Verze aktuálního vydání běhového prostředí
Nové funkce
Vylepšení zabezpečení
Opravené problémy
Známé problémy
Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.2
Tvorba pro prostředí 3.2
Systémové požadavky
Oznamování problémů
Historie verzí běhového prostředí

4. května 2012. Vítají vás aplikace Adobe® Flash® Player 11.2 a prostředí Adobe® AIR® 3.2. Toto vydání obsahuje opravy problémů týkajících se stability a výkonu.

Verze aktuálního vydání běhového prostředí

 • Flash Player pro počítače: 11.2.202.235
 • Flash Player pro systém Android 4.0: 11.1.115.8
 • Flash Player pro systém Android 2.x, 3.x: 11.1.111.9

 

Nové funkce

 • Stage3D pro prostředí Adobe AIR pro mobilní zařízení


Poskytuje plnou akceleraci pomocí GPU pro systém iOS a Android pomocí stejných rozhraní Stage3D API, které již využíváte na počítači. Další informace o této funkci získáte na webu Adobe Gaming: http://gaming.adobe.com/getstarted/


 • Bezobslužná automatická aktualizace pro systém Windows


Pro aplikaci Flash Player 11.2 je k dispozici automatická aktualizace v systému Windows. Uživatelé tak mohou snadněji a plynuleji aktualizovat na nejnovější verzi aplikace Flash Player.

Vylepšení zabezpečení

Adobe Flash Player pro počítače 11.2.202.235, Flash Player pro systém Android 4.0: 11.1.115.9 a Flash Player pro systém Android 2.x, 3.x: verze 11.1.111.8 zahrnuje bezpečnostní opravy popsané v bulletinu zabezpečení APSB12-09.

Opravené problémy

Žádné

Známé problémy

Flash Player pro počítače

 • Systém Windows: Dlouhá animace se v případě použití myši nebo klávesnice u překrytí Steam pozastaví (3089755).
 • Systém Mac OS: Kurzor myši se při přesunu přes odkazy TLF nezmění na ručičku (3060839).
 • Systém Mac OS: Prostředí Adobe AIR selhává v počítačích Apple nových modelů s verzí 10.7.2 (dočasné řešení naleznetezde).
 • MouseLock a FullscreenSourceRect v režimu celé obrazovky neaktualizují zobrazení (3006724).

Flash Player pro systém Android


 • Při hledání s pozastaveným videem nedojde v zařízeních se systémem Android 4.0 k aktualizaci snímku (2995454).
 • Objekt StageVideo, který používá kodeky On2 a Sorenson, nefunguje v zařízeních se systémem Android 4.0 (3053819).
 • Po odstranění kontextu context3D a vyžádání nového nebo po návratu do aplikace z pozadí vykresluje kontext context3D několik snímků černou barvou (3019048).

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.2


Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, bude nutné předáním dodatečného argumentu kompilátoru do kompilátoru Flex: -swf-version=15 určit jako cíl soubor SWF verze 15. Pokyny jsou uvedeny níže.

Používáte-li sadu Adobe Flex SDK:

 • Stáhněte si pro Flash Player 11.2 nový soubor playerglobal.swc.
 • Stáhněte si sadu Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) z tabulky Flex 4.5 SDK.
 • Nainstalujte sestavu do vašeho vývojového prostředí.
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt ActionScript: Soubor -> Nový -> Projekt ActionScript.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti). V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Pomocí volby 'Configure Flex SDK's' (Konfigurovat sadu Flex SDK) v pravém horním rohu nasměrujte projekt na sestavu Flex 21328. Klikněte na tlačítko OK.
 • Nakonfigurujte svůj projekt tak, aby byl jeho cílem soubor SWF verze 15.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti). V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do zadané položky Další argumenty kompilátoru přidejte: -swf-version=15. Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 15. Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 11.2.

Tvorba pro prostředí AIR 3.2

Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 3.2.

