Poznámky k verzi aplikace Flash Player 23 a prostředí AIR 23

Tento dokument obsahuje poznámky k vydané verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 23.

13. září 2016

V dnešní plánované verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a prostředí AIR. Doplnili jsme důležité opravy chyb, aktualizace zabezpečení a nové funkce.


Způsob aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci. Uživatelé Windows, kteří chtějí aktivovat dialogové okno s oznámením o aktualizaci, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.


Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit. V případě jakýchkoli problémů nám dejte vědět nejlépe tím, že je zadáte do naší veřejné databáze chyb. Pokud potřebujete nápovědu k instalaci nebo používání, navštivte naše komunitní fóra, kde najdete pomoc.

Databáze chyb Adobe: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Nástroj Adobe Access byl dosud na platformě Android podporován ve dvou podobách: s HLS streamy jako součást platformy Adobe Primetime TVSDK; a bez podpory HLS jako součást prostředí AIR pro Android. Od verze 21 přestává prostředí Adobe AIR podporovat Adobe Access.  Pokud chcete používat Adobe Access na platformě Android, kontaktujte svého zástupce společnosti Adobe a informujte se o možnosti pořízení licence pro Adobe Primetime, protože v některé budoucí verzi bude z Adobe AIR zcela odebrána podpora nástroje Access a jediným způsobem, jak používat Adobe Access na platformě Android, pak bude platforma Primetime TVSDK.

Opravené problémy

13. září 2016

Flash Player

 • Aplikace s vloženou technologií ActiveX (f-in-box) havaruje (4176988).

AIR

 • [iOS] Neúspěšná kompilace s Id-64 při balení aplikace s více soubory swf a ANE (4182822).
 • [iOS] Objekt Capabilities.screenDPI vrací v simulátoru AIR 22 nesprávnou hodnotu (4157457).
 • [iOS] Context3D.drawToBitmapData používá na mobilních zařízeních nesprávný posun (4147414).
 • [iOS] Objekt TextField typu TextFieldType.INPUT při fokusu ořezává na levé straně text (4009346).
 • [iOS] Třída StageWebView způsobuje havárii aplikace (4180325).
 • [Android] Ve všech verzích systému Android nefunguje v prostředí Air 22 načítání videa ve formátu MP4 (4167492).
 • [Android] V systémech Android 4.4+ musejí stavy zobrazení na celou obrazovku používat imerzní režim (4100625).
 • [Android] Knihovna OpenSSL byla upgradována na verzi 1.0.2h.
 • [iOS] Aplikace, která používá souběžnost, se zavře, pokud je v pracovním prostoru .swf vytvořena instance třídy (4067035).
 • [iOS] Objekt CameraRoll v systému iOS vrací nesprávně orientovanou bitmapu (4070057).
 • [iOS], [Windows] Id chyby: in section __TEXT,__text reloc 153: R_ABS reloc but no absolute symbol at target address for architecture arm64. K této chybě dochází při balení aplikace s rozšířením Social.ane pomocí příznaku -hideAneLibSymbols yes (4005515).
 • [iOS] Při nedostatku místa v úložišti selžou objekty sharedobject (3711301).
 • Na obrazovkách s rozlišením HiDPI dochází k posunutí zobrazení objektu TextField contextMenu (4177810)
  .

Nové funkce

Podpora technologie Mozilla NPAPI AsyncDrawing

Async Drawing je označení metody, kterou prohlížeč a aplikace Flash Player používají k výměně povrchu bitmapy, když aplikace Flash Player vykresluje obsah SWF. Používá se jen v případě, když je plocha složena ze zbývajícího obsahu v okně prohlížeče. Tato funkce umožňuje, aby se atribut wmode „direct“ (neprůhledný i průhledný wmode) při hardwarově zrychleném asynchronním vykreslování choval jako bez oken. Tento atribut se nepoužívá v režimu zobrazení na celou obrazovku ani v režimu s okny, pokud modul plug-in kreslí přímo do vlastního okna. Pokud je asynchronní vykreslování z nějakého důvodu nedostupné, vrátí se modul plug-in k používání stávajícího modelu synchronního vykreslování.

