Poznámky k verzi pro aplikaci Flash Player 27 a prostředí AIR 27

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 27.

 

14. listopadu 2017

V verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a zabezpečení.

 

25. října 2017

V této verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitou opravou chyby týkající se obsahu Flex. Doporučujeme všem uživatelům dotčeným touto chybou, aby si tuto aktualizaci nainstalovali.

16. října 2017

V této verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitou opravou zabezpečení. Doporučuje všem zákazníkům, aby aktualizaci svou aplikaci na nejnovější verzi.

 

10. října 2017

V dnešní plánované verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a sadu AIR SDK pro Windows doplněním důležitých oprav chyb.

 

12. září 2017

V dnešní plánované verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a prostředí AIR. Doplnili jsme důležité opravy chyb, aktualizace zabezpečení a nové funkce.


Způsob aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci. Uživatelé Windows, kteří chtějí aktivovat dialogové okno s oznámením o aktualizaci, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.


Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit. V případě jakýchkoli problémů nám dejte vědět nejlépe tím, že je zadáte do naší veřejné databáze chyb. Pokud potřebujete nápovědu k instalaci nebo používání, navštivte naše komunitní fóra, kde najdete pomoc.

Databáze chyb Adobe – https://tracker.adobe.com/
Fóra aplikace Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Aktualizace aplikace Flash Player pro Microsoft Edge a Internet Explorer 11
V případě této měsíční aktualizace aplikace Flash Player, která řeší chyby funkčnosti, nebude aplikace Flash Player pro Microsoft Edge a Internet Explorer v systému Windows 8.1 a Windows 10 aktualizována v úterý, jak je obvyklé, tedy 10. října. Společnost Microsoft vydá tuto aktualizaci později v tomto měsíci.
 
Funkce App Transport Security
V systému macOS 10.11 od společnosti Apple je nově k dispozici funkce App Transport Security (ATS), která vyžaduje, aby aplikace používaly pouze zabezpečené síťové připojení prostřednictvím protokolu HTTPS. Protože se jedná o významnou změnu, společnost Apple umožňuje aplikacím přepsání prostřednictvím klíče NSAllowsArbitraryLoads umožňující nezabezpečená připojení.
 
V sadě AIR SDK 27 budou mít všechny aplikace AIR vytvořené pro systém macOS klíč NSAllowsArbitraryLoads v souboru info.plist automaticky nastavený na hodnotu true. Toto je dočasné řešení. Společnost Apple může během procesu revize vaši aplikaci zamítnout nebo v budoucích aktualizacích operačního systému použití klíče NSAllowsArbitraryLoads zakázat. Doporučujeme, abyste ve svých aplikacích používali bezpečné síťové připojení prostřednictvím protokolu HTTPS.
 
Sdílené běhové prostředí AIR pro systém Android
Od verze AIR 26 bylo balení sdílených běhových aplikací pro systém Android zakázáno. Díky této změně bude v instalačním balíčku publikovaných aplikací vždy obsažena vázaná kopie běhového modulu, a to bez ohledu na cíl vybraný vývojářem (tj. apknebo apk-captive-runtime). Tato změna nám umožňuje zaměřit testování a vývoj na vázané instalace, které představují vůbec neoblíbenější volbu pro Android.

Odstraněné problémy

14. listopadu 2017

Flash Player

 • Funkce LoadMovie ve vrstvách jiných než 0 způsobí narušení přístupu k formulářům Windows vytvořených v jazyce C# (FP-4198533).
 • Flash Player se v některých případech neočekávaně ukončí dříve, než je načten obsah.

 

25. října 2017

Flash Player

 • Selhání aplikace Flash Player po přihlášení k webovému klientu VMWare Vsphere (FP -4198653)

 

10. října 2017

Flash Player

 • Pokud je k dispozici více zvukových zařízení se stejným názvem, zvukové zařízení nelze vybrat (FP-4198585)
 • Při přepínání záložek v prohlížeči Firefox obsah zamrzne (FP-4198571, FP-4198555)
 • Po minimalizaci/obnovení okna prohlížeče Firefox se zastaví vykreslování videa.

