Adobe Experience Manager On-premise Software | Popis produktu

S účinností od 30. července 2020

Co je Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites“)?

AEM Sites je platforma pro správu obsahu a prostředí, která slouží pro poskytování digitálního prostředí zákazníkům prostřednictvím různých kanálů. AEM Sites umožňuje organizacím vytvářet a spravovat digitální prostředí různého rozsahu ve všech kanálech.

Produkty a služby Metrika licence Nasazení
AEM Sites Za balíček AEM Sites Base Package Software ve vlastních prostorách
Doplňky:
Další instance Za instanci Software ve vlastních prostorách
Uživatelé Pro každého uživatele Software ve vlastních prostorách
Commerce Integration Framework Za nasazení Software ve vlastních prostorách a služby na vyžádání
AEM Assets Za instanci Software ve vlastních prostorách
Dynamic Media  Zobrazení stránky za měsíc Služby na vyžádání
Personalized Media Roční zobrazení stránky Služby na vyžádání
Brand Portal Za uživatele portálu Brand Portal Služby na vyžádání
Smart Content Services Za balíček Smart Content Services Base Package Služby na vyžádání
AEM Screens Standard Za přehrávač Software ve vlastních prostorách
AEM Screens Premium Za přehrávač Software ve vlastních prostorách

AEM Sites: Omezení produktu

1.  AEM Sites

Licencování.  Pro každé nasazení AEM Sites musí být licencován samostatný balíček AEM Sites Base Package. Produkt AEM Sites zahrnuje použití funkcí multimediální knihovny produktu AEM Assets. Produkt AEM Sites neobsahuje licence pro uživatele, které musejí být licencovány samostatně.

2.  Doplňky produktu AEM Sites

Další instance. Další instance lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Sites Base Package, a nelze je používat nezávisle za účelem výkonu jakýchkoli funkcí AEM Sites.

Uživatelé. Uživatelské licence lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Sites Base Package.  

Commerce Integration Framework. Službu Commerce Integration Framework lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Sites Base Package. Při integraci na platformě pro elektronický obchod třetích stran zahrnuje služba Commerce Integration Framework použití služeb na vyžádání I/O Runtime. Zákazník je oprávněn používat funkce Commerce dodávané se softwarem Adobe Experience Manager On-premise Software.

AEM Assets. Instance AEM Assets lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Sites Base Package. Použití produktu AEM Assets je omezeno na podporu systému správy webového obsahu.

  • Pro AEM Sites:
    • Když je použita funkce sdílení datových zdrojů, instance AEM Assets musí být licencována v množství odpovídajícím celkovému počtu instancí Author a Publish nasazených v rámci nasazení AEM, kde je funkce AEM Assets nebo jakákoli její část používána nebo byla dříve aktivována (i když není nepřetržitě používána); nebo 
    • když funkce sdílení datových zdrojů použita není, instance AEM Assets musejí být licencovány v množství odpovídajícím celkovému počtu instancí Author nasazených v rámci nasazení AEM, kde je funkce AEM Assets nebo jakákoli její část používána nebo byla dříve aktivována (i když není nepřetržitě používána). 

Dynamic Media. Produkt Dynamic Media lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován základní balíček AEM Sites. Produkt Dynamic Media je poskytován s 1 terabajtem agregovaného úložiště na vyžádání. Přístup k některým funkcím zahrnutým v produktu Dynamic Media může být poskytován prostřednictvím alternativních rozhraní, která mohou nést označení Adobe Scene7 nebo Dynamic Media Classic. Společnost Adobe může dle vlastního uvážení aktualizovat označení alternativních rozhraní a konsolidovat tyto funkce do jediného přístupového rozhraní. Pokud má produkt Dynamic Media licenci jako doplněk k produktu AEM Sites, může zákazník přistupovat k produktu AEM Assets a používat jej v prostředí AEM Sites pouze pro zákaznický obsah, který má být dodán pomocí produktu Dynamic Media.

