Obnovení vlastních snímků vytvořených v aplikaci Photoshop Elements 15

Obnovení vlastních snímků vytvořených v aplikaci Photoshop Elements 15 po opětovné instalaci na jiné zařízení nebo upgradování na novější verzi

Vlastní snímky vytvořené pomocí nástroje Frame Creator Guided Edit v aplikaci Photoshop Elements 15 můžete zálohovat, když provedete jednu z následujících činností: 

 • Odinstalujete a znovu nainstalujete aplikaci Photoshop Elements 15.
 • Použijete vlastní snímky na jiném zařízení.
 • Vlastní snímky vytvořené v této verzi znovu použijete v jiné verzi softwaru.

Řešení

Vlastní snímky vytvořené v aplikaci Photoshop Elements 15 pomocí nástroje Frame Creator Guided Edit lze obnovit a později znovu použít. K tomu je třeba před odinstalací aplikace Photoshop Elements provést zálohu těchto snímků. Je tomu tak proto, že při odinstalaci a opětovné instalaci se složka obsahující uložené snímky znovu vytvoří s výchozím obsahem snímků, přičemž dojde k odstranění všech snímků vytvořených uživatelem. Vytvořené snímky se ukládají do následujících umístění:

Windows: C:\ProgramData\Adobe\PhotoshopElements\15.0\PhotoCreations\frames

Mac OS: /library/ApplicationSupport/Adobe/PhotoshopElements/15.0/PhotoCreations/frames

Poznámka:

Při pojmenovávání snímků použijte charakteristickou konvenci pojmenování, např. „Vlastni_NazevSnimku1“ a „Vlastni_NazevSnimku2“, která umožní rychlé filtrování vlastních snímků.

Dva pracovní postupy k zálohování a obnovení vlastních snímků:

Řešení 1

Zálohování vlastních snímků

 1. Přejděte do jednoho z následujících umístění:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\PhotoshopElements\15.0\Photo Creations\frames
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/PhotoshopElements/15.0/Photo Creations/frames
 2. Filtrujte vlastní snímky. Pokud jste při pojmenování snímků použili doporučenou konvenci, vyhledejte ve složce „Frames“ výraz „Vlastni_“. Pokud jste tuto konvenci nepoužili, využijte filtr „Řadit podle data“ nebo „Řadit podle velikosti“.

 3. Z filtrovaných výsledků zkopírujte všechny soubory PSD do samostatné složky, například „Plocha\Vlastní snímky“.

Obnovení vlastních snímků

 1. Přejděte na grafický panel v režimu Expertní ve verzi aplikace Photoshop Elements, kde chcete znovu použít vlastní snímky.

 2. Z rozevírací nabídky vyberte volbu Přidat snímek.

 3. Přidejte příslušný soubor PSD snímku ze složky Plocha\Vlastní snímky. Vlastní snímky jsou k dispozici pro použití v grafickém panelu.

Řešení 2

Zálohování vlastních snímků

 1. Přejděte do jednoho z následujících umístění:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\15.0\Photo Creations\frames
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/Photoshop Elements/15.0/Photo Creations/frames
 2. Filtrujte vlastní snímky. Pokud jste při pojmenování snímků použili doporučenou konvenci, vyhledejte ve složce „Frames“ výraz „Vlastni_“. Pokud jste tuto konvenci nepoužili, využijte filtr „Řadit podle data“ nebo „Řadit podle velikosti“.

 3. Zkopírujte všechny filtrované výsledky (jeden soubor PSD, jeden soubor XML a jeden soubor JPG pto každý vlastní snímek) do samostatné složky, například „Plocha\Vlastní snímky“.

Obnovení vlastních snímků

 1. Přejděte do složky „Frames“ pro verzi aplikace Photoshop Elements, kde chcete znovu použít vytvořené vlastní snímky:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\\Photo Creations\frames
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/Photoshop Elements\\Photo Creations/frames 
 2. Zkopírujte obsah složky Plocha\Vlastní snímky do složky „Frames“ vybrané verze aplikace Photoshop Elements.

 3. Znovu sestavte mezipaměť miniatur přejmenováním souboru „MediaDatabase.db3“, který se nachází v jednom z následujících umístění:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\\ Locale\
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/Photoshop Elements\\ Locale\
Poznámka:

Když spustíte funkční verzi aplikace Photoshop Elements, v níž chcete znovu použít tyto snímky, začnou se sestavovat smazané soubory mezipaměti. V závislosti na velikosti mezipaměti může tento proces trvat několik minut. Během procesu se snažte editor nepoužívat. Po spuštění pracovního prostoru editoru otevřete grafický panel v zobrazení Expertní, kde budete moci používat vlastní snímky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.