Postup vytvoření webu pomocí aplikace Adobe Muse

Začněte pracovat s aplikací Adobe Muse. Naučte se rozumět souborům .muse, nastavit vlastnosti stránky, přidávat oblíbené ikony a další operace.

Začínáme s aplikací Adobe Muse

Po přihlášení se spustí pracovní plocha aplikace Adobe Muse. Zobrazí se úvodní obrazovka aplikace Adobe Muse. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový vytvořte nový web.
 • Klikněte na tlačítko Otevřít a v počítači vyberte stávající soubor .muse.
Uvítací obrazovka v aplikaci Adobe Muse
Vytvoření nového webu pomocí uvítací obrazovky

Po vytvoření nového webu se zobrazí dialogové okno Nový web. Volbou možnosti Proměnlivá šířka umožněte responzivní rozvržení, nebo zvolte alternativní rozvržení volbou Daná šířka. Obsahuje pole umožňující nastavení maximální šířky stránky, sloupců a mezery.

Volbou položek Soubor > Nový web vytvoříte nové webové stránky.

Kliknutím na Pokročilé nastavení nastavíte hodnoty rozměrů, okrajů, sloupců a odsazení pro svůj web (číselně, v pixelech). V tomto okně můžete také zvolit Rozlišení a Jazyk.

Tato nastavení můžete vždy aktualizovat později volbou položek Soubor > Vlastnosti webu.

Dialogové okno Vlastnosti webu pro nastavení vlastností webových stránek.
Nastavení vlastností webu v dialogovém okně Nový web

Až skončíte, kliknutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.

Když se otevře zobrazení Plán, jsou ve výchozím nastavení již vytvořeny dvě položky. Domovská stránka vlevo nahoře představuje stránku, která se načte jako první, jakmile uživatel zobrazí spuštěný web. Stránka A-vzorová pod ní funguje jako šablona. Na stránku A-vzorová umísťujte veškeré položky, které se mají zobrazovat na všech stránkách webu. Takto stačí společné prvky webu aktualizovat jenom na jednom centrálním místě.

Aplikace Adobe Muse automaticky vytvoří domovskou stránku a jednu vzorovou stránku.

Nahoře jsou čtyři odkazy uvádějící různé části rozhraní: Plán, Návrh a Publikovat.

Podrobné informace o používání rozhraní a návrhu webu pomocí aplikace Adobe Muse najdete v tématech Začínáme s aplikací Adobe Muse a Vytvoření první webové stránky pomocí aplikace Adobe Muse.

Principy fungování souborů .muse

Když web navrhujete v jiných programech (jako je třeba aplikace Dreamweaver), vytváříte v počítači složku, která obsahuje podsložky a soubory s veškerých obsahem webu. Správa všech prvků a zajištění, aby všechny odkazy webu fungovaly, může představovat komplikovanou záležitost.

Když nový web vytváříte pomocí příkazu Soubor > Uložit v aplikaci Adobe Muse, vytváříte jediný soubor .muse. Je to podobné, jako když v aplikaci Photoshop vytvoříte soubor PSD. I ten může obsahovat řadu vrstev, grafik nebo odkazů na zdroje. Protože tento jediný soubor .muse obsahuje veškeré obrazy, odkazy, kód i soubory webu, jedná se o jediný soubor, který budete k navrhování webu potřebovat. Pokud byste na návrhu webu chtěli spolupracovat s někým dalším, pošlete kolegovi kopii vámi vytvořeného souboru .muse. Kolega soubor otevře, udělá na něm změny a přidané změny publikuje.

Obvykle je nejlepší, když na souboru .muse pracuje v jedné chvíli pouze jeden člověk. Poté, co na web přidáte požadovaný obsah, můžete web publikovat a poslat kolegům příslušný soubor .muse, aby ho mohli upravit a přidat další obsah. Až skončí, můžou vám aktualizovaný soubor .muse (s jejich změnami) poslat zase zpátky. Tímto způsobem zaručíte, že nebudete vzájemně přepisovat práci jeden druhého.

Další možností je vytvořit soubor .muse a publikovat dočasný web. Následně se o soubor .muse podělte s kolegy. Ti můžou daný soubor po otevření uložit příkazem Soubor > Uložit jako. Zatímco budete dál pracovat na svojí kopii, budou oni dělat změny do kopie vlastní a budete vycházet z předpokladu, že publikují vlastní dočasné weby. Pokud ale použijete tento pracovní postup, budou tyto varianty webu nesynchronizované – vaše verze souboru .muse nebude aktualizována o změny, které udělali vaši kolegové, a opačně.

Kdykoli budete chtít na stávajícím webu dělat významnější změny, představuje doporučený postup vždy varianta s otevřením souboru .muse a následným uložením příkazem Soubor > Uložit jako. Vytvořte nový soubor .muse pod mírně odlišným názvem souboru a pak všechny soubory .muse v počítači ukládejte do jediné složky. Pokud dá klient přednost původní verzi webu, takže se budete chtít vrátit k původní variantě, můžete tak vždy otevřít a znovu publikovat předchozí verzi souboru .muse se starším návrhem.

Stejně tak se doporučuje soubor .muse často ukládat. Pokud dojde k selhání aplikace Adobe Muse, obvykle se při opětovném spuštění aplikace zobrazí obnovená verze souboru .muse s posledními úpravami. Pokud tato situace nastane, okamžitě obnovenou verzi souboru .muse uložte. Teprve poté se pusťte opět do práce. Protože každý soubor obsahuje celý web, nezapomínejte vámi vytvořené soubory .muse ukládat na bezpečné místo a zálohovat. Pokud soubor .muse ztratíte a nebudete mít záložní kopii, nelze soubor .muse rekonstruovat tím, že byste stáhli soubory webu hostované na serveru.