Personalized Media. Produkt Personalized Media lze přidat pouze do nasazení AEM, kde byl licencován balíček AEM Sites Base Package a doplněk AEM Assets. Produkt Personalized Media je poskytován se 60 gigabajty agregovaného úložiště na vyžádání. Funkci Dynamic Media zahrnutou v produktu Personalized Media (při licencování nezávisle na produktu Dynamic Media) lze použít pouze k tomu, aby mohl zákazník používat komponenty Visual Configurator a 1:1 Templates produktu Personalized Media. Přístup k některým funkcím zahrnutým v produktu Personalized Media může být poskytován prostřednictvím alternativních rozhraní, která mohou nést označení Adobe Scene7 nebo Dynamic Media Classic. Společnost Adobe může dle vlastního uvážení aktualizovat označení alternativních rozhraní a konsolidovat tyto funkce do jediného přístupového rozhraní.

Brand Portal. Produkt Brand Portal lze přidat pouze do nasazení AEM, kde byl licencován balíček AEM Sites Base Package a doplněk AEM Assets. Produkt Brand Portal je poskytován s 10 terabajty agregovaného úložiště založeného na službách na vyžádání pro každého zákazníka bez ohledu na počet licencovaných uživatelů portálu Brand Portal. Každý uživatel portálu Brand Portal, který se přihlásí k uživatelskému rozhraní Brand Portal během 12měsíčního licenčního období, se počítá jako jeden uživatel portálu Brand Portal.

Smart Content Services. Balíček Smart Content Services Base Package lze přidat pouze do nasazení AEM, kde byl licencován balíček AEM Sites Base Package a doplněk AEM Assets. Použití služeb Smart Content Services je omezeno na maximálně 2 miliony označených obrázků za rok. Každý zpracovaný a označený duplicitní obrázek se bude počítat jako samostatný označený obrázek.

AEM Screens Standard. Produkt AEM Screens Standard lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Sites Base Package. Produkt AEM Screens Standard smí být používán pouze ke správě obrazového a video obsahu předávaného z produktu AEM Screens do přehrávače v naplánovaných časech a datech. Produkt AEM Screens Standard nezahrnuje oprávnění spravovat inteligentní, interaktivní, přizpůsobený nebo dynamický obsah. Produkt AEM Screens Standard je licencován za přehrávač a musí být licencován v množství odpovídajícím celkovému počtu přehrávačů, kde je funkce AEM Screens Standard nebo jakákoli její část používána nebo byla dříve aktivována (i když není nepřetržitě používána). AEM Screens Standard nezahrnuje žádné přehrávače ani integraci, údržbu a provoz přehrávačů.

AEM Screens Premium. Produkt AEM Screens Premium lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Sites Base Package. AEM Screens Premium zahrnuje všechny možnosti produktu AEM Screens Standard a umožňuje také použití ke správě inteligentního, interaktivního, přizpůsobeného nebo dynamického obsahu, který může vyžadovat automatické určování, zda zobrazit dynamický obsah. Produkt AEM Screens Premium je licencován za přehrávač a musí být licencován v množství odpovídajícím celkovému počtu přehrávačů, kde je funkce AEM Screens Premium nebo jakákoli její část používána nebo byla dříve aktivována (i když není nepřetržitě používána). AEM Screens Premium nezahrnuje žádné přehrávače ani integraci, údržbu a provoz přehrávačů. Produkt AEM Screens Premium zahrnuje funkce umožňující použití přehrávačů pro interaktivní nebo dotykové aplikace.
 

AEM Sites: definice

Nasazení AEM znamená nezávislou instanci Author nebo propojený cluster instancí Author s libovolným počtem připojených instancí Publish.

Balíček AEM Sites Base Package znamená 1 instanci Author, 1 instanci Publish a neomezený počet instancí Dispatcher.

Roční zobrazení stránky znamená součet zobrazení stránky během období 12 měsíců.

Funkce sdílení datových zdrojů znamená podskupinu funkcí AEM Assets, která usnadňuje distribuci digitálních datových zdrojů zákazníka uložených v produktu AEM Assets do interních a externích skupin prostřednictvím „stránky sdílení datových zdrojů“ (tj. stránky, která slouží k vyhledávání datových zdrojů na základě souvisejících metadat).  Přístup ke stránce sdílení datových zdrojů není omezen na uživatele.

Instance Author znamená prostředí, kde mohou uživatelé zadávat a spravovat obsah webových stránek zákazníka.

Uživatel portálu Brand Portal je osoba, která může používat uživatelské rozhraní Brand Portal nebo k němu přistupovat. Licence uživatelů portálu Brand Portal nelze používat souběžně (tj. stejné přihlašovací ID nesmí být používáno více než jedním uživatelem nebo počítačem ve stejném okamžiku) nebo více uživateli.

