Poznámka: Nastavení synchronizace jsou v aplikaci Illustrator CC verze 2015 a novějších odebrána. Stávající služba v aplikaci Illustrator CC a CC 2014 bude již brzy deaktivována.

Co je funkce synchronizace nastavení?

Aplikace Illustrator uchovává nastavení platná pro aplikaci na místním počítači. Funkce synchronizace nastavení uchovává kopii těchto nastavení ve službě Adobe Creative Cloud. Pokud aktivujete aplikaci Illustrator na jiném počítači, můžete na tomto nově aktivovaném počítači provést synchronizaci nastavení ze služby Creative Cloud.

Poznámka:

V jeden okamžik lze aktivovat aplikaci Illustrator pouze na dvou počítačích.

Pokud tedy používáte totéž Adobe ID a máte aplikaci Illustrator CC spuštěnou na dvou počítačích, můžete synchronizovat nastavení mezi těmito dvěma počítači, abyste na obou měli stejné pracovní nastavení a rozhraní.

Několik příkladů nastavení:

Předvolby

Nastavení dialogu předvoleb atd.

Knihovny

Vzorky barev, stopy, symboly atd.

Přednastavení

PDF, tisk, nastavení týkající se formátu SWF atd.

Pracovní plochy

Umístění různých palet a prvků rozhraní na uložených pracovních plochách.

Další nastavení

Mojikumi, Kinsoku nebo složená písma.

K čemu slouží funkce synchronizace nastavení?

Funkce synchronizace nastavení řeší dva základní uživatelské scénáře:

 • Jeden počítač. Používáte jeden počítač a chcete mít zálohu aktuálního nastavení aplikace Illustrator. Při výměně stávajícího počítače za nový můžete na novém počítači provést synchronizaci nastavení s nastavením dostupným ve službě Creative Cloud.
 • Více počítačů. Používáte více počítačů a potřebujete používat stejné pracovní nastavení na všech počítačích s aktivní aplikací Illustrator.

Poznámka:

V jeden okamžik lze aktivovat aplikaci Illustrator pouze na dvou počítačích.

Jaké jsou předpoklady?

Při synchronizaci nastavení aplikace Illustrator dochází k odesílání veškerých potřebných údajů do služby Creative Cloud, kde jsou uchovávány a odkud jsou stahovány. Funkce synchronizace nastavení vyžaduje:

 • Připojení k internetu
 • Přihlášení ke službě Adobe Creative Cloud nebo přihlášení pro samostatnou aplikaci

Používání funkce synchronizace nastavení

Probíhá funkce synchronizace nastavení automaticky?

Ne. Funkce synchronizace nastavení se spouští ručně. Tuto funkci nelze spouštět automaticky ani jako plánovanou úlohu.

Synchronizace nastavení proběhne vždy po kliknutí na položku Synchronizovat nastavení teď.

Kde se nachází nabídka synchronizace nastavení?

 • [Doporučeno] Klikněte na ikonu v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace Illustrator a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.
 • Klikněte na položku Upravit (Mac: Illustrator) > {AdobeID přihlášeného uživatele} > Synchronizovat nastavení teď.
 • Klikněte na položku Ctrl/Cmd + K > karta Synchronizace nastavení > klikněte na položku Synchronizovat nastavení teď. Když použijete tento postup, poslední nastavení se odešle nebo stáhne. Nejsou použity žádné změny.

Poznámka:

Doporučený způsob použití funkce synchronizace nastavení je kliknout na ikonu v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace Illustrator a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.

Při prvním spuštění aplikace Illustrator

Když spustíte aplikaci Illustrator poprvé na počítači, kde ještě nebyla použita funkce synchronizace nastavení, při otevírání dokumentu budete dotázáni, zda chcete povolit synchronizaci nastavení.

Výzva Nastavení synchronizace při úplně prvním spuštění
Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění. Ve službě Creative Cloud nejsou k dispozici žádná předchozí nastavení aplikace Illustrator

Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění. Ve službě Creative Cloud jsou k dispozici předchozí nastavení aplikace Illustrator
Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění. Ve službě Creative Cloud jsou k dispozici předchozí nastavení aplikace Illustrator

 • Klikněte na položku Synchronizovat nastavení teď, tak provedete první odeslání/stažení nastavení do/z služby Creative Cloud.
 • Chcete-li funkci zakázat, klikněte na položku Vypnout synchronizaci nastavení.
 • Kliknutím na položku Další volby otevřete dialog Předvolby, kde lze nastavit a upravit položky, které se mají synchronizovat.

Poznámka:

Libovolné z těchto nastavení můžete upravit kliknutím na položku Upravit (Mac: Illustrator) > Předvolby > Synchronizace karta Nastavení.

Zajištění synchronizovaného nastavení aplikace Illustrator

 1. Klikněte na ikonu v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace Illustrator a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.

 2. Funkce synchronizace nastavení zkontroluje nejnovější údaje na vašem počítači a ve službě Creative Cloud a zobrazí jeden z následujících dialogů.

  Vyberte akci vhodnou pro váš počítač.

