Tento dokument uvádí poznámky k vydaným verzím aplikace Flash Player a prostředí AIR 22.

1. září 2016

Dnes vydaná verze obsahuje důležitou opravou chyby aplikace Flash Player pro prohlížeč Edge v systému Windows 10, kterou publikovala společnost Microsoft.  Uživatelé systému Windows 10 tuto aktualizaci získají standardním způsobem prostřednictvím služby Windows Update.  Tato aktualizace se netýká žádné jiné verze aplikace Flash Player.

 

12. července 2016

V verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

16. června 2016

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb, aktualizacemi zabezpečení a novými funkcemi.

 

Postup aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci.  Uživatelé systému Windows, kteří chtějí dialogové okno s oznámením o aktualizaci aktivovat, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.

 

Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Pokud narazíte na jakékoli problémy, informujte nás – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb Adobe: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Nástroj Adobe Access byl dosud na platformě Android podporován ve dvou podobách: s HLS streamy jako součást platformy Adobe Primetime TVSDK; a bez podpory HLS jako součást prostředí AIR pro Android. Od verze 21 přestává prostředí Adobe AIR podporovat Adobe Access.  Pokud chcete používat Adobe Access na platformě Android, kontaktujte svého zástupce společnosti Adobe a informujte se o možnosti pořízení licence pro Adobe Primetime, protože v některé budoucí verzi bude z Adobe AIR zcela odebrána podpora nástroje Access a jediným způsobem, jak používat Adobe Access na platformě Android, pak bude platforma Primetime TVSDK.

Opravené problémy

1. září 2016

Flash Player

 • Oprava chyby způsobující u některých uživatelů selhání přehrávače Flash Player v prohlížeči Microsoft Edge.

 

14. července 2016

Flash Player

 • Byla opravena chyba instalačního programu, která v systémech, v nichž během určitých aktualizací byl spuštěný Internet Explorer, způsobovala zobrazení dialogu s chybou.

 

12. července 2016

Flash Player

 • Vložený přehrávač Flash v aplikaci Adobe Reader se v prohlížeči Firefox a Internet Explorer nenačte. (4167793)
 • V online softwaru pro prozkoumání Secureclient, který používá Activex, se zobrazuje černá obrazovka. (4167280)
 • [Windows] Zobrazuje se černá obrazovka a obsah se nenačítá. (4165783) 
 • [Windows] Při přehrávání určitého 3D obsahu se zobrazují černé artefakty. (4166319)

 

16. června 2016

Flash Player

 • SecurityError.prototype ve slovníku generuje výjimku. [4100136]
 • Při tisku prostřednictvím třídy FlexPrintJob chybí okraj tlačítka Tisk. [4136816]
 • Pokud je získán přístup k vlastnosti „totalFrames“ načteného objektu MovieClip s vlastností volatile, přehrávač Flash Player selže. [4127339]
 • Atributy XML náhodně přijímají prázdné znaky (null). [4100928]
 • PPAPI – Tištěné obdélníky jsou na svých pozicích posunuty. [4119300]
 • [Pouze Chrome] V režimu na výšku jsou objekty vytištěny menší než při tisku na výšku. [4122310]
 • DisplayObject.setScrollRect generuje chybu 1508. [4150980]
 • Metaznak mezery [\s] nezahrnuje tvrdé mezery [\xA0]. [4138365]
 • U některých webů dochází k chybě č. 1508 a po ní se zobrazí černá obrazovka [4136470]

 