Instance Dispatcher znamená prostředí pro nástroj mezipaměti nebo vyrovnávání zatížení dynamického prostředí tvorby obsahu webu. Pro ukládání do mezipaměti slouží instance Dispatcher jako součást serveru HTTP, která do mezipaměti ukládá co nejvíce statického webového obsahu a přistupuje k modulu rozvržení webu co nejméně. V roli vyrovnávání zatížení distribuuje instance Dispatcher zatížení mezi různými instancemi v clusteru.

Instance znamená jednu kopii produktu On-premise Software instancovanou a spuštěnou v rámci procesu virtuálního stroje v rámci jednoho fyzického nebo virtuálního počítačového prostředí. Každá instance může být určena jako instance Author nebo instance Publish, každá však bude počítána samostatně jako jedna instance.

Knihovna médií znamená následující funkce dostupné v produktu AEM Assets k použití na úrovni jednotlivých digitálních datových zdrojů: ukládání digitálních datových zdrojů za účelem podpory systému správy obsahu zákaznického webu; správu vlastností metadat na kartě základních vlastností; přístup k funkcím časové osy (včetně zobrazení komentářů, správy verzí datových zdrojů, spouštění pracovních postupů a zobrazování aktivit); přidávání komentářů pomocí ikony vkládání poznámek; správu statických interpretací; sdílení souborů Creative Cloud prostřednictvím odkazu ke sdílení. Použití jakýchkoli jiných funkcí AEM Assets vyžaduje úplnou licenci produktu AEM Assets.

Zobrazení stránky znamená jedno zobrazení e-mailu nebo stránky webu, včetně zobrazení obrazovky aplikace, stavů obrazovky aplikace, mobilních webových stránek a stránek sociálních sítí.  Zobrazení stránky se počítají při každém načtení nebo obnovení webové stránky, načtení aplikace nebo vykreslení či zobrazení obsahu prostřednictvím otevřeného nebo zobrazeného e-mailu, které spustí aktivitu ve zdrojové službě.

Přehrávač znamená počítač s digitálními médii, na kterém je nainstalována aplikace AEM Screens pro účely správy obsahu a prostředí na připojeném zobrazovacím panelu. Jeden přehrávač může ovládat až 25 displejů a nelze ho použít k předávání vysílání na více displejů.

Primární volání serveru znamená každé zobrazení stránky, odkaz ukončení, stažení, odkaz zákazníka nebo jinou událost na webových stránkách zákazníka do takové míry, do jaké zákazník označí, umožní označení nebo zapříčiní označení takových zobrazení stránek, odkazů ukončení, stažení, vlastních odkazů a dalších událostí pro účely přístupu a používání produktu Adobe Analytics Essentials pro Sites. Každé označené zobrazení stránky, odkaz ukončení, požadavek kontejneru kampaně, stažení, vlastní odkaz nebo jiná událost se započítají jako jedno primární volání serveru.

Instance Publish znamená prostředí, které zpřístupňuje obsah zamýšlené cílové skupině zákazníka.

Balíček Smart Content Services Base Package umožňuje přístup ke službám Smart Content Services.

Uživatel má význam stanovený ve všeobecných podmínkách, ale zahrnuje také jednotlivce, kteří mohou k produktům a službám přistupovat programově (například prostřednictvím rozhraní API) za jakýmkoli účelem.

Visual Configurator je technologie okamžitého vykreslování obrazu, která zákazníkovi nabízí řešení vizuální konfigurace online pro účely personalizace a přizpůsobení, jako je vykreslování barev, textur, povrchů, vzorů, monogramů či gravírování na obrázcích nebo scénách s produkty v reálném čase. Zákaznická licence produktu Visual Configurator obsahuje 10 instancí produktu Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates znamená dynamicky sestavovaný a poskytovaný, plně přizpůsobený bohatý multimediální obsah (např. bannery a e-maily) cílený na návštěvníky stránek. 

Co je Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets“)?

AEM Assets je nástroj pro správu digitálních datových zdrojů, který je integrován do platformy Adobe Experience Manager a umožňuje zákazníkovi sdílet a distribuovat digitální datové zdroje. Uživatelé mohou spravovat, ukládat a přistupovat k obrázkům, videím, dokumentům, zvukovým klipům a multimediálnímu obsahu pro použití na webu, v tisku a pro digitální distribuci.

