Poznámky k verzi pro aplikaci Flash Player 29 a prostředí AIR 29

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi aplikace Flash Player a prostředí AIR 29.

 

8. května 2018

V verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

13. dubna 2018

V dnešním vydání jsme aktualizovali sadu AIR SDK, abychom vyřešili problém, který má dopad na aplikace odesílané do obchodu aplikací pro systém iOS.  Vývojáři, kteří chtějí publikovat své aplikace v obchodu společnosti Apple, by měli používat tuto aktualizovanou sadu SDK.

 

10. dubna 2018

V verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.

 

13. března 2018

V dnešní plánované verzi jsme aktualizovali aplikaci Flash Player a prostředí AIR. Doplnili jsme důležité opravy chyb, aktualizace zabezpečení a nové funkce.


Způsob aktualizace aplikace Flash Player

Současní uživatelé přehrávače Flash Player, kteří si zaregistrovali automatické aktualizace pomocí volby „Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace (doporučeno)“, obdrží tuto verzi automaticky do 24 hodin od jejího vydání.

Uživatelům, kteří vybrali možnost „Upozornit na instalaci aktualizací“, se během 7 dní od data vydání verze zobrazí dialogové okno upozornění na aktualizaci. Uživatelé Windows, kteří chtějí aktivovat dialogové okno s oznámením o aktualizaci, musí restartovat systém nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Nejnovější verzi aplikace Flash Player si můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat ze stránky https://get.adobe.com/cz/flashplayer.

Zákazníci používající Google Chrome, Internet Explorer nebo Microsoft Edge ve Windows 8.x/10, obdrží aktualizaci prostřednictvím aktualizačních nástrojů společností Google nebo Microsoft.


Jak nás kontaktovat

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit. V případě jakýchkoli problémů nám dejte vědět nejlépe tím, že je zadáte do naší veřejné databáze chyb. Pokud potřebujete nápovědu k instalaci nebo používání, navštivte naše komunitní fóra, kde najdete pomoc.

Databáze chyb Adobe – https://tracker.adobe.com/
Fóra aplikace Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Oznámení

Dostupnost běhového prostředí AIR pro Android v obchodě Google Play
Dne 13. března 2018 přestane společnost Adobe publikovat sdílené běhové prostředí AIR na webu Google Play pro všechna zařízení se systémem Android 4.0 nebo starší.Aplikace AIR, které vyžadují sdílené běhové prostředí, nebudou mít přístup k požadovaným položkám ke stažení z obchodu Google Play z těchto starších systémů.Vývojářům, kterých se to týká, doporučujeme aplikace do 13. března 2018 konvertovat a znovu je publikovat tak, aby používaly vázaný běhový modul.
 
App Transport Security
Počínaje systémem macOS 10.11 společnost Apple zavádí funkci App Transport Security (ATS), která vyžaduje, aby aplikace používaly pouze zabezpečené síťové připojení prostřednictvím protokolu HTTPS. Protože se jedná o významnou změnu, společnost Apple umožňuje aplikacím přepsání prostřednictvím klíče NSAllowsArbitraryLoads umožňující nezabezpečená připojení.
 
V sadě AIR SDK 27 budou mít všechny aplikace AIR vytvořené pro systém macOS klíč NSAllowsArbitraryLoads v souboru info.plist automaticky nastavený na hodnotutrue. Toto je dočasné řešení. Společnost Apple může během procesu revize vaši aplikaci zamítnout nebo v budoucích aktualizacích operačního systému použití klíče NSAllowsArbitraryLoads zakázat. Doporučujeme, abyste ve svých aplikacích používali bezpečné síťové připojení prostřednictvím protokolu HTTPS.
 
Sdílené běhové prostředí AIR pro systém Android
Od verze AIR 26 bylo balení sdílených běhových aplikací pro systém Android zakázáno. Díky této změně bude v instalačním balíčku publikovaných aplikací vždy obsažena vázaná kopie běhového modulu, a to bez ohledu na cíl vybraný vývojářem (tj. apknebo apk-captive-runtime). Tato změna nám umožňuje zaměřit testování a vývoj na vázané instalace, které představují vůbec neoblíbenější volbu pro Android.

