Pomocí připojeného zásuvného modulu pro systém Mac OS a klíčů registru pro systém Windows můžete uložit velké soubory PSD a PSB bez komprese. Výsledný soubor bude ovšem mnohem větší. Velký soubor lze uložit rychleji, pokud máte výkonný pevný disk a dostatek místa na disku.

Připojený zásuvný modul pro systém Mac OS a klíče registru pro systém Windows fungují pouze s následujícími verzemi aplikace Photoshop:

 • Photoshop CS5 (verze 12.1, která je součástí sady Creative Suite 5.5)
 • Photoshop CS5 (verze 12.0.4, která je součástí sady Creative Suite 5)

Aktualizace aplikace Photoshop CS5 na verzi 12.0.4

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.

 2. Zvolte možnost Nápověda > Aktualizace a postupujte podle pokynů v článku Keeping Photoshop Up-To-Date (Způsoby aktualizace aplikace Photoshop).

Stažení a instalace zásuvného modulu v systému Mac OS

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.
 2. Stiskněte klávesu CTRL a klikněte na zásuvný modul níže a zvolte možnost k uložení souboru. Zapamatujte si zvolené umístění.
 3. Po stažení dvakrát klikněte na soubor a dekomprimujte zásuvný modul.
 4. Přesuňte soubor DisallowFlateCompressionPSD.plugin do složky Adobe Photohop/Plug-ins/Extensions.
 5. Proveďte restart aplikace Photoshop.

Stažení a instalace klíčů registru v systému Windows

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows, který obsahuje důležité informace o systému a aplikacích. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Informace o registru systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft nebo výrobce počítače.

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.
 2. Klikněte na odkaz DisallowFlateCompressionRegKeys.zip níže a zvolte možnost uložení souboru. Zapamatujte si zvolené umístění.
 3. Po stažení dvakrát klikněte na soubor DisallowFlateCompressionRegKeys.zip a dekomprimujte jej.
 4. Chcete-li zásuvný modul DisallowFlateCompressedPSD zapnout, dvakrát klikněte na soubor DisallowFlateCompressedPSD_ON_D.reg.
  • Pokud je v systému Windows zapnutý nástroj Řízení uživatelských účtů, klikněte v dialogu Řízení uživatelských účtů na tlačítko Ano.  Pokud není nástroj Řízení uživatelských účtů zapnutý, klikněte v prvním dialogu (Editor registru) na tlačítko Ano. Poté klikněte v druhém dialogu na tlačítko OK a potvrďte, že byl klíč registru úspěšně přidán do registru.  
 5. Restartujte aplikaci Photoshop, aby se projevilo nové chování, tedy ukládání velkých souborů PSB bez komprese FLATE.

 1. Chcete-li zásuvný modul DisallowFlateCompressedPSD vypnout, nejprve ukončete aplikaci Photoshop a poté dvakrát klikněte na soubor DisallowFlateCompressedPSD_OFF.reg.
 2. Restartujte aplikaci Photoshop, čímž se zapne výchozí chování při ukládání velkých obrazů PSB s kompresí FLATE.

 

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online