Produkty a služby Metrika licence Nasazení
AEM Assets Za balíček AEM Assets Base Package Software ve vlastních prostorách
Doplňky:
Další instance Za instanci Software ve vlastních prostorách
Uživatelé Pro každého uživatele Software ve vlastních prostorách
Dynamic Media Zobrazení stránky za měsíc Služby na vyžádání
Personalized Media Roční zobrazení stránky Služby na vyžádání
Image Authoring Workstation Za instanci Software ve vlastních prostorách
Brand Portal Za uživatele portálu Brand Portal Služby na vyžádání
Smart Content Services Za balíček Smart Content Services Base Package Služby na vyžádání
AEM Screens Standard Za přehrávač Software ve vlastních prostorách
AEM Screens Premium Za přehrávač Software ve vlastních prostorách

AEM Assets: omezení produktu

1.  AEM Assets

Licencování. Pro každé nasazení AEM Assets musí být licencován samostatný balíček AEM Assets Base Package.  Produkt AEM Assets neobsahuje licence pro uživatele, které musejí být licencovány samostatně. Produkt AEM Assets nezahrnuje používání funkcí Content Fragments, Experience Fragments a Content Services.

Funkce sdílení datových zdrojů. Použití funkce sdílení datových zdrojů vyžaduje instanci Publish.  Funkce produktu AEM Sites určené k použití s funkcí sdílení datových zdrojů mohou být použity pouze pro konstrukci vlastního mediálního portálu, který usnadní sdílení datových zdrojů zákazníkem.

2.  Doplňky k produktu AEM Assets

Další instance. Další instance lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package, a nelze je používat nezávisle za účelem výkonu jakýchkoli funkcí AEM Assets.

Uživatelé. Další uživatelské licence lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package. 

Dynamic Media. Produkt Dynamic Media lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován základní balíček AEM Assets. Produkt Dynamic Media je poskytován s 1 terabajtem agregovaného úložiště na vyžádání. Přístup k některým funkcím zahrnutým v produktu Dynamic Media může být poskytován prostřednictvím alternativních rozhraní, která mohou nést označení Adobe Scene7 nebo Dynamic Media Classic. Společnost Adobe může dle vlastního uvážení aktualizovat označení alternativních rozhraní a konsolidovat tyto funkce do jediného přístupového rozhraní.

Personalized Media. Produkt Personalized Media lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package. Produkt Personalized Media je poskytován se 60 gigabajty agregovaného úložiště na vyžádání. Funkci Dynamic Media zahrnutou v produktu Personalized Media (při licencování nezávisle na produktu Dynamic Media) lze použít pouze k tomu, aby mohl zákazník používat komponenty Visual Configurator a 1:1 Templates produktu Personalized Media. Přístup k některým funkcím zahrnutým v produktu Personalized Media může být poskytován prostřednictvím alternativních rozhraní, která mohou nést označení Adobe Scene7 nebo Dynamic Media Classic. Společnost Adobe může dle vlastního uvážení aktualizovat označení alternativních rozhraní a konsolidovat tyto funkce do jediného přístupového rozhraní.

Image Authoring Workstation. Instance Image Authoring Workstation lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package. Zákazník nesmí instalovat produkt Image Authoring Workstation na žádný server, sdílený nebo hostovaný systém, který umožňuje zpřístupnění produktu Image Authoring Workstation více počítači nebo používání více uživateli.

Brand Portal. Produkt Brand Portal lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package. Produkt Brand Portal je poskytován s 10 terabajty agregovaného úložiště založeného na službách na vyžádání pro každého zákazníka bez ohledu na počet licencovaných uživatelů portálu Brand Portal. Každý uživatel portálu Brand Portal, který se přihlásí k uživatelskému rozhraní Brand Portal během 12měsíčního licenčního období, se počítá jako jeden uživatel portálu Brand Portal.

Smart Content Services. Balíček Smart Content Services Base Package lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package. Použití služeb Smart Content Services je omezeno na maximálně 2 miliony označených obrázků za rok. Každý zpracovaný a označený duplicitní obrázek se bude počítat jako samostatný označený obrázek. Zákazník se může rozhodnout odesílat označené obrázky ke zpracování do služby Smart Content Services. Zákazník bere na vědomí, že takové zpracování umožní službám Smart Content Services poznat a blíže napodobit jeho metodiku označování při zpracovávání budoucích obrázků.