Odstraněné problémy

8. května 2018

Flash Player

 • U přechodů ve statických souborech SWF se v aplikaci Flash Player zobrazí zpráva „Film není načtený“ Flash Player (FP-4198806)

 

13. dubna 2018

AIR

 • [iOS] Opraven problém při odesílání aplikací do obchodu Apple App Store kvůli použití neveřejného rozhraní API.

 

10. dubna 2018

Flash Player

 • [Mac] Chyba RTMPS NetConnection.Connect.CertificatePrincipalMismatch (FP-4198784)
 • [Edge] Tlačítko zavření na panelu nastavení aplikace Flash Player přestane reagovat při zvětšení zobrazení.
 • Několik oprav zabezpečení a funkčnosti

 

13. března 2018

Flash Player

 • Je-li v prohlížeči Firefox vypnutá hardwarová akcelerace, panel nastavení pro Flash Player přestane reagovat.
 • Jakmile se třída „by.blooddy.crypto.Base64“ pokusí dekódovat BASE64, aplikace Flash Player se neočekávaně ukončí.(FP-4198772)
 • Chráněný režim v aplikaci Flash Player a asynchronní kreslení v prohlížeči Firefox způsobí, že dojde k inverzi barvy písma.
 • SecureSocket a RTMPS se softwarem OpenSSL neodesílá záhlaví SNI „server_name“.
 • Aplikace Flash Player se prostřednictvím SecureSocket nepřipojí k serveru, který používá protokol pouze verze TLS1.2.

AIR

 • Pokud je bajtové pole připojeno k domainMemory, aplikace AIR se neočekávaně ukončí (AIR-4198585)
 • Je-li v systému High Sierra v nabídce projektu vybrána možnost „Export sestavení vydání“, aplikace Flash Builder se neočekávaně ukončí (aktualizovaný blog)
 • clipboard.dataForFormat vrátí prázdnou hodnotu pro vlastní data ve schránce (AIR-4198553).
 • Funkce drátového modelu v rozhraní Directx 11 nefunguje (AIR-4198597)
 • Pokud systém iOS verze 10 a vyšší přejde do pohotovostního režimu a uživatel pak začne znovu pracovat, obrazovka z poloviny zčerná (AIR-4198539)
 • U náhlavní soupravy Bluetooth nefunguje metoda microphone.getEnhancedMicrophone() v zařízení se systémem iOS (AIR-4198549)
 • [Android] Při odesílání velkých textur nejsou vykresleny úplné textury.(AIR-4198475)
 • V horní části objektu StageWebView v systému iOS 11 se zobrazí neočekávaný okraj (AIR-4198537)
 • Pole InvokeEvent.arguments na zařízení Android je prázdné (AIR-4198552)
 • Okolo okrajů obrazovky zařízení se systémem iOS 11 dochází ke zpoždění odeslání událostí TOUCH (AIR-4198551)
 • StageWebView se nenačítá a nezobrazuje se ani místní obsah HTML (AIR-4198420)
 • Je-li v zařízení Samsung aplikace v režimu na celou obrazovku a zároveň se zobrazuje softwarová klávesnice, zobrazí se stavový řádek (4189175)
 • Při přerušení se zvuk přestane přehrávat, pokud SoundMixer.audioPlaybackMode = AudioPlaybackMode.VOICE a SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice má hodnotu false (4189377)
 • V zařízení se systémem Android vrátí NetworkInfo.isSupported hodnotu TRUE, přestože v deskriptoru aplikace chybí oprávnění (AIR-4198485)
 • Je-li v zařízení Samsung S8 skrytý stavový řádek, dojde k chybě odsazení posunu plochy při fokusu na StageText (AIR-4198421)
 • [iOS] V systému iOS je nesprávné zobrazení StageWebView  (posun osy y) (AIR-4198583)

Nové funkce

Nové typy softwarové klávesnice pro systémy Android a iOS

Počínaje prostředním AIR 29 umožňují TextField a StageText vývojářům nastavit o dva typy softwarové klávesnice více.