Pokud chcete mít přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 3.2, musíte aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 3.2. Pokud vaše aplikace nevyžaduje nová rozhraní API prostředí AIR 3.2 ani jeho chování, nemusíte obor názvů aktualizovat. Přesto všem uživatelům doporučujeme, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 3.2, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 3.2. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.2">

Stage3D – pokyny pro mobilní zařízení

Pokyny pro vytváření grafiky Stage3D pro mobilní zařízení

 • Přesvědčte se, že je v deskriptoru aplikace zadán režim direct.
 • Přesvědčte se, že je v deskriptoru aplikace nastaven obor názvů na verzi 3.2.
 • Nastavte parametr swf-version na hodnotu 15. Jako referenci pro nastavení správné verze souboru swf pro aplikaci Flash Professional CS 5.5 můžete použít článek na adrese http://kb2.adobe.com/cps/908/cpsid_90810.html.
 • V nastavení kompilátoru v aplikaci Flash Builder pro váš projekt přidejte parametr -swf-version=15.
 • U aplikací pro Android zajistěte v deskriptoru aplikace, že není nastavené oprávnění, pokud nechcete používat fotoaparát.
  Můžete tak učinit okomentováním příslušného řádku v části android manifest v deskriptoru aplikace nebo odstraněním tohoto řádku.
<android>
  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest>
        <!-- remove this permission or comment it out. <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> -->
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>
</android>

Je-li vyžadováno oprávnění android.permission.CAMERA, aplikace musí skládat svou obrazovku s potenciálním obrazem z fotoaparátu v každém snímku obrazovky, a to i tehdy, pokud fotoaparát není používán, což významně ovlivňuje výkon.

Byl zaveden nový tag deskriptoru aplikace, výchozí hodnota je false. Jestliže obsah využívá vyrovnávací paměť pro hloubku nebo šablonu, musíte tento prvek zahrnout do souboru applicationDescriptor.xml s hodnotou true, aby se obsah vykreslil správně. Pokud vytváříte 3D obsah, je velmi pravděpodobné, že tento prvek musíte specifikovat. Není-li v souboru deskriptoru aplikace příznak depthAndStencil nastaven na hodnotu true, vrátí se chyba, pokud se pokusíte pro vyrovnávací paměť nakonfigurovat hloubku a šablonu. Nepovolení vyrovnávacích pamětí pro hloubku a šablonu může zvýšit výkon zařízení s GPU od společnosti Imagination Technologies (včetně všech zařízení se systémem iOS). Pro 2D obsah není nutné v deskriptoru aplikace tento příznak specifikovat, kromě případů, kdy je skutečně nutné použít vyrovnávací paměti pro hloubku a šablonu. Pokud chcete vidět chybu, která bude vyvolána při neshodě mezi tímto příznakem deskriptoru aplikace a obsahem, který se může pokusit použít metoda context3D.configureBackBuffer(), musíte nastavit hodnotu Context3D.enableErrorChecking na hodnotu true.

Příklad deskriptoru aplikace: obsah využívající vyrovnávací paměť pro hloubku nebo šablonu

<initialWindow>
     ... other settings ...
    <depthAndStencil>true</depthAndStencil>
  </initialWindow>

 

 

