Poznámky k verzi pro aplikaci Flash Player 26 a prostředí AIR 26

Vítejte v poznámkách k verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 26.

 

8. srpna 2017

V verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

11. července 2017

Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

16. června 2017

V dnešní verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a vyřešili tím problém s některým flashovým obsahem. Pokud vám akce klikání myší nebo přetahování nefungují správně, doporučujeme aktualizovat na dnešní verzi.

 

13. června 2017

V dnešní plánované verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a prostředí AIR. Doplnili jsme důležité opravy chyb, aktualizace zabezpečení a nové funkce.


Způsob aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci. Uživatelé Windows, kteří chtějí aktivovat dialogové okno s oznámením o aktualizaci, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.


Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit. V případě jakýchkoli problémů nám dejte vědět nejlépe tím, že je zadáte do naší veřejné databáze chyb. Pokud potřebujete nápovědu k instalaci nebo používání, navštivte naše komunitní fóra, kde najdete pomoc.

Databáze chyb Adobe – https://tracker.adobe.com/
Fóra aplikace Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Od verze AIR 26 bylo balení sdílených běhových aplikací pro systém Android zakázáno. Díky této změně bude v instalačním balíčku publikovaných aplikací vždy obsažena vázaná kopie běhového modulu, a to bez ohledu na cíl vybraný vývojářem (tj. apknebo apk-captive-runtime). Tato změna nám umožňuje zaměřit testování a vývoj na vázané instalace, které představují vůbec neoblíbenější volbu pro Android.
 
Nástroj Adobe Access byl dosud na platformě Android podporován ve dvou podobách: s HLS streamy jako součást platformy Adobe Primetime TVSDK; a bez podpory HLS jako součást prostředí AIR pro Android. Od verze 21 přestává prostředí Adobe AIR podporovat Adobe Access.  Pokud chcete používat Adobe Access na platformě Android, kontaktujte svého zástupce společnosti Adobe a informujte se o možnosti pořízení licence pro Adobe Primetime, protože v některé budoucí verzi bude z Adobe AIR zcela odebrána podpora nástroje Access a jediným způsobem, jak používat Adobe Access na platformě Android, pak bude platforma Primetime TVSDK.

Opravené problémy

8. srpna 2017

Flash Player

 • Vektorové položky nejsou správně vykreslovány.(FP-4198401).
 • 2.5D natočení nefunguje podle očekávání ve Windows a Chrome pro Mac (FP -4198483)

 

11. července 2017

Flash Player

 • Velikost objektu FileReference a objekt creationDate vyvolají vstupně-výstupní chybu. (FP-4198482)

AIR

 • V běhovém prostředí AIR 26 nefungují akce přetahování správně. (AIR-4198378, AIR-4198374, AIR-4198376, AIR-4198375)
 • Při přetažení prvků do nového seznamu se jejich kopie vytvoří v původním seznamu. (AIR-4198373)
 • NativeDragEvent.NATIVE_DRAG_COMPLETE se v prostředí AIR 26 nespouští. (AIR-4198381)

 

16. června 2017

Flash Player

 • V některých obsazích AS2 nefunguje klikání na tlačítka. (FP-4198473)

 

13. června 2017

Flash Player

 • Metoda removeMovieClip() nefunguje podle očekávání. (FP-4198425, FP-4198400)
 • Aplikace prohlížeče http://catalog.kaientai.cc se neočekávaně ukončí. (FP-4198403)
 • Video se při přehrávání z http://tw.youvivid.com/preview_showcase.asp neočekávaně ukončí. (FP-4198402)
 • Flash Player se při interakci se záložkami webu neočekávaně ukončí. (FP-4198407)
 • [Windows 10] Nesprávný kód CharCode události KeyboardEvent při stisknutí klávesy Shift (nebo Capslock) (FP-4198430)
 • Velikost objektu FileReference a objekt creationDate vyvolají vstupně-výstupní chybu. (FP -4198443)
 • [Windows 10] [Edge] Když je režim celé obrazovky nastaven na interaktivní a zámek myši má hodnotu true, dochází ke zpoždění událostí přesunutí myši.(FP-4198071, FP-4173060)

 