Metoda AsyncDrawing je podporována v modulu plug-in NPAPI jen pro počítačovou platformu Windows. V současnosti je dostupná od verze Flash Player 23.0 v aplikaci Firefox Nightly 51.0a1. Verze aplikace Firefox, které tuto funkci podporují, budou teprve oznámeny. Volba používané cesty při asynchronním vykreslování (hardwarová nebo softwarová) závisí na tom, zda prohlížeč podporuje hardwarový nebo softwarový režim asynchronního vykreslování.

Pokud chcete v aplikaci Firefox vypnout podporu asynchronního vykreslování, přejděte ve vyhledávacím panelu prohlížeče na „about:config“ a nastavte atribut „dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled“ na hodnotu false.

 

 

Podpora zabezpečení HSTS v aplikaci Flash Player

Od verze Flash Player 23 jsme zavedli podporu zabezpečení HSTS (HTTP Strict Transport Security). HSTS je standard komise IETF, který nutí zástupce uživatelů (prohlížeče), aby při komunikaci používali místo protokolu HTTP protokol HTTPS. Odpověď HTTPS může mít v záhlaví pole Strict-Transport-Security (STS), které požaduje na zástupci uživatele, aby při dalších požadavcích používal protokol HTTPS. Aplikace Flash Player teď pozná v odpovědi HTTPS záhlaví STS.

To je užitečné zejména tehdy, když soubor SWF volá jiný soubor SWF (podřízený soubor SWF), který je na serveru s aktivovaným zabezpečením HSTS. Aplikace Flash Player v odpovědi rozpozná záhlaví STS a další požadavek do stejné domény bude vždy používat protokol HTTPS. Tato funkce je užitečná tím, že eliminuje útoky na protokol a odcizování souborů cookie.

 

 

Automatické vypnutí přístupu local-with-filesystem v aplikaci Flash Player

Od verze Flash Player 23 se pro veškerý obsah místních souborů SWF použijí oprávnění local-with-network – bez ohledu na předvolby vybrané v okamžiku kompilace.

Historie:
Při přehrávání obsahu aplikace Flash (SWF) z místního souborového systému mohli vývojáři v minulosti konfigurovat obsah tak, aby se buď četl výhradně ze souborového systému, nebo aby probíhala komunikace po síti. Když byla před více než deseti lety tato funkce představena, nabídla celou řadu zajímavých způsobů využití, od jednoduchých her až po interaktivní kiosky. Domníváme se, že v kontextu zabezpečení moderního webu nastal v modulech plug-in prohlížeče čas opustit funkci místního souborového systému. Současně s tím vzniká prostředí Adobe AIR. Jde o odolné a prověřené řešení, které poskytuje obsah založený na ActionScriptu jako samostatnou aplikaci.

Tato změna se nedotkne převážné většiny uživatelů aplikace Flash Player ani jejího obsahu. Změna ovlivní jen takový obsah aplikace Flash, který prohlížeč přehrává z místního souborového systému. Obsah aplikace Flash hostovaný na internetových a místních webových serverech se nemění. Stejně je tomu i u samostatné aplikace Flash Player. Pokud jako uživatel tuto funkci vyžadujete, můžete tyto soubory přidat v aplikaci Flash Player do seznamu důvěryhodných umístění.

Alternativní řešení pro starší obsah:
Důrazně doporučujeme obcházet tyto kontroly jen v případě, že potřebujete zpřístupnit obsah z důvěryhodných zdrojů.

Jednotlivci:
aplikace Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera a Safari:
V příslušném systému přejděte na: Ovládací panely > Flash Player > Další volby > Nástroje pro vývojáře > Nastavení důvěryhodného umístění
. Klikněte na ikonu a přidejte do seznamu jeden nebo více souborů SWF

Google Chrome (a podobné prohlížeče PPAPI):

Přejděte na stránku správce nastavení
a v seznamu vyberte možnost Upravit umístění > Přidat umístění.

Správci systému:
K obnovení předchozího chování lze použít příznak EnableInsecureLocalWithFileSystem=1, který nastavíte v souboru mms.cfg.

