Optimalizace měny reklam Adobe Primetime | Popis produktu

Poslední aktualizace: 11. června 2019

Co je to optimalizace měny reklam Adobe Primetime?

Optimalizace měny reklam Adobe Primetime je služba, která využívá pokročilé algoritmy strojového učení k vytváření optimalizačních dat pomocí přenášených dat zákazníka. Optimalizační data jsou umístěna na cílovou platformu zákazníka k využití zákazníkem při cílení kampaní na vybrané demografické skupiny.

Produkt nebo služba

Metrika licence

Nasazení

Optimalizace měny reklam

Náklady na tisíc (DPM) zobrazení

Služby na vyžádání

Omezení produktu

Pro kampaně běžící na proprietárním přehrávači videa zákazníka a na vlastněných a provozovaných webových stránkách a v mobilních aplikacích.

Definice

Grafické využití Adobe označuje grafické zobrazení Adobe, které společnost Adobe poskytuje zákazníkovi k zaznamenávání zobrazení dodaných pomocí optimalizačních dat. Distribuovaný kód zahrnuje grafické využití Adobe.

Kampaň označuje reklamní kampaň spojenou s optimalizačními daty, kterou měří poskytovatel měny.

Poskytovatel měny představuje dodavatele, který dodává reklamní údaje a informace týkající se cílení reklam.

Zobrazení znamená měření odezvy ze systému doručování video reklam na žádost o reklamu od digitálního hostitele video obsahu, jak je uvedeno v kap. 4.1 („Počítání zobrazení“) Pokynů pro měření počtu zobrazení digitálního videa od společnosti Interactive Advertising Bureau (IAB) z roku 2018.

Optimalizační data znamenají segmentová data vytvořená službami na vyžádání z pseudonymních uživatelských dat poskytovaných zákazníkem, optimalizovaná na základě údajů získaných od poskytovatelů měn.

Pseudonymizovaný identifikátor označuje jedinečný identifikátor, jako je ID návštěvníka nebo ID mobilního zařízení, který je přidružen k samostatnému spotřebiteli, domácnosti, skupině, organizaci nebo zařízení, který je ve své původní podobě nebo upraven zákazníkem k zajištění, že data nelze (i) použít samotná nebo v kombinaci s jinými informacemi společností Adobe nebo třetí stranou za účelem identifikace konkrétní fyzické osoby nebo (ii) zpětně zjistit s přihlédnutím k aktuálně dostupné technologii.

Pseudonymní uživatelská data představuje údaje o chování při prohlížení na úrovni uživatele a související pseudonymní ID. Zákaznická data zahrnují pseudonymní uživatelská data.

Cílová platforma znamená jakoukoli entitu (např. platformu na straně poptávky, reklamní server nebo platformu pro správu obsahu), která uzavřela smlouvu se zákazníkem, jež opravňuje tuto entitu k přístupu a použití přenášených dat.

Přenesená data představují veškerá data importovaná do služeb na vyžádání z jiných zdrojů (tj. Adobe Analytics) a veškerá data exportovaná ze služeb na vyžádání. Přenesená data jsou s výjimkou optimalizačních dat zákaznická data.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.