AIR

 • [Win10][StageWebView] Ve formulářích není možné zadávat některá velká písmena. [4091451]
 • [Win10] Prostředí AIR se neočekávaně ukončí, když se pokouší vytvořit instanci fotoaparátu na Surface 4. [4086185]
 • Aplikace vygeneruje chybu č. 2031, když se vlastnost SecureSocket pokusí připojit k soketu serveru, který nepodporuje TLS. [4049565]
 • [iOS] Aplikace selže, když je kompilována pomocí prostředí AIR 20 nebo vyšším. [4151370]
 • [iOS9] Prostředí AIR selže, když  přehraje zvuk v režimu na pozadí. [4083774]
 • [iOS] [Win SDK] Při balení souboru IPA na počítači se systémem Windows pomocí volby -hideAneLibSymbols nastavené na hodnotu yes se objeví následující chyba: Compilation fails while executing: ld64 (Při provádění kompilace došlo k chybě: Id64). [4118588]
 • [iOS][Android] StageText: Byla přidána událost FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANG, která metodě preventDefault[] umožňuje zrušit ztrátu výběru. [4057869]
 • [iOS] Klíč UIBackgroundModes nefunguje pro hodnotu location. [4136086]
 • [iOS] Odběr přijímaných oznámení způsobuje selhání aplikace. [4137024]
 • [iOS] Aplikace selže při pokusu o volání třídy CameraUI. [4148590]
 • [iOS] Určité aplikace selžou při přechodu z pozadí na popředí.
 • [iOS] Znaky v bengálštině [nebo hindštině] jsou zobrazeny jako prázdné pole, když uživatel klikne mimo objekt Textfield poté, co do něj zadá uvedené znaky. [3975752]
 • [iOS][Win] Balíčky IPA zabalené v systému Windows nelze odeslat do obchodu App Store. V iTunes Connect dochází k chybě „This build is invalid“ (Toto sestavení je neplatné).
 • [iOS][Win] Chyba instalace: Při instalaci souboru IPA pomocí příkazu adt se zobrazí zpráva ApplicationVerificationFailed (Ověření aplikace se nezdařilo) v případě, že v datových zdrojích nebo souboru ANE existuje soubor info plist.
 • [Android] Událost FocusEvent.MouseFocusChange by měla být přidána do třídy StageText v systému Android. [3797220]
 • [Android] Problém s pamětí v sadě AIR SDK 20 [4101613]
 • [Android] Videa FLV nefungují s objektem StageVideo. [3943664]
 • [Android] Při zadání emotikon ve formátu Unicode dojde k selhání aplikace. [4118744]
 • Soubory ATF obsahující formát RGB888 nejsou správně vykresleny. [4154433]
 • Soubor ANE kompilovaný s prostředím AIR 22 již není nadále funkční. [4146925]

Nové funkce

  Změny videokanálů v prostředí AIR pro Android

  Na základě doporučení společnosti Google jsme významně změnili způsob používání video kodeků k dekódování videa v prostředí AIR pro Android. Tyto změny nám umožní držet krok s budoucím vývojem OS.  Provedené změny nemají na vývojáře AS žádný vliv z hlediska funkcí nebo výkonu.  Pokud však zaznamenáte potíže s vaší aplikací AIR pro Android, oznamte nám to prosím na adrese https://bugbase.adobe.com.

   

  Zabránění instalace multikanálové verze přehrávače Flash Player v systému OS X

  Počínaje přehrávačem Flash Player verze 22, je při instalaci verze beta přes aktuální standardní verzi (a naopak) vyžadováno, aby byla před instalací multikanálové verze nejprve odinstalovánaaktuálně nainstalovanáverze.

  Pokud máte například nainstalovanou aktuální standardní verzi, musíte ji nejprve odinstalovat pomocí odinstalačního programu verze beta. Teprve poté bude možné nainstalovat verzi beta. Před instalací aktuální standardní verze je také nutné odinstalovat verzi beta pomocí odinstalačního programu verze beta.

  Tato změna přináší rovnost funkcí s přehrávačem Flash Player pro Windows, který tuto funkci používá od verze 14.

   

  EnableLocalAppData

  Aplikace Flash používají adresářAppdata/Roaming (C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player) k ukládání různých informací, jako jsou místně sdílené objekty (LSO) nebo protokoly. Pokud došlo k přesměrování této složky na síťovou jednotku, k čemuž může v podnikových prostředích občas docházet, mohly nastat problémy s výkonem a bezpečností. V rámci této funkce zavádíme novou vlastnost pro soubormms.cfg, „EnableLocalAppData“. Pokud je tato vlastnost nastavena, bude složka Macromedia (v níž jsou uloženy data flashových aplikací) umístěna v adresáři AppData/Local (C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Macromedia\Flash Player). Pomocí vlastnosti EnableLocalAppData mohou uživatelé umístit svou systémovou složku AppData do síťového umístění bez obav z nežádoucích dopadu na data flashových aplikací nebo výkon protokolování. Uživatelé mohou vlastnost EnableLocalAppData nastavit přidáním hodnoty EnableLocalAppData=1, EnableLocalAppData=yes nebo EnableLocalAppData=true v souboru mms.cfg. 