 • DECIMAL (DESÍTKOVÁ)
 • PHONE (TELEFON)

Chcete-li tyto nově přidané klávesnice používat, použijte soubor SWF verze 40 nebo vyšší a obor názvů 29.0 nebo vyšší.

var tfKeyBoard:TextField=new TextField();
keyBoard.softKeyboard=SoftKeyboardType.DECIMAL; //Setting SoftKeyboard type as DECIMAL
 
OR
 
var stKeyBoard:StageText = new StageText();
stKeyBoard.softKeyboardType=SoftKeyboardType.PHONE; //Setting SoftKeyboard type as PHONE

Oprávnění pro určování geografické polohy v zařízení se systémem iOS

Počínaje prostředím AIR 29 budou mít vývojáři požadující oprávnění pro určování geografické polohy v systému iOS ve svých aplikacích možnost požádat o oprávnění WHEN_IN_USE (během používání) nebo ALWAYS (vždy) prostřednictvím nové vlastnosti locationAlwaysUsePermission.

Výchozí hodnotou této vlastnosti je false.

Ukázka použití:

private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE permission
 
OR
 
private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.locationAlwaysUsePermission=true; //applicable for iOS11
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE and ALWAYS permission

Poznámka:

1. Pokud v systému iOS verze 11 a novější požádáte nejdříve o oprávnění WHEN_IN_USE, můžete později požádat o oprávnění ALWAYS. Operační systém umožňuje toto provést pouze jednou. Další volání requestPermission() jsou ignorována.

2. V systému iOS verze 10 umožňuje operační systém požádat o oprávnění pouze jednou. Vyžádané oprávnění WHEN_IN_USE/ALWAYS závisí na klíči cocoa přidaném v deskriptoru aplikace. Vlastnost locationAlwaysUsePermission se proto nevztahuje na systém iOS verze 10 a starší.

3. Vývojáři musí přidat klíče cocoa do deskriptoru aplikace podle úrovně oprávnění požadované aplikací.Další informace najdete zde: https://developer.apple.com/documentation/corelocation/choosing_the_authorization_level_for_location_services/requesting_always_authorization

 

Automatické přehrávání médií pro Android a iOS

V prostředí AIR 29 jsme provedli změny funkce "Automatické přehrávání médií pro iOS a Android", která je součástí prostředí počínaje verzí AIR 21.

Nyní byl do konstruktoru StageWebView přidán nový argument mediaPlaybackRequiresUserAction s výchozí hodnotou true. Nastavením tohoto argumentu na hodnotu falsedojde k automatickému přehrávání médií uvnitř StageWebView.

public function StageWebView(useNative:Boolean = false, mediaPlaybackRequiresUserAction:Boolean = true)

V systému iOS bude nastavení vlastnosti mediaPlaybackRequiresUserAction po vytvoření konstruktoru StageWebView nulovou operací a vývojáři budou moci nastavit automatické přehrávání médií pouze prostřednictvím konstruktoru StageWebView.

V systému Android mohou vývojáři nastavit automatické přehrávání médií pomocí vlastnosti mediaPlaybackRequiresUserAction nebo prostřednictvím argumentu konstruktoru.

Upgrade SDK pro Android

V prostředí AIR 29 byla upgradována sada Android SDK v běhovém prostředí AIR. Níže je uveden seznam čísel verzí pro nástroje upgradované v prostředí AIR 29. V nástrojích používaných k vytváření běhového prostředí došlo k důležitým změnám. Pokud zaznamenáte problémy s výkonem nebo funkčností, uveďte je na fórech uživatelů prostředí AIR.

