Poznámky k verzi aplikace Flash Player 24 a prostředí AIR 24

Tento dokument uvádí poznámky k vydaným verzím aplikace Flash Player a prostředí AIR 24.

10. ledna 2017

V verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

13. prosince 2016

V dnešní plánované verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a prostředí AIR. Doplnili jsme důležité opravy chyb, aktualizace zabezpečení a nové funkce.


Způsob aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci. Uživatelé Windows, kteří chtějí aktivovat dialogové okno s oznámením o aktualizaci, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.


Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit. V případě jakýchkoli problémů nám dejte vědět nejlépe tím, že je zadáte do naší veřejné databáze chyb. Pokud potřebujete nápovědu k instalaci nebo používání, navštivte naše komunitní fóra, kde najdete pomoc.

Databáze chyb Adobe - https://tracker.adobe.com/
Fóra aplikace Flash Player - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR - http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Nástroj Adobe Access byl dosud na platformě Android podporován ve dvou podobách: s HLS streamy jako součást platformy Adobe Primetime TVSDK; a bez podpory HLS jako součást prostředí AIR pro Android. Od verze 21 přestává prostředí Adobe AIR podporovat Adobe Access.  Pokud chcete používat Adobe Access na platformě Android, kontaktujte svého zástupce společnosti Adobe a informujte se o možnosti pořízení licence pro Adobe Primetime, protože v některé budoucí verzi bude z Adobe AIR zcela odebrána podpora nástroje Access a jediným způsobem, jak používat Adobe Access na platformě Android, pak bude platforma Primetime TVSDK.

Opravené problémy

Leden 10,2017

Flash Player

 • Připojení soketu selhalo s chybou zabezpečení č. 2048.(4198184)
 • Při připojení k serveru pomocí funkce flash.net.Socket není volán manipulační program události Event.CONNECT. (4198188)
   

13. prosince 2016

Flash Player

 • Při povolení asynchronního vykreslování se zobrazuje hranice pro průhledný objekt (4196843).
 • Pracovnímu procesu trvá déle zapsání objektu ve sdíleném bajtovém poli (4170367).
 • Kombinace kláves „ALT GR+0“ nevrací znak @ na klávesnici s francouzským rozložením (4196791).
 • Po povoleníasynchronního vykreslování se zobrazuje prázdná obrazovka, dokud uživatel neklikne myší (4197066).
 • Změna velikosti souboru swf nespustí odpovídající změnu velikosti oblasti klepnutí pro elementy v prohlížeči (4197425).
 • Aplikace Flash Player se neočekávaně ukončí při přehrávání http://www.evil3d.cn/example/ (4195719)
 • Při hledání videa v prohlížeči Chrome se zobrazuje černá obrazovka (4186499).
 • Při přejetí ukazatelem myši nad videem se nezobrazuje indikátor hledání (4186564).
 • ActionScript není schopen zpracovat událost MOUSE_MOVE (4186547).
 • [Windows 7] Při použití nástroje Scout pro aplikaci Flash Player 23 v prohlížeči IE dochází k výrazným nadbytečným operacím(4186334).