   

  Podpora HiDPI pro AIR pro Windows

  Počínaje verzí AIR 22 zavádíme podporu HiDPI pro prostředí AIR pro osobní počítače v systému Windows. Díky tomu můžeme poskytovat vyšší kvalitu vykreslování obsahu AIR na displejích HiDPI. Tato funkce využívá koncept vyšší hustoty obrazových bodů namísto zdvojnásobování počtu pixelů (pixel-doubling scaling). Tato funkce je již k dispozici pro AIR na displejích Retina na Macu.

  Chcete-li tuto funkci implementovat ve své aplikaci AIR, nastavte v souboru deskriptoru aplikace element requestedDisplayResolution na hodnotu „high“.

  <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

  stage.contentsScaleFactor

  Velikost obsahu AIR se řídí podle hodnoty parametru stage.contentsScaleFactor. Hodnotu parametru stage.contentsScaleFactor lze vypočítat jako

  stage.contentsScaleFactor = aktuální DPI / DPI při 100 % (výchozí DPI při 100 % v systému Windows je 96).

  Část obsahu v systému Windows však může změnit velikost pouze tehdy, když se uživatel (po výzvě zobrazené operačním systémem) odhlásía poté opětpřihlásí. V případě, kdy je připojena další obrazovka, aplikace AIR se upraví v závislosti na úrovni DPI příslušné obrazovky, kde každá obrazovka může mít svou nezávislou úroveň DPI.  Vysokákvalita vykreslení se aplikuje na obsah Stage3D, vektorové položky a text, zatímco bitmapové obrázky ve vysokém rozlišení zajišťuje vývojář.  

  Přípravnou vyrovnávací paměť Stage3D je nutné konfigurovat jako přípravnou paměť vysokého rozlišení, což lze provést voláním metody Context3D.configureBackBuffer s parametrem wantsBestResolution nastaveným na hodnotu „true“.  

  Počet obrazových bodů obrazovky pro obsah je v ActionScriptu určen rovnicí Obrazové body Flash * Faktor měřítka obsahu * Faktor měřítka obsahu.

   

  Vyhlazování pro AIR pro mobilní zařízení

  Vyhlazování je výhodné používat ke zvýšení vnímané kvality obrazu v aplikacích. Pro mobilní platformy iOS i Android je nyní dostupné hardwarové vyhlazování MSAA (Multisampling Anti-Aliasing) prostřednictvím rozhraní API Contex3D.setRenderToTexture.

  Tato funkce byla již dříve implementována v AIR pro počítače a v přehrávači Flash Player.

  MSAA povolíte tak, že v Context3D.setRenderToTexture nastavíte úroveň od 0 do 2.

  Níže je uvedeno, jak se nastavené hodnoty projeví na vyhlazování:

  0=1 dílčí vzorek, bez vyhlazování

  1=2 dílčí vzorky, střední kvalita vyhlazování

  2=4 dílčí vzorky, vysoká kvalita vyhlazování

  Jestliže nastavítevyššíúroveň vyhlazování než 2, bude úroveň omezena buď na maximální úroveň vyhlazování podporovanou GPU nebo na hodnotu 2.

  Poznámka: Tato funkce není aktuálně dostupná pro metodu configureBackbuffer.

  Předpoklady a závislosti rozhraní API

  1) Vyhlazování není k dispozici v softwarovém režimu vykreslování.

  2) Aplikace využívající vyhlazování bude využívat více paměti GPU, což může mít za následek mírné snížení výkonu.

   

  Zrušení echa v prostředí AIR pro iOS

  Počínaje verzí AIR 22 mohou nyní vývojáři v aplikacích AIR PRO iOS využívat funkci zrušení echa. K akustickému echu dochází, pokud se výstup z reproduktorů vrací do vstupu mikrofonu, čímž vzniká rušivá zpětná vazba a významně se snižuje kvalita zaznamenávaného zvuku. K akustickému echu obvykle dochází v sociálních aplikacích, kde dvě nebo více stran vede interaktivní rozhovor. Od verze AIR 22 mohou vývojáři pomocí prostředí AIR pro iOS vytvářet VOIP aplikace, které neprodukují žádné echo.

