Adobe Audience Manager | Popis produktu

Poslední aktualizace: 1. února 2021

Co je to Audience Manager?

Adobe Audience Manager představuje platformu pro správu digitálně adresovatelných dat spotřebitele. Tato aplikace umožňuje zákazníkovi agregovat různé zdroje dat a kombinovat běžné rysy návštěvníků, aby mohli definovat velmi cenné segmenty publika, které pak mohou být aplikovány na vhodné případy použití – například sjednocení uživatelů napříč všemi kontaktními body, vzhledové modelování, cílení reklamy nebo cílení obsahu za účelem optimalizace na straně webu.

Produkty a služby

Metrika licence

Nasazení

Adobe Audience Manager

Činnosti

Služba na vyžádání

Omezení produktu:

Následují limity pro některé funkce v aplikaci Adobe Audience Manager:

 • maxTraits = 100000
 • maxRuleBasedTraits = 100000
 • maxOnboardedTraits = 100000
 • maxAlgoTraits = 50
 • maxSegments = 20000
 • maxLookalikeModels = 20
 • maxDestinations = 1000
 • maxPushDestinations = 1000
 • maxS2SDestinations = 100
 • maxAdsDestinations = 1000
 • maxPredictiveAudiencesModels = 10
 • maxPredictiveBasePersonas na prediktivní model publika = 50

Poznámka: Výše uvedené cílové limity jsou oddělené od cílových limitů funkce doplňkových cílů založených na lidech. Další informace o limitu cílů funkce doplňkových cílů založených na lidech naleznete v prodejní objednávce.

Definice

Činnosti představují souhrn všech interakcí na stránce a mimo stránku se službou Audience Manager na vyžádání, mimo jiné včetně,

 • Serverová volání – jakákoli událost zahrnující shromáždění nebo načtení dat odeslaná do služby Audience Manager z webových stránek, serverů, e-mailu, mobilních aplikací nebo jiných systémů;
 • Grafická volání (dříve známá jako volání o zobrazení ze serveru) – data shromážděná z reklam (například dávkové zobrazení z cílové platformy) nebo e-mailová volání o zobrazení odesílaná do služby Audience Manager. Vyžaduje přítomnost „d události“ v řetězci dotazu;
 • Registrované záznamy – unikátní záznamy získané ze systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM) nebo offline datového souboru (jako jsou záznamy z call centra, ID zařízení a vlastní zdroje dat od externích poskytovatelů dat); a
 • Záznamy ze souboru protokolu – unikátní záznamy ze souborů protokolu, které přijala služba Audience Manager na vyžádání z cílové platformy. 

Unikátní záznam představuje každý jednotlivý záznam dat v souboru uloženém společností Adobe jménem zákazníka.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?