Problém

Při procházení souborů pomocí panelu aplikace Mini Bridge v aplikacích Photoshop, InDesign nebo InCopy se v části Obsah zobrazí zpráva oznamující,

že aplikace čeká na aplikaci Bridge.

Nezobrazí se žádné soubory ani složky.

Aplikace Mini Bridge používá ke komunikaci s aplikací Adobe Bridge proces na pozadí s názvem SwitchBoard. Pokud nemůže proces SwitchBoard otevřít aplikaci Adobe Bridge, nemůže aplikace Mini Bridge zobrazit vaše soubory. Tento problém se také vyskytne, pokud nemohou aplikace Photoshop, InDesign nebo InCopy komunikovat pomocí procesu SwitchBoard s aplikací Adobe Bridge. Problém, kdy aplikace čeká na aplikaci Bridge, vyřešíte opravou potíží s komunikací procesu SwitchBoard. Vyzkoušejte postupně následující řešení, dokud se problém nevyřeší.

Řešení 1: Znovu vytvořte soubory předvoleb procesu SwitchBoard.

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. V aplikaci Finder (v systému Mac OS) nebo v Průzkumníku Windows (v systému Windows) přejděte do jedné z následujících složek:

  • Mac OS X: /Users/Vaše uživatelské jméno/Library/Preferences/Adobe
  • Windows 7/Vista: C:\Users\Vaše uživatelské jméno\AppData\Roaming\Adobe
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\Vaše uživatelské jméno\Application Data\Adobe

  Poznámka: Část Vaše uživatelské jméno nahraďte v cestách uvedených výše názvem svého uživatelského účtu systému Mac OS nebo Windows.

 3. Odstraňte složku SwitchBoard.
 4. Restartujte počítač.
 5. Otevřete aplikaci Photoshop, InDesign nebo InCopy a poté otevřete panel aplikace Mini Bridge.

Řešení 2: Přidejte proces SwitchBoard do seznamu výjimek softwaru brány firewall.

Software brány firewall slouží k ochraně počítače před hrozbami na internetu. Mezi software brány firewall patří Aplikační firewall systému Mac OS, brána firewall společnosti McAfee, produkt Norton, brána Windows Firewall a software ZoneAlarm.

Pokud software brány firewall zabrání procesu SwitchBoard v komunikaci s aplikací Adobe Bridge, nemůže aplikace Mini Bridge zobrazit vaše soubory. Většina softwaru brány firewall může uložit seznam výjimek, tedy seznam programů, které mají povolen přístup k síťovým prostředkům. V takovém softwaru se daný seznam může nazývat seznam povolených aplikací nebo seznam povolených položek.

Pokyny k přidání výjimky do vašeho softwaru brány firewall naleznete v dokumentaci k danému softwaru nebo vám je poskytne výrobce softwaru.

Proces SwitchBoard je nainstalován v následujících umístěních:

 • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app
 • 32bitová verze systému Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
 • 64bitová verze systému Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

Po přidání procesu SwitchBoard do seznamu výjimek softwaru brány firewall restartujte počítač. Otevřete aplikaci Photoshop, InDesign nebo InCopy a poté otevřete panel aplikace Mini Bridge.

Řešení 3: (Systém Windows) Ujistěte se, zda soubor hostitelů systému Windows obsahuje výchozí položky.

Komunikaci aplikace Adobe Bridge a procesu SwitchBoard zajišťuje server localhost, což je vnitřní název vašeho počítače. Ve výchozím nastavení obsahuje soubor hostitelů v systému Windows OS odkaz na server localhost. Pokud v souboru hostitelů tato položka chybí nebo není správně zadaná, nemůže získat aplikace Mini Bridge přístup k požadovanému obsahu.

Další informace o náležitostech souboru hostitelů ve vaší verzi systému Windows naleznete v článku číslo 972034 podpory společnosti Microsoft. V tomto článku jsou také k dispozici informace o obnovení výchozích hodnot souboru hostitelů.

Řešení 4: (Systém Windows) Vymažte kryptografickou databázi systému Windows a obnovte proces SwitchBoard.

Při prvním spuštění v počítači použije proces SwitchBoard informace z kryptografické databáze systému Windows k vytvoření hodnot registru a souboru switchboard.ini. Pokud nemůže proces SwitchBoard tuto databázi číst, jsou výsledné hodnoty registrů a data v souboru switchboard.ini neplatná. Kvůli těmto neplatným souborům nefunguje proces SwitchBoard správně.

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. Klikněte na příkaz Spustit v nabídce Start (v systému Windows XP) nebo klikněte na nabídku Start (v systému Windows Vista nebo Windows 7), zadejte řetězec "%appdata%\Microsoft\Crypto" (včetně uvozovek) a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Přejmenujte složku RSA například názvem oldRSA.
 4. Klikněte na příkaz Spustit v nabídce Start (v systému Windows XP) nebo klikněte na nabídku Start (v systému Windows Vista nebo Windows 7), zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER. Spustí se Editor registru.
 5. V levém podokně Editoru registru přejděte ke klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\IAC. Vyberte klíč IAC.
 6. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem na hodnotu MD5ID a zvolte možnost Odstranit. V dialogu Potvrdit odstranění hodnoty klikněte na tlačítko Ano.
 7. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem na hodnotu ID a zvolte možnost Odstranit. V dialogu Potvrdit odstranění hodnoty klikněte na tlačítko Ano.

 8. Zavřete Editor registru.
 9. Klikněte na příkaz Spustit v nabídce Start (v systému Windows XP) nebo klikněte na nabídku Start (v systému Windows Vista nebo Windows 7), zadejte řetězec "%appdata%\Adobe\SwitchBoard" (včetně uvozovek) a stiskněte klávesu ENTER.
 10. Odstraňte soubor switchboard.ini. (Pokud není zobrazena přípona souboru INI, odstraňte soubor typu Nastavení konfigurace. Soubor je označen ikonou, která vypadá jako poznámkový blok, na kterém je ozubené kolo.)
 11. Restartujte počítač, otevřete aplikaci Photoshop, InDesign nebo InCopy a poté otevřete panel aplikace Mini Bridge.

Řešení 5: Vytvořte jiný uživatelský účet.

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, kdy uživatelský účet neumožní procesu SwitchBoard vytvoření potřebných souborů nebo mu k nim neumožní přístup. Vytvořte účet se stejnými oprávněními, jaká má aktuální účet, přihlaste se k novému účtu a poté spusťte aplikace Adobe.

Informace o vytvoření uživatelského účtu naleznete v následujících dokumentech:

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na správce systému.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online