  Tato funkce již je k dispozici v prostředí AIR pro počítače. Pro přístup k mikrofonu zařízení se obvykle používá metoda Microphone.getMicrophone(), ale toto rozhraní API vrací jednoduchý mikrofon, který nedokáže eliminovat akustické echo. Proto je nutné získat instanci mikrofonu pomocí následujícího rozhraní API: Microphone.getEnhancedMicrophone(). Mikrofon zařízení vrácený tímto rozhraním API bude mít aktivní funkci zrušení akustického echa.

  Poznámka: Balíček aplikace musí být vytvořen pomocí nejnovější sady AIR SDK 22 nebo vyšší verze a
  soubor SWF musí být verze 33 nebo vyšší.

  public function Microphone()

  {

  mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();

  mic.setLoopBack(true);

  mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);

  }

  Omezení:
  Aplikace VOIP pracují pouze s protokolem RTMP.
  Výkontéto funkce se bude lišit v závislosti na verzi systému iOS a typu zařízení.
  Rozhraní API MicrophoneEnhancedOptions bude pro prostředí AIR pro iOS nulová operace.

   

  Vylepšená podpora zpracování více úloh současně v prostředí AIR pro iOS – Beta

  V systému iOS 9 společnost Apple zavedlau některých iPadůvylepšené zpracování více úloh současně (multitasking). Podrobné informace naleznete na následujících stránkách:

  https://developer.apple.com/library/ios/releasenotes/General/WhatsNewIniOS/Articles/iOS9.html

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/WindowsViews/Conceptual/AdoptingMultitaskingOniPad/

  S potěšením oznamujeme, že prostředí AIR 22 umožňuje vývojářům využívat tato vylepšení systému iOS (s výjimkou funkcíobraz v obrazu, PiP).

  Níže naleznete technické pokyny, jak používat tyto funkce v aplikacích pro iOS na podporovaných iPadech.

  Technické pokyny

  Změny deskriptoru aplikace

  V deskriptoru aplikace byly zavedeny tři nové tagy: multiasking, launchScreen a assetsCar.

  <iPhone>

      <multitasking>true</multitasking>
      <launchScreen>LaunchScreen.storyboardc</launchScreen>
      <assetsCar>Assets.car</assetsCar>

  <InfoAdditions><![CDATA[
      <key>UIDeviceFamily</key>
          <array>
              <string>1</string>
              <string>2</string>
          </array>
  ]]></InfoAdditions>
  </iPhone>

  Výchozí hodnotoutagumultitasking je „false“. Pro podporu tagu multitasking je potřeba nastavit hodnotu „true“.  Tagy launchScreen a assetsCar představují názvy souborů storyboardc a Asset.car, použité v tomto pořadí. Tag launchScreen je povinný, assetCar je nepovinný.

  Poznámka: Tyto soubory také slouží k zobrazení spouštěcích obrázků aplikace, takže není nutné přidávat samostatné spouštěcí obrázky při balení souboru IPA pro zařízení se systémem iOS 8+. V systému iOS 7 a nižších verzích je stále nutné balit spouštěcí obrázky samostatně. Aby vaše aplikace podporovala vylepšené zpracování více úloh současně, je podle pokynů společnosti Apple nutné,aby vaše aplikacepodporovala všechny stavy orientace. To znamená, že následující tagy jsou poviné:

  <aspectRatio>any</aspectRatio>
  <autoOrients>true</autoOrients>

   

  Vytvoření souborů Assets.car a storyboardc

  K vytváření souborů Assets.car File a storyboardc používaných v aplikacích s podporou vylepšeného zpracování více úloh musí vývojáři ASpoužítMac s nainstalovaným prostředím Xcode 7.1 nebo vyšším.

  Na Macu spusťte Xcode a přejděte do nabídky File -> New -> Project -> iOS Application -> single View Application.

  Zadejte libovolný název aplikace a klikněte na Create.

