Problém

Při zobrazení souborů Raw z digitálního fotoaparátu v aplikaci Adobe Bridge se místo náhledů obrazů zobrazují pouze obecné ikony.

Řešení

Proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého kroku spusťte aplikaci Adobe Bridge a ověřte, zda byl problém vyřešen. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

1. Zkontrolujte, zda zásuvný modul Camera Raw podporuje váš model fotoaparátu.

Aplikace Adobe Bridge načítá soubory Raw prostřednictvím zásuvného modulu Photoshop Camera Raw. Tento zásuvný modul se automaticky nainstaluje při instalaci aplikace Adobe Bridge. 

Vyhledejte svůj model fotoaparátu v dokumentu Zásuvný modul Camera Raw | Podporované fotoaparáty.

 • Pokud je váš fotoaparát v dokumentu uveden, pokračujte dalšími kroky v tomto článku.
 • Pokud není váš fotoaparát v dokumentu uveden, není podporován. Pravidelně dokument Zásuvný modul Camera Raw | Podporované fotoaparáty kontrolujte, abyste zjistili, zda byla do zásuvného modulu Camera Raw přidána podpora pro váš fotoaparát.
Ověřte, zda používaná verze aplikace Bridge podporuje požadovanou verzi zásuvného modulu Camera Raw. Přečtěte si dokument Aplikace společnosti Adobe kompatibilní se zásuvným modulem Camera Raw

2. (Mac OS) Ověřte, zda se aplikace Adobe Bridge nachází ve správné složce.

 1. V závislosti na používané verzi aplikace Adobe Bridge přejděte v aplikaci Finder do jednoho z následujících umístění:
 • /Applications/Adobe Bridge CC/
 • /Applications/Adobe Bridge CS6/
 1. Pokud se ve složce nenachází soubor aplikace Adobe Bridge CC nebo CS6, vyhledejte ho a přetáhněte ho do správné podsložky ve složce Applications.

Tip: Pokud je na ploše ikona aplikace Adobe Bridge, zkontrolujte, že se jedná o zástupce, a nikoli o kopii souboru aplikace.

3. Vymažte vyrovnávací paměť.

Při vymazání mezipaměti se odstraní všechny uložené informace o miniaturách pro všechny složky. V případě souborů, které jsou pouze ke čtení nebo jsou ve formátu, který nepodporuje metadata XMP, se odstraní také popisky, hodnocení a nastavení otočení. (Pouze ke čtení jsou například zamknuté soubory nebo soubory uložené na disku CD.)

 1. Otevřete aplikaci Adobe Bridge.
 2. Zvolte možnost Adobe Bridge > Předvolby > Vyrovnávací paměť (v systému Mac OS) nebo Úpravy > Předvolby > Vyrovnávací paměť (v systému Windows).
 3. Klikněte na tlačítko Vyprázdnit paměť a poté na tlačítko OK.

 4. Přejděte do složky se soubory Camera Raw. Aplikace Adobe Bridge vytvoří nové miniatury.

4. Nainstalujte nejnovější aktualizace aplikace Adobe Bridge a zásuvného modulu Camera Raw.

Pokud problém přetrvává i po vymazání vyrovnávací paměti, ověřte, zda používáte nejaktuálnější verzi aplikace Adobe Bridge. Zkontrolujte také, zda máte nainstalovanou aktuální verzi zásuvného modulu Camera Raw.

Tip: Chcete-li zjistit nainstalovanou verzi zásuvného modulu Camera Raw, zvolte možnost Bridge > Předvolby modulu Camera Raw (v systému Mac OS) nebo Úpravy > Předvolby modulu Camera Raw (v systému Windows). Číslo verze se zobrazí v záhlaví dialogového okna Předvolby.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Bridge.
 2. Zvolte možnost Nápověda > Aktualizace.
 3. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace aplikace Adobe Bridge a zásuvného modulu Camera Raw.
Nejnovější verze aplikace Adobe Bridge Nejnovější verze zásuvného modulu Camera Raw
Adobe Bridge CC (6.0) Camera Raw 8.1
Adobe Bridge CS6 (5.0.2) Camera Raw 8.1
 1. Pokud se i po instalaci aktualizací aplikace Adobe Bridge a zásuvného modulu Camera Raw místo náhledů souborů Camera Raw stále zobrazují obecné ikony, znovu vymažte vyrovnávací paměť.

5. Odeberte duplicitní zásuvné moduly Camera Raw.

Pokud problém přetrvává i po instalaci nejnovější aktualizace zásuvného modulu Camera Raw (nebo pokud nejsou k dispozici předvolby zásuvného modulu Camera Raw), odeberte nadbytečné zásuvné moduly Camera Raw.

 1. V závislosti na používané verzi aplikace Adobe Bridge a systému přejděte do příslušné složky File Formats:
Verze aplikace Adobe Bridge Mac OS Windows (32bitová verze) Windows (64bitová verze)*
CC /Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC/File Formats C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\File Formats C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\File Formats (pro 32bitovou verzi) a C:\Program Files \Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\File Formats (pro 64bitovou verzi)
CS6 /Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS6/File Formats C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS6\File Formats C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS6\File Formats (pro 32bitovou verzi) a C:\Program Files \Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS6\File Formats (pro 64bitovou verzi)

* Pokud je aplikace Adobe Bridge CS4 nebo novější nainstalována v 64bitové verzi systému Windows, jsou standardně k dispozici dvě verze zásuvného modulu Camera Raw. Aplikace Adobe Bridge používá 32bitovou verzi, zatímco aplikace Photoshop používá 64bitovou verzi.

 1. V případě, že se ve složce File Formats nachází více zásuvných modulů Camera Raw, odstraňte všechny kromě nejnovější verze. Přetáhněte staré verze do koše.

 2. Otevřete aplikaci Adobe Bridge a zkontrolujte, zda se v aplikaci Lightroom zobrazují náhledy obrazů Raw správně.
 3. Pokud se ve složce File Formats nachází pouze jeden zásuvný modul Camera Raw, přejděte do jednoho z následujících umístění:
 • Mac OS: /Applications/Adobe Bridge [číslo verze]/Plug-Ins
 • Windows (32bitová verze): C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge [číslo verze]\Plug-Ins
 • Windows (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge [číslo verze]\Plug-Ins

Tip: Pokyny ke zjištění používané verze systému Windows naleznete v článku Ověření, zda je v počítači nainstalována 32- nebo 64bitová verze systému Windows.

 1. Pokud se ve složce Plug-Ins nachází zásuvné moduly Camera Raw, přetáhněte je do koše.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online