AIR

 • Maska starling.display.Imagenení vykreslována na mobilním zařízení, když vykreslování využívá rozhraní API starling.textures.RenderTexture (4196946).
 • Exponenciální nárůst v manipulačním programu objektu GDI, v důsledku čehož se aplikace neočekávaně ukončí (4194045).
 • [Windows 7] Při použití knihovny Cairo a elementu HTML5 Canvas v běhovém modulu prostředí AIR pro počítače není vrácena paměť (4192545).
 • [Mac] Aplikace je na počítači Mac neočekávaně ukončena s výjimkou systému OS X (SIGSEGV) KERN_INVALID_ADDRESS (4195975).
 • [Mac] Aplikace FLEX AIR (digi.me) je neočekávaně ukončena (4152837).
 • [Mac] Aplikace AIR je neočekávaně ukončena při změně sítě nebo zneplatnění obrazovky (4011481).
 • [Android N] Aplikace AIR nedokáží rozpoznat změny zobrazení a velikost písma podle nových funkci systému Android N (4186054)
 • [Android] Při otevření softwarové klávesnice se zobrazí stavový řádek, který poté nemizí (4184348).
 • Třída setAspectRatio(StageAspectRatio.PORTRAIT) není funkční, pokud je zařízení drženo v orientaci na šířku [4197162].
 • [iOS] Capabilities.cpuArchitecture vrací chybnou hodnotu pro simulátor iOS [4142569].
 • [iOS] Hodnoty pro parametr UIDeviceFamily jsou nyní celá čísla (4176499).
 • [Android] Při sledování videa v systému Android se video na chvíli zablokuje, když probíhají další operace, například volání metody addChild (4161877).
 • [Android] Když uživatel zastaví a restartuje video, tak video zčerná a přehrává se pouze zvuk ( 4194916).
 • [Android] Video HLS využívající objekt VideoTexture se nepřehraje (4186193).
 • [iOS] Při přechodu do režimu nečinnosti zadrhává zvuk na pozadí (4184841).
 • [iOS] Rozhraní GameInput nyní podporuje zařízení se systémem iOS8.
 • [Android] Při použití zobrazení na celou obrazovku v imerzním režimu na zařízeních se softwarovými navigačními klávesami se pod oblastí navigace zobrazí růžový pruh (4100625).
 • Zakroužkované  číslice se zobrazují jako pole, když jsou použity v projektech Flex uvnitř<s:label>(4186628)

Nové funkce

Podpora sférického videa v aplikaci Flash a prostředí AIR

Počínaje verzí 24 je do aplikace Flash Player a prostředí AIR přidána podpora sférického videa. Ke sférickým videím jsou připojena specifická metadata, která lze nyní získat pomocí nové vlastnosti poskytované touto funkcí. Tato funkce podporuje sférickou projekci videí vyhovující specifikaci https://github.com/google/spatial-media/blob/master/docs/spherical-video-rfc.md.

Tato funkce je podporována na počítačích a zařízeních se systémem Android.

Nové rozhraní API

Parametr Object události onMetaData poskytuje informace o metadatech videa. Tato funkce přidává k tomuto parametru nové vlastnosti. Přidaná vlastnost je pole typu řetězec ve formátu XML. Viz níže ukázkový kód.

function ns_onMetaData(info:Object):void {
trace("The matrix of Movie Header Box:"+info.sphericalVideoInfo[0]);
// info.sphericalVideoInfo provides the related meta-data
}

Ukázka přehrávače sférického videa

Pomocí tohoto odkazu můžete stáhnout ukázkový projekt přehrávače sférického videa, který vám pomůže pochopit, jak používat metadata k vykreslení sférického videa. Ukázkový kód využívá instanci context3D, kde je k vykreslení videa používán objekt VideoTexture, což zajišťuje vyšší výkon.

Následující diagram zobrazuje třídy jazyka ActionScript použité v projektu.

Třídy jazyka ActionScript pro ukázkový přehrávač sférického videa
Třída SampleSphericalVideoPlayer

Tato třída poskytuje základní ovládací prvky pro sférické funkce videa.

Třída SphericalVideo

Tato třída vytváří instanci context3D pro vykreslování sférického videa pomocí objektu VideoTexture.

Třídy Projection

Tyto třídy slouží k vygenerování vrcholů a indexů odpovídajících typu použité projekce.

Kreslení rozdělené do instancí v prostředí AIR pro počítače (Beta)

Funkce Kreslení rozdělené do instancí, která byla k dispozici pro prostředí AIR pro mobilní zařízení, je nyní k dispozici i pro prostředí AIR pro počítače. Tato funkce umožňuje vývojářům použít model grafického objektu a vykreslit ho v jednom snímku vícekrát než jednou. Tím se sníží počet volání kreslení a vykreslování i celkový výkon je plynulejší.

Podobně jako v prostředí AIR pro mobilní zařízení mohou vývojáři při použití této funkce na počítači použít rozhraní API createVertexBufferForIntance() a drawTriangleInstanced().