AIR

 • [IOS] Po aktualizaci aplikace iTunes na verzi 12.7.0.166 v systému Windows se nezobrazuje seznam zařízení se systémem iOS (AIR-4198467)
 • [iOS] Chyba při instalaci: Při instalaci souboruipana zařízeních se systémem iOS11 pomocí aplikace Flash Builder, Animate CC a příkazového řádku v systému Windows dojde k interní chybě rozhraní API.

 

12. září 2017

Flash Player

 • Stisknutí mezerníku v textovém poli způsobí neobvyklé chování aplikace.(FP-4198253)
 • [Win10] Při přehrávání filmu Flash Player v režimu na celou obrazovku v aplikaci Chrome dochází k posunutí zobrazení kontextové nabídky (FP-4198406)

AIR

 • Při přechodu do režimu na celou obrazovku v systému Windows 8 a novějším aplikace bliká.(AIR-4198437, AIR-4198443)
 • Při pokusu o přesunutí aplikace AIR je pohyb trhaný. (AIR-4198340) Při vyhlazení pomocí vykreslení textury v prostředí Starling se zobrazí zpráva „Chyba 3672: Vytváření vyrovnávací paměti selhalo“ (AIR-4198370)
 • [iOS] Vstupní pozice objektu TextField vykazuje velké odchýlení (AIR-4198324)
 • [Android] Opravy chyb, které souvisí se zabezpečeným soketem v systému Android pro protokol TLS.
 • [Android] Do nástrojeaaptbyl přidán příznak no-version-vectors
 • [tvOS] Chyba 303 nástroje ADT: V balíčku chybí ikona banner320x180.png (AIR -4198396)
 • [iOS] Zvuknefungujepo přehrávání vloženého videa aplikace Youtube (AIR-4198383)
 • [iOS] Zvuk je rušen například příchozím voláním (AIR-4198386)
 • [AndroidTV] TV proužek je nyní povinný pro všechny aplikace Android TV.
 • [iOS] Součástí balíčků s aplikacemi pro iOS je nástroj ADT pro správné podepsání dynamických rozhraní (AIR-4198407)
 • [iOS] Nástroj ADT pro správné podepsání dynamických rozhraní (AIR-4198408)
 • Videotextura se i po odstranění pokouší o přístup k fotoaparátu. (AIR-4198123)

Nové funkce

Podpora rozhraní API jazyka ActionScript pro Správce zvukových zařízení

U verze Flash Player 27 mohou vývojáři nyní vybrat zvukový výstup z jazyka ActionScript pomocí nového rozhraní API jazyka ActionScript – „AudioDeviceManager“. Je zajištěna synchronizace s nastavením zvukového výstupu aplikace Flash Player. S ohledem na ochranu soukromí uživatelů je pro toto API použito omezení UIA (akce vyvolané uživatelem). Rozhraní API může být vyvoláno pouze akcí vyvolanou uživatelem. Pokud není vyvoláno akcí uživatele, dojde v aplikaci Flash Player k chybě běhového prostředí „IllegalOperationError“ s kódem chyby 2176.

Použijte třídu AudioDeviceManager k zobrazení seznamu výstupních zvukových zařízení připojených k systému pomocí vlastnosti deviceNames(). Tento příkaz vrátí seznam připojených zařízení. Index vybraného zařízení z tohoto seznamu pak lze získat pomocí vlastnosti selectedDeviceIndex(). Při změně zvukového výstupu je posluchačům ActionScript rozesílána nová událost u tohoto rozhraní API s názvem AudioOutputChangeEvent.AUDIO_OUTPUT_CHANGE. Událost je rozeslána, pokud uživatel vybere pro zvukové zařízení jiná uživatelská rozhraní nastavení, než jsou použita v aplikaci Flash Player, nastavení obsahu (AudioDeviceManager.selectedDeviceIndex) nebo pokud zařízení do systému přidá nebo z něj odebere. Klient ActionScript může zkontrolovat způsob vyvolání změny zvukového výstupu prostřednictvím třídy „AudioOutputChangeEvent.reason“.

Tyto dva kódy důvodů jsou „AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION“ a „AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE“.