Řada návrhářů webů svoje soubory .muse ukládá pod popisnými názvy (jako je třeba muj_web_verze1.muse nebo muj_web_verze2.muse). Do názvu souboru .muse můžete také začlenit datum, abyste snadno poznali, která verze je starší (například muj_web_13_4_2012.muse nebo muj_web_30_4_2012.muse). Soubory ale můžete pojmenovat tak, jak je pro vás nejvýhodnější.

Nastavení vlastností webu při vytváření nového webu v aplikaci Adobe Muse

Pomocí následujících kroků můžete vytvořit nový web a definovat jeho vlastnosti:

 1. Na uvítací obrazovce zvolte možnost Vytvořit nový > Web. Klikněte na možnost Proměnlivá šířka pro responzivní rozvržení, nebo na možnost Daná šířka pro alternativní rozvržení.

 2. Zobrazí se dialogové okno Nový web, ve kterém nastavte v poli Šířka stránky hodnotu 950 a v poli Min. výška hodnotu 800. Nastavte hodnotu Sloupce na 3 a hodnotu Mezera na 20. V oblasti Okraje nastavte všechny čtyři hodnoty na 50. Hodnotu odsazení nastavte na 36.

  Atributy webu nastavte v dialogovém okně Vlastnosti webu.
  Atributy webu můžete nastavit zadáním hodnot přímo do polí nebo klikáním na tlačítka šipek u jednotlivých nastavení.

  Poznámka:

  Pokud navrhujete web pro telefony nebo tablety, můžete pomocí volby Přesměrovat ze stolního počítače vypnout nebo zapnout přesměrování mobilních rozvržení. Tato možnost je určena pro práci s ještě nepřipravenými rozvrženími, na které by nemělo být provedeno přesměrování (stránka se připravuje). Pamatujte si, že toto rozvržení bude exportováno i v případě, když je volba přesměrování vypnutá. Nicméně nedojde k přesměrování mobilních prohlížečů na mobilní stránky a exportované soubory nebudou součástí souboru sitemap.xml, dokud tuto volbu nezapnete v dialogu Vlastnosti webu.

 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte nastavení a zavřete dialogové okno.

 4. Zvolte příkaz Soubor > Vlastnosti webu. Klikněte na ikonu složky vedle ikony oblíbené položky. Přejděte do složky s ukázkovými soubory pro projekt Kevins_Koffee_Kart a vyberte soubor pojmenovaný favicon.png. Klikněte na tlačítko OK.

  Ikony oblíbených položek jsou ikony, které se zobrazují vedle adresy URL vašeho webu v řádku s adresou prohlížeče.

 5. Zvolte příkaz Soubor > Uložit. Pojmenujte svůj nový web jedinečným názvem, například VašeJménoKoffeeKart.muse. (Ukázka webu používaná v této výukové lekci se nazývá 01KevinsKoffeeKart.muse.)

Přidání ikony oblíbené položky na panelu Vlastnosti webu

Ikona oblíbené položky je malý čtvercový obraz, který vytvoříte, přidáte na web a odešlete za účelem individuálního nastavení záložek a adres URL. Ačkoli se chování liší podle používaného prohlížeče, ikona oblíbené položky se obvykle zobrazí v řádku adresy prohlížeče vedle adresy URL webu, který prohlížíte. V mnoha případech se zobrazí vedle názvu stránky, když je stránka uložena jako záložka, nebo na kartě obsahující načtenou stránku webu. K vytvoření souboru čtvercového obrazu (se stejnými rozměry), který bude sloužit jako ikona oblíbené položky, můžete použít jakýkoli program pro úpravy obrazu, například Photoshop nebo Illustrator. Pro tento výukový program je poskytnut soubor PNG.

Pomocí těchto kroků přidáte ikonu oblíbené položky na web:

 1. Zvolte příkaz Soubor > Vlastnosti webu. Zobrazí se panel Vlastnosti webu.

 2. Na kartě Obsah klikněte na ikonu složky vpravo od části Ikona oblíbené položky. V dialogu Zvolit obraz ikony oblíbené položky přejděte do složky s ukázkovými soubory a vyberte soubor s názvem favicon.png.

  Nastavte soubor favicon.png ve Vlastnostech webu.

  Poznámka:

  Pokud používáte aplikaci Adobe Muse 2015.0.2 nebo starší, můžete pro svůj web přidat ikonu oblíbené položky kliknutím na kartu Soubor > Vlastnosti webu > Rozvržení.

 3. Kliknutím na Otevřít zavřete dialogové okno Zvolit obraz ikony oblíbené položky a vyberte soubor. Pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti webu.

 4. Zvolte položky Soubor > Náhled webu v prohlížeči. Podívejte se do horní části okna prohlížeče, jak se ikona oblíbené položky zobrazila v řádku adresy. Pokud je web načten na záložce, může být zobrazena také tam. Vyzkoušejte si také uložení stránky do záložek, abyste viděli, jak se tato ikona může zobrazit vedle názvu stránky v seznamu záložek.

  Když je nyní stránka dokončena, zahrnuje další krok odeslání webu na poskytnuté hostingové servery Adobe Business Catalyst.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.