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Objekt VertexBuffer3D použijte k odeslání sady dat instancí do vykreslovacího kontextu.  Vyrovnávací paměť vrcholů obsahuje data potřebná k vykreslení každé instance v geometrii scény.  Vyrovnávací paměti vrcholů s daty instancí poskytují atributy, které jsou společné pro všechny vrcholy instance a slouží jako vstup do programu shader pro vrcholy.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

Soubor AGAL verze 3 s registrem „iid“ lze stáhnout zde:

Soubor AGAL v. 3 je k dispozici na stránkách: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Předpoklady a závislosti

1) Tato funkce je podporována pouze na zařízeních, která podporují standardní rozšířený profil.
2) Tato funkce je k dispozici pouze v prostředích AIR pro mobilní zařízení a počítač.

Samostatná oprávnění HTTP a HTTPS pro kameru a mikrofon

Abychom uživatelům umožnili lepší kontrolu nad daty z kamery a mikrofonu, aplikace Flash Player nyní nabízí propracovanější kontrolu nad udělováním oprávnění. Uživatelé mohou udělit oprávnění k přístupu ke kameře a mikrofonu pro doménu, kde je obsah poskytován prostřednictvím protokolu HTTPS, a zakázat přístup, pokud je obsah z domény poskytován prostřednictvím protokolu HTTP. Tato nastavení budou viditelná ve správci globálního nastavení.

Vylepšená podpora displejů s vysokým rozlišením pro aplikaci Firefox v systému Windows

Počínaje aplikací Flash Player verze 24 a prohlížečem Firefox verze 51 v systému Windows bude flashový obsah nyní odpovídajícím způsobem škálován na displejích s vysokým rozlišením.

Rychlost potáhnutí prstem pro systém Android a iOS

Počínaje prostředím AIR 24 mohou vývojáři v prostředí AIR číst vlastnost velocity pro události potáhnutí prstem v systémech Android a iOS za účelem odhadu síly potáhnutí. Tato hodnota je udávána v obr. bodech za sekundu.

Upgrade na sadu Android SDK

Počínaje prostředím AIR 24 byla v běhovém modulu AIR upgradována sada Android SDK (API úrovně 24). 

Důležité: Pokud nahrajete aplikaci do služby Google Play pomocí sady AIR SDK 24 a výchozí hodnotou atributu targetSdkVersion v deskriptoru aplikace je 24, služba Google Play neumožní nahrání další verze aplikaci pomocí sady AIR SDK 23 nebo nižší (viz chybovou zprávu níže). Pokud pro atribut targetSdkVersion zadáte hodnotu 21, budete při aktualizacích aplikace moci přepínat mezi sadami AIR SDK 24 a AIR SDK 23.

Služba Google Play při nahrání další verze aplikace se sadou AIR SDK 23 nebo starší zobrazí následující chybu:

Chyba zobrazená službou Google Play pro aplikace se sadou AIR SDK 23 nebo starší

Níže je uveden seznam čísel verzí pro nástroje upgradované v prostředí AIR 24.

Nástroj

Verze

SDK Tool 25.1.7
SDK Platform 24
Platform Tool 24.0.2
Android Support Repository 36
Android Google Repository 32
Android Build Tool 24.0.1

 

Podpora aplikačních odkazů systému Android

Počínaje verzí AIR 24 mohou vývojáři používat aplikační odkazy systému Android, které jim umožňují přidružit k aplikaci jimi vlastněnou webovou doménu.Aplikační odkazy systému Android umožní vaší aplikaci fungovat jako výchozí manipulační program pro identifikátory URI webových stránek, které zadáte v souboru app.xml.

Níže je popsán postup, jak můžete pro svou aplikaci povolit podporu aplikačních odkazů:

 1. Vytvořte element intent-filter pro identifikátor URI v souboru app.xml

  Chcete-li své aplikaci povolit zpracování odkazů, v souboru app.xml pod manifestem pomocí elementů intent-filter deklarujte vzory URI, které má aplikace zpracovávat. Následující příklad ukazuje element intent-filter, který může zpracovávat odkazy na weby https://www.example.in a http://www.example.in.

