Řešení potíží se službou Typekit v aplikaci Adobe Muse

Vyřešte potíže při použití písem služby Typekit v aplikaci Adobe Muse.

Nesprávné zobrazení písem služby Typekit na aktivním webu vytvořeném pomocí aplikace Adobe Muse

Po publikování webu pomocí systému Business Catalyst se některá písma služby Typekit nezobrazí na aktivním webu správně. Písma na publikovaném webu jsou převedena zpět na výchozí písmo, například písmo Arial, nebo se zmenší jejich velikost a mají odlišný vzhled.

Řešení: Vypnutí funkce In-Browser Editing

Jedná se o známý problém s aplikací Adobe Muse. K vyřešení tohoto problému je zapotřebí vypnout funkci In-Browser Editing.

 1. V aplikaci Adobe Muse zvolte možnost Soubor > Vlastnosti webu. Na kartě Další volby zrušte výběr možnosti Zapnout funkci In-Browser Editing.

  Možnost Zapnout funkci In-Browser Editing
  Zapnutí funkce In-Browser Editing v aplikaci Adobe Muse

 2. Web znovu publikujte ve formátu HTML nebo pomocí protokolu FTP.

Problém s exportem písem služby Typekit z aplikace Adobe Muse

Pokud exportujete web ve formátu HTML a používáte písma služby Typekit, export písma se nezdaří. Na publikovaném webu se místo toho zobrazí standardní písmo.

Při exportu webu do formátu HTML nebo jeho odeslání do hostitele FTP se zobrazí chybová zpráva „Vnitřní chyba: 403 Zakázaná operace.“

Řešení: Přidání názvů všech domén

Webová písma služby Typekit jsou dodávaná pouze do domén určených při exportu webu. Při exportu webu z aplikace Adobe Muse do formátu HTML nebo při odeslání webu do hostitele FTP je potřeba přidat názvy všech domén.

Tímto postupem přidáte při exportu webu do formátu HTML názvy domén nebo adresy URL webu:

 1. Otevřete aplikaci Adobe Muse a zvolte příkaz Publikovat > Exportovat jako HTML.

 2. V automaticky otevřeném okně se zobrazí výzva k zadání adresy URL webu. Do tohoto pole přidejte názvy všech domén ve formátu seznamu odděleného čárkami.

  Řešení potíží se službou Typekit při exportu webu do formátu HTML
  Řešení potíží se službou Typekit při exportu webu do formátu HTML

 3. Odešlete nový web ve formátu HTML do webového serveru. Během chvíle se písma služby Typekit správně zobrazí.

Tímto postupem přidáte názvy domén při odeslání webu do hostitele FTP:

 1. Otevřete aplikaci Adobe Muse a zvolte příkaz Publikovat > Hostitel FTP.

 2. Zadáním pověřovacích údajů se připojte k serveru FTP.

 3. V dialogu Odeslat do hostitele FTP zadejte názvy všech domén nebo adresy URL svého webu.

  Odeslání webu do hostitele FTP
  Řešení potíží se službou Typekit při odesílání webu do hostitele FTP

  Poznámka:

  Pokud je součástí webu přesměrování nebo se web načítá z jiné domény, na živém webu nebude možné zobrazit písma služby Typekit.

Problém s vytvořením webových písem při publikování webu

Při publikování webu vytvořeného pomocí aplikace Adobe Muse se zobrazí chybová zpráva „Nelze generovat kód umožňující nejméně jedno webové písmo na stránce... [Chyba [0]: [Nepřipojeno].“

Řešení: Odhlášení z počítačové aplikace Creative Cloud a opětovné přihlášení

Tato chyba byla opravena ve verzi počítačové aplikace Creative Cloud ze září 2015. Chybová zpráva bude zobrazena, pokud stav přihlášení do aplikace Muse neodpovídá stavu přihlášení do služby Typekit a do počítačové aplikace Creative Cloud.

Postup řešení potíží:

 1. Ukončete aplikaci Adobe Muse.

 2. Přejděte do počítačové aplikace Creative Cloud, zvolte možnost Předvolby a klikněte na tlačítko Odhlásit se.

  Chyba 0 ve službě Typekit oznamující problém s připojením
  Problém s vytvořením kódu k zapnutí písem služby Typekit

 3. Ukončete počítačovou aplikaci Creative Cloud.

 4. Znovu spusťte počítačovou aplikaci Creative Cloud a přihlaste se.

 5. Znovu spusťte aplikaci Adobe Muse.

  Nyní můžete bez problémů publikovat a odeslat svůj web a písma služby Typekit.

Problém s použitím písem Skolar Web a Modesto z knihovny služby Typekit

Na webech vytvořených pomocí aplikace Adobe Muse není možné procházet, vybírat nebo používat písma Skolar Web a Modesto.

Řešení: Použití dalších písem u nových webů

Služba Typekit již nepodporuje písma Skolar Web a Modesto. Další informace naleznete v tomto oznámení ohledně služby Typekit.

Problém s přístupem účtu ke službě Typekit

Po kliknutí na příkaz Přidat webová písma se zobrazí chybová zpráva oznamující, že účet nemá přístup ke službě Typekit.

Problém s přístupem ke službě Typekit
Problém s přístupem účtu ke službě Typekit

Řešení: Kontaktování oddělení služeb zákazníkům ohledně aktuálních plateb

Ke službě Typekit nemáte v rámci účtu přístup, pokud jsou vaše platby právě zpracovávány nebo nebyly úspěšně provedeny. Účet bude převeden do pozastaveného stavu, dokud nebudou platby provedeny. Během této doby můžete využívat všechny části služby Creative Cloud kromě služby Typekit.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na tým oddělení služeb zákazníkům.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.