InDesign CC Server – poznámky k verzi

Vítá vás aplikace Adobe® InDesign® CC Server. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci programu InDesign Server.

Minimální systémové požadavky

Aktualizovaný seznam systémových požadavků najdete na adrese http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

Co je nového

64bitová podpora v systémech Mac a Windows

InDesign CC Server je nyní 64bitová aplikace, která může využívat paměť RAM o velikosti více než 3 GB v systémech Mac i Windows. Díky podpoře 64bitové architektury je obecné zpracování rychlejší a aplikace má k dispozici více paměti RAM.

Podpora neblokující relace

Pokud klient v aplikaci InDesign CS6 Server vyžaduje, aby server zahájil novou relaci, bude relace zablokována, pokud server aktuálně nemá k dispozici volný podproces ve fondu podprocesů. Klient zůstává zablokovaný do zahájení relace a to může znamenat problém pro některé klienty v závislosti na jejich pracovních postupech. Jakmile některý z modulů aplikace vrátí podproces do fondu, bude vybrán nový podproces a relace bude zahájena.

Nyní v aplikaci InDesign CC Server může klient dynamicky komunikovat se serverem bez ohledu na to, zda klient chce být zablokován nebo ne. Klient může navíc nastavit maximální časový limit, po který chce zůstat zablokován.

Pro konfiguraci podpory relace můžete zadat následující dva (volitelné) argumenty příkazového řádku při spouštění serveru:

 • '-noblockss' nebo '/noblockss': pokud je tento argument zadán, bude požadavek BeginSession neblokující. Jestliže tento argument není zadán, server bude pokračovat v práci stejně jako ve starší implementaci CS6. Navíc, u podpory neblokující relace obdrží klient příslušnou chybovou zprávu, pokud relaci nelze zahájit.
 • '-maxwaitss' nebo '/maxwaitss' (v sekundách): Určuje dobu, po kterou je klient ochoten čekat na zahájení relace. Výchozí doba čekání je 3 sekundy. Pokud je relace zahájena před uplynutím maximální doby čekání na serverovém konci, bude volání vráceno klientovi. Proto tento čas představuje maximální dobu, po kterou klient musí čekat.

Žádný limit pro cestu během exportu HTML

Ve verzi CS6 a starších je název souboru prostředku omezen na 31 znaků a znaky překračující tento limit jsou v názvu ořezány. Tento limit je nyní v aplikaci InDesign CC Server odstraněn.

Kompatibilita s protokolem IPv6 u všech komponent

V aplikaci CS6 nejsou některé komponenty nebo moduly kompatibilní s protokolem IPv6. U těchto komponent je nastavena kompatibilita s protokolem IPv6. Aplikace InDesign CC Server je nyní zcela kompatibilní s protokolem IPv6.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Instalace písem

Instalátor aplikace InDesign CC Server instaluje písma do výchozího systémového adresáře písem. Mnoho z těchto písem jsou novějšími verzemi písem instalovaných aplikací InDesign CS6 Server. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře.

Výchozím systémovým adresářem písem je:

Mac: /Library/Fonts

Windows: :\Windows\Fonts

Starší písma budou uložena do nového adresáře:

Mac: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: :\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Tento nový adresář bude zároveň obsahovat soubor nazvaný „Read Me.html“, který bude vypisovat uložená písma a čísla verzí nových a starých souborů písem.

Starší písma můžete přeinstalovat vymazáním souborů nových písem z výchozího systémového adresáře písem a přesunutím starých souborů zpět do tohoto adresáře.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Další možnosti instalace/odinstalace

Aplikaci InDesign CC Server je před zahájením používání nutné aktivovat. Pokud je váš počítač on-line, aktivace se provede automaticky při instalaci. Musíte uvést své Adobe ID a sériové číslo zobrazené instalátorem. Dokud nedojde k aktivaci software, bude se vám zobrazovat chyba „Adobe InDesign Server není řádně licencován a nyní se ukončí.

Pokud váš počítač není připojený k internetu, stáhněte si aplikaci Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Získat seriálové číslo a software aktivovat můžete pomocí aplikace APTEE. Aplikaci APTEE si můžete stáhnout ze stránky Creative Suite Enterprise Deployment.

