Nexus 7 v režimu vykreslení procesoru, funguje bez problému v automatickém a CPU režimu. (4059244)
 • [Android] Nelze nastavit alternativní cestu Android SDK pomocí možnosti -platformsdk (3998505)
 • [Android] AIR Game Pad se nespouští v systému Android M. (4015404)
 • Je nutné aktualizovat nástroje sestavení systému Android (3846188)
 • Metoda ADT targeting ane nefunguje v jazyce Java7 (3966813)
 • [Window 10] adt nedokáže detekovat zařízení se systémem iOS v systému Windows 10 s přehrávačem itunes 12.1 nebo novějším a zobrazí chybu, že nebyla nalezena knihovna iTunes MobileDevice.(4066486)
 • [Win][Itunes]: adt nerozpozná iTunes 12.3 (4059341)
 • [iOS] Aplikace se zhroutí v systému iOS 9 na starých zařízeních se signálem 11 (SIGSEGV) (4063271)
 • [iOS] Orientace klávesnice nezohledňuje orientaci aplikace (4058764)
 • [Win10] Objekt StageWebView nefunguje s možností nativního prohlížeče nastavenou na true. [4043422]
 • [AIR Desktop][Mac] Objekt HTMLPDFCapability zobrazuje chybu v nové aplikaci Acrobat Reader DC. [3969723]

Nové funkce

 

  Upgrade na sadu Android SDK

  Sada Android SDK (úroveň API 21) v prostředí AIR 20 byla upgradována v modulu AIR Runtime. V současné době používáme nejnovější sadu Android SDK verze 24.3.4.  V budoucnu budou aplikace vytvořené pomocí nejnovější sady AIR SDK podporovat jenom systém Android OS 4.0 nebo novější.  U zařízení se systémem Android OS 4.0 bude modul runtime se sdíleným prostředím AIR 19 dále k dispozici v obchodě Google Play.  Pokud vývojář požaduje, aby jeho aplikace podporovala nižší verze operačního systému než 4.0, bude muset v obchodě Google Play udržovat více sad APK.  V tomto článku se dozvíte, jak nahrát více sad APK do obchodu Google Play.  Je třeba poznamenat, že při uchovávání více sad APK
  v obchodě Google Play obdrží zařízení nejnovější verzi, se kterou je kompatibilní.


  V následujícím příkladu zařízení s nižší verzí než Andorid 4.0 obdrží verzi 1.5 a zařízení s verzí Android 4.0 a vyšší obdrží verzi 1.6 aplikace.

  Verze pro aplikace 2.3 a vyšší je 1.5
  Verze pro aplikace 4.0 a vyšší je 1.6

  A protože je v následujícím případě nejnovější verze aplikace 1.7 a je kompatibilní se všemi zařízeními, všechna zařízení zde obdrží verzi 1.7 aplikace.

  Verze pro aplikace 2.3 a vyšší je 1.7
  Verze pro aplikace 4.0 a vyšší je 1.6

   

  Podpora rozhraní SecureSocket API pro systém iOS

  V této verzi jsme přidali podporu zabezpečených soketů pro aplikace systému AIR iOS.  Pomocí této funkce budou vývojáři moci vytvářet soketová připojení s využitím protokolů SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security).

  Podporované protokoly šifrování jsou ve verzi vyšší než SSL 3.0 a TLS 1.0 a vyšší.  Verze protokolu SSL 3.0 a nižší nejsou podporovány.

  Zabezpečená podpora soketu pro systém iOS je k dispozici v sadě AIRSDK 20.0. Pro přístup k této funkci
  použijte soubor SWF verze 31 nebo vyšší a obor názvů 20.0 nebo vyšší. Další informace o rozhraních API zabezpečeného soketu najdete v dokumentaci k rozhraní API.  Součástí této funkce nejsou žádná nová rozhraní API.

  Rozhraní API nepodporovaná v systému iOS

  1. SecureSocket::addBinaryChainBuildingCertificate – Tato funkce není k dispozici v systému iOS.  Pokud bude použita, vyvolá výjimku „Chyba argumentu: Chyba 2004 Jeden z parametrů je neplatný.“

  2. Rozhraní API související s dotazováním na vlastnosti certifikátu X509 nejsou k dispozici v systému iOS.  Vlastnost SecureSocket.serverCertificate bude
  v systému iOS vrácena s hodnotou null.

