Adobe Advertising Cloud | Popis produktu


Platné od: 27. dubna 2020

Co je Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud je multiplatformová platforma, která nabízí zákazníkům možnost plánovat, nakupovat, spravovat a optimalizovat: DSP, reklamní a televizní reklamní kampaně a využívat dynamické reklamní šablony pro poskytování relevantního obsahu reklamy koncovým uživatelům.

Produkty a služby  

Metrika licence

Typ služby

Adobe Advertising Cloud Creative: OD Tech Fee Zobrazení ceny za tisíce zobrazení (CPM) Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud Creative: projekt OD informačního kanálu / šablony Paušál Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Výstava  

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Na vyžádání  

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD vícekanálový Hrubá cena za médium za rok Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Soukromé poskytování inteligentních reklam podle zásob  

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Kampaň v jednom médiu

Hrubá cena za médium za uvedené období mediální kampaně

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Důkaz konceptu

Hrubá cena za médium za uvedené období

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Důkaz konceptu výstavy

Hrubá cena za médium za uvedené období

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Jednoduchá samoobslužná reklama – video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Jednoduchá reklama s plnou obsluhou – video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Jednoduchá samoobslužná reklama – výstava

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Jednoduchá reklama s plnou obsluhou – výstava

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Služby správy kampaně 

Hrubá cena za médium za rok

Profesionální služby vztahující se výhradně ke službám na vyžádání  

Adobe Advertising Cloud DSP: Kreativní služby – statické/překryvné

Paušál

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Kreativní služby – interaktivní

Paušál

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Kreativní služby – úprava videa

Paušál

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Kreativní služby – další revize

Paušál

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Výstava bezpečnosti značky

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video bezpečnosti značky

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Hodnocení digitální reklamy Nielsen (OCR)

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Údaje o cílení

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Cílení tématu: výstava

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Cílení tématu: video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Filtr bezpečnosti značky Peer39 – video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Blokování podvodů Peer39 – video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Předběžná nabídka dvojitě ověřené bezpečnosti značky

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Předběžná nabídka dvojitě ověřeného blokování podvodů

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Filtr předběžné nabídky bezpečnosti značky integrální vědy o reklamě – video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Filtr předběžné nabídky blokování podvodů integrální vědy o reklamě – video

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Integrální věda o reklamě: zpráva o zobrazitelnosti

Náklady na tisíc (CPM) zobrazení

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud OD Jedna televizní kampaň

Hrubá cena za médium za uvedené období televizní kampaně

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud Search: OD

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud Search: OD Důkaz konceptu

Jednorázový nákup 90denního důkazu konceptu

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud Search: Správa médií

Hrubá cena za médium za rok

Profesionální služby vztahující se výhradně ke službám na vyžádání

Adobe Advertising Cloud TV 

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud Studie o přidružení třetí strany Paušál Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud Studie značek Paušál Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud OD Adresovatelný reporting dat Paušál Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM v Advance Náklady na tisíc (CPM) zobrazení Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM v nedoplatcích Náklady na tisíc (CPM) zobrazení Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD Poplatek za přímou fakturační platformu v Advance Hrubé náklady na média na uvedené období Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD Poplatek za přímou fakturační platformu v nedoplatcích Hrubé náklady na média na uvedené období Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD Poplatek za platformu v Advance Hrubé náklady na média na uvedené období Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD Poplatek za platformu v nedoplatcích Hrubé náklady na média na uvedené období Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: OD TV Poplatek za přidělení Hrubé náklady na média na uvedené období Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud TV: Poplatky za plánování služeb Hrubé náklady na média na uvedené období Na vyžádání

Definice

  • „Kampaň“ znamená kombinaci jedné nebo více šablon s jednou nebo více sbírkami reklamních materiálů spojených dohromady běžnou myšlenkou, tématem nebo cílem, jak je uvedeno číslem nebo názvem přiděleným společností Adobe nebo zákazníkem.
  • „Projekt informačního kanálu / šablony“ znamená jeden z následujících projektů společnosti Adobe:

(A)  (1) Vytvoření jedné nové šablony a (2) provedení všech služeb nezbytných k vytvoření jedné nové kampaně, která využívá tuto novou šablonu;

(B) (1) Vytvoření jedné nové šablony pro použití s existující kampaní a (2) provedení všech služeb nezbytných pro vložení nové šablony do stávající kampaně;

(C) Plnění všech služeb potřebných k vytvoření jedné nové kampaně, která používá (1) jednu existující šablonu a (2) novou kolekci či kolekce reklamních materiálů; nebo

(D)  Výkon všech služeb nutných k uvedení nové kolekce reklamních materiálů do stávající kampaně, která využívá existující šablony.

  • „Hrubé náklady na media“ jsou čisté náklady na média plus technologický/servisní poplatek.
  • „Zobrazení“ je jedno zavolání na server služby na vyžádání.
  • „Čisté náklady na média“ znamená:

(A)   skutečná částka za médium utracená v účtech vlastněných zákazníkem, kde je odpovědností zákazníka uzavírat smlouvy s mediálními partnery a platit jim, a to včetně určení za fakturační nesrovnalosti, nebo

(A)    náklady spojené s nákupem médií zákazníkem prostřednictvím účtů vlastněných společností Adobe, kde je odpovědností společnosti Adobe uzavírat smlouvy s mediálními partnery a platit jim, a to včetně určení za fakturační nesrovnalosti.

  • „Poplatek za službu platformy“ znamená servisní poplatek za licenci společnosti na cloudové reklamní služby Adobe Advertising Cloud TV služeb na vyžádání.
  • „Technologický/servisní poplatek“ znamená jednotkovou cenu vypočtenou jako procenta z hrubé ceny za médium zakoupené zákazníkem.  Pokud si například zakoupí média v hrubé částce 10 000 $ a jednotková cena je 30 %, pak je hrubá cena za médium 10 000 $, technologický/servisní poplatek 3 000 $ a čistá cena za médium je 7 000 $.  
  • „Jednotková cena“ znamená cenu vyjádřenou v procentech z hrubé ceny za médium.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?