AIR

 • [iOS] Metoda drawViewPortToBitmapData v zobrazení StageWebView vrací prázdný objekt bitmapdata.
 • [iOS] AudioPlaybackMode.VOICE a SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = true nefungují se sluchátky Bluetooth. (AIR-4196360)
 • [Android] StageText nespustí událost ENTER. (AIR-4198260)
 • [iOS] V simulátoru iOS z ADT nelze spustit iPad Pro. (AIR-4198314)
 • [Android] Ikony spouštěcího programu jsou zabaleny v nesprávných umístěních zdrojů. (AIR-4198222)
 • [iOS] V systému iOS se zapnutým antialiasingem nefunguje maskování prostředí Starling. (AIR-4198229)
 • [iOS] Není spuštěna ErrorEvent.ERROR. (AIR-4198355)
 • [iOS] StageText: Nastavení vlastnosti stage po volání metody selectRange() nesprávně přesune fokus na StageText. (AIR-4198296)
 • Při balení aplikace prostředí AIR se zobrazí zpráva „Nelze generovat časové razítko: Chyba připojení“. (AIR-4195221 AIR-4198332, AIR-4172255)

Nové funkce

Přesun na WKWebView pro StageWebView v systému iOS

Prostředí Starling AIR 26: Pro StageWebView v systému iOS nyní v pozadí používáme WKWebView (místo UIWebView), které k vykreslení WebView používá modul WebKit. Další informace o WKWebView naleznete na stránce https://developer.apple.com/reference/webkit/wkwebview. Tato změna nemá přímý vliv na vývojáře ActionScript. Protože však ve WebKit je několik známých chyb, může ve stávajících aplikacích systému iOS dojít ke změně pracovních postupů. Jakékoli nalezené problémy ohlaste na fórech pro prostředí Adobe AIR, abychom je mohli prošetřit.


Tato změna také umožňuje vývojářům ladění obsahu StageWebView v systému iOS. Chcete-li v systému iOS povolit Inspektor webu, postupujte následujícím způsobem:


1. Otevřete aplikaci Nastavení.
2. Klepněte na Safari.
3. Přejděte dolů a vyberte položku Další volby.

Nastavení v aplikaci Safari v systému iOS

4. Zapněte Inspektor webu.

gen_adv_switch_2x

5. Po zapnutí Inspektoru webu připojte své zařízení kabelem USB ke stolnímu počítači. Název zařízení se zobrazí v nabídce Vývojář aplikace Safari.

iPhone_for_development_2x

Funkce ladění Inspektoru webu mohou vývojáři případně využít i v Simulátoru iOS. Chcete-li Inspektor webu v iOS zapnout v aplikaci Nastavení Simulátoru iOS, použijte stejný postup.

Podpora vektorového tisku D2D

Tato funkce vrací zpět vektorový tisk v prohlížeči Microsoft Edge v systému Windows 10 a působivý tisk v aplikaci Internet Explorer v systému Windows 8 v režimu „Mimo proces“. Tato funkce nejen zvýší rychlost tisku, ale také zmenší velikost vstupních dat. V ActiveX v systému Windows 8.1 a novějším byl zpočátku používán smíšený způsob tisku (vektorové GDI a bitmapa D2D). V systému Windows 8.1 a Windows 10 bude nyní vektorový tisk prováděn pomocí rozhraní API D2D. V rozhraních API jazyka ActionScript není žádný rozdíl.

Manipulační program události DeviceRotation pro mobilní prostředí AIR

Při rotaci zařízení se změní rovina, která definuje jeho obrazovku. Tuto změnu lze popsat vektorem rotace, který je určen daty rolování, natáčení, sklonu a kvaternionů. K načtení těchto dat se používá manipulační program události DeviceRotation. Jedním ze scénářů, kde mohou být tato data užitečná, je aktualizace zobrazení sférických videí při rotaci zařízení.

Tento manipulační program události byl zaveden ve verzi AIR 26, v níž jsme přidali novou třídu DeviceRotation, která odesílá událost DeviceRotationEvent na základě činnosti zjištěné pohybovými senzory zařízení, tj. akcelerometrem a gyroskopem.