  Na kartě General vašeho projektu vyberte možnost Deployment Target as 8.0.

  V levém sloupci klikněte na Assets.xcassets a vytvořte novou sadu obrázků. Pojmenujte ji jako LaunchImageScreen a podle potřeby přidejte obrázky do zástupného obrázku. Informace o různých rozměrech obrázků můžete získat kliknutím na tento odkaz.
   

  V levém sloupci klikněte na LaunchScreen.storyboard.  

  V pravém dolním rohu dialogového oknaprostředí Xcodezadejte do textového pole filtru „image“.

  Přetáhněte na LaunchScreen.storyboard zobrazení obrázku (Image View).

  V pravém horním rohu selektoru Image View vyberte položku Image.

  Vyberte LaunchImageScreen vytvořený výše.

  Nyní přetáhnutím zobrazení obrázku na návrhové ploše zaplňte celou obrazovku návrhové plochy. Vlevo dole klikněte na položku Add missing constraints.

  Spusťte tuto nativní aplikaci na svém zařízení se systémem iOS 8+ a přesvědčte se,že spouštěcí obrazovkavyplňuje celou obrazovku.

  Přejděte k souboru .app vytvořenému ve vašem systému souborů, kde jste vytvořili projekt,klikněte na soubor .app pravým tlačítkem myšia zobrazte obsah balíčku.

  Zkopírujte soubor Assets.car z balíčku a také soubor LaunchScreen.storyboardc ze složky Base.lproj.  

  Aplikaci můžete zabalit s extrahovanými soubory Assets.car a LaunchScreen.storyboardc zadanými jako
  datové položky pomocí následujícího příkazu ADT.  Příslušné události změny velikosti jsou odesílány do běhového modulu pro různé stavy aplikace; vývojáři AS s nimi mohou manipulovat za běhu.

  <path to adt> -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <.mobileprovision> -keystore <.p12> -storetype pkcs12 -storepass <password> <.ipa> <.xml> <.swf> LaunchScreen.storyboardc Assets.car

   

  Podpora pro Android N Beta

  Aplikace AIR vytvořené pomocí AIR 21 nebo nižší verze nemusí fungovat správně v nejnovějším systému Android N Preview Build společnosti Google a může docházetk níže uvedenéchybě.  Tato chyba byla v prostředí AIR 22 opravena. Vývojářům doporučuje upgradovat na sadu AIR SDK 22, aby jejich aplikace vyhovovaly novým omezením systému Android.

  Zjištěné problémy s nativními knihovnami aplikace (podrobné informace naleznete v protokolu):
  libCore.so: neoprávněný přístup k 'libstagefright.so'
  libCore.so: neoprávněný přístup k 'libutils.so'
  libCore.so: neoprávněný přístup k 'libui.so'

   

  Podpora přehrávače Flash Player na úrovni systému pro aplikace pro stolní počítače AIR

  Od verze AIR 22 budou aplikace, které přehrávají obsah swf prostřednictvím ovládacího prvku HTML (WebKit), načítat NPAPI přehrávače Flash Player na úrovni systému, které poskytuje Adobe (https://get.adobe.com/cz/flashplayer). Pokud tento modul není v systému k dispozici, bude koncový uživatel vyzván ke stažení a instalaci modulu od společnosti Adobe.

   

  Přepsání výchozího jazyka přehrávače Flash Player prostřednictvím souboru mms.cfg

  Tato funkce umožňuje uživatelům změnit výchozí jazyk přehrávače Flash Player nastavením vlastnosti DefaultLanguage v souboru mms.cfg. Výchozí jazyk přehrávače Flash Player se nastaví na jazyk definovaný klíčem DefaultLanguage v souboru mms.cfg bez ohledu na jazyk systému.

  Poznámka: Hodnota A označuje, že jazyk přehrávače Flash Player bude přepsán jazykem definovaným vlastností DefaultLanguage, zatímco hodnota N znamená, že pro konfigurovaný jazyk bude přiřazena hodnota „en“.

  Tato funkce je platná pro Flash Player (všechny typy pluginů) i prostředí AIR.