 • Aplikace musí být schopny zvládnout ztrátu zařízení. Ke ztrátě zařízení dojde, když se podkladový kontext vykreslování GPU stane nedostupným pro aplikaci. Nejjednoduššími způsoby, jak spustit ztrátu zařízení, je stisknutí kombinace kláves Control+Alt+Delete na počítači se systémem Windows, nebo otočení zařízení se systémem Android, na kterém je spuštěna aplikace AIR, jejíž deskriptor obsahuje prvek <autoOrients>true</autoOrients>.   Ke ztrátě zařízení může dojít, když z aplikace odejdete a poté se do ní vrátíte.  Pro testovací účely můžete také ztrátu zařízení spustit voláním metody context3D.dispose().   Ve všech těchto případech musí být vytvořen podkladový kontext GPU a všechny vaše stávající zdroje GPU se stávají neplatnými. Když dojde ke ztrátě zařízení, je spuštěna konstanta Event.CONTEXT3D_CREATE. Aplikace by měla tuto událost zvládnout opětovným nahráním textur a rekonstrukcí vyrovnávacích pamětí rejstříku a vrcholů.   To umožní aplikaci obnovit vykreslování s objekty textur a vyrovnávacích pamětí rejstříku a vrcholů, které jsou platné pro nový kontext GPU.
 •  Shadery pro fragmenty nyní při výpočtech používají přesnost mediump.  Jedná se o změnu oproti minulým verzím, ve kterých byla používána přesnost highp.   Shadery pro vrcholy stále používají přesnost highp. Snížení přesnosti znamená, že pokud shadery pro fragmenty zpracovávají hodnoty mimo rozsah mediump, může dojít k přetečení dostupných bitů v registrech.  Přetečení registru způsobí chyby vykreslování.  V závislosti na čipové sadě můžete efektivně získat vyšší přesnost dat, než je mediump, nelze se však na to spoléhat.  Aby se předešlo chybám, autoři musí zajistit, aby data zpracovávaná shadery pro fragmenty nepřekročila rozsah dat mediump.  Zvlášť opatrně je potřeba postupovat při výpočtu souřadnic textury v shaderu pro fragmenty.
  • Přesnost highp podporuje hodnoty s plovoucí čárkou v rozsahu --2^62 až 2^62 a celočíselné hodnoty v rozsahu --2^16 až 2^16.
  • Přesnost mediump podporuje hodnoty s plovoucí čárkou v rozsahu --2^14 až 2^14 a celočíselné hodnoty v rozsahu --2^10 až 2^10.
 • Překrytí obsahu normální plochy Stage nad Stage3D bylo optimalizováno kombinací všech vykreslení do jediného průchodu.   Rovina Stage se nyní aktualizuje synchronně s rovinou Stage3D.   Synchronní aktualizace znamenají, že pokud používáte normální DisplayObjects překryté nad obsahem Stage3D, nebude se na obrazovce aktualizovat obsah Stage ani Stage3D, dokud není volána funkce Context3D.present ().     Všimněte si, že kdykoli je přítomna třída Context3D, animace založené na normální ploše se vůbec neuskuteční (žádný textový vstup zařízení, žádná animace časové osy atd.), dokud není volána funkce Context3D.present(), odstraněna třída Context3D nebo dokud není vlastnost stage3D.visible nastavena na hodnotu false.   V případě vyvolání chyby skriptu ActionScript je nutné ji zachytit a provést jednu z výše uvedených možností. V opačném případě se zastaví všechny události obrazovky a obsah se jeví jako zablokovaný.

 

Stage3D – Pokyny k výkonu pro mobilní zařízení

 

Všeobecné

 • Čipy ImaginationTech používají pomalý režim přenosu při nahrávání bitmapy na texturu GPU, kdykoli rozměry bitmapy nejsou násobkem 2 nebo nejsou dělitelné číslem 8.   Při vytváření textur je proto potřeba brát v úvahu rozměry bitmapy.
 • Přílišné používání prolnutí alfa na některých GPU způsobuje zpomalení výkonu.  Používejte proto prolnutí alfa jen střídmě.
 • Velká bitmapa používaná jako obrázek na pozadí může být mnohem pomalejší než dlaždicové vyplnění pozadí několika menšími bitmapami.
 • Vyhněte se častým aktualizacím statistik výkonu využívajícím seznam zobrazení (2D).  Aktualizace obsahu 2D s obsahem Stage3D při vysokém kmitočtu snímků ovlivňuje výkon. Frekvence aktualizací 2D by měla být alespoň 100krát nižší než kmitočet snímků obsahu Stage3D. Můžete také zvážit odložení aktualizací 2D až do konce testu nebo snížit frekvenci aktualizací stavu výkonu.
 • Zakažte automatickou orientaci plochy zahrnutím hodnoty <autoOrients>false</autoOrients> do deskriptoru aplikace, kromě případů, kdy je tato funkce vyžadována aplikací. Automatická orientace plochy způsobí ztrátu zařízení, což může vést ke krátké prodlevě obrazovky a jejímu blikání při otáčení zařízení Android. Místo toho zvažte zpracování změny orientace zařízení v logice aplikace.
 • Při měření výkonu byste měli vytvořit balíček swf v režimu k vydání ve formátu souborů apk nebo ipa. Použití souboru swf v režimu ladění může přidat další režii zpracování, která má vliv na výkon.
 • Při měření výkonu také nastavte vlastnost Context3D.enableErrorChecking na hodnotu false. Povolení kontroly chyb má negativní vliv na výkon.

