Úprava voleb tiskových barev pro přesahy

Úprava hodnot neutrální denzity tiskových barev

Nastavením hodnot neutrální denzity (ND) tiskových barev, které použije vybraná funkce pro vytváření přesahů, můžete určit přesné umístění přesahů. Výchozí hodnoty ND pro výtažkové barvy jsou založeny na hodnotách neutrální denzity ve vzornících výtažkových barev, které odpovídají platným standardům v různých částech světa. Jazyková verze určuje, kterému standardu tyto hodnoty odpovídají. Například hodnoty ND pro americkou a kanadskou verzi odpovídají hodnotám denzity tiskových barev podle standardu SWOP (Specifications for Web Offset Publications), publikovaného nadací GATF (Graphic Arts Technical Foundation of North America). Můžete nastavit neutrální denzity výtažkových barev tak, aby odpovídaly tiskovým standardům v jiných částech světa.

Funkce pro vytváření přesahů odvozuje hodnoty ND pro přímé barvy z jejich ekvivalentů CMYK. Pro většinu přímých barev jsou hodnoty ND jejich ekvivalentů CMYK dostatečně přesné pro správné vytvoření přesahů. Přímé tiskové barvy, které nelze snadno simulovat pomocí výtažkových barev, například metalické barvy a laky, mohou vyžadovat úpravu hodnoty ND tak, aby pro ně funkce vytváření přesahů mohla vytvořit správné přesahy. Zadáním nových hodnot můžete zajistit, že se tisková barva, která je viditelně tmavší nebo světlejší, tímto způsobem rozpozná i v modulu pro vytváření přesahů; automaticky se pak použije odpovídající umístění přesahu.

Příslušnou hodnotu neutrální denzity pro danou tiskovou barvu můžete získat od své komerční tiskárny. Nejpřesnější metoda určení hodnoty ND tiskové barvy je změření vytištěného vzorku barvy komerčním denzitometrem. Odečtěte „V“ neboli vizuální denzitu tiskové barvy (nepoužívejte výtažkové filtry). Pokud se hodnota liší od výchozího nastavení, zadejte novou hodnotu do textového pole ND.

Poznámka:

Změna neutrální denzity přímé barvy ovlivní pouze způsob vytváření přesahů pro tuto barvu. Nezmění se vzhled této barvy v dokumentu.

Při nastavování hodnot ND se řiďte těmito pravidly:

Metalické a neprůhledné tiskové barvy

Metalické (kovové) tiskové barvy jsou obvykle tmavší než jejich ekvivalenty CMYK, zatímco neprůhledné tiskové barvy překrývají všechny tiskové barvy pod nimi. Obecně byste měli nastavit hodnoty ND pro metalické i pro neprůhledné přímé barvy mnohem vyšší než jsou jejich výchozí hodnoty, abyste zajistili, že se tyto přímé barvy nerozšíří.

Poznámka:

Nastavení barvy na Neprůhledná nebo na Neprůhledná ignorovat v nabídce Typ v okně Správce tiskových barev zabrání tomu, aby se neprůhledná tisková barva rozšířila přes ostatní barvy, pokud druhá neprůhledná tisková barva nemá vyšší hodnotu ND.

Pastelové tiskové barvy

Tyto tiskové barvy jsou obvykle světlejší než jejich výtažkové ekvivalenty. Hodnoty ND těchto tiskových barev budete možná muset nastavit nižší než jsou jejich výchozí hodnoty, aby se zajistilo, že se rozšíří do sousedních tmavších barev.

Ostatní přímé tiskové barvy

Některé přímé barvy, například tyrkysová nebo neónová oranžová, jsou podstatně tmavší nebo světlejší než jejich ekvivalenty CMYK. Zda tomu tak je můžete zjistit porovnáním vytištěných vzorků skutečných přímých tiskových barev s vytištěnými vzorky jejich ekvivalentů CMYK. Podle potřeby pak můžete nastavit ND přímé tiskové barvy na vyšší nebo nižší hodnotu.

Přizpůsobení přesahů pro speciální tiskové barvy

Použití určitých tiskových barev vyžaduje speciální ohledy při vytváření přesahů. Pokud například používáte v dokumentu lak, nebudete chtít, aby tento lak ovlivnil vytváření přesahů. Pokud ale přetiskujete určité oblasti zcela neprůhlednou tiskovou barvou, nemusíte vytvářet přesahy pro prvky pod ní. Pro tyto situace jsou k dispozici volby tiskových barev. Pokud vám poskytovatel předtiskových služeb nedoporučí změnu těchto nastavení, je obvykle nejlepší neměnit výchozí nastavení.

Poznámka:

Speciální tiskové barvy a laky použité v dokumentu mohly být vytvořeny smícháním dvou přímých barev nebo smícháním přímé barvy s jednou nebo více výtažkovými tiskovými barvami.

 1. Otevřete okno Správce tiskových barev a vyberte tiskovou barvu, která vyžaduje speciální zacházení.
 2. V poli Typ zvolte jednu z následujících voleb, a pak klikněte na OK:

  Normální

  Použijte pro tradiční výtažkové barvy a většinu přímých barev.

  Průhledná

  Použijte pro průhledné tiskové barvy, aby se vytvořily přesahy pro objekty pod nimi. Tuto volbu použijte pro laky a pro barvy vyznačující obrysy vyseknutí.

  Neprůhledná

  Použijte pro husté, neprůhledné tiskové barvy, abyste zabránili vytváření přesahů spodních barev, ale povolili vytvoření přesahů podél okrajů této tiskové barvy. Tuto volbu použijte pro metalické tiskové barvy.

  Neprůhledná ignorovat

  Použijte pro husté, neprůhledné tiskové barvy, abyste zabránili vytváření přesahů spodních barev a zabránili vytváření přesahů podél okrajů této barvy. Tuto volbu použijte pro takové barvy, jako jsou metalické barvy a laky, které nežádoucím způsobem ovlivňují ostatní tiskové barvy.

Nastavení pořadí vytváření přesahů

Pořadí vytváření přesahů odpovídá pořadí, ve kterém se tisknou tiskové barvy při komerčním tisku, ale neodpovídá pořadí, ve kterém se vytvářejí výtažky ve výstupním zařízení.

Pořadí vytváření přesahů je obzvláště důležité, když tisknete více neprůhledných barev, jako jsou například metalické tiskové barvy. Neprůhledné tiskové barvy s nižšími hodnotami pořadí se rozšíří pod neprůhledné barvy s vyššími hodnotami pořadí. Tento proces zabrání rozšíření poslední použité tiskové barvy, a přesto se vytvoří dobré přesahy.

Poznámka:

Neměňte výchozí pořadí vytváření přesahů bez předcházející konzultace se svým poskytovatelem předtiskových služeb.

 1. Otevření okna Správce tiskových barev. Ve sloupci Pořadí v seznamu tiskových barev se zobrazí současné pořadí vytváření přesahů.
 2. Vyberte tiskovou barvu, zadejte novou hodnotu v poli Pořadí vytváření přesahů a pak stiskněte tabulátor. Pořadové číslo vybrané tiskové barvy se změní a odpovídajícím způsobem se změní také ostatní pořadová čísla.
 3. Podle potřeby opakujte předcházející krok pro různé tiskové barvy a pak klikněte na OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.