AEM Screens Standard. Produkt AEM Screens Standard lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Package. Produkt AEM Screens Standard smí být používán pouze ke správě obrazového a video obsahu předávaného z produktu AEM Screens do přehrávače v naplánovaných časech a datech. Produkt AEM Screens Standard nezahrnuje oprávnění spravovat inteligentní, interaktivní, přizpůsobený nebo dynamický obsah. Produkt AEM Screens Standard je licencován za přehrávač a musí být licencován v množství odpovídajícím celkovému počtu přehrávačů, kde je funkce AEM Screens Standard nebo jakákoli její část používána nebo byla dříve aktivována (i když není nepřetržitě používána). AEM Screens Standard nezahrnuje žádné přehrávače ani integraci, údržbu a provoz přehrávačů. Produkt AEM Screens Standard zahrnuje funkci AEM Sites pouze k usnadnění zákazníkova používání produktu AEM Screens Standard. 

AEM Screens Premium. Produkt AEM Screens Premium lze přidat pouze do nasazení AEM, kde je licencován balíček AEM Assets Base Package. AEM Screens Premium zahrnuje všechny možnosti produktu AEM Screens Standard a umožňuje také použití ke správě inteligentního, interaktivního, přizpůsobeného nebo dynamického obsahu, který může vyžadovat automatické určování, zda zobrazit dynamický obsah. Produkt AEM Screens Premium je licencován za přehrávač a musí být licencován v množství odpovídajícím celkovému počtu přehrávačů, kde je funkce AEM Screens Premium nebo jakákoli její část používána nebo byla dříve aktivována (i když není nepřetržitě používána). AEM Screens Premium nezahrnuje žádné přehrávače ani integraci, údržbu a provoz přehrávačů. Produkt AEM Screens Premium zahrnuje funkci AEM Sites pouze k usnadnění zákazníkova používání produktu AEM Screens Premium. Produkt AEM Screens Premium zahrnuje funkce umožňující použití přehrávačů pro interaktivní nebo dotykové aplikace.

AEM Assets: Definice

Balíček AEM Assets Base Package znamená 1 instanci Author.

Nasazení AEM znamená nezávislou instanci Author nebo propojený cluster instancí Author s libovolným počtem připojených instancí Publish.

Roční zobrazení stránky znamená součet zobrazení stránky během období 12 měsíců.

Funkce sdílení datových zdrojů znamená podskupinu funkcí AEM Assets, která usnadňuje distribuci digitálních datových zdrojů zákazníka uložených v produktu AEM Assets do interních a externích skupin prostřednictvím „stránky sdílení datových zdrojů“ (tj. stránky, která slouží k vyhledávání datových zdrojů na základě souvisejících metadat).  Přístup ke stránce sdílení datových zdrojů není omezen na uživatele.

Instance Author znamená prostředí, kde mohou uživatelé zadávat a spravovat obsah webových stránek zákazníka.

Brand Portal znamená službu Brand Portal On-demand Service. Úložiště založené na službě Brand Portal On-demand Services se počítá jako součást celkového úložiště zákazníka.

Uživatel portálu Brand Portal je osoba, která může používat uživatelské rozhraní Brand Portal nebo k němu přistupovat. Licence uživatelů portálu Brand Portal nelze používat souběžně (tj. stejné přihlašovací ID nesmí být používáno více než jedním uživatelem nebo počítačem ve stejném okamžiku) nebo více uživateli.

Instance Dispatcher znamená prostředí pro nástroj mezipaměti nebo vyrovnávání zatížení dynamického prostředí tvorby obsahu webu. Pro ukládání do mezipaměti slouží instance Dispatcher jako součást serveru HTTP, která do mezipaměti ukládá co nejvíce statického webového obsahu a přistupuje k modulu rozvržení webu co nejméně. V roli vyrovnávání zatížení distribuuje instance Dispatcher zatížení mezi různými instancemi v clusteru.

Instance znamená jednu kopii produktu On-premise Software instancovanou a spuštěnou v rámci procesu virtuálního stroje v rámci jednoho fyzického nebo virtuálního počítačového prostředí. Každá instance může být určena jako instance Author nebo instance Publish, každá však bude počítána samostatně jako jedna instance.

