Přidání videa na pozadí webových stránek Adobe Muse

Aplikace Adobe Muse umožňuje přidat videa na pozadí webové stránky. Videa na pozadí se obvykle přidávají tak, aby se při načítání stránky spustila automaticky. Videa na pozadí mohou přinášet vysoce inspirativní webový obsah.

Widget Background Video v aplikaci Adobe Muse umožňuje přidat video na pozadí webové stránky prostřednictvím několika kliknutí. Widget je plně nastavitelný a vyžaduje zadání adresy URL videa YouTube nebo Vimeo.

Stažení widgetu Background Video

 1. Otevřete v prohlížeči následující odkaz:

  http://musewidgets.com/collections/all/products/background-video-widget

 2. Klikněte na tlačítko Get This Widget (Získat tento widget).

  Widget Background Video se stáhne do vaší výchozí složky pro stažené soubory. Složka stažených souborů je konfigurována v závislosti na prohlížeči použitém ke stažení a na operačním systému počítače.

Přidání a konfigurace videa na pozadí

Video na pozadí lze na webovou stránku přidat následovně:

 1. V aplikaci Adobe Muse volbou Okno > Knihovna otevřete panel Knihovna. Pokud jste tak ještě neučinili, klikněte na tlačítko a importujte widget Background Video.

  Informace o stažení widgetu Background Video najdete v tématu Stažení widgetu Background Video.

 2. Na panelu Knihovna zvolte Background Video > Background Video a widget přetáhněte na plátno webové stránky.

 3. Zvolte widget Background Video a kliknutím na tlačítko vyvolejte panel Volby.

 4. Na panelu Volby zadejte následující:

  Adresa URL videa Youtube/Vimeo

  Zadejte adresu URL videa služby Vimeo nebo YouTube, které chcete přidat jako video na pozadí. Dbejte, abyste do pole adresy URL videa zkopírovali adresu celou.

  Například https://www.youtube.com/watch?v=8eDuupJ9Uus.

  Hlasitost zvuku

  Určete hladinu hlasitosti zvuku pro video na pozadí. Chcete-li zvuk ztišit, hladinu hlasitosti nastavte na nulu.

  Skrýt video (režim návrhu)

  Umožňuje zastavit přehrávání videa při práci na návrhu a náhledu webu. Funkce Skrýt video může být užitečná, chcete-li provést na webu změny a náhled, a nechcete, aby se video pokaždé načítalo.

  Povolit ovládací prvek videa

  U videa na pozadí lze umožnit ovládací prvky přehrávání. Ovládací prvky jsou viditelné, pokud návštěvník webu přejede myší nad oblast videa.

  Použít HD, je-li k dispozici

  Podpora videa HD služeb YouTube a Vimeo. Vyberete-li tuto volbu, widget se inteligentně rozhodne, zda přehraje HD nebo SD verzi videa.

  Přehrávat ve smyčce

  Určete, zda chcete video přehrávat v nekonečné smyčce.

  Skrýt reklamy

  Umožněte přiblížení videa pozadí při přehrávání a skryjte reklamní vrstvy.

 5. Kliknutím mimo panel Volby konfiguraci ukončíte. Náhled webové stránky nebo webu umožňuje režim Náhled v aplikaci Adobe Muse nebo výběr volby Soubor > Stránka v prohlížeči.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]