 

 

Podpora videa a kamery v obsahu Stage3D objektem VideoTexture pro aplikaci Flash Player (vydaná verze)

V aplikaci Flash Player 20 a v předchozích verzích bylo při použití videa v objektu Stage3D nutné použít objekt Video bez hardwarové akcelerace. Znamenalo to zkopírovat snímek videa do objektu BitmapData a pak tyto data načíst do grafického procesoru, což bylo zase náročné pro procesor.

Proto byl zaveden objekt s texturou Video, který toto omezení řeší. V obsahu Stage3D umožňuje používat hardwarově kódované video. Ve verzi Flash Player 23 byla tato funkce dál rozšířena zavedením objektů s texturou. Tyto objekty podporují použití NetStreamu a kamer způsobem, který je podobný použití objektu StageVideo. Tyto textury mohou být ve vykreslovacím kanálu Stage3D použity jako zdrojové textury. Při vykreslování scény je můžete použít jako obdélníkové textury, textury RGB nebo textury bez lineárního mapování MIP. Shadery s nimi pracují jako s texturou ARGB. To znamená, že shadery AGAL se už nemusejí zabývat převodem formátu YUV na RGB. Shadery s těmito texturami pracují, jako by to byly textury ARGB. Můžete tak bez dalších úprav používat standardní shadery se statickými obrazy. Při vykreslování pomocí těchto textur se jako obraz vykreslovacího kanálu použije poslední snímek v daném okamžiku. Snímek videa není potrhaný, ale pokud použijete mnohokrát stejnou texturu, mohou být některé z těchto instancí vybrány s různými časovými razítky.

Pokud použijte objekt VideoTexture, všechna popisovaná práce se interně optimalizuje. Převod formátu YUV na RGB a načítání textury tak mohou být kompletně přesunuty do procesoru. Podrobné informace o implementaci naleznete v článku o objektu VideoTexture na webu DevNet.

Poznámka: Videotextura je stávající funkce prostředí AIR. Zavedena byla ve verzi AIR 17.0.

 

 

Rozhraní API GameInput pro iOS

Od verze AIR 23 nabízíme pro systém iOS podporu rozhraní API GameInput. Rozhraní API GameInput umožňuje aplikacím komunikovat s připojenými herními zařízeními. Existují různé druhy herních zařízení, které se liší se podle počtu ovládacích prvků. Toto rozhraní API umožňuje aplikaci získat všechny informace o herním zařízení.
Podpora rozhraní API GameInput už je k dispozici pro systém Android. U systému iOS se vyžaduje minimálně softwarová verze 34. Toto rozhraní API podporují zařízení se systémem iOS 9.0 nebo vyšším.

Příklad rozhraní API GameInput:

{
trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);

gameInput = newGameInput();
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);

functioninputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
}

functioninputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
getDeviceInformation(e.device);
}

functiongetDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
{
trace("device.enabled - "+ device.enabled);
trace("device.id - "+ device.id);
trace("device.name - "+ device.name);
trace("device.numControls - "+ device.numControls);
trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);

for(vari:Number=0; i < device.numControls; i++)
{
varcontrol:GameInputControl = device.getControlAt(i);
getControlInformation(control);
control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
}
}

functionchangeEvent(e:Event):void
{
varcontrol:GameInputControl = e.target asGameInputControl;
getControlInformation(control);
}

functiongetControlInformation(control:GameInputControl):void
{
trace("control.device - "+ control.device);
trace("control.value - "+ control.value);
trace("control.minValue - "+ control.minValue);
trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
trace("control.id - "+ control.id);
}

}

 

 

Zrušení ozvěny v prostředí AIR pro Android
Ve verzi AIR 23 jsme zavedli funkci zrušení ozvěny v prostředí AIR pro Android. K akustické ozvěně dochází, když se výstup z reproduktorů vrací do vstupu integrovaného mikrofonu. Tím vzniká rušivá zpětná vazba, která významně zhoršuje kvalitu zaznamenávaného zvuku.

Akustická ozvěna vzniká v aplikacích používaných ke spolupráci při interaktivním rozhovoru dvou a více stran. Od této verze mohou vývojáři v prostředí AIR pro Android vyvíjet aplikace VOIP bez ozvěny.

Poznámka: Tato funkce už existuje v prostředí AIR pro stolní počítače a pro platformu iOS. Další informace viz Mikrofon – AS3.