Zobrazení stránky znamená jedno zobrazení e-mailu nebo stránky webu, včetně zobrazení obrazovky aplikace, stavů obrazovky aplikace, mobilních webových stránek a stránek sociálních sítí.  Zobrazení stránky se počítají při každém načtení nebo obnovení webové stránky, načtení aplikace nebo vykreslení či zobrazení obsahu prostřednictvím otevřeného nebo zobrazeného e-mailu, které spustí aktivitu ve zdrojové službě.

Přehrávač znamená počítač s digitálními médii, na kterém je nainstalována aplikace AEM Screens pro účely správy obsahu a prostředí na připojeném zobrazovacím panelu. Jeden přehrávač může ovládat až 25 displejů a nelze ho použít k předávání vysílání na více displejů.

Primární volání serveru znamená každé zobrazení stránky, odkaz ukončení, stažení, odkaz zákazníka nebo jinou událost na webových stránkách zákazníka do takové míry, do jaké zákazník označí, umožní označení nebo zapříčiní označení takových zobrazení stránek, odkazů ukončení, stažení, vlastních odkazů a dalších událostí pro účely přístupu a používání produktu Adobe Analytics Essentials pro Assets. Každé označené zobrazení stránky, odkaz ukončení, požadavek kontejneru kampaně, stažení, vlastní odkaz nebo jiná událost se započítají jako jedno primární volání serveru.

Instance Publish znamená prostředí, které zpřístupňuje obsah zamýšlené cílové skupině zákazníka.

Služby Smart Content Services představují službu Smart Content Services On-demand Service.

Balíček Smart Content Services Base Package umožňuje přístup ke službám Smart Content Services.

Uživatel má význam stanovený ve všeobecných podmínkách, ale zahrnuje také jednotlivce, kteří mohou k produktům a službám přistupovat programově (například prostřednictvím rozhraní API) za jakýmkoli účelem.

Visual Configurator je technologie okamžitého vykreslování obrazu, která zákazníkovi nabízí řešení vizuální konfigurace online pro účely personalizace a přizpůsobení, jako je vykreslování barev, textur, povrchů, vzorů, monogramů či gravírování na obrázcích nebo scénách s produkty v reálném čase. Zákaznická licence produktu Visual Configurator obsahuje 10 instancí produktu Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates znamená dynamicky sestavovaný a poskytovaný, plně přizpůsobený bohatý multimediální obsah (např. bannery a e-maily) cílený na návštěvníky stránek. 

Co je Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms“)?

AEM Forms je platforma pro firemní dokumenty a formuláře, která umožňuje zákazníkovi zachytit a zpracovávat informace, poskytovat personalizovanou komunikaci a chránit a sledovat informace. AEM Forms rozšiřuje obchodní procesy na mobilní pracovníky a klienty tím, že rozšiřuje přístup ke službám na uživatele vybavené stolním počítačem, notebookem, chytrým telefonem nebo tabletem.

Produkty a služby Metrika licence Nasazení
AEM Forms
Omezení počtu podaných formulářů a vykreslení dokumentů Software ve vlastních prostorách
Doplňky:
AEM Forms Document Security Pro každého příjemce Software ve vlastních prostorách

AEM Forms: Omezení produktu

1.  AEM Forms

Licencování. Produkt AEM Forms je omezen počtem podaných formulářů a vykreslení dokumentů uvedeným v prodejní objednávce. Produkt AEM Forms zahrnuje použití funkcí multimediální knihovny produktu AEM Assets.

AEM Forms Portal.

  • Funkce AEM Sites, zahrnutá jako součást portálu AEM Forms Portal (až 2 instance AEM Sites), může být použita pouze k vytváření, řízení, správě a doručování formulářů a dokumentů na webových stránkách. Například k vytvoření a přizpůsobení webové stránky spojené s vyhledáváním, zobrazováním, získáváním a zpracováním formulářů a dokumentů a k vytváření e-mailů, které odkazují zpět na dokumenty poskytované na webových stránkách.  Zákazník nesmí používat funkci AEM Sites, zahrnutou jako součást portálu AEM Forms Portal, k publikování webového obsahu nebo ke správě webů, které nesouvisejí se zpracováním formulářů nebo zobrazením dokumentů.
  • Funkci AEM Assets, která je součástí portálu AEM Forms Portal, lze použít k sestavování formulářů, dokumentů a korespondence a souvisejících webových stránek AEM Forms Portal, ale nelze ji používat k uchovávání a správě všeobecných datových zdrojů.
  • Pokud zákazník v jednom počítači zkombinuje instanci AEM Sites s jinými funkcemi produktu AEM Forms, bude tato kombinace počítána jako použití instance AEM Sites navíc k použití produktu AEM Forms.

