Základním nástrojem pro import externích souborů do dokumentu aplikace Illustrator je příkaz Umístit. Funkce Umístit nabízí nejvyšší úroveň podpory pro formáty souborů, volby umístění a barvu. Poté, co soubor umístíte, můžete ho identifikovat, vybrat, sledovat a aktualizovat pomocí panelu Vazby.

V rámci jedné akce můžete umístit jeden nebo více souborů. Pomocí této funkce můžete vybrat více obrazů a poté je po jednom umístit do dokumentu aplikace Illustrator.

Současné umístění více souborů

 1. Otevřete soubor aplikace Illustrator, do kterého chcete umístit externí soubory a poté klikněte na příkaz Soubor > Umístit.

 2. V dialogu Umístit vyberte pomocí kláves Ctrl (Cmd) nebo Shift (Option) několik souborů.

  Z dostupných datových zdrojů vyberte jeden nebo více souborů, a poté si můžete zobrazit volby importu (pokud je to nutné)
  Z dostupných datových zdrojů vyberte jeden nebo více souborů, a poté si můžete zobrazit volby importu (pokud je to nutné)

  A. Vyberte jeden nebo více souborů B. Zaškrtávací políčko Zobrazit volby importu 
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na položku Umístit. Ukazatel v dokumentu aplikace Illustrator se změní na ikonu načtené grafiky.
  • Zaškrtněte políčko Zobrazit volby importu, a poté klikněte na příkaz Umístit. Dialogové okno Volby importu se zobrazí pro ty datové zdroje, pro které existují v aplikaci Illustrator nastavení importu. Jakmile dokončíte výběr voleb pro jednotlivé datové zdroje, ukazatel se změní na ikonu načtené grafiky.

  Poznámka:

  Nastavení zadaná v dialogu Volby importu určují obraz náhledu datového zdroje, který se zobrazí vedle ukazatele načtené grafiky.

  Změna ukazatele informuje o tom, že je načteno více grafik.
  Změna ukazatele informuje o tom, že je načteno více grafik.

  A. Ukazatel načtené grafiky B. Pozice aktuálně zobrazeného datového zdroje na seznamu načtených grafik C. Celkový počet načtených datových zdrojů D. Miniatura s náhledem aktuálního datového zdroje 
 4. Pomocí kláves šipek vlevo a vpravo můžete procházet seznamem načtených datových zdrojů. Kdykoli stisknete klávesu šipky vlevo nebo vpravo, zobrazí se miniaturní náhled aktuálního datového zdroje.

 5. Chcete-li umístit obraz, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přesuňte ukazatel načtené grafiky na požadované místo v souboru aplikace Illustrator a klikněte. Aktuální datový zdroj bude umístěn v původní velikosti.
  • Přesuňte ukazatel načtené grafiky na požadované místo, a poté přetáhněte ukazatelem načtené grafiky. Aktuální datový zdroj se umístí do obdélníkového ohraničovacího rámečku. Rozměry tohoto obdélníku odpovídají velikosti originálního datového zdroje.
 6. Chcete-li rychle zobrazit a změnit volby importu datového zdroje:

  • Stisknutím klávesy levé nebo pravé šipky si zobrazte náhled načtených datových zdrojů.
  • Jakmile se zobrazí náhled datového zdroje, jehož volby importu chcete změnit, stiskněte klávesu Shift a klikněte myší.
  • Změňte požadované volby a poté klikněte na tlačítko OK.
 7. Chcete-li odstranit načtený a k umístění připravený datový zdroj, přejděte pomocí kláves šipek na tento datový zdroj a stiskněte klávesu Esc.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online