Verze systému Android 8.1
Platforma SDK 27
Nástroj SDK 26.1.1
Nástroj sestavení systému Android 27.0.3
Nástroj platformy 27.0.1
Úložiště podpory pro Android 47.0.0
Úložiště Google pro Android 58
LLDB 3.0
Emulátor pro Android 27.0.5
Plugin Gradle verze pro Android 3.0.1
Multidex jar 1.0.2

Kombinovaná sada SDK prostředí AIR pro 32bitovou a 64bitovou verzi systému Windows

Počínaje prostředím AIR 29 je pro operační systém Windows k dispozici kombinovaná sada AIR SDK pro balení aplikací AIR vázaných na 32bitové a 64bitové verze systému Windows

Rozhodování o architektuře aplikací AIR

Proces balení 32bitových a 64bitových verzí pomocí kombinované sady AIR SDK je odlišný pro aplikaci Adobe Flash Builder a Adobe Animate/adt

 • Balení pomocí aplikace Adobe Animate anástroje adt:

Pomocí aplikace Adobe Animate anástroje adtje tento postup proveden přidáním dalšího tagu <architecture> do aplikace XML. Hodnota tohoto tagu může být „32“ pro balení aplikací AIR vázaných na 32bitové verze nebo „64“ pro balení aplikací AIR vázaných na 64bitové verze.

Tag <architecture> musí být přidán pod tag <application>.

Ukázka app-xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
  <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">
    <id>Sample</id>
    <filename>Sample</filename>
    <architecture>64</architecture>
    <name>Sample</name>
    <versionNumber>0.0.0</versionNumber>
    <initialWindow>
      <content>Sample.swf</content>
      <autoOrients>false</autoOrients>
      <fullScreen>false</fullScreen>
      <visible>true</visible>
    </initialWindow>
  </application>
 • Balení pomocí aplikace Adobe Flash Builder:

Pomocí aplikace Adobe Flash Builder lze tento postup provést tak, že před spuštěním aplikace Adobe Flash Builder přidáte proměnnou AIR_WIN_ARCH prostředí Windows. Hodnota této proměnné může být „32“ pro balení aplikací AIR vázaných na 32bitové verze nebo „64“ pro balení aplikací AIR vázaných na 64bitové verze. Nastavení tagu <architecture> nebude mít při balení aplikace pomocí Adobe Flash Builder žádný vliv. Rozhodnutí bude zcela záviset pouze na hodnotě proměnné prostředí.

Balení sdílené a nativní aplikace AIR nebude žádnou z výše uvedených metod ovlivněno. Tyto aplikace budou v systému Windows nadále podporovány jako 32bitové aplikace. Nebude ovlivněno ani balení aplikací AIR v systému Mac.

Vylepšený profil v prostředí AIR pro stolní počítače

Počínaje verzí AIR 29 bude v prostředí AIR pro systémy Windows 8.1 a novější a Mac OS 10.9 a novější k dispozici vylepšený profil. Pro mobilní zařízení je tento profil je dostupný od verze AIR 26.Lze jej použít v obou metodách requestContext3D i requestContext3DMatchingProfiles.S vylepšeným profilem lze použít jazyk AGAL4.

AGAL4 zavádí nový kód operace„tld“a nový registr vzorkovače vrcholů „vs“ k načítání textury v programu shader pro vrcholy.  „tld“ vyžaduje pro parametr hodnotu úrovně podrobností (LOD), protože GPU nepodporuje automatický výpočet úrovně podrobností v shaderu vrcholů.

Nejnovější verze AGALMiniAssembler je k dispozici zde: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/pull/14/commits/a20d4773459b01e86acceac45240a2b4e88f67e3

Načítání textury vrcholů v prostředí AIR pro stolní počítače

Se zavedením nového profilu Stage3D „ENHANCED“ ve verzi pro stolní počítače je nyní v prostředí AIR pro stolní počítače k dispozici načítání textury vrcholů. Pro mobilní zařízení je načtení textury vrcholů k dispozici počínaje verzí AIR 26. Načtení textury vrcholů bude dostupné počínaje verzí AIR 29 (SWF verze 40). Tato funkce bude podporována v systémech Windows 8.1 a novějších a Mac OS 10.9 a novějších. Funkce závisí na dostupnosti vylepšeného profilu, a nebude proto podporována v systému Windows 7.