  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest android:installLocation="auto">
          ...
        ...
        <application android:enabled="true">
        <activity android:excludeFromRecents="false">
          <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
          </intent-filter>
             
          <intent-filter android:autoVerify="true">
            <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
            <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
            <data android:scheme="http" android:host="www.example.in" />
            <data android:scheme="https" android:host="www.example.in" />
          </intent-filter>
        </activity>
        </application>
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>

  Jak je zobrazeno výše, elementy intent-filter pro aplikační odkazy musí deklarovat hodnotu atributu android:scheme pro protokol http, https nebo oba protokoly. Filtr nesmí deklarovat žádná jiná schémata. Chcete-li povolit ověření odkazu pro svou aplikaci, nastavte v manifestu aplikace atribut android:autoVerify na hodnotu true u alespoň jednoho elementu intent-filter URI webu. Další informace o elementu intent-filter naleznete zde.

 2. Publikujte na svém webu soubor JSON pro odkazy na digitální zdroje, abyste umožnili ověření

  Postupujte podle kroků popsaných zde, vytvořte soubor assetlinks.json a publikujte jej na svém webu.

  Poznámka: Vývojáři mohou přijímat adresy URL a jejich argumenty v kódu ActionScript registrací třídy InvokeEvent pro objekt NativeApplication (např. NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler); ). Další informace o třídě InvokeEvent jazyka ActionScript najdete zde.

Oprávnění v systému Android a iOS

Počínaje systémem Android 6.0 (API úrovně 23) mohou uživatelé udělovat aplikacím oprávnění za běhu, nikoli při instalaci aplikace. Ke zpracování požadavků na oprávnění a jejich stavů bylo zavedeno rozhraní API Oprávnění pro systémy Android a iOS. Vývojáři mohou požadovat oprávnění pro různé třídy, například Camera, Microphone, Geolocation, CameraRoll, CameraUI, File a FileReference. Aplikace musí být baleny pomocí sady AIRSDK 24 nebo vyšší a pomocí programu SWF verze 35 nebo novější. Aplikace sestavené pomocí těchto rozhraní vyvolají dialogové okno pouze v systému Android 6.0 a novějším. V systému Android 5.0 a starším můžete oprávnění i nadále spravovat prostřednictvím souboru deskriptoru aplikace

Pokud v systému Android nechcete zpracovávat oprávnění ve své aplikaci, použijte v souboru deskriptoru aplikace atribut targetSdkVersion menší než 23. 

 1. permissionStatus: Tato vlastnost informuje, zda aplikaci bylo nebo nebylo uděleno oprávnění. Tato vlastnost vždy vrátí stav GRANTED pro prostředí AIR a aplikace pro systém Android, jejichž atribut targetSDKVersion je menší než 23. Seznam vlastností pro třídu PermissionStatus zahrnuje hodnoty UNKNOWN,GRANTED a DENIED. Vlastnost UNKNOWN znamená, že oprávnění dosud nebylo uděleno nebo že oprávnění bylo zamítnuto uživatelem a je zaškrtnuto políčko Znovu se nedotazovat.
 2. requestPermission(): Tato metoda požaduje udělení oprávnění aplikaci. Když uživatel udělí nebo zamítne nějaké oprávnění, je odeslán objekt PermissionEvent.
 3. PermissionError: Přístup k vlastnostem a metodám tříd jazyka ActionScript bez požadavku na oprávnění vyvolá chybu č. 3800: PermissionError.
package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.events.PermissionEvent;
  import flash.media.Camera;
  import flash.media.Video;
  import flash.permissions.PermissionStatus;
   
  public class codeSnippet extends Sprite
  {
    private var video:Video;
    private var cam:Camera;
    public function codeSnippet()
    {
      super();
       
      stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
      stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
       
      if (Camera.isSupported)
      {
        cam = Camera.getCamera();
         
        if (Camera.permissionStatus != PermissionStatus.GRANTED)
        {
          cam.addEventListener(PermissionEvent.PERMISSION_STATUS, function(e:PermissionEvent):void {
            if (e.status == PermissionStatus.GRANTED)
            {
              connectCamera();
            }
            else
            {
              // permission denied
            }
          });
           
          try {
            cam.requestPermission();
          } catch(e:Error)
          {
            // another request is in progress
          }
        }
        else
        {
          connectCamera();
        }
      }
    }
     
    private function connectCamera():void
    {
      video = new Video(640, 480);
      video.attachCamera(cam);
      addChild(video);
    }
  }
}