Zde je obecný postup rozhraní API:

 1. Obsah nabízí ovládací prvek, například tlačítko, které označuje, že uživatel má kliknutím vybrat zvukové zařízení.
 2. Jakmile uživatel ovládací prvek vybere, zobrazí se uživateli samostatné uživatelské rozhraní pro zpracování události kliknutí. Pomocí nového rozhraní API AudioDeviceManager uvede seznam názvů zařízení zvukového výstupu a nastavení uživatelského rozhraní funguje.
 3. Jakmile uživatel zařízení vybere, obsah pomocí nového rozhraní API AudioDeviceManager nastaví nové zařízení pro zpracování výběru uživatele.

Ukázkový fragment: 

Přístup k názvům zvukových zařízení dostupných v systému

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var status_ta:mx.controls.TextArea;

status_ta.html = false;
status_ta.setStyle("fontSize", 9);

var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];

status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+newline+newline;
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+newline+newline;

for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) 
{
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+newline;
}

Výběr zvukového výstupního zařízení

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;

Monitorování změny zvukového výstupu

function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
 if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
 [do something]
 } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
 [do something]
 }
}

Výběr zvukového zařízení v aplikaci Flash prostřednictvím rozhraní API AudioDeviceManager funguje pouze v aktuální relaci prohlížeče.Po zavření prohlížeče se nastavení výběru ztratí.Zvuková zařízení vybraná uživatelem se v úložišti aplikace Flash neukládají trvale. Je zodpovědností vývojáře nastavení zvuku uložit a obnovit, pokud to má pro jeho práci význam.Pokud uživatel připojí jiné výchozí zařízení, například sluchátka připojitelná pomocí konektoru USB, zvukový obsah Flash se automaticky přepne do tohoto výchozího zařízení.

Známé problémy:

 1. V systému Linux nemůže přehrávač zvuku Flash a přehrávač zvuku jiného než Flash přehrávat zvuk pomocí stejného zařízení současně. Pokud se zvuk přepne do zařízení, které právě přehrávájiný obsah než Flash,přehrávání zvuku Flash se zastaví.
 2. Přehrávač Flash Player nepřepíná správně mezi zařízenímistejnéhonázvu.

Odeslání asynchronní textury pro prostředí AIR pro stolní počítače

V prostředích AIR do verze 26 bylo odeslání textury v prostředí AIR pro stolní počítače synchronní. Vývojáři proto museli počkat, až je nová textura úspěšně odeslána.

Od verze AIR 27 lze textury odesílat asynchronně během vykreslování aktuální textury. Tím je zajištěn vyšší výkon uživatelského rozhraní pro aplikace AIR a plynulejší práce uživatelů.

Po úspěšném dokončení asynchronního odesílání textury bude vygenerována událost TEXTURE_READY. Asynchronní odesílání dat textury pro všechny formáty textur je prováděno pomocí následujících dvou nových rozhraní API:

 1. uploadFromBitmapDataAsync( source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync( data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0 )

Tato funkce podporuje pouze normální a obdélníkové textury pro úroveň MIP 0.

Povolení rozhraní DirectX 11 pro prostředí AIR pro Windows

Prostředí AIR 26 a starší používala k hardwarově akcelerovanému vykreslování v systému Windows rozhraní DirectX 9. Počínaje verzí 27.0 bude prostředí AIR používat k hardwarově akcelerovanému vykreslování pro systém Windows 8.0 a novější rozhraní DirectX 11.

Pro systém Windows 7 a starší bude hardwarově akcelerovaný obsah nadále používat rozhraní DirectX 9.

Aplikace AIR bude k vykreslení jakékoli hardwarově akcelerovaného obsahu načítat příslušné soubory DLL rozhraní DirectX 11, tj. d3d11.dll. Pokud je hardwarová akcelerace deaktivována nebo hardware není k dispozici, vykreslování se vrátí zpět do režimu softwaru. Pokud příslušný soubor DLL pro rozhraní DirectX 11 v systému chybí, vykreslení se opět vrátí do režimu softwaru.

Tato funkce je podporována verzí SWF 38 a vyšší.

Upgrade sady AIRSDK v systému Mac

Počínaje prostředím AIR 27 je běhové prostředí AIR integrováno v sadě SDK systému Mac 10.12. Funkce App Transport Security (ATS) od společnosti Apple nepovoluje nezabezpečené připojení mezi aplikací a webovými službami. Tato funkce proto zajistí, že všechna připojení k nezabezpečeným webům prostřednictvím objektů Loader, URLLoader budou ukončena a nebudou funkční.