Android

 • V zařízeních s procesorem Tegra2 (například Galaxy Tab 10.1 a Xoom) způsobí nastavení parametru colorDepth v aplikaci na hodnotu 16bit výrazné zvýšení výkonu. Další informace o nastavení parametru colorDepth v aplikaci naleznete na stránce http://help.adobe.com/cs_CZ/air/build/WSfffb011ac560372f-5d0f4f25128cc9cd0cb 7ffc.html#WS54ddc2cc39d08a621542610c132b1bbd829-8000.

iOS

 • Při měření výkonu v systému iOS se ujistěte, že aplikace je kompilována s parametrem -ipa-appstore nebo že je exportována do finálního sestavení, aby byla zajištěna optimalizace výsledného souboru ipa.

ActionScript

 • Při iteraci pole se vyhněte smyčkám „for in“ a „for each“. Použijte smyčku „for“ pomocí indexu v poli.
 • V systému iOS dochází při přístupu k vektorovému objektu, který vyžaduje výpočet indexu během odkazování pole, k mírnému snížení výkonu. Vyhněte se tomuto postupu, pokud je to možné. Například místo vec1[3 + 4] můžete použít vec1[7].
 • Minimalizujte počet přidělovaných objektů. Pokuste se objekty co nejvíce opakovaně používat. Další informace získáte v části Sdružování objektů (http://help.adobe.com/cs_CZ/as3/mobile/WS948100b6829bd5a6-19cd3c2412513c24bce-8000.html) v článku Optimalizace výkonu pro platformu Adobe Flash.

Systémové požadavky

Aktuální systémové požadavky pro přehrávač Flash Player najdete na adrese http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/

Aktuální systémové požadavky pro prostředí AIR naleznete na adrese http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/

Aktuální systémové požadavky aplikace Flash Access (klient a server) naleznete na stránce http://www.adobe.com/products/flashaccess/systemreqs/

Aplikace Flash Player 11.2 má tyto minimální systémové požadavky:

Poznámka:

Počínaje aplikací Flash Player 11.2 nebude společnost Adobe podporovat použití oprav aplikace Flash Player 10.3 pro prohlížeč Internet Explorer 6.

 

Windows

Macintosh  

Linux

Android 

Procesor

Procesor s frekvencí 2,33 GHz nebo rychlejší kompatibilní s řadou x86 nebo procesor Intel® Atom™ s frekvencí 1,6 GHz nebo rychlejší pro zařízení třídy netbook

Procesor Intel® Core™ Duo s frekvencí 1,83 GHz nebo rychlejší

Procesor o rychlosti 2,33 GHz nebo rychlejší, který je kompatibilní se systémem x86, nebo procesor Intel Atom™ 1,6 GHz nebo rychlejší pro zařízení třídy netbook

Procesor ARMv7 s vektorovou jednotkou FPU s minimální frekvencí 550 MHz, hardwarové dekodéry OpenGL ES2.0, H.264 a AAC

Operační systém 

Microsoft® Windows® XP (32bitová verze), Windows Server® 2003 (32bitová verze), Windows Server 2008 (32bitová verze), Windows Vista® (32bitová verze), Windows 7 (32bitová a 64bitová verze)

Mac OS® X 10.6 a Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 nebo novější (32bitová a 64bitová verze), openSUSE® 11.3 nebo novější (32bitová a 64bitová verze), Ubuntu 10.04 nebo novější (32bitová a 64bitová verze)

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 a 4.0

Prohlížeč

Internet Explorer 7.0 a vyšší, Mozilla Firefox 4.0 a vyšší, Google Chrome, Safari 5.0 a vyšší, Opera 11

Safari 5.0 a vyšší, Mozilla Firefox 4.0 a vyšší, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 a vyšší, Google Chrome

Webový prohlížeč systému Android

Paměť

128 MB paměti RAM (pro zařízení třídy netbook se doporučuje 1 GB paměti RAM), 128 MB grafické paměti

256 MB paměti RAM, 128 MB grafické paměti

512 MB paměti RAM, 128 MB grafické paměti

256 MB paměti RAM 

Prostředí AIR 3.2 má tyto minimální systémové požadavky:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Procesor / hardware zařízení

Procesor s frekvencí 2,33 GHz nebo rychlejší kompatibilní s řadou x86 nebo procesor Intel Atom™ s frekvencí 1,6 GHz nebo rychlejší pro zařízení třídy netbook

Procesor Intel® Core™ Duo s frekvencí 1,83 GHz nebo rychlejší

Procesor ARMv7 s vektorovou jednotkou FPU s minimální frekvencí 550 MHz, hardwarové dekodéry OpenGL ES2.0, H.264 a AAC

