Funkce akcelerované prostřednictvím grafického procesoru přidané v aplikaci Photoshop CS5

Funkce aplikace Photoshop CS4 a CS5 akcelerované prostřednictvím grafického procesoru

 • Doplňky zvětšení. Plynulé zobrazení při všech úrovních zvětšení a dočasné zvětšení. Viz Zvětšování nebo zmenšování
 • Animované přechody pro zvětšení o jeden krok.Stisknutím kombinace kláves Ctrl+znaménko plus (v systému Windows) nebo Cmd+znaménko plus (v systému Mac OS) provedete zvětšení, přičemž při přechodu mezi úrovněmi zvětšení dochází k jednoduché animaci obrazu. Zvětšení může být přesné.
 • Svižné posouvání. Zvolte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS). Na panelu Všeobecné zaškrtněte volbu Povolit svižné posouvání. Potom vyberte nástroj Ručička a klikněte a svižně táhněte obraz, podobně jako gesto na iPhone. Obraz se plynule posune do nové polohy. 
 • Natočení plátna.Viz Používání nástroje natočení zobrazení
 • Prohlížení obrazů s nečtveratými obrazovými body. Viz Přizpůsobení poměru stran obrazových bodů.
 • Mřížka obrazových bodů. Při zvětšení více než 500 % se zobrazí mřížka obrazových bodů. Viz Skrytí mřížky obrazových bodů.
 • Adobe Color Engine (ACE).Převody barev jsou rychlejší, protože je místo standardního procesoru (CPU) zpracovává grafický procesor (GPU).
 • Kurzory špičky štětce. Zvolte položky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS). Na panelu Kurzory vyberte barvu náhledu štětce. Když potom interaktivně přizpůsobíte velikost nebo tvrdost nástroje štětec, barva náhledu se změní v reálném čase.  Viz Optická změna velikosti nebo změna tvrdosti kreslicích kurzorů
 • 3D osa. Viz 3D osa (Photoshop Extended).
 • 3D světla. Viz Nastavení 3D světel (Photoshop Extended).
 • Akcelerace 3D

Funkce aplikace Adobe Bridge CS4 a CS5 akcelerované prostřednictvím grafického procesoru

 • Panel Náhled
 • Náhled na celou obrazovku
 • Režim náhledu

Další informace o těchto funkcích viz Náhled a porovnávání souborů.

Předvolby GPU/OpenGL v aplikaci Photoshop CS5

 1. Zvolte položky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).
 2. Na panelu Výkon zkontrolujte, že je v nastavení grafického procesoru zaškrtnuto políčko Zapnout kreslení OpenGL.
 3. Klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a určete následující možnosti:
  • Režim> Základní Používá nejmenší množství paměti GPU a umožňuje základní funkce rozhraní OpenGL.
  • Režim > Normální Používá více paměti grafického procesoru a umožňuje převod barev, mapování tónů a šachovnicové prolnutí barev pomocí grafického procesoru.
  • Režim > Rozšířený Poskytuje výhody normálního režimu a také nová vylepšení rozhraní OpenGL, jež mohou zvýšit výkon.

   Poznámka: Pokud pracujete v systému Mac OS, je k použití rozšířeného režimu potřeba verze Mac OS X 10.6.x. V systému Mac OS X 10.5.x není rozšířený režim k dispozici.
  • Vertikální synchronizace Omezuje trhání díky synchronizaci kmitočtu snímků s kmitočtem obrazovky.
  • Vyhlazovat vodítka a cesty Pomocí této možnosti můžete povolit vyhlazení okrajů nakreslených vodítek a cest pomocí grafického procesoru.
 4. Na panelu 3D určete možnosti interaktivního vykreslení:
  • OpenGL Při manipulaci s 3D objekty využívá hardwarovou akceleraci.
  • Vykreslování pomocí sledování paprsku Tato možnost je pomalejší, ale při práci s 3D objekty se zobrazují stíny, odrazy a lom světla.

Předvolby GPU/OpenGL v aplikaci Photoshop CS4

 1. Zvolte položky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).
 2. Na panelu Výkon v nastavení grafického procesoru zaškrtněte políčko Zapnout kreslení OpenGL.
 3. Klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a určete následující obecné možnosti:
  • Vertikální synchronizace Omezuje trhání díky synchronizaci kmitočtu snímků s kmitočtem obrazovky.
  • Akcelerace 3D interakcí Zvyšuje rychlost klikání myši při práci s prostorovými tvary. Jestliže dochází k chybám kreslení, které po uvolnění tlačítka myši samovolně zmizí, pak tuto možnost vypněte.
  • Vynutit bilineární interpolaci Určuje, že má grafický procesor provádět funkce vysoce přesného modelování a vyhlazení v případě, že používáte kartu, která tyto funkce nepodporuje.
 4. Nastavte následující rozšířené možnosti vykreslování a ladění:

  • Použít pro zobrazení obrazu Zdvojnásobuje videopaměť RAM použitou k zobrazení hlavního obrazu v případě, že pracujete s více obrazy, velkými obrazy nebo velkými 3D modely. Je k dispozici pouze u grafických karet, které mají 512 MB paměti RAM nebo více.
  • Skládání > Žádné Nevykresluje obraz přes šachovnici (takže průhledné oblasti jsou překryty černou barvou).
  • Skládání > Lineární Při skládání obrazu přes šachovnici používá lineární prolnutí.
  • Skládání > S korekcí gama Při skládání obrazu přes šachovnici zohledňuje percepční vnímání.
  • Přizpůsobení barev Zabrání vzniku vizuálních artefaktů.


Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online