Naučte se umisťovat, kopírovat a importovat grafiku ve formátu SVG v aplikaci Adobe Muse CC.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Aplikace Adobe Muse umožňuje používat v návrhu webu vektorovou grafiku vytvořenou například v Adobe Illustratoru. V současné době aplikace Adobe Muse podporuje formát Scalable Vector Graphics (.svg). Formát SVG můžete používat k vytváření log, ikon, výplní pozadí, výplně prohlížeče a dalších - tyto prvky můžete následně umísťovat přímo na plátno webové stránky v aplikaci Adobe Muse.

Grafika uložená ve formátu SVG má malou velikost a není závislá na rozlišení. Velikost takové grafiky lze tedy upravit pro jakékoli rozměry bez dopadu na dobu načítání stránky a na vzhled webu. Soubory SVG jsou také podporovány na displejích HiDPI.

Jelikož nejsou závislé na rozlišení, pracuje aplikace Adobe Muse se soubory SVG stejným způsobem ve standardních webech i ve webech s vysokým rozlišením. Velikost souborů SVG není zmenšena na 50% své původní velikosti při umístění na plátno webové stránky v zobrazení Návrh.

Nastavení SVG v aplikaci Adobe Illustrator

U souborů SVG vytvořených pomocí aplikace Adobe Illustrator postupujte následovně:

 1. Po navržení grafiky v aplikaci Adobe Illustrator vyberte příkaz Soubor > Uložit jako.

 2. V rozbalovací nabídce Uložit jako typ vyberte možnost SVG. Přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. V dialogu voleb SVG nastavte následující atributy:

  • Umístění obrazu: Vložit
  • Profil SVG: SVG 1.1
  • Písma - Typ: Převést na obrys
  • Vlastnosti CSS: Atributy prezentace
  • Počet desetinných míst: 3
  • Kódování: Unicode (UTF-8)
  SVGOptions
 4. Kliknutím na tlačítko OK soubor uložte.

Import formátu SVG

Před importem a umístěním souboru ve formátu SVG v aplikaci Adobe Muse zkontrolujte, jestli jste provedli všechny kroky uvedené v kapitole Příprava souborů ve formátu SVG pro umístění v aplikaci Adobe Muse.

 1. V aplikaci Adobe Muse vyberte příkaz Soubor > Umístit (Ctrl + D v systému Windows a Cmd + D v systému MAC).

 2. Přejděte do umístění souboru SVG, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. V aplikaci Adobe Muse se zobrazí miniatura náhledu souboru SVG společně s ukazatelem. Kliknutím na vhodném místě na plátnu webové stránky umístěte soubor SVG. V panelu Datové zdroje jsou vyjmenovány umístěné soubory.

  Splash

Po umístění souboru SVG můžete pokračovat v navrhování webu. Obraz SVG nelze oříznout pomocí nástroje pro oříznutí. Můžete ale změnit jeho velikost tak, aby odpovídala potřebám návrhu.

Importovaný soubor ve formátu SVG můžete propojit s rastrovým obrazem. Můžete také změnit odkazy importovaných obrazů na soubory ve formátu SVG.

Kopírování formátu SVG z aplikace Adobe Illustrator

Aplikace Adobe Muse umožňuje zkopírovat obsah z aplikace Adobe Illustrator na plátno webové stránky. Kopírování obsahu se používá, když nechcete uložit a v návrhu webu použít kompletní obsah kresby aplikace .

Když zkopírujete část kresby, převede aplikace Adobe Illustrator výběr do formátu SVG a umístí jej do schránky pro použití v aplikaci Adobe Muse. Aplikace Adobe Muse pracuje se zkopírovaným obsahem jako s vloženým souborem ve formátu SVG a můžete tedy upravit velikost grafiky podle potřeb návrhu.

 1. V aplikaci Adobe Illustrator proveďte některý z následujících úkonů:

  • Izolujte skupinu nebo vybranou cestu: Klikněte pravým tlačítkem na skupinu nebo na cestu, kterou chcete zkopírovat, a v kontextové nabídce vyberte příkaz Izolovat skupinu/vybranou cestu.
  • Ručně vyberte skupinu nebo cestu: Vyberte skupinu či cestu, kterou chcete zkopírovat.
  IsolatedGroup-1
 2. Stisknutím Ctrl + C (Windows) nebo Cmd + C (MAC) zkopírujte zvolenou skupinu nebo cestu.

 3. V aplikaci Adobe Muse vložte zvolenou skupinu či cestu na plátno webové stránky v zobrazení Návrh stisknutím kombinace kláves Ctrl + V nebo Cmd + V.

  PasteIsolatedGroup

  Vložený soubor SVG se zobrazí v seznamu na panelu Datové zdroje.

  AssetsPanelWithPastedSVG

Import formátu SVG pro výplně pozadí a prohlížeče

 1. V závislosti na tom, jestli chcete přidat výplň pozadí nebo výplň prohlížeče, vyberte možnost Výplň nebo Výplň prohlížeče. Další informace naleznete v tématu Používání voleb Výplň a Výplň prohlížeče.

 2. Klikněte na možnost Přidat obraz. Přejděte do umístění souboru SVG, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.

  BrowserFill
 3. Nastavte příslušné atributy Přizpůsobení a Pozice.

  BrowserFillWithFittingAndPosition

Poznámka:

Pokud je atribut Přizpůsobení po přidání souboru SVG do výplně pozadí nebo prohlížeče nastaven na Přizpůsobit velikosti papíru nebo Zaplnit prostor, vypadá obraz v zobrazení Návrh jako rastrovaný. Po zobrazení náhledu v aplikaci Adobe Muse nebo v prohlížeči bude ale obraz vykreslen podle očekávání.

Výukové video

Výukové video
Danielle Beaumont

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online