Data textury budou dostupná v shaderu pro vrcholy prostřednictvím jazyka AGAL4 a vylepšeného profilu.

AGAL 4 zavádí nový kód operace „tld“ a nový registr vzorkovače vrcholů „vs“ k načítání textury v programu shader pro vrcholy. Kód operace „tld“ je podobný kódu operace „tex“, který se používá v shaderu pro fragmenty. Na rozdíl od kódu operace „tex“ vyžaduje kód operace „tld“ pro parametr hodnotu úrovně podrobností (LOD), protože GPU nepodporuje automatický výpočet úrovně podrobností v shaderu vrcholů. 

tld– použití:

tld dst, src, vzorkovač

dst: Cílový registr pro pixel textury vzorkovače

src: Registr obsahující souřadnici textury, kde probíhá vzorkování pixelu, a indikátor úrovně podrobností v podobě indexu mapování MIP, které se má použít.

Komponenty XY registru src: Souřadnice textury, kde probíhá vzorkování pixelu. Komponenta se použije k označení strany textury kubické mapy v případě, že textura vrcholů je kubická mapa.

Komponenta w registru src: Index mapování MIP, které se má použít, s rozsahem hodnot od 0 do n - 1, kde n je celkový počet mapování MIP. Nulový index označuje mapování MIP v nejvyšším rozlišení. Zlomková část src.w určuje, nakolik bude vybrané mapování MIP interpolováno další úrovní mapování MIP v nižším rozlišení založeném na filtru mapování MIP (mipnearest nebomiplinear) předaném do shaderu nebo nastaveném prostřednictvím rozhraní API setSamplerStateAt(). Mipnearest používá mapování MIP nebližšího souseda amiplinear používá lineárně filtrované mapování MIP.

Vzorkovač vrcholů „vs“

tldvt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

Výše uvedený příklad kódu načte pixely textury z textury vázané na vzorkovač vrcholů 0 (vs0) do dočasného registru vrcholů 0 (vt0) se souřadnicí textury zadanou v registru atributů vrcholů 0 (va0) a se stavem vzorkovače (<2d, linear,miplinear >) zadaným v shaderu pro vrcholy. Hodnota úrovně podrobností je v příkladu poskytnuta ve va0.w.

K dispozici jsou celkem 4 vzorkovače vrcholů. Součet vzorkovačů vrcholů a fragmentů vzorkovačů je omezen na 16.

Kód operacetldnelze použít uvnitř vzorkovače fragmentů.

K poskytnutí textury pro vzorkovač vrcholů v shaderu pro vrcholy musí vývojáři použít existující rozhraní API jazyka ActionScript, metoda SetTextureAt().

SetTextureAT(0, texture);

Výše uvedený příklad kódu váže texturu „texture“ na vzorkovač vrcholů 0 (vs0). Toto volání by texturu „texture“ nastavilo na vzorkovač fragmentů ve stejném indexu, což je vzorkovač fragmentu 0 (FS0) v případě, že v shaderu pro fragmenty existuje přístup k fs0.

Stav vzorkovače vrcholů v kódu shaderu pro vrcholy může být přepsán existujícím rozhraním API AS, SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST);

Stejně jako rozhraní API SetTextureAt i výše uvedené volání nastaví stav vzorkovače fragmentů ve stejném indexu, což je vzorkovač fragmentů 0 (fs0), pokud je vzorkovač fragmentů fs0 používán v shaderu fragmentů.

Anizotropní filtrování není pro vzorkování textury použité v shaderech pro vrcholy dostupné.

Funkci načtení textury vrcholů lze použít pro množství efektů, jako je posunutí mapování, simulace vody, mapování rozpadu atd.

Použití přizpůsobení rozlišení HiDPI v neklientských oblastech

V prostředí AIR 23 byla zavedena podpora zobrazení HiDPI v systému Windows. Funkce umožnila vykreslení lepší kvality při zobrazení obsahu prostředí AIR na obrazovkách HiDPI.