  Dialogové okno synchronizace nastavení Co to znamená Akce

  Dvě možnosti:

  • Aplikace Illustrator na počítači, který používáte, je synchronizována se službou Creative Cloud.
  • Nastavení byla odeslána / žádná nastavení nebyla stažena

  Není vyžadována žádná akce.
  Nejnovější nastavení byla stažena. Pokud existují nastavení, která se mají odesílat, byla přidána do služby Creative Cloud. Kliknutím na položku Použít teď provedete synchronizaci nastavení.
  Nejaktuálnější nastavení aktuálního počítače, služby Creative Cloud a dalšího synchronizovaného počítače se liší. Viz část věnovaná řešení konfliktů synchronizace nastavení.
  Nejnovější nastavení byla stažena. Avšak použití nastavení vyžaduje restartování aplikace Illustrator, aby se změny projevily. Chcete-li používat aktuální nastavení, vypněte a znovu zapněte aplikaci. Pokud nejprve potřebujete dokončit jiné úlohy, klikněte na položku Později.
 3. Podle vaší akce v předchozím kroku dojde k aktualizaci aplikace Illustrator a služby Creative Cloud. Pokud však provedete jakékoliv změny nastavení nebo předvoleb aplikace Illustrator, musíte provést synchronizaci před ukončením aplikace Illustrator. 

  Stav synchronizace na stavovém řádku dokumentu
  Stav synchronizace na stavovém řádku dokumentu

Správa synchronizace nastavení

Volby pro synchronizaci nastavení na panelu Předvolby
Aktivujte nebo deaktivujte synchronizaci nastavení, nastavte, co se má synchronizovat a postup pro případ konfliktu.

Nastavení, co se má synchronizovat

 1. Při nastavování synchronizovaných položek postupujte následovně:

  • Klikněte na položku Upravit > {AdobeID přihlášení} > Správa synchronizace nastavení.
  • Klikněte na položku Upravit (Mac: Illustrator) > Předvolby > Nastavení synchronizace.
 2. Pomocí zatržítek určete, která nastavení budou synchronizována.

Řešení konfliktů synchronizace nastavení

Ke konfliktu synchronizace dojde v případě, když systém nedokáže zjistit, jestli chcete zachovat nastavení ze služby Creative Cloud nebo z lokálního počítače, protože od poslední synchronizace došlo ke změně obou těchto nastavení.

Představte si následující scénář. Provedete úpravu předvoleb aplikace Illustrator na svém pracovním počítači a synchronizujete nastavení. Následně upravíte předvolby aplikace Illustrator na svém domácím počítači. Tak máte dvě různá nastavení předvoleb – jedno nové nastavení ve službě Creative Cloud (synchronizované s pracovním počítačem) a novější nastavení na domácím počítači. Pokud se nyní pokusíte synchronizovat nastavení, budete vyzváni, abyste vybrali, která nastavení chcete ponechat.

Oznámení o konfliktu při synchronizaci
 • Synchronizovat místní nastavení: Synchronizovat nastavení z tohoto počítače do cloudu - přepíše verzi v cloudu lokální verzí nastavení.
 • Synchronizovat nastavení z cloudu: Synchronizovat z cloudu do tohoto místního počítače - bude ignorovat změny provedené v lokálních nastaveních a nahradí je nastaveními z cloudu.
 • Zachovat nejnovější soubor: Zachovat nejnovější nastavení podle časového razítka.

Aktivace a deaktivace synchronizace nastavení

 1. Při nastavování synchronizovaných položek postupujte následovně:

  • Klikněte na položku Upravit > {AdobeID přihlášení} > Správa synchronizace nastavení.
  • Klikněte na položku Upravit (Mac: Illustrator) > Předvolby > Nastavení synchronizace.
 2. V oblasti Volby synchronizace vyberte nějakou možnost z rozbalovací nabídky Synchronizace.

Přidávání položek do synchronizace nastavení

Synchronizují se pouze ta nastavení, která jsou načtena nebo použita v aplikaci Illustrator. Nové sady vzorků barev nebo stop zkopírované přímo do složek instalace/nastavení aplikace Illustrator pomocí Průzkumníku nebo prohlížeče Finder nejsou synchronizovány. Aby byly takovéto položky úspěšně synchronizovány, musí být načteny a uloženy v aplikaci Illustrator.

Pokud chcete například synchronizovat novou knihovnu stop, vyberte stopy z panelu Stopy, uložte je jako knihovnu stop z rozbalovací nabídky výchozího umístění.

Položky synchronizované pomocí funkce synchronizace nastavení

Seznam položek synchronizovaných pomocí funkce synchronizace nastavení:

 

Č. Typ položek
Položka
* Vyžadován restart
1 Knihovna Grafické styly
Ne
2 Knihovna
Vzorník Ne
3 Knihovna Stopy štětce Ne
4 Knihovna Symboly Ne
5 Přednastavení Sloučení průhledností Ne
6 Přednastavení Tisknout Ne
7 Přednastavení PDF Ne
8 Přednastavení SWF Ne
9 Přednastavení Perspektivní mřížka
Ne
10 Přednastavení Vektorizace obrazu Ne
11 Přednastavení Nastavení barev Ano
12 Přednastavení Profily proměnné šířky Ne
13 Pracovní plochy   Ano
14 Klávesové zkratky**
  Ne
15 Předvolby Dialog předvoleb Ano
16 Předvolby Profily dokumentů Ne
17 Předvolby Uživatelské slovníky Ano
18 Asijská nastavení Mojikumi Ne
19 Asijská nastavení Kinsoku Ne
20 Asijská nastavení Složená písma Ano

* Vyžadován restart indikuje, že nastavení, která stahujete, obsahují položku vyžadující restartování aplikace Illustrator, aby byla použita stažená nastavení.

** Klávesové zkratky se synchronizují pouze pro stejné platformy, nikoliv mezi platformami Windows a Mac. Řada klávesových zkratek pro Windows a Mac se liší.