Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Co je funkce synchronizace nastavení?

Aplikace Illustrator uchovává nastavení platná pro aplikaci na místním počítači. Funkce synchronizace nastavení uchovává kopii těchto nastavení ve službě Adobe Creative Cloud. Pokud aktivujete aplikaci Illustrator na jiném počítači, můžete na tomto nově aktivovaném počítači provést synchronizaci nastavení ze služby Creative Cloud.

Poznámka:

V jeden okamžik lze aktivovat aplikaci Illustrator pouze na dvou počítačích.

Pokud tedy používáte totéž Adobe ID a máte aplikaci Illustrator CC spuštěnou na dvou počítačích, můžete synchronizovat nastavení mezi těmito dvěma počítači, abyste na obou měli stejné pracovní nastavení a rozhraní.

Několik příkladů nastavení:

Předvolby

Nastavení dialogu předvoleb atd.

Knihovny

Vzorky barev, stopy, symboly atd.

Přednastavení

PDF, tisk, nastavení týkající se formátu SWF atd.

Pracovní plochy

Umístění různých palet a prvků rozhraní na uložených pracovních plochách.

Další nastavení

Mojikumi, Kinsoku nebo složená písma.

K čemu slouží funkce synchronizace nastavení?

Funkce synchronizace nastavení řeší dva základní uživatelské scénáře:

 • Jeden počítač. Používáte jeden počítač a chcete mít zálohu aktuálního nastavení aplikace Illustrator. Při výměně stávajícího počítače za nový můžete na novém počítači provést synchronizaci nastavení s nastavením dostupným ve službě Creative Cloud.
 • Více počítačů. Používáte více počítačů a potřebujete používat stejné pracovní nastavení na všech počítačích s aktivní aplikací Illustrator.
Poznámka:

V jeden okamžik lze aktivovat aplikaci Illustrator pouze na dvou počítačích.

Jaké jsou předpoklady?

Při synchronizaci nastavení aplikace Illustrator dochází k odesílání veškerých potřebných údajů do služby Creative Cloud, kde jsou uchovávány a odkud jsou stahovány. Funkce synchronizace nastavení vyžaduje:

 • Připojení k internetu
 • Přihlášení ke službě Adobe Creative Cloud nebo přihlášení pro samostatnou aplikaci

Používání funkce synchronizace nastavení

Probíhá funkce synchronizace nastavení automaticky?

Ne. Funkce synchronizace nastavení se spouští ručně. Tuto funkci nelze spouštět automaticky ani jako plánovanou úlohu.

Synchronizace nastavení proběhne vždy po kliknutí na položku Synchronizovat nastavení teď.

Kde se nachází nabídka synchronizace nastavení?

 • [Doporučeno] Klikněte na ikonu v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace Illustrator a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.
 • Klikněte na položku Upravit (Mac: Illustrator) > {AdobeID přihlášeného uživatele} > Synchronizovat nastavení teď.
 • Klikněte na položku Ctrl/Cmd + K > karta Synchronizace nastavení > klikněte na položku Synchronizovat nastavení teď. Když použijete tento postup, poslední nastavení se odešle nebo stáhne. Nejsou použity žádné změny.
Poznámka:

Doporučený způsob použití funkce synchronizace nastavení je kliknout na ikonu v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace Illustrator a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.

Při prvním spuštění aplikace Illustrator

Když spustíte aplikaci Illustrator poprvé na počítači, kde ještě nebyla použita funkce synchronizace nastavení, při otevírání dokumentu budete dotázáni, zda chcete povolit synchronizaci nastavení.

Výzva Nastavení synchronizace při úplně prvním spuštění
Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění. Ve službě Creative Cloud nejsou k dispozici žádná předchozí nastavení aplikace Illustrator

Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění. Ve službě Creative Cloud jsou k dispozici předchozí nastavení aplikace Illustrator
Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění. Ve službě Creative Cloud jsou k dispozici předchozí nastavení aplikace Illustrator

 • Klikněte na položku Synchronizovat nastavení teď, tak provedete první odeslání/stažení nastavení do/z služby Creative Cloud.
 • Chcete-li funkci zakázat, klikněte na položku Vypnout synchronizaci nastavení.
 • Kliknutím na položku Další volby otevřete dialog Předvolby, kde lze nastavit a upravit položky, které se mají synchronizovat.
Poznámka:

Libovolné z těchto nastavení můžete upravit kliknutím na položku Upravit (Mac: Illustrator) > Předvolby > Synchronizace karta Nastavení.

Zajištění synchronizovaného nastavení aplikace Illustrator

 1. Klikněte na ikonu v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace Illustrator a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.

 2. Funkce synchronizace nastavení zkontroluje nejnovější údaje na vašem počítači a ve službě Creative Cloud a zobrazí jeden z následujících dialogů.

  Vyberte akci vhodnou pro váš počítač.

  Dialogové okno synchronizace nastavení

  Co to znamená

  Akce

  Dvě možnosti:

  • Aplikace Illustrator na počítači, který používáte, je synchronizována se službou Creative Cloud.
  • Nastavení byla odeslána / žádná nastavení nebyla stažena

  Není vyžadována žádná akce.

  Nejnovější nastavení byla stažena. Pokud existují nastavení, která se mají odesílat, byla přidána do služby Creative Cloud.

  Kliknutím na položku Použít teď provedete synchronizaci nastavení.