Objekt DeviceRotation

Uživatel může vytvořit objekt třídy DeviceRotation a získat přístup k jeho vlastnostem nebo registrovat jeho události. Příklad:

var deviceRotation:DeviceRotation = new DeviceRotation();

DeviceRotation.isSupported vrátí hodnotu true, pokud platí následující podmínky:

 • Zařízení má senzory akcelerometr a gyroskop.
 • Zařízení má systém Android verze 4.3 (JELLY_BEAN_MR2) a vyšší.
 • Zařízení má systém iOS verze 4.0 a vyšší.

K objektu DeviceRotation je připojená událost DeviceRotationEvent.UPDATE. Událost se používá v následujících scénářích:

 • Když je pomocí addEventListener přidán nový naslouchací proces.
 • Tato událost je doručena v intervalu určeném zařízením, když se změní hodnota vektoru DeviceRotation.
 • Tato událost je doručena, když přehrávač nezachytí změnu objektu DeviceRotation (například pokud se přehrávač probouzí ze spánku).

Objekt DeviceRotationEvent

Událost aktualizace objektu DeviceRotation je zachycena jako objekt DeviceRotationEvent. Příklad:

private function updateHandler(event : DeviceRotationEvent ) : void { }

Vlastnosti objektu DeviceRotationEvent jsou zpřístupněné jako:

 • Časové razítko - Doba trvání v milisekundách od spuštění aplikace.
 • Rolování podél osy Y - Jednotkou je číslo a hodnotou je úhel ve stupních.
 • Sklon podél osy X - Jednotkou je číslo a hodnotou je úhel ve stupních.
 • Natáčení podél osy Z - Jednotkou je číslo a hodnotou je úhel ve stupních.
 • Kvaternion - Jedná se o pole, které představuje hodnoty kvaternionu ve formátu [w, x, y, z].

Vylepšený profil

Ve verzi AIR 26 zavádíme nový „vylepšený“ profil stage3D pro mobilní prostředí AIR.
Bude to nová konstanta v třídě Context3DProfile. Dostupnost „vylepšeného“ profilu s sebou nese dostupnost AGAL4. Stejný název profilu lze pak použít u metod requestContext3D a requestContext3DMatchingProfiles prostředí Stage3D.

AGAL 4 zavádí nový kód operace „tld“ a nový registr vzorkovače vrcholů „vs“ k načítání textury v programu shader pro vrcholy. Kód operace „tld“ je podobný jako „tex“, který se používá v shaderu pro fragmenty. Na rozdíl od kódu operace „text“ vyžaduje kód operace „tld“ pro parametr hodnotu úrovně podrobností (LOD), protože GPU nepodporuje automatický výpočet úrovně podrobností v shaderu vrcholů.

Nejnovější verze jazyka AGAL je k dispozici na stránce https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils

Načtení textury vrcholů

Díky zavedení nového profilu Stage3D (ENHANCED) je v mobilním prostředí AIR nyní dostupné načtení textury vrcholů. Data textury budou dostupná v shaderu pro vrcholy prostřednictvím jazyka AGAL4 a vylepšeného profilu.

AGAL 4 zavádí nový kód operace „tld“ a nový registr vzorkovače vrcholů „vs“ k načítání textury v programu shader pro vrcholy. Kód operace „tld“ je podobný jako „tex“, který se používá v shaderu pro fragmenty. Na rozdíl od kódu operace „text“ vyžaduje kód operace „tld“ pro parametr hodnotu úrovně podrobností (LOD), protože GPU nepodporuje automatický výpočet úrovně podrobností v shaderu vrcholů.

Použití tld:

tld dst, src, sampler

	
dst: Cílový registr pro pixel textury vzorkovače

src: Registr obsahující souřadnici textury, kde probíhá vzorkování pixelu, a indikátor úrovně podrobností v podobě indexu mapování MIP, které se má použít.

Komponenty XY registru src: Souřadnice textury, kde probíhá vzorkování pixelu. Komponenta se použije k označení strany textury kubické mapy v případě, že textura vrcholů je kubická mapa.