  64bitová aplikace AIR v systému Mac OS X

  64bitová aplikace AIR přináší vývojářům aplikací AIR pro stolní počítače zásadní změnu.  Před verzí 20 podporovala aplikace AIR pouze 32bitovou dynamickou knihovnu Runtime pro systémy Mac a Windows.  S vydáním aplikace AIR 20 budeme poskytovat 64bitovou dynamickou knihovnu Runtime pouze v systému Mac OS X. To znamená, že všechny nové aplikace, které vytvoří vývojáři AIR, poběží pouze v tomto 64bitovém modulu Runtime v systému Mac OS X a všechny existující sdílené, vázané a nativní aplikace budou dále fungovat v tomto 64bitovém prostředí běhového modulu v systému Mac OS X.  Následující seznam uvádí příslušné změny specifické pro jednotlivé aplikace:

  1. Sdílené, vázané a nativní: Všechny aplikace nadále poběží v 64bitovém prostředí AIR.

  2. Nativní rozšíření: Všechny nativní aplikace, které používají 32bitové soubory ANE, budou muset přidat 64bitové soubory ANE, aby mohly dále pracovat v prostředí AIR 20 a vyšších v systému Mac OS X. K vytvoření 64bitového souboru ANE bude nutné zadat hodnotu platformy jako MacOS-x86-64 v souboru extension.xml i v příkazu použitém k vytvoření souboru ANE.

   

  Zadání informací o otočení videa do jazyka ActionScript jako metadat

  Podle standardu ISO/IEC 14996-12:2008 musí videa poskytovat matice informací jako pole záhlaví stopy a pole záhlaví filmu. Modul Flash ale nezpracovává hodnoty pole matice v poli záhlaví stopy a v poli záhlaví filmu správně. Výsledkem je nesprávná poloha nebo velikost videí.

  Tento problém je v aplikaci Flash Player verze 20 teď vyřešen tak, že jsou informace o matici videa zadány v jazyce ActionScript jako součást objektu metadat události onMetaData (což je vlastnost NetStream.Client). Vývojáři jazyka ActionScript mohou tyto matice použít k vykreslení videí podle potřeby.

  Tuto funkci je možné použít k aplikaci informací o matici do videoobjektu. Příklad:

  var video:Video = new Video();

  addChild(video);

  var nc:NetConnection = new NetConnection();

  nc.connect(null);

  var ns:NetStream = new NetStream(nc);

  ns.client = {};

  ns.client.onMetaData = ns_onMetaData;

  ns.client.onCuePoint = ns_onCuePoint;

  video.attachNetStream(ns);

  ns.play("Demo.mp4");

  function ns_onMetaData(info:Object):void

  {

  trace("metaData");

  video.x = 0,

  video.y = 0;

  video.width = info.width;

  video.height = info.height;

  var matrix:Matrix = video.transform.matrix; // Přečíst starou matici transformace videoobjektu.

  var oldSize:Point = new Point(video.width, video.height);

  var newSize:Point = new Point(Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).x),

  Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).y));

  matrix.translate(-(oldSize.x / 2), -(oldSize.y / 2));

   

  if (info.hasOwnProperty("trackHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.trackHeaderBoxMatrix[0]); // Použijte matici pole záhlaví stopy u videostopy určenou touto funkcí ve videoobjektu.

  // trackHeaderBoxMatrix je pole vlastnosti MatrixObject, protože může existovat jedna nebo více videostop.

  if (info.hasOwnProperty("movieHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.movieHeaderBoxMatrix); // Použijte matici pole záhlaví filmu určenou touto funkcí ve videoobjektu.

  matrix.translate((newSize.x / 2), (newSize.y / 2));

  video.transform.matrix = matrix; // Nastavte novou matici pro převod matice videoobjektu.

  }

   

  function ns_onCuePoint(item:Object):void

  {

  trace("cuePoint");

  }

   

  Tato funkce bude k dispozici pouze pro NetStream využívající progresivní stahování.  Nebude k dispozici pro NetStream využívající protokol RTMP nebo appendBytes
  atd.  Informace o matici poskytnuté touto funkcí je možné použít pouze u instance třídy Video.  Nelze je použít u třídy StageVideo.

  Informace o matici budou dostupné pouze pro videa, která jsou v souladu se standardem ISO/IEC 14996-12:2008.

   

  Vektorový tisk PPAPI

  Od přehrávače Flash Player verze 19 je vektorový tisk dostupný pouze pro rozhraní NPAPI, zatímco rozhraní PPAPI podporovalo pouze bitmapový tisk.  Proto existoval
  patrný rozdíl v kvalitě tisku mezi NPAPI a PPAPI (NPAPI bylo lepší).  V přehrávači Flash Player verze 20 jsme zavedli vektorový tisk pro rozhraní PPAPI v systému Windows a nabízíme tak lepší možnosti tisku z prohlížečů a aplikací podporovaných rozhraním PPAPI. Bitmapový tisk je dále podporován u obsahu, který ho vyžaduje.  Předpokládáme, že v budoucí aktualizaci bude k dispozici podpora pro vektorový tisk Mac PPAPI.

   

  Nastavení aplikace Flash Player „Povolit hardwarovou akceleraci“ pro prohlížeče Edge a IE v systému Windows 8/10

  Možnost „Povolit hardwarovou akceleraci“ byla zavedena z důvodu podpory ručního přepínání mezi operacemi urychlenými softwarem a hardwarem pro následující funkce:

  Přehrávání videa,

  Vykreslení Stage3D.

  Tato možnost uživatelům umožňuje vynucení náhradních softwarových řešení s cílem vyřešit problémy se zobrazením způsobené vadnými ovladači GPU.