Přehrávač iPod touch (3. generace), model 32 GB a 64 GB, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Operační systém 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise (včetně 64bitových verzí) s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows 7

Mac OS® X 10.6 a 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 a 3.2

iOS 4.2 a vyšší

Paměť RAM

512 MB paměti RAM (doporučená velikost 1 GB)

512 MB paměti RAM (doporučená velikost 1 GB)

256 MB paměti RAM 

 -

Oznamování problémů

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe Flash Player a prostředí AIR a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

 Historie verzí běhového prostředí

Datum vydání

Verze běhového prostředí

Nové funkce

Zabezpečení

Opravené problémy

13. dubna 2012 Flash Player 11.2.202.233 Žádné Žádné Tisk na místní tiskárně vytváří zbytečně velké tiskové úlohy (3158836).
28. března 2012 Flash Player pro počítače 11.2.202.228
AIR pro počítače 3.2.0.2070
AIR pro mobilní zařízení 3.2.0.2080
Sada AIR SDK 3.2.0.2070
Dekódování videa ve více podprocesech
Nástroj pro provádění aktualizací na pozadí (systém Windows)
Poloha posunu vzhledem k myši a uzamčení
Nová událost zpomalení
Zmírnění omezení ovladačů pro hardwarovou akceleraci na rok 2008
Stage3D pro prostředí AIR pro mobilní zařízení
Optimalizace vytváření balíčků v systému iOS
Podporovaný jazyk v deskriptoru aplikace
APSB12-07 Mac OS: Po zrušené operaci přetažení selhávají následující operace přetažení (3009054).
Mac OS: Překrývající se grafické filtry v některých případech vykreslují nesprávně (3010554).
Rozhraní Netstream API vrací po vyprázdnění vyrovnávací paměti videa po krátkou dobu nesprávnou hodnotu (2737056).
Mobilní zařízení: Objekt zobrazení tvaru třídy AS3 se v režimu GPU renderMode vykresluje odlišně (3060034).

5. března 2012

Flash Player pro počítače 11.1.102.63
 Flash Player pro systém Android (4.0): 11.1.115.7
 Flash Player pro systém Android (2.x, 3.x): 11.1.111.7

 Žádné

APSB12-05

Žádné

15. února 2012

Flash Player pro počítače: 11.1.102.62
Flash Player pro systém Android 4.0: 11.1.115.6
Flash Player pro systém Android (2.x, 3.x): 11.1.111.6

Žádné

APSB12-03

Žádné

16. ledna 2012

Flash Player pro systém Android 4.0: 11.1.112.61
AIR pro Android: 3.1.0.557
Sada AIR SDK (Android): 3.1.0.488

Žádné

Žádné

 Video se v určitých zařízeních se systémem Android 4.0 zobrazuje jako „zelená obrazovka“

19. prosince 2011

AIR pro Android: 3.1.0.556
Sada AIR SDK (Android): 3.1.0.488

Podpora systému Android 4.0 pro prostředí AIR

Žádné

Žádné

15. prosince 2011

Flash Player pro systém Android: 11.1.112.60

Podpora systému Android 4.0 pro aplikaci Flash Player

Žádné

Žádné

12. prosince 2011

Flash Player pro systém Android: 11.1.111.5

Žádné

Žádné

Více oprav chyb přehrávání videa pro dekódování videa

7. listopadu 2011

Flash Player pro počítače: 11.1.102.55
Flash Player pro systém  Android:11.1.102.59 
Prostředí AIR pro počítače a Android:3.1.0.488 
Sada AIR SDK (včetně AIR pro iOS): 3.1.0.488

Podpora systému iOS pro prostředí AIR

APSB11-28

AIR pro iOS
Nelze se připojit pomocí Wi-Fi. 

Proxy server RTMPT a RTMPS

Flash Player pro počítače
Při přepínaní karet v zobrazení na celou obrazovku pomocí klávesových zkratek CTRL+TAB v prohlížeči IE9 je přehrávání videa skryto pod prohlížečem (2965715)

 Flash Player pro systém Android
Problém se streamovaným videem v mobilním telefonu Samsung

Galaxy S2. Přehrává zvuk, nikoli video.
   

Povolení videa s rozlišením 1080p pro zařízení založená na čipové sadě NVidia Tegra 3

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online