V kódu ActionScriptu je nutné provést následující změny:

Microphone.getEnhancedMicrophone

K získání přístupu k mikrofonu zařízení se použije rozhraní API Microphone.getMicrophone(). Toto rozhraní API ale vrátí jednoduchý mikrofon, který neumožňuje potlačit akustickou ozvěnu. Pokud chtějí vývojáři akustickou ozvěnu odebrat, musí k získání instance mikrofonu použít toto rozhraní API: Microphone.getEnhancedMicrophone(). Mikrofon zařízení vrácený tímto rozhraním API má zapnutou funkci zrušení akustické ozvěny.

Požadavky

– K dodatkům manifestu systému Android přidejte následující tag:
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

– Mohou existovat starší soubory SWF, které používají metodu getEnhacedMicrohone () rozhraní API mikrofonu (protože už je přítomna a funguje v aplikacích AIR pro stolní počítače). Pokud k zabalení těchto souborů SWF použijete nejnovější sadu AIRSDK (verze 23), nebude tato funkce fungovat. Vývojáři musí soubor SWF znovu kompilovat pomocí verze 34 nebo vyšší.

Ukázka kódu
Tady je příklad úryvku kódu použitého v tomto scénáři:

public function Microphone()
{
mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();
mic.gain=60;
mic.rate =22;
mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);
}

Omezení
U některých zařízení (například Moto G2) nemusí funkce zrušení akustické ozvěny fungovat z důvodu omezení na straně hardwaru.

V prostředí AIR pro Android není rozhraní API MicrophoneEnhancedOptions (které je v prostředí AIR pro stolní počítače) funkční.

Výkon funkce se může lišit podle toho, jak je u různých zařízení se systémem Android na straně hardwaru vyřešeno zrušení ozvěny. U zařízení, která nepodporují zrušení ozvěny na úrovni hardwaru, provede prostředí AIR zrušení ozvěny na straně softwaru.

V jednotlivých zařízeních se také liší akustické efekty mikrofonové třídy. K produktům se systémem Android patří zařízení s různou hardwarovou konfigurací. To znamená, že stejné nastavení zvuku má u různých zařízení jiný dopad. U zařízení Samsung Note 4 musí vývojář například použít hodnotu „mic.gain = 70“, aby byl výstup hlasitý.

 

 

Volitelné tlačítko vymazání objektu StageText pro systém iOS

Při vytváření objektu StageText pro systém iOS mají vývojáři, kteří používají ActionScript, automaticky k dispozici tlačítko pro vymazání. Od verze AIR 23 byla zavedena nová funkce, díky které je tlačítko pro vymazání objektu StageText volitelné. Vývojáři v jazyce ActionScript tak mají při používání objektu StageText větší flexibilitu. V předchozích verzích se objekt StageText vytvářel s integrovaným tlačítkem pro vymazání.

Pokud chcete tuto funkci implementovat, musíte v kódu ActionScriptu provést následující změny:

stageText.clearButtonMode
Pokud chtějí vývojáři, kteří používají ActionScript získat přístup k volitelnému tlačítku vymazání, mohou k nastavení různých režimů použít vlastnost ButtonMode. Tato vlastnost má čtyři režimy:

Pokud chcete zobrazit objekt clearButton při úpravách: StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING

Nikdy nezobrazovat objekt clearButton: StageTextClearButtonMode.NEVER

Vždy zobrazovat objekt clearButton: StageTextClearButtonMode.ALWAYS

Zobrazovat objekt clearButton mimo úpravy: StageTextClearButtonMode.UNLESS_EDITING

Vlastnost clearButtonMode je standardně nastavena na hodnotu StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING.

Požadavky

K zabalení aplikace je nutné použít nejnovější sadu AIR SDK (verze 23).

Verze souboru SWF musí být 34 nebo novější.

Příklad kódu

Tento příklad obsahuje úryvek kódu, který můžete použít ve svých aplikacích.

public function ClearButtonMode()
{
label = new StageText();
label.clearButtonMode = StageTextClearButtonMode.NEVER;
label.textAlign = "right";
label.stage = stage;
label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
}

Omezení platná pro používání vlastnosti stageText.clearButtonMode

Tato vlastnost není k dispozici u objektu StageText s více řádky.