   

  Kreslení rozdělené do instancí

  Rozhraní API Stage3D nabízejí vývojářům skvělý způsob efektivního vykreslování grafiky pomocí GPU zařízení.  Vývojáři mohou pomocí těchto rozhraní API vykreslovat nádhernou grafiku
  , ale může nastat situace, kdy chce vývojář vykreslit konkrétní grafickou entitu několikrát.  Co by měl například vývojář dělat, když chce vytvořit doménovou strukturu se spoustou stromů?  Může mít pár modelů stromů a z nich vytvářet rozsáhlou doménu se spoustou samostatných stromů.  Jedním ze způsobů je vyslání tolika volání kreslení, kolik je stromů, při změně relevantních proměnných mezi nimi. Každý strom je například na jiném místě, jednotlivé stromy mohou být větší nebo menší než průměr atd.  Vyslání samostatných volání kreslení může být velmi neefektivní a časově náročné.

  Pokud taková situace nastane, může být užitečná nová funkce kreslení rozděleného do instancí.  Pomocí kreslení rozděleného do instancí může vývojář použít konkrétní
  model grafického objektu a vykreslit ho v jednom snímku vícekrát než jednou. Tím se sníží počet volání kreslení a vykreslování i celkový
  výkon pak budou mnohem plynulejší.

  K vyřešení problémů v souvislosti s kreslením rozděleným do instancí jsme v podstatě zavedli dvě nová rozhraní API a jeden další registr (iid) pro soubory AGAL.  Aby zařízení mohlo tuto funkci používat, mělo by podporovat standardní rozšířený profil.

  Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

  Objekt VertexBuffer3D použijte k odeslání sady dat instancí do vykreslovacího kontextu.  Vyrovnávací paměť vrcholů obsahuje data potřebná k vykreslení každé instance v geometrii scény.  Vyrovnávací paměti vrcholů s daty instancí poskytují atributy, které jsou společné pro všechny vrcholy instance a slouží jako vstup do programu shader pro vrcholy.

  Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

  Aktualizuje se také soubor AGALv3. Je přidána vlastnost .New AGAL Register: "iid" pro přečtení stávajícího ID instance v shaderu.  To znamená, že jako příklad pokynu
  AGAL k přečtení instanceID ve vt0.x lze použít „mov vt0.x, iid“.

  Soubor AGALv3 je k dispozici na stránkách: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

  Předpoklady a závislosti

  1) Tato funkce bude podporována pouze na zařízeních, která podporují standardní rozšířený profil
  2) Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na mobilních zařízeních

   

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v dokumentu zde.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Internet Explorer – ActiveX 20.0.0.228
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Firefox – NPAPI 20.0.0.235
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Chromium – PPAPI 20.0.0.228
Flash Player pro Mac pro prohlížeče Safari a Firefox – NPAPI 20.0.0.235
Flash Player pro Mac pro prohlížeč Chromium – PPAPI 20.0.0.228
Flash Player pro Linux pro prohlížeč Firefox – NPAPI 11.2.202.554
Flash Player Extended Support Release 18 (Mac a Windows) 18.0.0.268
Flash Player Win 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 20.0.0.228
Flash Player pro Mac pro prohlížeč Google Chrome 20.0.0.228
Flash Player pro Windows pro prohlížeč Google Chrome  20.0.0.228
Flash Player pro ChromeOS 20.0.0.228
Flash Player pro Linux pro prohlížeč Google Chrome 20.0.0.228
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 20.0.0.204
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače (Mac) 20.0.0.204
Běhové prostředí AIR pro Android 20.0.0.204
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows) 20.0.0.204
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac) 20.0.0.204
Sada SDK prostředí AIR (Windows) 20.0.0.204
Sada SDK prostředí AIR (Mac) 20.0.0.204

Známé problémy

AIR

 • [Android 6] : Aplikace Stage3D AIR selhává při návratu z režimu na pozadí (4083403)
 • [iOS] Chyba při použití vlastnosti Class v hlavním okně a nastavení pracovního postupu Pozadí na vlastnost CustomClass (4068748)
 • Aplikace sestavená pomocí ASC2.0 vykazuje chybu stlačení typu ve filmových klipech MovieClips v SWC. (3592482)
 • [WIN10][StageWebView]V zadání formuláře není možné zadávat některá velká písmena [4091451]

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB15-32 Adobe Flash Player a AIR

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 20

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 31 předáním řetězce „-swf-version=31“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro aplikaci Flash Player 20 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 20 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 20 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=31“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 31.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že je v prohlížeči nainstalováno nové sestavení aplikace Flash Player 20.

Tvorba pro prostředí AIR 20 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 20

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 20, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 20. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 20 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 20, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 20. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/20.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze modulu runtime Vylepšení zabezpečení
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14
28. dubna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.206
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16. dubna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Mac) 13.0.0.201  
8. dubna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.182
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.275
AIR (sada SDK a systém Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11. března 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.272
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20. února 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro stoní počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online