Poznámka:

Při odinstalaci v režimu offline zůstane software aktivovaný. Během odinstalace by musel být počítač online, aby došlo k deaktivaci, v opačném případě ztratí aktivační číslo.

Aktivace zkušební verze pomocí aplikace APTEE

Pro aktivaci zkušební verze si stáhněte a nainstalujte aplikaci Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Zkušební verzi můžete používat po dobu 90 dní.

 1. V terminálu nebo okně konzole zadejte:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. Jakmile je zkušební veze úspěšně aktivovaná, zobrazí se následující zpráva:

Úspěšné spuštění zkušební verze

Návratový kód = 0

Sériové číslo získejte pomocí aplikace APTEE (online)

Abyste mohli provést následující proceduru, váš počítač musí být on-line.

 1. V terminálu nebo okně konzole zadejte:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<sériové číslo> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<sériové číslo> --adobeid=<email>

 2. Pokud se získání sériového čísla zdařilo, zobrazí se následující zpráva:

Návratový kód = 0

  Získání sériového čísla pomocí aplikace APTEE (offline)

  Pokud váš počítač je off-line, můžete získat sériové číslo a aktivovat svůj software následujícím postupem. Budete potřebovat přístup k zařízení připojenému k internetu. Vytvořte kód požadavku a odešlete jej. Tím získáte kód odezvy. Zadejte kód odezvy a získejte sériové číslo pro aktivaci vašeho softwaru

  1. V terminálu nebo okně konzole zadejte: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<sériové číslo>. Vytvořený kód požadavku si poznamenejte.
  2. Na zařízení připojenému k internetu přejděte na adresu www.adobe.com/go/getactivated_cz a klepněte na volbu Vytvořit kód odezvy.
   1. Přihlaste se svým Adobe ID
   2. V kroku 1 zadejte vytvořený kód požadavku
   3. Zadejte sériové číslo
   4. Klepněte na volbu Vytvořit kód odezvy. Kód odezvy si poznamenejte.
  3. Vraťte se k výchozímu počítači a do okna terminálu/konzole zadejte:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<sériové číslo> --responsecode=<kód odezvy> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<sériové číslo> --responsecode=<kód odezvy> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. Jakmile se podaří získat sériové číslo a provést aktivaci, zobrazí se následující zpráva:

  Návratový kód = 0

  Známé problémy

  Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy ke všem aplikacím Creative Cloud.

  • Systém Mac 10.6 vykazuje nevrácení systémových prostředků při spuštění aplikace InDesign Server. (#3535491)
  • Funkce Ukončit instanci nefunguje u IP adres protokolu IPv6. (#3139916)
  • Aktualizace externího odkazu automaticky neaktualizuje umístěné objekty. (#3142118)
  • Aplikace InDesign Server se zhroutí při načítání položek stránky do kolektoru obsahu. (#3492892)
  • Složka IOR se nepoužívá, pokud její cesta obsahuje lokalizovaný znak. (#3494531)
  • Aplikace InDesign Server se zhroutí při aktualizaci odkazů po horizontální změně měřítka nadřízené položky (rámce obsahujícího obrázek). (#3490304)
  • Při použití příkazu ‘-help’ se nabídka nápovědy vytiskne na konzole dvakrát. (#3576587)

  Péče o zákazníky

  Služby zákazníkům

  Služby zákazníkům společnosti Adobe poskytují pomoc s informacemi o výrobku, prodeji, registraci a jinými netechnickými problémy. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe, navštivte stránky Adobe.com pro svou oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Kontaktovat.

  Volby plánu podpory a technické zdroje 

  Pokud potřebujete technickou pomoc pro svůj produkt, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/go/support_cz. Oddělení péče o zákazníky můžete kontaktovat na stránce http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/.

  Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování problémů patří znalostní báze společnosti Adobe, uživatelská fóra Adobe, aplikace Adobe Support Advisor a další.  Ke stažení online neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

  Logo Adobe

  Přihlaste se ke svému účtu.