Tento dokument uvádí poznámky k vydaným verzím aplikace Flash Player a prostředí AIR 21.

12. května 2015

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

21. dubna 2015

V dnes vydané verzi jsme aktualizovali rozhraní NPAPI aplikace Flash Player pro OSX. Opravili jsme v ní chybu, která negativně ovlivňovala některé grafické karty v počítačích Mac.

12. dubna 2015

V dnes vydané verzi jsme aktualizovali prostředí AIR důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

8. dubna 2015

V dnes vydané verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player pro Google Chrome. Opravili jsme v ní chybu, v důsledku které se při kliknutí pravým tlačítkem zobrazovala kontextová nabídka, a to i když se ji obsah pokusil potlačit.

7. dubna 2016

V dnes vydané verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

23. března 2016

V dnes vydané verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitou opravou chyby, která měla dopad na určitou podmnožinu herního obsahu aplikace Flash.

10. března 2016

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

Postup aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí dialogové okno s oznámením o aktualizaci aktivovat, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.

 

Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Pokud narazíte na jakékoli problémy, informujte nás – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb Adobe: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Nástroj Adobe Access byl dosud na platformě Android podporován ve dvou podobách: s HLS streamy jako součást platformy Adobe Primetime TVSDK; a bez podpory HLS jako součást prostředí AIR pro Android. Od verze 21 přestává prostředí AIR podporovat Adobe Access. Pokud chcete používat Adobe Access na platformě Android, kontaktujte svého zástupce společnosti Adobe a informujte se o možnosti pořízení licence pro Adobe Primetime, protože v některé budoucí verzi bude z Adobe AIR zcela odebrána podpora nástroje Access a jediným způsobem, jak používat Adobe Access na platformě Android, pak bude platforma Primetime TVSDK.

Opravené problémy

12. května 2016

Flash Player

 • Problémy se zkracováním a tiskem na http://www.usflashmap.com/ (4129993)
 • [Jen Pepper] Problémy s vlastním zpracováním kliknutí pravým tlačítkem v přehrávači Flash Player (4136373)
 • Metaznak pro mezeru (\s) již nezahrnuje neoddělitelné mezery (\xA0) (4137804)

 

AIR

 • [iOS][Win] Balíčky IPA zabalené v systému Windows nelze odeslat do obchodu App Store. V iTunes Connect dochází k chybě „This build is invalid“ (Toto sestavení je neplatné). (4144943)

 

21. dubna 2016

Flash Player

 • Opraveny problémy s nestabilitou u některých grafických karet počítačů Mac

 

12. dubna 2016

AIR

 • Upozornění na neznámého vydavatele během instalace v systému Mac OSX s prostředím Adobe AIR 21 [4132039]

 

8. dubna 2016

Flash Player

 • [PPAPI Chrome] Obslužná rutina pravého kliknutí je ve verzi 21.0.0.213 v prohlížeči Google Chrome nefunkční [4136275]

 

7. dubna 2016

Flash Player

 • V rozhraní API byla změněna vlastnost DisplayObject.scrollRect, která způsobovala nefunkčnost zpětné kompatibility [4130875]
 • Po krátké době hraní dochází k neočekávanému ukončení mini/mikroher Animal Jam [4130309]
 • Gapminder World zobrazuje zprávu o nedostatku paměti [4127403]
 • [Mac][NPAPI] Při volání jazyka JavaScript z aplikace Flash při události enterFrame dochází ke zvýšení rychlosti snímků [4127305]
 • Zobrazuje se chyba 1508: Hodnota zadaná pro argument sourceRect není platná [4118087]
   

23. března 2016

Flash Player

 • Při čtení/zápisu objektů LSO dochází k výraznému snížení výkonu [4127545]

 

10. března 2016

Flash Player

 • Prohlížeč zamrzá při přehrávání herního formátu SWF. [4109643]
 • Flashový obsah zamrzá ve hrách vyvinutých v jazyce ActionScript2. [4109228]
 • V jednom vzdělávacím programu docházelo k nedostatku paměti. [4111701]
 • Součást gotoAndStop nefunguje správně. [4109904]
 • Prohlížeč Firefox v systému Windows 10: Nefunguje přístup k mikrofonu. [4040485]