Výukové zdroje týkající se oprávnění v systému Android naleznete zde: https://developer.android.com/training/permissions/index.html.

Informace o oprávněních v systému iOS naleznete v dokumentaci společnosti Apple zde: https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/interaction/requesting-permission/.

Důležité poznámky

 • Nová funkce pro systém iOS 10 vyžaduje, abyste do deskriptoru aplikace přidali „řetězec s účelem“, pokud aplikace vyžaduje přístup k soukromým datům uživatele, jako jsou složky Camera nebo Photos.Informace o zadávání klíčů do souboru deskriptoru aplikace naleznete zde: Information Property List Key Reference | Cocoa Keys.
 • Při žádosti o více oprávnění současně běhové prostředí vyvolá následující chybu: 
  Chyba č. 3801: Another permission request is in progress (Je zpracováván další požadavek na oprávnění).
 • Pokus o přístup ke třídě File bez požadavku na oprávnění vyvolá chybu č. 3012, označující staré chování rozhraní API Soubor.

Podpora vlastních písem pro třídu StageText v systému iOS a Android

Počínaje prostředím AIR 24 je k dispozici podpora vlastních písem pro třídu StageText v systému iOS a Android. V předchozích verzích byla třída StageText vytvářena pomocí určitých systémových písem. Díky zavedení této funkce mohou vývojáři v jazyce AS kromě systémových písem pružněji využívat i jiná písma. Je možné používat soubory písem TTF a OTF. Níže jsou uvedeny změny, které je potřeba provést za účelem používání vlastních písem.

 1. Změny požadované v souboru deskriptoru aplikace (XML)

  Poznámka: Přístup k této funkci vyžaduje, aby hodnota Namespace v deskriptoru aplikace byla 24.0 a vyšší.

  <application>
  ...
  ...
  <embedFonts>
     <font>
       <fontName>FontID1</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName1.ttf</fontPath>
     </font>
     <font>
       <fontName>FontID2</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName2.ttf</fontPath>
     </font>
  </embedFonts>
  ...
  ...
  <application>
 2. Změny požadované v kódu jazyka ActionScript

  Vývojáři mohou pro tag fontName zadat libovolnou hodnotu. V níže uvedeném příkladu je to FontID1.

  public function CustomFonts()
  {
     label = new StageText();
     label.fontFamily = "FontID1";
     label.textAlign = "right";
     label.stage = stage;
     label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
  }

  Známé problémy

  • Při balení souboru .apk pomocí aplikace Flash Builder musí vývojář zadat absolutní cestu fontPath.
  • V systému Windows s jazykem Java 1.6 nejsou soubory OTF vykreslovány pro IPA.

Asynchronní odesílání textur pro mobilní zařízení

Až do verze AIR 23 bylo odesílání textur synchronní. Vývojáři proto museli čekat na úspěšné dokončení odeslání nové textury. Od verze AIR 24 lze textury odesílat asynchronně během vykreslování aktuální textury. Tím je zajištěn vyšší výkon uživatelského rozhraní pro aplikace AIR a plynulejší práce uživatelů.

Po úspěšném dokončení asynchronního odesílání textury bude vygenerována událost TEXTURE_READY. Asynchronní odesílání dat textury pro všechny formáty textur je prováděno pomocí následujících dvou nových rozhraní API:

 1. uploadFromBitmapDataAsync( source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync( data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0 )

Tato funkce podporuje pouze normální a obdélníkové textury pro úroveň MIP 0.