Reader Extensions. Pro každý základní balíček AEM Forms licencovaný zákazníkem:

  • Zákazník může rozšíření Reader Extensions použít až na 100 jedinečných dokumentů a poslat tyto dokumenty neomezenému počtu příjemců.
  • Zákazník může používat rozšíření Reader Extensions na neomezený počet dokumentů, pokud byl dokument vykreslen modulem PDF Forms Rendering Engine bezprostředně před nasazením pro příjemce. V tomto scénáři neomezeného použití nemusí být rozšířený dokument vložen na webovou stránku nebo jinak nasazen pro více než jednoho příjemce bez opětovného vykreslování dokumentu pomocí modulu PDF Forms Rendering Engine.

Písma.  V případě písem, která jsou označena jako „Licencované pro tisk a vložení náhledu“ zde: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, může zákazník vložit kopie softwaru písma distribuovaného pro použití s produktem AEM Forms do svých dokumentů pouze za účelem tisku a prohlížení dokumentů.

AEM Forms Designer/Workbench. Kopie produktů AEM Forms Designer a AEM Forms Workbench smí zákazník používat pouze na stolních nebo přenosných počítačích v souvislosti s produktem AEM Forms.  

Digitální certifikáty. Jakýkoli nákup nebo používání digitálních certifikátů vydaných certifikačními autoritami třetích stran ve spojení se zákazníkovým použitím produktu AEM Forms je výhradně na rozhodnutí, riziko a odpovědnost zákazníka.

Adobe Acrobat Professional. Jakýkoli produkt Adobe Acrobat Professional poskytnutý zákazníkovi ve spojení s produktem AEM Forms smí být instalován pouze na počítače, ve kterých je instalován produkt AEM Forms a smí být nepřímo používán pouze do takové míry, do jaké je funkce AEM Forms PDF Generator navržena pro programový přístup k produktu Adobe Acrobat Professional, jak je popsáno v dokumentaci.

2.  AEM Forms: Doplňky

AEM Forms Document Security. Každý příjemce je licencován pro jedno nasazení AEM. Zákazník nesmí deaktivovat ani jinak zasahovat do elektronických oznámení nebo dialogových oken týkajících se ochrany osobních údajů nebo sledování, které se zobrazují v softwaru používaném k prohlížení elektronických souborů zpracovaných nástrojem AEM Forms Document Security.

AEM Forms: Definice

Nasazení AEM znamená nezávislou instanci Author nebo propojený cluster instancí Author s libovolným počtem připojených instancí Publish.

AEM Forms Portal znamená modul AEM Forms, který umožňuje omezený přístup k funkcím AEM Sites a AEM Assets pro použití ve spojení s formuláři AEM.  Spolu s portálem AEM Forms Portal je zahrnut přiměřený počet uživatelských licencí, avšak všichni takoví uživatelé jsou oprávněni používat produkty AEM Sites a AEM Assets pouze s omezeními produktu AEM Forms Portal a nemají oprávnění pro přístup k plným funkcím produktů AEM Sites a AEM Assets.

Instance Author znamená prostředí, kde mohou uživatelé zadávat a spravovat obsah webových stránek zákazníka.

Nasadit znamená dodat nebo jinak zpřístupnit, přímo nebo nepřímo, jakýmikoli prostředky, dokument jedné nebo více osobám či subjektům včetně příjemců. Dokument, který byl nasazen, bude považován za nasazený, dokud již nebude k dispozici pro distribuci.

Instance Dispatcher znamená prostředí pro nástroj mezipaměti nebo vyrovnávání zatížení dynamického prostředí tvorby obsahu webu. Pro ukládání do mezipaměti slouží instance Dispatcher jako součást serveru HTTP, která do mezipaměti ukládá co nejvíce statického webového obsahu a přistupuje k modulu rozvržení webu co nejméně. V roli vyrovnávání zatížení distribuuje instance Dispatcher zatížení mezi různými instancemi v clusteru.