AIR

 • Aplikace AIR vytvořené ve verzi 20 SDK nejsou podporovány v obchodu Mac App Store. [4109779]
 • Aplikace AIR se nečekaně ukončuje při vytváření skupiny Netgroup uvnitř procesu AS3. [4081973]
 • [iOS] Nelze připojit ImageIO.framework při zacílení na iOS. (4113460)
 • [Android] Na zařízeních s grafickým procesorem Tegra K1 padají aplikace v režimu GPU. (4110848)
 • Android 6: AIR aplikace Stage3D selhává při návratu z režimu na pozadí. (4075177)
 • Na grafickém procesoru MALI se nesprávně vykreslují textury ATF (s kompresí JPEG). [4073529]
 • [iOS] V aplikaci Flex, která má pole TextField pro bezinterpretový režim(např. Ipa-app-store)na Macu, dochází k chybě balení. (4111322)
 • [iOS a Android] Při balení verzí pro iOS nebo Android dochází ke zdvojení souborů ikon. (4100164)
 • [iOS] Pád při ladění chyb v iOS 7. (4079709)
 • [iOS] V Adobe CC 2015 dochází k chybě při kompilaciprázdnéaplikace pomocí Xcode 7.2 pro simulátor iOS. (4103483)
 • [iOS] Špatné natočení v iOS 7. (4098845)
 • [iOS] Flash Pro si nepamatujte verzi aplikace, když se prostředí AIR SDK změní na verzi 20.0. (4088603)
 • [iOS]ld: Chyba -lstdc++ kvůli nenalezení knihovny v systému Windows 10 při vytváření balíčku IPA s použitímpříznaku -platformsdk.(4101836)

Nové funkce

 

  Context3D uvádí informace o paměti grafického procesoru

  Při vytváření objektů Context3D přiřazují vývojáři paměť jednotlivým strukturám Stage3D, mezi které patří vyrovnávací paměti indexů, vyrovnávací paměti vrcholů, textury a programy. Před verzí Flash pro AIR 21 se paměť přiřazená ke stávající struktuře Context3D dala ověřovat jedině pomocí hodnot uvedených v nástroji Scout. V této verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 21 byla zavedena nová vlastnost třídy context3D nazvaná „totalGPUMemory“. Ta uvádí celkovou paměť grafického procesoru využívanou vyrovnávací pamětí indexů nebo vrcholů, texturami a programy vytvořenými přes Context3D.

  Celkovou hodnotu pak zjistíte pomocí vlastnosti „Context3D.totalGPUMemory;“.

  Hodnota této vlastnosti se uvádí v bajtech a ve výchozím stavu je 0. Tyto informace jsou k dispozici jen v přímém režimu na mobilu a v přímém režimu nebo režimu GPU na počítači (použití režimu <renderMode>gpu</renderMode> na počítači automaticky způsobí přechod na režim <renderMode>direct</renderMode>). Tuto vlastnost lze používat, pokud máte SWF verze 32 nebo novější.

   

  Podpora faktoru zvětšení prohlížeče ve Firefoxu

  Rozšířili jsme podporu funkce Zvětšení prohlížeče, která umožňuje změnu velikosti obsahu Flash ve webovém prohlížeči podle toho, jaký faktor zvětšení je na webové stránce nastavený. Funkce už je dostupná pro zásuvný modul ActiveX a PPAPI (odkaz).

  V přehrávači Flash Player bude dostupná od verze 21 dále a momentálně je dostupná i ve verzi Firefox Nightly 45.0a1. Oficiální verze Firefoxu podporující tuto funkci zatím nebyla oznámena.

   

  Vektorový tisk v PPAPI v OS X

  Od přehrávače Flash Player verze 19 byl vektorový tisk dostupný pouze pro rozhraní NPAPI, zatímco rozhraní PPAPI podporovalo pouze bitmapový tisk. Proto existoval zjevný rozdíl v kvalitě tisku mezi NPAPI a PPAPI (NPAPI bylo lepší). Ve verzi 20 jsme přidali podporu vektorového tisku pro rozhraní PPAPI ve Windows. Nyní ve verzi 21 jsme zavedli vektorový tisk pro rozhraní PPAPI v OS X, a nabízíme tak lepší možnosti tisku z prohlížečů a aplikací podporujících rozhraní PPAPI. Funkce bitmapového tisku bude podporována i nadále a použije se, když si ji obsah vyžádá.

   

  Zjednodušené uživatelské rozhraní objektů LSO

  Flash Player nabízí doménám nebo SWF souborům možnost ukládat místně sdílené objekty (LSO) do uživatelova systému. V minulosti mohli uživatelé určit maximální velikost, do které ještě mohly domény nebo SWF soubory ukládat své LSO do jejich počítače. Nově jsme zjednodušili uživatelské rozhraní pro volby objektů LSO. Funkce jednoduchých LSO změní nastavení oprávnění a souvisejících dialogových oken tak, aby byla k dispozici jen možnost povolit/zakázat, a univerzálně nastaví rozumný horní limit velikosti LSO. Koncoví uživatelé už si nebudou moct určit velikost objektů LSO (budou však moct schválit, zda se smí objekt LSO vytvořit, nebo ne).

