Adobe Advertising Cloud | Popis produktu


S účinností od 2. srpna 2021

Co je to Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud je multiplatformová platforma, která nabízí zákazníkům možnost: (1) plánovat, nakupovat, spravovat, měřit, analyzovat a optimalizovat: displej, video, nativní/mobilní/zvukové prostředí, hledání a propojené televizní reklamní kampaně, stejně jako (2) využívat dynamické reklamní šablony pro poskytování relevantního obsahu reklamy koncovým uživatelům.

Produkty a služby  

Metrika licence

Typ služby

Předplatné služby AMS (strategie a metriky pro reklamy) pro Adobe Advertising Cloud: digitální řešení Za uvedené období Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud Creative Zobrazení ceny za tisíce zobrazení (CPM) Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud Creative: informační kanál/šablona Paušál Na vyžádání
Adobe Advertising Cloud: vlastní tvůrčí řešení Dle uvedených podmínek nebo za paušální poplatek (je-li k dispozici) Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP

Hrubá cena za média za rok nebo dle podmínek objednávky (podle toho, jaká forma je pro vás relevantní)

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: soukromé poskytování inteligentních reklam podle zásob  

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: jednoduchá reklama Náklady na tisíc (CPM) zobrazení Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud DSP: Služby správy kampaně 

Hrubá cena za médium za rok

Profesionální služby vztahující se výhradně ke službám na vyžádání  

Adobe Advertising Cloud Search

Hrubá cena za médium za rok

Na vyžádání

Adobe Advertising Cloud Search: Správa médií

Hrubá cena za médium za rok

Profesionální služby vztahující se výhradně ke službám na vyžádání

Adobe Advertising Cloud Search: bezplatná příprava Paušál Na vyžádání

Definice

  • „Kampaň“ znamená kombinaci jedné nebo více šablon s jednou nebo více sbírkami reklamních materiálů spojených dohromady běžnou myšlenkou, tématem nebo cílem, jak je uvedeno číslem nebo názvem přiděleným společností Adobe nebo zákazníkem.
  • „Projekt informačního kanálu / šablony“ znamená jeden z následujících projektů společnosti Adobe:

(A)  (1) Vytvoření jedné nové šablony a (2) provedení všech služeb nezbytných k vytvoření jedné nové kampaně, která využívá tuto novou šablonu;

(B) (1) Vytvoření jedné nové šablony pro použití s existující kampaní a (2) provedení všech služeb nezbytných pro vložení nové šablony do stávající kampaně;

(C) Plnění všech služeb potřebných k vytvoření jedné nové kampaně, která používá (1) jednu existující šablonu a (2) novou kolekci či kolekce reklamních materiálů; nebo

(D)  Výkon všech služeb nutných k uvedení nové kolekce reklamních materiálů do stávající kampaně, která využívá existující šablony.

  • „Hrubé náklady na media“ jsou čisté náklady na média plus technologický/servisní poplatek.
  • „Zobrazení“ je jedno zavolání na server služby na vyžádání.
  • „Čistá cena za médium“ znamená:

(A)   skutečná částka za médium utracená v účtech vlastněných zákazníkem, kde je odpovědností zákazníka uzavírat smlouvy s mediálními partnery a platit jim, a to včetně určení za fakturační nesrovnalosti, nebo

(A)    náklady spojené s nákupem médií zákazníkem prostřednictvím účtů vlastněných společností Adobe, kde je odpovědností společnosti Adobe uzavírat smlouvy s mediálními partnery a platit jim, a to včetně určení za fakturační nesrovnalosti.

  • „Technologický/servisní poplatek“ znamená jednotkovou cenu vypočtenou jako procenta z hrubé ceny za médium zakoupené zákazníkem.  Pokud si například zakoupí média v hrubé částce 10 000 $ a jednotková cena je 30 %, pak je hrubá cena za médium 10 000 $, technologický/servisní poplatek 3 000 $ a čistá cena za médium je 7 000 $.  
  • „Jednotková cena“ znamená cenu vyjádřenou v procentech z hrubé ceny za médium.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?