Dokument znamená elektronický nebo tištěný soubor, který je zpracováván nebo generován produktem AEM Forms, včetně dokumentů obsahujících datová pole, do kterých lze zadávat či ukládat data.  Dokument bude považován za „jedinečný“, pokud není totožnou kopií nasazeného dokumentu, není přímým jazykovým překladem nasazeného dokumentu, neliší se od jiných nasazených dokumentů pouze opravami typografických chyb nebo neobsahuje úpravy informací o příjemcích před nasazením (např. jméno, adresa, číslo účtu apod.) a podobné rozdíly, které nemění základní obchodní účel dokumentu.

Vykreslování dokumentu znamená vykreslování dokumentu kombinací šablony a dat, digitální podepsání nebo certifikace dokumentu nebo převod dokumentu z jednoho formátu na jiný bez ohledu na délku nebo finální formát dokumentu.

Odeslání formuláře znamená odeslání dat z jakékoli formy jakéhokoli typu vytvořeného pomocí produktu AEM Forms, což vede k odeslání dat do databáze nebo jiného úložiště bez ohledu na umístění. Pokud se formulář skládá z více stránek nebo panelů, odeslání formuláře se považuje za jedno odeslání formuláře. Částečně vyplněné formuláře se nepovažují za odeslání formuláře: pouze odeslání finálního formuláře se považuje za odeslání formuláře. Každý formulář v sadě formulářů se počítá jako samostatné odeslání formuláře.

Instance znamená jednu kopii produktu On-premise Software instancovanou a spuštěnou v rámci procesu virtuálního stroje v rámci jednoho fyzického nebo virtuálního počítačového prostředí. Každá instance může být určena jako instance Author nebo instance Publish, každá však bude počítána samostatně jako jedna instance.

Knihovna médií znamená následující funkce dostupné v produktu AEM Assets k použití na úrovni jednotlivých digitálních datových zdrojů: ukládání digitálních datových zdrojů za účelem podpory systému správy obsahu zákaznického webu; správu vlastností metadat na kartě základních vlastností; přístup k funkcím časové osy (včetně zobrazení komentářů, správy verzí datových zdrojů, spouštění pracovních postupů a zobrazování aktivit); přidávání komentářů pomocí ikony vkládání poznámek; správu statických interpretací; sdílení souborů Creative Cloud prostřednictvím odkazu ke sdílení. Použití jakýchkoli jiných funkcí AEM Assets vyžaduje úplnou licenci produktu AEM Assets.

Modul PDF Forms Rendering Engine znamená serverovou komponentu produktu AEM Forms, která dynamicky vykresluje a nasazuje formulář PDF pro vyplňování, ukládání a odesílání.

Instance Processing znamená prostředí, ve kterém jsou prováděny operace zpracování při spuštění, které nejsou prováděny v instanci Publish.

Reader Extensions je modul produktu AEM Forms, který při použití v dokumentech umožňuje zákazníkovi aktivovat další funkce čtení v aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Funkce čtení je:

(a)    určité technologie vložené do souborů PDF produktem Adobe Forms, které umožňují funkce v softwaru Adobe Acrobat Reader, které by jinak nebyly k dispozici (např. možnost lokálně ukládat dokumenty nebo přidávat poznámky);

(b)    metadata (uložená v počítači nebo vložená do elektronického souboru podporovaného formátu), která obsahují nebo odkazují na oprávnění k přístupu a používání určená k vynucování přímo produktem Adobe Forms Rights Management nebo prostřednictvím podporovaných softwarových aplikací.

Instance Publish znamená prostředí, které zpřístupňuje obsah zamýšlené cílové skupině zákazníka.

Příjemce znamená osobu, pro kterou zákazník přímo nebo nepřímo nasazuje dokumenty. Licence příjemců nemohou být sdíleny nebo používány více než jedním jednotlivým příjemcem, ale mohou být přeřazeny:

(a)    když noví příjemci nahradí dřívější příjemce, kteří ukončili svůj vztah vůči zákazníkovi; nebo

(b)    na základě písemného souhlasu společnosti Adobe.

Uživatel má význam stanovený ve všeobecných podmínkách, ale zahrnuje také jednotlivce, kteří mohou k produktům a službám přistupovat programově (například prostřednictvím rozhraní API) za jakýmkoli účelem.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.