Funkce „Použití přizpůsobení rozlišení HiDPI v neklientských oblastech“ je rozšířením dřívější podpory přizpůsobení rozlišení HiDPI, kdy je v prostředí AIR v systému Windows při dynamické změně hodnoty DPI podporováno přizpůsobení rozlišení neklientských oblastí. Tato funkce pokrývá přizpůsobení rozlišení dialogových oken, prohlížečů souborů a prvků uživatelského rozhraní „neklientských oblastí“, jako jsou záhlaví, nativní nabídky a ikony Windows.

Funkce bude dostupná počínaje prostředím AIR 29 a systémem Windows 10 (Redstone 1) verze 1607.

Prostředí AIR pro stolní počítače – možnost průběžně povolit/zakázat vertikální synchronizaci (vsync)

V prostředí AIR do verze 28 byla rychlost vykreslování vyrovnávací paměti snímků běhového prostředí AIR synchronizována s kmitočtem aktualizace obrazovky zařízení.

V prostředí AIR 29 jsme nabídli vylepšení, kdy uživatel bude mít zvláštní možnost výběru, zda chce synchronizovat kmitočet zobrazení obrazovky zařízení. Funkci synchronizace lze přepínat pomocí vlastnosti přidané do proměnné „vsyncEnabled“ vymezené plochy.

Proměnnou „vsyncEnabled“ lze přepínat na hodnoty true a false výhradně v případě, že událost „VsyncStateChangeAvailabilityEvent“ vrátí hodnotu true.

V počítači se systémem Windows 7 bude u objektu DisplayContext znovu spuštěna událost Event.CONTEXT3D_CREATE vždy, když bude hodnota vsyncEnabled nastavena na true, přičemž může dojít k blikání zobrazení. V počítačích se systémem Windows 8 a novějším a Mac k tomu již nebude docházet.

Prostředí AIR pro stolní počítače – zvýšení limitů paměti grafického procesoru

V prostředí AIR do verze 28 byla maximální velikost paměti grafického procesoru pro odesílání normálních a obdélníkových textur 512 MB. Počínaje verzí AIR 29 beta jsme zvýšili limity paměti grafického procesoru na 2 048 MB. Tyto nové limity budou dostupné u profilu Stage3D „Standard_Extended“ a „Enhanced“. U ostatních profilů bude maximální limit GPU 512 MB.

Tato funkce je dostupná pouze pro 64bitové verze prostředí AIR a pro normální a obdélníkové textury. U kubických textur budou limity paměti stejné jako dříve, tzn. 256 MB.

Prostředí AIR pro stolní počítače – zvýšení limitů textur (pouze beta verze)

V prostředí AIR do verze 28 byla maximální velikost textury podporovaná prostředím AIR 4 096 x 4 096. V prostředí AIR 29 (SWF verze 40) jsme zvýšili limit textury na 8 192 x 8 192 pixelů. Byla zavedena nov vlastnost Context3D::supports8kTexture určená jen pro čtení, která vrací hodnotu true, pouze pokud zařízení podporuje osmitisícové textury.

Tato funkce podporuje pouze vykreslování normálních a obdélníkových textur. Textury jako například kubické, komprimované, komprimované s podporou alfa a videotextury nejsou podporovány. Tato funkce je dostupná v prostředí AIR 64 pro systém Mac a Windows verze 8.1 a novější.

Protože osmitisícové textury jsou poměrně velké, doporučujeme textury odesílat asynchronně.

Poznámka:

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer – ActiveX 29.0.0.171
Flash Player pro Windows pro Firefox – NPAPI 29.0.0.171
Flash Player pro Windows pro Chromium – PPAPI 29.0.0.171
Flash Player pro Mac pro Safari a Firefox – NPAPI 29.0.0.171
Flash Player pro Mac pro Chromium – PPAPI 29.0.0.171
Flash Player pro Windows 8 a 10 pro Internet Explorer a Edge 29.0.0.171
Flash Player pro Mac pro Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player pro Windows pro Google Chrome  29.0.0.171
Flash Player pro ChromeOS 29.0.0.171
Flash Player pro Linux pro Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player pro Linux pro Chromium – PPAPI 29.0.0.171
Flash Player pro Linux pro Firefox – NPAPI 29.0.0.171
Běhové prostředí AIR pro počítače se systémem Windows 29.0.0.112
Běhové prostředí AIR pro počítače Mac 29.0.0.112
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro Windows 29.0.0.122
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR pro počítače Mac 29.0.0.122
Sada SDK prostředí AIR pro Windows 29.0.0.122
Sada SDK prostředí AIR pro počítače Mac 29.0.0.122