Tato vlastnost není funkční v systému Android.

 

 

Windows: Přidání podpory rozlišení HiDPI do prostředí AIR pro stolní počítače (vydaná verze)

Od verze AIR 23 byla zavedena podpora rozlišení HiDPI pro prostředí AIR pro stolní počítače se systémem Windows. Na displejích HiDPI umožňuje dosáhnout kvalitnějšího vykreslování obsahu aplikace AIR. Tato funkce využívá princip škálovaní, které je založeno na vyšší hustotě obrazových bodů, místo škálování založeného na dvojnásobném počtu pixelů.

Poznámka: Rozlišení HiDPI je dostupné pro aplikace AIR na počítačích Mac s displeji Retina.

Pokud chce vývojář aplikace AIR implementovat tuto funkci, musí v souboru manifestu nastavit atribut requestedDisplayResolution na hodnotu high.

requestedDisplayResolution set high

<requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

 

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v dokumentu zde.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 23.0.0.162
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 23.0.0.162
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 23.0.0.162
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 23.0.0.162
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 23.0.0.162
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 11.2.202.635
Flash Player pro Mac, verze 18 s rozšířenou podporou – NPAPI 18.0.0.375
Flash Player pro Windows, verze 18 s rozšířenou podporou – ActiveX 18.0.0.375
Flash Player pro Windows, verze 18 s rozšířenou podporou – NPAPI 18.0.0.375
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 23.0.0.162
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 23.0.0.162
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  23.0.0.162
Flash Player pro OS Chrome 23.0.0.162
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 23.0.0.162
Běhové prostředí AIR pro počítače s Windows 23.0.0.257
Běhové prostředí AIR pro počítače Mac 23.0.0.257
Běhové prostředí AIR pro Android 23.0.0.257
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro Windows 23.0.0.257
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro počítače Mac 23.0.0.257
Sada SDK prostředí AIR pro Windows 23.0.0.257
Sada SDK prostředí AIR pro počítače Mac 23.0.0.257

Známé problémy

Flash Player

 • Jen Firefox, funkce TextInput.setFocus() nevrací fokus / nevkládá kurzor do ovládacího prvku (4079841).
 • Jen Firefox, oblast pro převod zápisu japonštiny je mimo okno prohlížeče, a nikoli v oblasti vstupu. (4132817)
 • Příkazy KeyboradEvent.KEY_UP a KeyboradEvent.KEY_DOWN vracejí po stisknutí klávesy Shift nesprávnou hodnotu charCode (4177611).

AIR

 • [Android] Nesprávná výška vlastnosti softKeyboardRect (4085072).
 • [iOS] Objekt VideoTexture v systému iOS – událost TEXTURE_READY se někdy neodešle (4150401).
 • [iOS] Při pokusu o přístup k argumentům funkce aplikace havaruje (4117964).
 • [iOS] V režimu zobrazení na šířku nelze spustit kameru. Aplikace havaruje a přepne se do režimu ladění (4168916).
 • [Android N] U nových funkcí systému Android N aplikace AIR nedokáží rozpoznat změny zobrazení a velikost písma (4186054).
 • TextField: po vytvoření prvního objektu TextField dochází ke zpoždění (4133187).

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB16-29 Adobe Flash Player
APSB16-31 Adobe AIR

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 23

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 34 tím, že jako další argument kompilátoru předáte kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=34“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si nový souborplayerglobal.swc pro Flash Player 23.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK pro případ, že byste ji chtěli později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 23 SDK.  Uděláte to tak, že sadu AIR 23 SDK rozbalíte do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=34“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 34.  Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 23.

Tvorba pro prostředí AIR 23 Aktualizace na obor názvů AIR 23

Pokud chcete mít přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 23, musíte aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 23. Pokud vaše aplikace nevyžaduje nová rozhraní API prostředí AIR 23 ani jeho chování, nemusíte obor názvů aktualizovat. Přesto všem uživatelům doporučujeme, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 23, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 23. Chcete-li obor názvů aktualizovat, změňteatribut xmlnsv deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/23.0">.

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze modulu runtime Vylepšení zabezpečení
13. září 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14. července 2016 Flash Player (Windows ActiveX) 22.0.0.210  
12. července 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16. června 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online