Přechod stávajících webů Adobe Muse na responzivní rozvržení

Responzivní návrh je podporován ve verzi aplikace Adobe Muse z února 2016 a v novějších verzích. Pokud jste vytvořili své webové stránky ve verzích starších než únor 2016, můžete tyto weby převést na responzivní návrh.

Proč bych měl přejít na responzivní rozvržení?

Pokud máte stávající projekt aplikace Adobe Muse používající alternativní rozvržení, můžete tento projekt migrovat do responzivního rozvržení. Můžete ale rovněž pokračovat v práci s alternativními rozvrženími.  

Responzivní weby jsou obvykle chápány jako weby obsahující velké množství kódu a složité šablony. Adobe Muse jako první nabízí možnost vytváření responzivních webů bez psaní kódu a bez jakýchkoli mřížek nebo šablon. Z jediného souboru můžete vytvořit plně responzivní weby, které dobře vypadají na jakémkoli zařízení a s libovolnou velikostí displeje. Samostatná rozvržení jsou už zastaralá.

Responzivní návrh v Adobe Muse také ulehčuje aktualizaci textu a obrázků. Není už nutné trávit hodiny a hodiny postupnou aktualizací jednotlivých rozvržení. Funkce In-Browser Editing, která umožňuje upravovat obsah webu v prohlížeči, také podporuje responzivní rozvržení.

Návrh webů v Adobe Muse je dostatečně flexibilní. Na konkrétních zarážkách je možné skrýt nebo zobrazit konkrétní objekty. Například při zobrazení webu na mobilních zařízeních můžete zobrazit volby dotykové nabídky. Objekty můžete také přichytit k určitému místu nebo měnit na určitých zarážkách jejich uspořádání.

Čtěte dál a poznejte přechod stávajících webů Adobe Muse na responzivní rozvržení. Převeďte svůj web na responzivní rozvržení a zajistěte tak dobrou přístupnost webu i v budoucnosti.

Jak převedu alternativní rozvržení na responzivní?

Před zahájením migrace webu na responzivní rozvržení se podívejte na přehled navrhování responzivního webu v aplikaci Adobe Muse.

Zahájení migrace webu na responzivní rozvržení:

 1. Otevřete existující web.

 2. Otevřete jednotlivé stránky webu a klikněte na možnost Stránka > Vlastnosti stránky.

 3. Na kartě Rozvržení změňte možnost Pevná šířka na možnost Tekutá šířka. V tomto okně můžete také nastavit minimální a maximální šířku stránky, okraje a odsazení.

  Klikněte na OK.

  Změňte pevné šířky na tekutou v okně Vlastnosti stránky.

 4. Chcete-li zajistit, aby byly všechny nově přidané stránky také pohyblivé, klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti webu. V tomto okně změňte možnost Pevná šířka na možnost Tekutá šířka.

 5. Zvolte maximální šířku stránky, minimální šířku a minimální výšku rozvržení.

 6. Klikněte na OK.

 7. Přechodem na hlavní stránku a do jednotlivých stránek otevřete stránky s tekutou šířkou.

  Abyste mohli účinně používat responzivní návrh, zakažte efekty posouvání. Chcete-li zachovat efekty posouvání pro určité stránky, můžete u těchto stránek pokračovat s pevnou šířkou.

  Při otevření stránek s tekutou šířkou mají objekty na stránce ve výchozím nastavení pevnou šířku. Objekty jsou také připnuté vlevo.

 8. Změňte objekty na pohyblivé, aby se jejich velikost mohla měnit podle šířky prohlížeče. Klikněte pravým tlačítkem na každý objekt, který má být pohyblivý a vyberte možnost Responzivní.

  Pokud chcete, aby byly objekty pohyblivé, odstraňte připnutí. Připnutí odeberete kliknutím pravým tlačítkem na objekt a vybráním možnosti Přichytit ke stránce > Pohyblivě.

 9. Pomocí posuvníku si zobrazte rozvržení stránky při různých šířkách prohlížeče.

  Některé widgety nejsou tekuté. Kdykoli tyto widgety poruší zamýšlený návrh, přidejte zarážky na tyto šířky stránky. Můžete buď změnit velikost widgetu pro tuto zarážku, nebo na ní widget úplně skrýt.

  Pracujete-li s webem vytvořeným v předchozích verzích, není ve výchozím nastavení pruh zarážek viditelný. Zarážky můžete zobrazit kliknutím na příkaz Zobrazit > Zobrazit zarážky.

  Zobrazení zarážek pomocí nabídky Zobrazit
  Klikněte na příkaz Zobrazit > Zobrazit zarážky.

  Poznámka:

  Pří plánování rozvržení v responzivním návrhu rozvrhněte stránky nejprve pro největší šířku stránky. Poté si pomocí jezdce zobrazte stránky při různých šířkách prohlížeče. Pokud se váš návrh začne zalamovat, přidejte do těchto šířek zarážky. Poté v těchto zarážkách upravte rozvržení.

  Obecně platí, že zarážky byste měli přidávat podle rozvržení webu a nikoli podle velikosti obrazovek uživatelských zařízení.

 10. Upravte velikost a pozici objektů a naformátujte text tak, aby jeho rozvržení vypadalo dobře při všech šířkách prohlížeče. Informace o rozvrhování objektů v responzivním rozvržení naleznete v tématu Rozvržení objektů v návrhu responzivního webu.

  Poznámka:

  Při rozmísťování objektů kontrolujte vzdálenost mezi objekty a vzdálenost mezi objektem a okrajem prohlížeče. Problémy v návrhu, ke kterým může dojít mezi zarážkami, může být nutné vyřešit úpravou umístění objektů nebo přidáním více zarážek.

 11. Zkontrolujte zarovnání a čitelnost textu ve všech zarážkách. Informace o úpravě zarovnání textového pole nebo formátování textu pro určité šířky stránky naleznete v tématu Formátování textu v responzivních rozvrženích.

 12. Zobrazte si náhled změn přetažením posuvníku do určitých zarážek nebo si změny zobrazte ve webovém prohlížeči.

 13. Odstraňte všechna alternativní rozvržení webu, která jste vytvořili pro jiná zařízení. Návrh responzivního webu umožňuje migrovat a udržovat web pro všechna zařízení na jediném plátnu.

Váš responzivní web je nyní připraven k publikování!

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.