  Nejaktuálnější nastavení aktuálního počítače, služby Creative Cloud a dalšího synchronizovaného počítače se liší.

  Nejnovější nastavení byla stažena. Avšak použití nastavení vyžaduje restartování aplikace Illustrator, aby se změny projevily.

  Chcete-li používat aktuální nastavení, vypněte a znovu zapněte aplikaci. Pokud nejprve potřebujete dokončit jiné úlohy, klikněte na položku Později.

 3. Podle vaší akce v předchozím kroku dojde k aktualizaci aplikace Illustrator a služby Creative Cloud. Pokud však provedete jakékoliv změny nastavení nebo předvoleb aplikace Illustrator, musíte provést synchronizaci před ukončením aplikace Illustrator. 

  Stav synchronizace na stavovém řádku dokumentu
  Stav synchronizace na stavovém řádku dokumentu

Správa synchronizace nastavení

Volby pro synchronizaci nastavení na panelu Předvolby
Aktivujte nebo deaktivujte synchronizaci nastavení, nastavte, co se má synchronizovat a postup pro případ konfliktu.

Nastavení, co se má synchronizovat

 1. Při nastavování synchronizovaných položek postupujte následovně:

  • Klikněte na položku Upravit > {AdobeID přihlášení} > Správa synchronizace nastavení.
  • Klikněte na položku Upravit (Mac: Illustrator) > Předvolby > Nastavení synchronizace.
 2. Pomocí zatržítek určete, která nastavení budou synchronizována.

Řešení konfliktů synchronizace nastavení

Ke konfliktu synchronizace dojde v případě, když systém nedokáže zjistit, jestli chcete zachovat nastavení ze služby Creative Cloud nebo z lokálního počítače, protože od poslední synchronizace došlo ke změně obou těchto nastavení.

Představte si následující scénář. Provedete úpravu předvoleb aplikace Illustrator na svém pracovním počítači a synchronizujete nastavení. Následně upravíte předvolby aplikace Illustrator na svém domácím počítači. Tak máte dvě různá nastavení předvoleb – jedno nové nastavení ve službě Creative Cloud (synchronizované s pracovním počítačem) a novější nastavení na domácím počítači. Pokud se nyní pokusíte synchronizovat nastavení, budete vyzváni, abyste vybrali, která nastavení chcete ponechat.

Oznámení o konfliktu při synchronizaci

 • Synchronizovat místní nastavení: Synchronizovat nastavení z tohoto počítače do cloudu - přepíše verzi v cloudu lokální verzí nastavení.
 • Synchronizovat nastavení z cloudu: Synchronizovat z cloudu do tohoto místního počítače - bude ignorovat změny provedené v lokálních nastaveních a nahradí je nastaveními z cloudu.
 • Zachovat nejnovější soubor: Zachovat nejnovější nastavení podle časového razítka.

Aktivace a deaktivace synchronizace nastavení

 1. Při nastavování synchronizovaných položek postupujte následovně:

  • Klikněte na položku Upravit > {AdobeID přihlášení} > Správa synchronizace nastavení.
  • Klikněte na položku Upravit (Mac: Illustrator) > Předvolby > Nastavení synchronizace.
 2. V oblasti Volby synchronizace vyberte nějakou možnost z rozbalovací nabídky Synchronizace.

Přidávání položek do synchronizace nastavení

Synchronizují se pouze ta nastavení, která jsou načtena nebo použita v aplikaci Illustrator. Nové sady vzorků barev nebo stop zkopírované přímo do složek instalace/nastavení aplikace Illustrator pomocí Průzkumníku nebo prohlížeče Finder nejsou synchronizovány. Aby byly takovéto položky úspěšně synchronizovány, musí být načteny a uloženy v aplikaci Illustrator.

Pokud chcete například synchronizovat novou knihovnu stop, vyberte stopy z panelu Stopy, uložte je jako knihovnu stop z rozbalovací nabídky výchozího umístění.

Položky synchronizované pomocí funkce synchronizace nastavení

Seznam položek synchronizovaných pomocí funkce synchronizace nastavení:

 

Č. Typ položek
Položka
* Vyžadován restart
1 Knihovna Grafické styly
Ne
2 Knihovna
Vzorník Ne
3 Knihovna Stopy štětce Ne
4 Knihovna Symboly Ne
5 Přednastavení Sloučení průhledností Ne
6 Přednastavení Tisknout Ne
7 Přednastavení PDF Ne
8 Přednastavení SWF Ne
9 Přednastavení Perspektivní mřížka
Ne
10 Přednastavení Vektorizace obrazu Ne
11 Přednastavení Nastavení barev Ano
12 Přednastavení Profily proměnné šířky Ne
13 Pracovní plochy   Ano
14 Klávesové zkratky**
  Ne
15 Předvolby Dialog předvoleb Ano
16 Předvolby Profily dokumentů Ne
17 Předvolby Uživatelské slovníky Ano
18 Asijská nastavení Mojikumi Ne
19 Asijská nastavení Kinsoku Ne
20 Asijská nastavení Složená písma Ano

* Vyžadován restart indikuje, že nastavení, která stahujete, obsahují položku vyžadující restartování aplikace Illustrator, aby byla použita stažená nastavení.

** Klávesové zkratky se synchronizují pouze pro stejné platformy, nikoliv mezi platformami Windows a Mac. Řada klávesových zkratek pro Windows a Mac se liší.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.