Komponenta w registru src: Index mapování MIP, které se má použít, s rozsahem hodnot od 0 do n - 1, kde n je celkový počet mapování MIP. Nulový index označuje mapování MIP v nejvyšším rozlišení. Zlomková část src.w určuje, nakolik bude vybrané mapování MIP interpolováno další úrovní mapování MIP v nižším rozlišení založeném na filtru mapování MIP (mipnearestnebomiplinear) předaném do shaderu nebo nastaveném prostřednictvím rozhraní API setSamplerStateAt(). Mipnearest používá mapování MIP nebližšího souseda amiplinearpoužívá lineárně filtrované mapování MIP.

Vzorkovač vrcholů „vs“

tld vt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

Výše uvedený příklad kódu načte pixely textury z textury vázané na vzorkovač vrcholů 0 (vs0) do dočasného registru vrcholů 0 (vt0) se souřadnicí textury zadanou v registru atributů vrcholů 0 (va0) a se stavem vzorkovače (<2d, linear,miplinear >) zadaným v shaderu pro vrcholy. Hodnota úrovně podrobností je v příkladu poskytnuta ve va0.w.

Celkový počet dostupnýchvzorkovačůvrcholů bude 4. Součet vzorkovačů vrcholů a fragmentůjeomezen na 16.

Kód operacetldnelze použít uvnitř vzorkovače fragmentů.

K poskytnutí textury pro vzorkovač vrcholů v shaderu pro vrcholy by vývojáři měli použít existující rozhraní API jazyka ActionScript, metoda SetTextureAt().

SetTextureAT(0, texture);

Výše uvedený příklad kódu váže texturu „texture“ na vzorkovač vrcholů 0 (vs0). Toto volání by texturu „texture“ nastavilo navzorkovačfragmentů ve stejném indexu, což jevzorkovač fragmentů0(fs0)v případě, že v shaderu pro fragmenty existuje přístup k fs0.

Stav vzorkovače vrcholů v kódu shaderu pro vrcholy může být přepsán existujícím rozhraním API AS, SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Stejně jako rozhraní API SetTextureAt i výše uvedené volání nastaví stavvzorkovačefragmentů ve stejném indexu, což jevzorkovač fragmentů0 (fs0) v případě, že je fs0 použit v shaderu pro fragmenty.

Anizotropní filtrování není pro vzorkování textury použité v shaderech pro vrcholy dostupné.

Funkci načtení textury vrcholů lze použít pro množství efektů, jako je posunutí mapování, simulace vody, mapování rozpadu atd.

Poznámka:

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 26.0.0.151
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 26.0.0.151
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 26.0.0.151
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 26.0.0.151
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 26.0.0.151
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 26.0.0.151
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  26.0.0.151
Flash Player pro Chrome OS 26.0.0.151
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player pro Linux pro Chromium – PPAPI 26.0.0.151
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 26.0.0.151
Běhové prostředí AIR pro počítače (Windows) 26.0.0.127
Běhové prostředí AIR pro počítače (Mac) 26.0.0.127
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro Windows 26.0.0.118
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro počítače Mac 26.0.0.118
Sada SDK prostředí AIR pro Windows 26.0.0.118
Sada SDK prostředí AIR pro počítače Mac 26.0.0.118

Známé problémy

AIR
 • Žádné

 

Flash Player

 • Žádné

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB17-23 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 26

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 37 tím, že jako další argument kompilátoru předáte kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=37“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si nový soubor playerglobal.swc pro Flash Player 26
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK pro případ, že byste ji chtěli později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 26 SDK.  Uděláte to tak, že sadu AIR 26 SDK rozbalíte do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=37“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 37.  Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 26.

Tvorba pro prostředí AIR 26 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 26

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 26, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 26. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 26 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 26, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 26. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/26.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
8. srpna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11. července 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.137
Běhové prostředí AIR 26.0.0.127
APSB17-21
16. června 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13. června 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Windows 8/10) 26.0.0.120
Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 26.0.0.118
APSB17-17
9. května 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20. dubna 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11. dubna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14. března 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.127
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14. února 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10. ledna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13. prosince 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.186
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8. listopadu 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26. října 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11. října 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13. září 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14. července 2016 Flash Player (Windows ActiveX) 22.0.0.210  
12. července 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16. června 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online