  Vlastnost DefaultLanguage může nabývat jakoukoli z hodnot uvedených v tabulce níže:

Jazyk Hodnota Podpora
    Windows Mac  PPAPI
    FP AIR FP AIR FP
Arabština ar A A A N N
Bulharština bg A A A N N
Čeština cs A A A A A
Dánština da A A A N N
Němčina de A A A A A
Řečtina el A A A N N
Angličtina en A A A A A
Angličtina –Velká Británie en_gb A A A A N
Španělština es A A A A A
Estonština et A A A N N
Finština fi A A A N N
Francouzština fr A A A A A
Hebrejština he A A A N N
Chorvatština hr A A A N N
Maďarština hu A A A N N
Italština it A A A A A
Japonština ja A A A A A
Korejština ko A A A A A
Ázerbájdžánština lt A A A N N
Lotyština lv A A A N N
Norština nb A A A N N
Holandština nl A A A A A
Polština pl A A A A A
Portugalština pt A A A A A
Portugalština – Portugalsko pt_pt A A A A N
Rumunština ro A A A N N
Ruština ru A A A A A
Slovenština sk A A A N N
Slovinština sl A A A N N
Srbština sr A A A N N
Švédština sv A A A A A
Thajština th A A A N N
Turečtina tr A A A A A
Ukrajinština uk A A A N N
Čínština – Čína zh-CN A A A A A
Čínština – Tchaj-wan zh-TW A A A A A

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v dokumentu zde.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 22.0.0.210
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 22.0.0.209
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 22.0.0.209
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 22.0.0.209
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 22.0.0.209
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 11.2.202.632
Flash Player pro Mac, rozšířená podpůrná verze 18 – NPAPI 18.0.0.366
Flash Player pro Windows, rozšířená podpůrná verze 18 – ActiveX 18.0.0.366
Flash Player pro Windows, rozšířená podpůrná verze 18 – NPAPI 18.0.0.366
Flash Player pro Windows a 10 pro Internet Explorer a Edge 22.0.0.211
Flash Player pro Windows 8.1 a pro Internet Explorer a Edge 22.0.0.209
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 22.0.0.209
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  22.0.0.209
Flash Player pro ChromeOS 22.0.0.209
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 22.0.0.209
Běhové prostředí AIR pro počítače (Windows) 22.0.0.153
Běhové prostředí AIR pro počítače (Mac) 22.0.0.153
Běhové prostředí AIR pro Android 22.0.0.153
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows) 22.0.0.153
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac) 22.0.0.153
Sada SDK prostředí AIR (Windows) 22.0.0.153
Sada SDK prostředí AIR (Mac) 22.0.0.153
22.0.0.209

Známé problémy

Flash Player

 • Zápis do sdíleného byteArray z pracovního prostoru je oproti minulosti pomalejší. (4170367)

AIR

 • [Android] Výška vlastnosti softKeyboardRect není správná. (4085072)
 • [iOS] Aplikace, která používá souběžnost, se ukončuje (selhává?), když je v pracovním procesu .swf vytvořena instance třídy. (4067035)
 • [iOS] Objekt CameraRoll v iOS vrací bitmapu s nesprávnou orientací. (4070057)
 • [iOS] Když je v úložišti nedostatek místa, objekty sharedobject selžou. (3711301)

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB16-25 Adobe Flash Player
APSB16-23 Adobe AIR

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 22

Chcete-li používat nový Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 33 tím, že jako další argument kompilátoru předáte do kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=33“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si nový souborplayerglobal.swc pro Flash Player 22.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 22 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 21 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=33“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na SWF verze 33.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalováno nové sestavení aplikace Flash Player 22.

Tvorba pro prostředí AIR 22 Aktualizace na obor názvů AIR 22

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chováním prostředí AIR 22, musíte aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 22. Pokud vaše aplikace nevyžaduje nová rozhraní API ani chování prostředí AIR 22, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 22, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 22. Chcete-li obor názvů aktualizovat, změňteatribut xmlnsv deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/22.0“>.

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze modulu runtime Vylepšení zabezpečení
1. září 2016
Flash Player (Windows 10 ActiveX) 22.0.0.211
 
14. července 2016 Flash Player (Windows ActiveX) 22.0.0.210  
12. července 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16. června 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online