   

  Automatické přehrávání médií v iOS a Androidu

  Ve verzi 21 jsme zavedli podporu automatického přehrávání médií v aplikacích AIR pro iOS a Android. Díky této funkci mohou vývojáři v jazyce ActionScript zapnout ve svých aplikacích automatické přehrávání médií. Aby vše fungovalo správně, je nutné zapnout automatické přehrávání i v HTML5 tagu „video“. (Další informace o tagu „video“ v HTML5 třídě StageWebView: http://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp).

  Chcete-li používat tuto funkci, použijte soubor SWF verze 32 nebo vyšší a obor názvů 21.0 nebo vyšší.

  var webView:StageWebView = new StageWebView();

  webView.stage = stage;

  webView.viewPort = new Rectangle( 0, 0, 400, 300 );

  webView.mediaPlaybackRequiresUserAction = false;// Zapne automatické přehrávání v daném webovém zobrazení

  webView.addEventListener(Event.COMPLETE, <handleComplete>);

  webView.addEventListener(ErrorEvent.ERROR, <handleError>);

  webView.loadURL("http://any/webpage/with/autoplay/enabled/video.html”)

   

  Ladění chyb třídy StageWebView na Androidu

  Verze AIR 21 zavádí funkci ladění třídy StageWebView, pomocí které mohou vývojáři ladit webový obsah (HTML / CSS / JavaScript) používaný v aplikacích AIR pro Android. Vývojář jazyka ActionScript musí napřed v deskriptoru aplikace změnit volbu webContentsDebuggingEnabled na hodnotu „true“, čímž ve své aplikaci AIR povolí ladění třídy StageWebView. Pak už jen stačí pomocí USB kabelu připojit zařízení se systémem Android k počítači a přejít na adresu chrome://inspect. Spustí se ladění webového obsahu vloženého v dané aplikaci AIR. Tato funkce je dostupná v zařízeních se systémem Android verze 4.4 a vyšší. Prohlížeč Google Chrome by měl být verze 45 nebo vyšší.

  Chcete-li používat tuto funkci, použijte obor názvů 21.0 nebo vyšší.

  <android>

  <!-- Značí, zda je možné zkoumat v prohlížeči obsah webContents(HTML/CSS/JavaScript). Nepovinná funkce, výchozí hodnota je „false“ -->

  <webContentsDebuggingEnabled>true</webContentsDebuggingEnabled>

  </android>

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v dokumentu zde.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 21.0.0.242
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 21.0.0.242
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 21.0.0.242
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 21.0.0.242
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 21.0.0.242
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 11.2.202.621
Flash Player pro Mac, rozšířená podpůrná verze 18 – NPAPI 18.0.0.352
Flash Player pro Windows, rozšířená podpůrná verze 18 – ActiveX 18.0.0.352
Flash Player pro Windows, rozšířená podpůrná verze 18 – NPAPI 18.0.0.352
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 21.0.0.242
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 21.0.0.242
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  21.0.0.242
Flash Player pro ChromeOS 21.0.0.242
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 21.0.0.242
Běhové prostředí AIR pro počítače (Windows) 21.0.0.215
Běhové prostředí AIR pro počítače (Mac) 21.0.0.215
Běhové prostředí AIR pro Android 21.0.0.176
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows) 21.0.0.215
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac) 21.0.0.215
Sada SDK prostředí AIR (Windows) 21.0.0.215
Sada SDK prostředí AIR (Mac) 21.0.0.215

Známé problémy

Flash Player

 • Pokud je získán přístup k vlastnosti „totalFrames“ načteného objektu MovieClip s vlastností volatile, přehrávač Flash Player se ukončí. (4127339)

AIR

 • [Android] Čtení vlastnosti „position“ v asynchronně otevřené součásti FileStream po zápisu dat ze soketu způsobuje pád aplikace. (4123440)
 • [iOS] Pád při použití vlastnosti Class v hlavním okně a nastavení pracovního postupu Pozadí na vlastnost CustomClass. (4068748)
 • [WIN10][StageWebView] Ve formulářích není možné zadávat některá velká písmena. [4091451]

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB16-15 Adobe Flash Player a AIR

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 21

Chcete-li používat nový Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 32 tím, že jako další argument kompilátoru předáte do kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=32“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro Flash Player 21 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 21 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 21 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=32“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na SWF verze 32.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovanou novou sestavu aplikace Flash Player 21.

Tvorba pro prostředí AIR 21 Aktualizace na obor názvů AIR 21

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a funkcím prostředí AIR 21, musíte aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 21. Pokud vaše aplikace nevyžaduje nová rozhraní API ani funkce prostředí AIR 21, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 21, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 21. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/21.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze modulu runtime Vylepšení zabezpečení
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online