Vyhlazení pomocí funkce configureBackBuffer() v systému iOS

Vyhlazování je výhodné používat ke zvýšení vnímané kvality obrazu v aplikacích. Pro systém iOS je nyní dostupné hardwarové vyhlazování MSAA (Multisampling Anti-Aliasing) prostřednictvím metody Contex3D.configureBackBuffer. Tato funkce byla dříve dostupná pro počítače a přehrávač Flash Player. MSAA povolíte tak, že pro metodu configureBackBuffer nastavíte úroveň od 0 do 2. Níže je uvedeno, jak se nastavené hodnoty projeví na vyhlazování:

0=1 dílčí vzorek, bez vyhlazování

1=2 dílčí vzorky, střední kvalita vyhlazování

2=4 dílčí vzorky, vysoká kvalita vyhlazování

Jestliže nastavíteúroveň vyhlazování vyšší než 2, bude úroveň omezena buď na maximální úroveň vyhlazování podporovanou GPU nebo na hodnotu 2.

Poznámka: Tato funkce není v současné době k dispozici v systému Android prostřednictvím metody configureBackbuffer

Předpoklady a závislosti rozhraní API

 1. Vyhlazování není k dispozici v softwarovém režimu vykreslování.
 2. Aplikace využívající vyhlazování bude využívat více paměti GPU, což může mít za následek mírné snížení výkonu.

Poznámka:

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 24.0.0.194
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 24.0.0.194
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 24.0.0.194
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 24.0.0.194
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 24.0.0.194
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 24.0.0.194
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  24.0.0.194
Flash Player pro OS Chrome 24.0.0.194
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player pro Linux pro Chromium – PPAPI 24.0.0.194
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 24.0.0.194
Běhové prostředí AIR pro počítače (Windows) 24.0.0.180
Běhové prostředí AIR pro počítače Mac 24.0.0.180
Běhové prostředí AIR pro Android 24.0.0.180
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro Windows 24.0.0.180
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro počítače Mac 24.0.0.180
Sada SDK prostředí AIR pro Windows 24.0.0.180
Sada SDK prostředí AIR pro počítače Mac 24.0.0.180

Známé problémy

Flash Player

 • V prohlížeči Firefox 49.0.2 byl zaznamenán pokles výkonnosti při povolené funkci asynchronního vykreslování(4197072).

AIR

 • Adobe AIR_64 Helper a ExtendedAppEntry Template64 působí problémy při podepisování kódu vázané aplikace MAC(4189809).
 • [iOS] Při pokusu o přístup k argumentům funkce aplikace havaruje (4117964).
 • TextField: po vytvoření prvního objektu TextField dochází ke zpoždění (4133187).
 • [iOS] Vyhledání třídy DTiPhoneSimulatorSystemRoot za běhu se nezdaří při pokusu o instalaci aplikace v simulátoru systému iOS 10.0 (4186457).
 • Rozhraní nefungují v systému iOS v prostředí AIR23 při sdílení mezisoubory SWF(4194914).

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB17-02 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 24

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 35 tím, že jako další argument kompilátoru předáte kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=35“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si nový souborplayerglobal.swc pro Flash Player 24.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK pro případ, že byste ji chtěli později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 24 SDK.  Uděláte to tak, že sadu AIR 24 SDK rozbalíte do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=35“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 35.  Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 24.

Tvorba pro prostředí AIR 24 Aktualizace na obor názvů AIR 24

Pokud chcete mít přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 24, musíte aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 24. Pokud vaše aplikace nevyžaduje nová rozhraní API prostředí AIR 24 ani jeho chování, nemusíte obor názvů aktualizovat. Přesto všem uživatelům doporučujeme, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 24, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 24. Chcete-li obor názvů aktualizovat, změňteatribut xmlnsv deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/24.0">.

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikací Adobe® Flash Player® a AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze modulu runtime Vylepšení zabezpečení
10. ledna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13. prosince 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.186
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8. listopadu 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26. října 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11. října 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13. září 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14. července 2016 Flash Player (Windows ActiveX) 22.0.0.210  
12. července 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16. června 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro stolní počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online