Jak nastavit obtékání textu uvnitř textového rámečku

Naučte se, jak nastavit obtékání textu uvnitř textového rámečku pomocí aplikace Adobe Muse.

Obtékání textu kolem obrazu v rámečku obrazu

Chcete-li nastavit obtékání textu uvnitř textového rámečku, je třeba zkopírovat a vložit obraz (namísto jeho umístění) do textového rámečku. Pak je třeba nastavit obtékání pomocí panelu Obtékání.

Chcete-li zalomit text kolem obrázků, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte kamkoli na stránku nebo do šedé oblasti mimo stránku.

 2. Vyberte příkaz Soubor > Umístit a vyhledejte a vyberte soubor obrázku.

 3. Kliknutím na Otevřít zavřete dialogové okno Import.

 4. Klikněte a přetáhněte kurzor na stránku mimo oblast obsahující widget.

  Kliknutím a přetažením můžete změnit velikost obrazu a dočasně se zobrazí procentuální hodnota zobrazující měřítko souboru, který umisťujete.

  Přetažením změníte velikost umístěného obrazu na přibližně 42 %.

 5. Vyberte zmenšený obraz na stránce, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce klikněte na příkaz Vyjmout.

 6. Pomocí nástroje Text klikněte do textového rámečku vlevo, těsně před první znak druhého odstavce, který začíná řádkem: Katie's in Noe expanded...

  Klikněte na toto umístění v textovém rámečku a v nabídce vyberte příkaz Vložit. Obraz se vloží těsně před druhý odstavec.

  Vložte obraz vedle textu v textovém rámečku.

 7. Když je obraz stále vybrán a indikátor výběru zobrazuje slovo Na řádku, otevřete panel Obtékání (klikněte na záložku Obtékání nebo v případě potřeby tento panel otevřete kliknutím na položky Okno > Obtékání).

 8. Vyberte prostřední možnost obtékání, aby obraz obtékal text zleva, a nastavte hodnotu Odsazení vpravo na 15.

  Upravte nastavení obtékání na panelu Obtékání.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.