Přidání podpory pro nové jazyky v prostředí AIR Mobile

Počínaje prostředím AIR 27 jsme přidali podporu pro následující jazyky:

finština (fi), indonéština (v), malajština (ms), řečtina (el), thajština (th) a vietnamština (vi)

Poznámka:Aby bylo možné tyto jazyky používat, musí být hodnota Namespace v deskriptoru aplikace 27.0 nebo vyšší.

Ukázkový fragment

<supportedLanguages>fi el in ms th vi</supportedLanguages>
<name>
  <text xml:lang="fi">NameInFinnish</text>
</name>

Poznámka:

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 27.0.0.187
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 27.0.0.187
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 27.0.0.187
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 27.0.0.187
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 27.0.0.187
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 27.0.0.187
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  27.0.0.187
Flash Player pro ChromeOS 27.0.0.187
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player pro Linux pro Chromium – PPAPI 27.0.0.187
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 27.0.0.187
Běhové prostředí AIR pro počítače (Windows) 27.0.0.124
Běhové prostředí AIR pro počítače (Mac) 27.0.0.128
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro Windows 27.0.0.132
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro počítače Mac 27.0.0.128
Sada SDK prostředí AIR pro Windows 27.0.0.132
Sada SDK prostředí AIR pro počítače Mac 27.0.0.128

Známé problémy

Flash Player
 • Při přetažení záložky mimo okno prohlížeče Chrome a zpět nedojde v prohlížeči Chrome k vyvolání události EVENT.ACTIVATE (FP-4198532)
 • Je-li v prohlížeči Firefox vypnutá hardwarová akcelerace, panel nastavení pro Flash Player přestane reagovat

 

AIR

 • [Android] Chyba č. 3672: Vytváření vyrovnávací paměti selhalo při použití drawToBitmapData (Context3D) během používání VideoTexture. (AIR-4198290)
 • [Android] Ze záměru „android.intent.action.SEND“ neobdržena žádná data (AIR-4197491)
 • [tvOS] Instalace aplikace v simulátoru tvOS se nezdaří
 • Pokud se podřízený pohyblivý symbol nachází v dolní části obrazovky, vytváří se artefakty (AIR-4198445)
 • Při kreslení obrazových bodů se vyskytují problémy s bitmapami (AIR-4198453)
 • [iOS] Při použití příznaku -platformSDK nefunguje správně otáčení v aplikaci AIR v systému iOS Beta 3 (AIR-4198406)
 • [iOS] Po spuštění aplikace v simulátoru iOS 11 dochází k jejímu selhání
 • [iOS] Aplikace se v zařízení se systémem iOS 11 připojeném k počítači Mac 10.13 nenainstaluje. Pokud se tento problém vyskytne, odpojte zařízení, znovu jej připojte a postup instalace zopakujte

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB17-33 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 27

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 38 tím, že jako další argument kompilátoru předáte kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=38“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si nový souborplayerglobal.swc pro Flash Player 27.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK pro případ, že byste ji chtěli později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 27 SDK.  Uděláte to tak, že sadu AIR 27 SDK rozbalíte do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=38“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 38.  Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalováno nové sestavení aplikace Flash Player 27.

Tvorba pro prostředí AIR 27 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 27

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 27, musíte aktualizovatsoubor deskriptoru aplikace najmenný prostor 27. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 27 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 27, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 27. Chcete-li obor názvů aktualizovat, změňteatribut xmlnsv deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/27.0">.

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
14. listopadu 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25. října 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16. října 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10. října 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12. září 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 27.0.0.130
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Win) 27.0.0.124
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 27.0.0.128
APSB17-28
8. srpna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11. července 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.137
Běhové prostředí AIR 26.0.0.127
APSB17-21
16. června 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13. června 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Windows 8/10) 26.0.0.120
Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 26.0.0.118
APSB17-17
9. května 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20. dubna 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11. dubna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14. března 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.127
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14. února 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10. ledna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13. prosince 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.186
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8. listopadu 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26. října 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11. října 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13. září 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14. července 2016 Flash Player (Windows ActiveX) 22.0.0.210  
12. července 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16. června 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online