V tomto dokumentu je popsán aktualizovaný volitelný zásuvný modul DxfDwg.aip pro aplikaci Illustrator CS3. Uvádí se v něm také požadavky pro instalaci a postup instalace.

Informace o tomto zásuvném modulu DXF/DWG

Tento aktualizovaný zásuvný modul vytváří v aplikaci Illustrator CS3 vrstvy, které odpovídají vrstvám v souboru DFX nebo DWG, a importuje objekty v příslušné vrstvě. Vzhledem k rozdílnému způsobu práce s vrstvami v aplikacích Illustrator a AutoCAD se však může pořadí překrývání objektů po importu souboru DFX nebo DWG pomocí tohoto zásuvného modulu změnit.

Tento volitelný zásuvný modul si nainstalujte pouze v případě, že chcete při otevírání souboru DFX nebo DWG v aplikaci Illustrator CS3 zachovat hierarchii vrstev. Tentozásuvný modullze použít ve všech jazykových verzích a operačních systémech, které splňují minimální systémové požadavky aplikace Adobe Illustrator CS3.

Požadavky pro instalaci

Chcete-li používat zásuvný modul DWF/DWG, je nutné splnit následující požadavky:

 • Musí být nainstalována aplikace Illustrator CS3 13.0 nebo novější.
 • Musí být používán systém Mac OS 1.4.8, Mac OS 10.5, Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows Vista.

Pokyny k instalaci

 1. Stáhněte si zásuvný modul DFX/DWG.

  • Pokud používáte systém Windows, stáhněte si soubor DxfDwg.aip.
  • Pokud používáte systém Mac OS, stáhněte si soubor AiCS3dfx.dmg.
 2. Pokud je spuštěna aplikace Illustrator CS3, ukončete ji.
 3. Pouze v počítači Mac: Připojte soubor AiCS3dxf.dmg, abyste získali přístup k souboru DxfDwg.aip.
 4. V instalační složce aplikace Illustrator CS3 přejděte do složky Illustrator Formats.

  • Výchozí umístění této složky v systému Windows je C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS3\Plug-ins\Illustrator Formats.
  • Výchozí umístění této složky v systému Mac OS je /Applications/Adobe Illustrator CS3/Plug-ins/Illustrator Formats.

  Pokud máte v počítači nainstalovanou jinou než anglickou jazykovou verzi aplikace Illustrator CS3, mohou být uvedené cesty jiné. V takovém případě přejděte do příslušné odpovídající složky.

 5. Odeberte z této složky existující soubor DxfDwg.aip a přesuňte jej do jiné složky, která se nenachází v adresáři aplikace Illustrator. Nestačí, abyste soubor přejmenovali, protože aplikace Illustrator se jej může pokoušet načíst bez ohledu na jeho název či příponu.
 6. Zkopírujte do složky Illustrator Formats nový zásuvný modul DxfDwg.aip.
 7. Spusťte aplikaci Illustrator CS3.