Známé problémy

AIR
 • [AIR Win 64] Nástroj Scout považuje 64bitová kaptivní běhová prostředí AIR za x86 (AIR-4198615)
 • [AIR] Trasovací příkazy nejsou v konzole zobrazeny, jsou-li spuštěny pomocí programu ADL(AIR-4198624)
 • Soubory IPA z obchodu s aplikacemi a adhoc soubory IPA nelze nainstalovat na testovací zařízení (AIR-4198628)

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB18-16 Adobe Flash Player

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 29

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 40 tím, že jako další argument kompilátoru předáte kompilátoru ASC 2.0 řetězec „-swf-version=40“.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si nový souborplayerglobal.swc pro Flash Player 29
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/cs/products/flash-builder
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK pro případ, že byste ji chtěli později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 29 SDK.  Uděláte to tak, že sadu AIR 29 SDK rozbalíte do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti). 
 • V seznamu vlevo vyberteActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=40“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 40.  Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Zkontrolujte, že máte v prohlížeči nainstalováno nové sestavení aplikace Flash Player 29.

Tvorba pro prostředí AIR 29 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 29

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 29, musíte aktualizovatsoubor deskriptoru aplikace naobor názvů 29. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 29 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 29, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 29. Chcete-li obor názvů aktualizovat, změňteatribut xmlnsv deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">.

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí modulu runtime

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
8. května 2018 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13. dubna 2018 AIR SDK 29.0.0.122  
10. dubna 2018 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13. března 2018 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 29.0.0.113
Běhové prostředí AIR 29.0.0.112
Sada AIR SDK 29.0.0.112
APSB18-05
6. února 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9. ledna 2018 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12. prosince 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 28.0.0.126
Běhové prostředí AIR 28.0.0.127
Sada AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14. listopadu 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25. října 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16. října 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10. října 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12. září 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 27.0.0.130
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Win) 27.0.0.124
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 27.0.0.128
APSB17-28
8. srpna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11. července 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.137
Běhové prostředí AIR 26.0.0.127
APSB17-21
16. června 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13. června 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Windows 8/10) 26.0.0.120
Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 26.0.0.118
APSB17-17
9. května 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20. dubna 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11. dubna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14. března 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 25.0.0.127
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14. února 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10. ledna 2017 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13. prosince 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 24.0.0.186
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8. listopadu 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26. října 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11. října 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13. září 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14. července 2016 Flash Player (Windows ActiveX) 22.0.0.210  
12. července 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16. června 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12. května 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21. dubna 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12. dubna 2016 Sada SDK prostředí AIR a běhový modul 21.0.0.198  
8. dubna 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7. dubna 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10. března 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9. února 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19. ledna 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1. ledna 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8. prosince 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win a Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10. listopadu 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16. října 2015 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13. října 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21. září 2015 Flash Player (Windows a Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11. srpna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16. července 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14. července 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8. července 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23. června 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9. června 2015 Flash Player (Windows a Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 18.0.0.144
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12. května 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14. dubna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12. března 2015 Flash Player (Windows a Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Sada SDK a běhový modul prostředí AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12. února 2015 Běhový modul prostředí AIR pro počítače (Windows) 16.0.0.273
sada SDK prostředí (Windows a Mac) 16.0.0.292
 
5. února 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13. ledna 2015 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
Běhový modul prostředí AIR pro stolní počítače 16.0.0.245
Sada SDK prostředí AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9. prosince 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11. listopadu 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23. září 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9. září 2014 Flash Player (Windows a Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro stolní počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro stolní počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online